Ovce ili jarci – kojoj skupini pripadamo?

479
pregleda

Ovce ili jarci – kojoj skupini pripadamo?

Ovaj slavni događaj bit će strašan – kada Krist dođe i sjedne na prijestolje i svi narodi se okupe pred Njim. Tada slijedi razdioba, podjela, selekcija. Možete li zamisliti scenarij? Koji je kriterij za ovu Kristovu diobu? „Samo vjera“?

Jesmo li Kristove ovčice ili Đavolji jarci? Evo po čemu se možemo prepoznati…

„Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli s njime, on će sjesti na prijestolje svoje slave. I okupit će se pred njim svi narodi: i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca; i postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.“ /Matej 25,31-33

„Tada će Kralj onima sebi zdesna reći: ‘Dođite, blagoslòvljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta: jer sam gladovao i dali ste mi jesti; žeđao sam i dali ste mi piti; stranac sam bio i primili ste me; gol i odjenuli ste me; bolovao sam i pohodili ste me; u tamnici sam bio i došli ste k meni.’“ /Matej 25,34-36

Koliko se konkretno obaziremo na gladne, žedne, otuđene, bolesne, izolirane, zarobljene? Ili brinemo samo za vlastite potrebe i interese?

„Tada će mu pravednici odgovoriti, rekavši: ‘Gospodine, kada smo te to vidjeli gladovati i nahranili te? ili žeđati i dali ti piti? Kada smo te vidjeli kao stranca i primili te? ili gologa i odjenuli te? Ili, kada smo te vidjeli bolesnoga, ili u tamnici, i došli k tebi?’ “ /Matej 25,37-39

„Odgovarajući im, Kralj će reći: ‘Zaista, kažem vam: Što god ste učinili jednomu od OVE MOJE NAJMANJE BRAĆE, meni ste učinili.’ Zatim će i onima slijeva reći: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni pripravljen za đavla i njegove anđele: jer sam gladovao i niste mi dali jesti; žedan sam bio i niste mi dali piti; stranac sam bio i niste me primili; gol i niste me odjenuli; bolestan i u tamnici i niste me pohodili.’“ /Matej 25,40-43

„Tada će mu i oni odgovoriti, rekavši: ‘Gospodine, a kada smo te to vidjeli gladovati, ili žeđati, ili stranca, ili gologa, ili bolesnoga ili u tamnici, i NISMO TI POSLUŽILI?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam: Što god niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste ni meni učinili.’ I otići će ovi u vječnu kaznu, a pravednici u život vječni.“ /Matej 25,44-46

Služimo li drugima resursima kojima smo blagoslovljeni? Darovima, talentima, sredstvima – svime onime što nam je višak, a čime nas je Bog blagoslovio da dijelimo s drugima? Naročito domaćima u vjeri, budući da se Isus referira na najmanju braću među nama, a Isus braćom naziva one koji vrše volju Njegova Oca.

Jarci ne služe Isusu, nego sebi. Služiti Isusu znači služiti drugima. Besplatno. Ne možemo služiti Bogu i novcu istovremeno.

„U svemu sam vam pokazao kako vam se valja TRUDEĆI POMAGATI SLABE i spominjati se riječi Gospodina Isusa, kako on reče: ‘Blagoslovljenije je davati negoli primati’.“ /Djela 20,35

Učenici nisu razumjeli da sve ono kako su se odnosili prema gladnima, potrebitima, slabima, siromašnima, golima, obespravljenima, bolesnima, onima koji nam ne mogu vratiti, zapravo su se odnosili prema samome Isusu.

Razumijemo li da nije važno koliko znamo ove stihove napamet ili ih propovijedamo, nego koliko ih uistinu prakticiramo? Premda se ove riječi tumače doslovno, postoji ujedno dublje duhovno značenje o čemu Isus govori.

