Otkrivenje 17: Tko je žena odjevena u grimiz?

6004
pregleda
Otkrivenje 17 žena grimiz

Otkrivenje 17 oslikava bludnicu u grimizu i purpuru koja surađuje s kraljevima zemlje. Tko je ta žena? Što ona predstavlja?

Kao što smo napomenuli u drugim člancima ove serije o knjizi Otkrivenja, ova je knjiga vizija Isusa Krista, dana mu od Boga Oca, a prvenstveno otkriva što će se dogoditi pred Kristov povratak kada će uspostaviti Božje kraljevstvo na zemlji. Iako je ova proročka knjiga općenito napisana u kronološkom stilu, tu su i povijesni prikazi specifičnih tema.

Slično kao i 12. poglavlje, koje daje kratku povijest Sotoninih napora da uništi Krista i Božji narod, uključujući istinsku Crkvu Božju, Otkrivenje 17 dokumentira djelo moćnog, lažnog religijskog sustava koje dugo vremena zavodi i vlada nad mnogim narodima i ljudima.

U našem članku Otkrivenje 12: Tko su Žena, Dijete i Zmaj? vidjeli smo da žena predstavlja starozavjetni Izrael i Božju Crkvu. U Otkrivenju 17 prikazana je nemoralna žena.

BLUDNIŠTVO SIMBOLIZIRA DUHOVNU NEVJERU

Otkrivenje 17 počinje jasnim identificiranjem žene u ovom poglavlju kao „bludnice“ (stih 1) s kojom su „počinili blud kraljevi zemaljski“ (stih 2). To se odnosi na političke intrige u kojima vođe tih naroda surađuju s ovom „bludnicom“ u duhovnom ponašanju, pri čemu svaka strana traži svoju korist. Slično tome, Bog je neposlušnost Izraela nazivao preljubom i bludništvom (Jeremija 3,8-9; Jeremija 5,7; Jeremija 13,27; Ezekiel 16,32).

Utjecaj ove pale žene sve do danas je ogroman. Pored njezinog utjecaja na zemaljske kraljeve, vlada i nad velikim dijelom zemaljske populacije. Opisuje se kao ona koja „sjedi na vodama mnogim“ (Otkrivenje 17,1). A kasnije se objašnjava: „Vode koje vidje, gdje bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici“ (stih 15). Dalje, u 2. stihu opisuje se da su se stanovnici zemlje „opili vinom bluda njezina.“

IDENTITET ŽENE

Žena iz ovog poglavlja opisuje se da bijaše „odjevena u grimiz i purpur, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci joj bijaše zlatna čaša puna gnusoba i nečistoće bluda njezina“ (stih 4).

Iako moderne implikacije grimizne boje uključuju nevjernost, u prvom stoljeću kada je napisana knjiga Otkrivenja, odjeća crvenkasto-ljubičaste boje uvelike se cijenila u društvu. Obično su je nosili oni na visokim pozicijama i bogati (Marko 15,17; Marko 15,20; Luka 16,19). Grimizna boja sadrži više plave boje od tamnocrvene, iako granice nisu precizno definirane, a riječi se ponekad izmjenjuju. Zato se odjeća s kojom su izrugivali Spasitelja u Marku 15,17 i Marku 15,20 naziva πορφύραν porfran – ‘purpurna’, a u Mateju 27,28, κοκκίνην kokkinen – ‘crimso’“ (Bilješke o Bibliji Alberta Barnesa, Otkrivenje 17,4).

Poanta iza toga što je žena odjevena u ljubičastu i grimiznu boju daje sliku da je bogata i autoritativna. Ova boja odjeće se nadopunjuje time što nosi zlato, drago kamenje i bisere te koristi zlatnu čašu. Kontrast ovom lijepo impresivnom vanjskom izgledu je da je njezina čaša puna „gnusoba i nečistoće bluda njezina“ (stih 4). Drugim riječima, ona vara mnoge svojim izgledom. Premda izgleda lijepo i ima plodove bogatstva, luksuza i autoriteta, njezini su postupci gnusoba Bogu.

TAJNA, BABILON VELIKI

U 5. stihu vidimo žensko ime: „TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICĀ I GNUSOBA ZEMALJSKIH.“ Iako slova ovog stiha nisu kapitalizirana u izvornim grčkim rukopisima, brojni prevoditelji su ih napisali ovako (slično u Mateju 27,37; Marku 15,26; Luku 23,38; Ivanu 19,19) kako bi naznačili da je to naslov ili natpis.

Poveznica na Babilon pokazuje da, baš kao što se i Babilon (prvo od četiri svjetski vladajućih kraljevstva koje je Bog prorekao u knjizi Daniela) proširio i provodio svoj lažni, idolopoklonički oblik štovanja, tako će i ova žena. Kao majka bludnica, imat će i kćeri koje će podučavati slične gadne doktrine – učenja koja će biti u suprotnosti s onim što su Isus i Njegovi učenici podučavali. Za dodatne informacije pogledajte Što je Babilon?.

Osim toga, rečeno nam je da je ova žena odgovorna za smrt vjernih „svjedoka Isusovih“ (Otkrivenje 17,6) i da je ta žena „grad veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim“ (stih 18).