Gladni trebaju Isusa u nama…

Hranimo li one koji gladuju za Božjom Riječju? Dolaze vremena ogromne gladi, ne samo za propadljivom hranom, nego još važnije, glad za Božjom Riječju. Jesmo li postali ravnodušni, indiferentni, neosjetljivi, nezainteresirani za dijeliti Božju Riječ i pronositi evanđelje Isusa Krista?

„I reče im Isus: ‘Ja sam kruh života: onaj tko dolazi k meni, neće gladovati; i tko vjeruje u mene, neće žednjeti nikada.“ /Ivan 6,35

„Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti: jer će se oni nasititi.“ /Matej 5,6

Žedni trebaju Isusa u nama…

Pojimo li one žedne za Vodom života? Poput Samarijanke koja je napojila Isusa, nesvjesna da u prisutnosti samog izvora žive vode može napajati svakoga. Čovjek bez hrane može 2 mjeseca, ali bez vode u prosjeku 5 dana. Dijelimo li vodu od koje se više ne žeđa i ne umire? Jer je izvor vode što struji u vječni život.

„Jer tko god vam dâ piti čašu vode u moje ime, jer ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće ostati bez svoje nagrade.“ /Marko 9,41

Stranci trebaju Isusa u nama…

Jesmo li gostoljubivi prema nepoznatima? Volimo li sve ljude, narode, države, rase, kulture podjednako i nepristrano? Jer svi jednako trebaju Božju milost i spasenje od vlastite grešnosti i osude za grijehe. Kako prigodno sada u sezoni Svjetskog nogometnog prvenstva kada ljudi nastoje veličati i uzdizati svoj nacionalni identitet u odnosu na druge. Primamo li velikodušno druge narode, kao što su Srbi, Bošnjaci, Albanci, Romi, ili ogorčeni pljujemo po njima, nazivamo ih pogrdno i izrugujemo se neukusnim šalama?

„Ako koji stranac prebiva s tobom u vašoj zemlji, nemojte ga tlačiti. Nego, neka vam stranac koji s vama prebiva bude kao onaj koji se među vama rodio, i VOLI GA KAO SEBE SAMOGA, jer ste vi bili stranci u zemlji egipatskoj: ja sam GOSPODIN, Bog vaš.“ /Levitski zakonik 19,33-34

Zašto strani narodi trebaju Isusa u nama? Da im pokažemo da smo u Kristu jedan narod.

„Nakon toga pogledah, i gle, veliko mnoštvo što ga nitko ne može izbrojiti, od svakog naroda, i plemena, i puka, i jezika, stajahu pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele halje, i palme im u rukama.“ /Otkrivenje 7,9

Goli trebaju Isusa u nama…

Pokrivamo li gole – odn. osramoćene, razotkrivene, ponižene, prezrene, omražene, odbačene? Ili smo na većinskoj strani onih koji nemilosrdno optužuju i bacaju kamenje? Branimo li one kojima je nanesena nepravda, a nitko ne staje u njihovu obranu? Ili nam je važnije gurati se u elitne redove da bismo impresionirali one u odijelima i odavali im specijalne počasti?

„Jer dođe li na vaš skup čovjek sa zlatnim prstenom, u sjajnoj opravi, a dođe i siromah u bijednoj opravi, i vi se zagledate u onoga u sjajnoj opravi i kažete mu: ‘Ti sjedni ovdje na dobro mjesto’, a siromahu reknete: ‘Ti stani ondje ili sjedni ovamo podno moga podnožja’, niste li onda pristrani u sebi te postali suci opakih rasuđivanja?“ /Jakovljeva 2,2-4

Bolesni trebaju Isusa u nama…

Iscjeljujemo li, ohrabrujemo, pomazujemo Božjom pomašću duhovno razboljele od nepravde, gorčine, povrede, ranjenosti? Kao ona žena koja je došla s alabastrenom posudom prave skupocjene nardove pomasti i izlila je na Isusovu glavu. Nije gledala na cijenu, nego da Isusu olakša muke i pripremi ga za ukop. Jer je po vjeri unaprijed vidjela Isusa kao Spasitelja koji treba platiti mučnu cijenu njezina grijeha.

„…mazali su uljem mnoge bolesnike i ozdravljali ih.“ /Marko 6,13

„Boluje li tko među vama? Neka pozove starješine crkve i neka se oni mole nad njim mažući ga uljem u Gospodinovo ime: i spasit će molitva vjere bolesnika i podići će ga Gospodin; i ako je počinio grijehe, bit će mu oprošteni.“ /Jakovljeva 5,14-15

Grešnici trebaju Isusa u nama…

Pronosimo li Isusa osuđenima? Utamničenima u vlastitim grijesima, depresivnima, zatočenima, okovanima u ropstvu vladara ovog svijeta koji ih tjera da vrše njegovu volju? Shvaćamo li da je Isusova misija naša misija? Da Isus po nama djeluje na ovaj svijet i privlači grešnike na pokajanje?

„Duh Gospodinov je na meni, jer me pomazao da propovijedam evanđelje ubogima; poslao me da iscijelim one koji su srca slomljena, da propovijedam oslobođenje sužnjima i vratim vid slijepima, da oslobodim potlačene, da propovijedam godinu Gospodinova prihvaćanja.“ /Luka 4,18-19

ZAKLJUČNO

Zapazite na kraju Mateja 25, Isus kaže da oni koji tako čine su pravednici; dakle, pravednici nisu samo oni koji vjeruju evanđelje, nego koji doslovno prakticiraju evanđelje. Spašeni milošću po vjeri? Jesmo, ali proširena verzija u kontekstu čitave Biblije glasi: Spašeni milošću po vjeri koju prate pravedna djela. Dobrota, milosrđe, ljubav, pravda.

„Što god niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste ni meni učinili.’ I otići će ovi u vječnu kaznu, a pravednici u život vječni.“ /Matej 25,45-46

Sve što nismo učinili slabima među nama, odbačenima, jadnima, zlostavljanima, nezaštićenima, zanemarenima, usamljenima, prljavima, siromašnima, nismo učinili Isusu. Oni koji su činili, a ne samo vjerovali, pravednici su koji idu u život vječni.

„Tada i onome koji ga je pozvao reče: ‘Kada ti priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svoje prijatelje, ni svoju braću, ni svoju rodbinu, ni bogate susjede: da ne bi i oni tebe zauzvrat pozvali i nadoknadili ti. Nego, kada priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe; i bit ćeš blagoslovljen, zato što ti oni nemaju čime nadoknaditi: jer će ti se nadoknaditi za uskrsnuća pravednih.“ /Luka 14,12-14

Opcija ili zapovijed? Gledamo li samo korist od ljudi, ili kako pomoći onima koji nam ne mogu uzvratiti? Ali blagoslov je upravo u tome, a ne u sebičnosti, koristoljublju, gramzljivosti.

Ignorirati brata u potrebi lišava nas Božje ljubavi. Opasno upozorenje! Kao što vidimo, cijela Biblija nas poziva na djela, djela, djela. Vjeru koju dokazuju djela.

„Ali onaj tko ima dobra ovoga svijeta pa vidi svoga brata u potrebi i zatvori pred njim svoje srce, kako ljubav Božja prebiva u njemu? Dječice moja, nemojmo ljubiti riječju, ni jezikom, nego djelom i istinom. I po tome znamo da smo od istine i umirit ćemo pred njim svoja srca.“ /1. Ivanova 3,17-19

Sigurnost da smo u istini i mir našega srca ovise o ovakvom postupanju. Ukoliko ste nesigurni, nemirni, uznemireni, a tvrdite da vjerujete u Krista, dok istovremeno prekomjerno obilujete materijalnim dobrima, možda je u ovome problem. Teške ste ruke za druge, ali lake za sebe.

Jarci brinu samo za sebe, sebi su na prvom mjestu. Ovce brinu za druge, Bog im je na prvom mjestu, sebi su na zadnjem mjestu. Jarci služe sebi i svojoj svrsi, ovce služe drugima i Božjoj svrsi.

 

Više na vezane teme na tagu: PRISPODOBA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.