Kad promatramo povijest još od Kristova vremena, Rimokatolička crkva, smještena u Rimu (na nezavisnom teritoriju Vatikana) doista je vladala zemaljskim kraljevima u prošlosti. Iako kršćanska po imenu, ova je institucija također stoljećima progonila Božje vjernike i izmijenila temeljne doktrine koje su podučavali Krist i apostoli u prvom stoljeću. (Na primjer, pogledajte članak Smirna u vezi toga kako je ova crkva pokušala uvjeriti Božji narod da napusti održavanje Pashe kako su Isus i Njegovi apostoli učili.)

ŽENA I ZVIJER

Jedan od najzanimljivijih opisa žene u Otkrivenju 17 nalazi se u 3. stihu: „I vidjeh ženu što sjedi na purpurnoj Zvijeri punoj bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.“ Tko i što je ova čudna zvijer?

Kao što je objašnjeno u članku Žig zvijeri, zvijer u knjizi Otkrivenja nastavak je četvrtog velikog povijesnog carstva (Rimsko Carstvo) prorokovano u Danielu 7,1-8. Prorečeno je da će ovo kraljevstvo primiti „smrtnu ranu“ prije nego što se ponovo podigne prije kraja ovog doba (Otkrivenje 13,1.3). Iako se ljudski vođa ovoga carstva također naziva „zvijer“ u Otkrivenju 19,20, ovdje (u Otkrivenju 17,3) odnosi se na carstvo.

Žena koja sjedi na zvijeri kontrolira i vlada nad zvijeri – kao što jahač kontrolira i usmjerava konja. Adam Clarke u svom komentaru dalje objašnjava: „Ovo je prikaz latinske [Rimske] crkve u njezinu najvišem stanju antikršćanskog rasta, jer sjedi na skrletnoj boji zvijeri, upečatljivom znaku njezine potpune dominacije nad sekularnim latinskim [Rimskim] carstvom“ (Biblijski komentar Adama Clarkea, Otkrivenje 17,3).

„Sveto Rimsko Carstvo“ bilo je ime carstva usred Europe i pod kontrolom Rimokatoličke crkve.

Što se tiče sedam glava zvijeri, to su „sedam gora na kojima žena sjedi. I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kada dođe, treba tek zakratko ostati“ (Otkrivenje 17,9-10).

A što se tiče 10 rogova, Otkrivenje 17 objašnjava: „I deset rogova koje vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će, za jedan čas, primiti sa Zvijeri vlast kao kraljevi. Oni su jedne misli, i svoju će silu i vlast predati Zvijeri“ (stihovi 12-13).

Povezujući ove informacije, čini se da je grimizna žena – Rimokatolička crkva – bila prorokovana da upravlja i kontrolira nastavak Rimskog Carstva, posljednje carstvo koje će se uzdići na kraju ovog doba. Ovo posljednje oživljavanje Rimskog Carstva bit će kombinacija 10 kraljeva koji će se okupiti kako bi stvorili konačni, kratkotrajni preporod ovog povijesnog četvrtog carstva iz Daniela 7.

Ovo posljednje carstvo, koje će bludnica kontrolirati za kratko vrijeme, dobit će svoju snagu od Sotone, đavla. Govoreći o ovoj zvijeri, Otkrivenje 13,4 kaže: „I pokloniše se Zmaju koji dade vlast Zvijeri.“

Prethodno se zmaj – Sotona – opisuje „sa sedam glava i deset rogova, a na glavama mu sedam kruna“ (Otkrivenje 12,3). Ovaj stih jednostavno pokazuje da Sotona ima kontrolu i vlast nad kraljevstvima ovoga svijeta (2. Korinćanima 4,4; Galaćanima 1,4; Matej 4,8-9).

KRAJ GRIMIZNE ŽENE

Zbog utjecaja Sotone i žene odjevene u grimiz, 10 rogova ili kraljeva „svoju će silu i vlast predati Zvijeri“ (Otkrivenje 17,13) i „za jedan čas, primit će sa Zvijeri vlast kao kraljevi“ (stih 12). Prije nego što njihova kratkotrajna vladavina završi, ti će kraljevi „zaratiti s Jaganjcem i Jaganjac će ih pobijediti — on i oni koji su s njim: pozvani i izabrani i vjerni — jer je Gospodar gospodarā i Kralj kraljeva“ (stih 14).

Nakon što shvate da ih je skrletna žena prevarila i razočarala, okrenut će se protiv nje i uništiti je. „I deset rogova koje vidje na Zvijeri — tȋ će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti; i mesa će se njezina najesti i ognjem je spaliti. Jer Bog im u srca stavi da izvrše naum njegov, i budu jedne misli, i kraljevstvo svoje daju Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje“ (stih 16-17).

Da biste saznali više o djelu glasnogovornika lažne religije u posljednja vremena prije povratka Isusa Krista, pogledajte članak Antikrist.

Autor: David Treybig; Izvor: Lifehopeandtruth.com

Napomena: Poveznice koje su na engleskom jeziku prevest ćemo u dogledno vrijeme.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.