Karakteristike zdrave crkve

1897
pregleda
zdrava crkva karakteristike
Foto: Unsplash

Često puta se postavlja pitanje: „Kakva je to zdrava crkva?“

Zdrava crkva propovijeda ono što većina današnjih crkava ne propovijeda. A to je poziv na pokajanje, odricanje od grijeha, posvećenje života i ljubav prema drugima. Danas ćete teško naći crkvu s takvim karakteristikama. Propovijedi po današnjim crkvama svode se na prosperitet (lagodan materijalni život), na navodna čuda koja se događaju po crkvama, na govore u jezicima i sl.

Važno je napomenuti da većina današnjih čuda po crkvama ne dolazi od Boga, već se radi o demonskim manifestacijama sa ciljem kako bi Sotona vjernike uvukao u lažni religijski sistem vjerovanja. Mnogi kršćanski pokreti koje danas vidimo i čiju poruku slušamo, potekli su iz New Age religije. Alice Bailey, učenica Helene Blavatsky, koja je majka New Age religije, krajem 40-tih godina je izjavila: „Ispoljavanje hijerarhije će se javiti kroz masonsko bratstvo, kroz edukaciju i kroz Crkvu.“ I to je ono čemu danas možemo svjedočiti. Danas se New Age religija, zaogrnuta plaštem modernog kršćanstva, propovijeda po crkvama. U tu kategoriju možemo svrstati evanđelje prosperiteta, karizmatski pokret, liberalnu teologiju, mantranje po crkvama itd.

Kao rezultat propovijedanja lažnog evanđelja po crkvama, Duh Božji se izgubio, te su pastori kao nadomjestak radosti koju daje Duh Sveti, u crkve uveli kršćanske koncerte koji danas sve više liče na techno partye. Stvaranje lažnog osjećaja zadovoljstva u ljudima preko glazbe je Đavolski nadomjestak koji zamjenjuje radost Duha Svetog.

Stoga čuvajte se takvih crkava koje ne propovijedaju evanđelje Isusa Krista. Evanđelje koje poziva na pokajanje, posvećenje života te na ljubav prema drugima. Evanđelje koje čovjeka natjera da plače nad svojim grijesima. Živimo u vremenu za koje nam apostol Pavao kaže da kršćani više neće moći podnositi zdrava učenja, već će si unajmiti lažne učitelje da im škakljaju uši (2. Timoteju 4,3). U vremenima za koje nam Božja Riječ kaže da će se pojaviti otpad posljednjih dana (1. Timoteju 4,1).

Što nam je dakle činiti? Duh Sveti nam preko apostola Pavla daje odgovore.

„Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova“ (Filipljanima 3,17).

„Sve provjeravajte: dobro zadržite,svake se sjene zla klonite“ (1. Solunjanima 5,21-22)!

„Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom“ (2. Solunjanima 2,15).

„Tada im Isus poče govoriti: Pazite da vas tko ne zavede“ (Marko 13,5).

„Što vama kažem, svima kažem: Bdijte“ (Marko 13,37)!

„Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre“ (1. Petrova 5,8).

„A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte“ (Efežanima 5,11).

Pozvani smo na to da propovijedamo zdravo evanđelje, da se strogo držimo predaja danih po Pismu, a ne po čovjeku, da opominjemo jedni druge, da razotkrivamo lažna heretična učenja i naravno da ljubimo jedni druge ljubavlju kojom je Krist ljubio. Čuvajte se onih koji propovijedaju da bi se svaki kršćanin trebao priključiti nekoj denominaciji, pa čak ako i ona bila lažna jer u suprotnom ne služimo Kristovom tijelu. To su lažni učitelji preko kojih vas Sotona želi uvesti u lažne religijske pokrete koji ne stoje u Biblijskom Duhu i istini. Čuvajte se onih koji pozivaju na ekumenizam s lažnim otpalim crkvama i poganima jer takvi nisu od Boga. Bog nam kaže:

„Začujem i drugi glas s neba: Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih“ (Otkrivenje 18,4)!

Pozvani smo izaći iz lažnih crkava i razotkrivati ih, a ne biti njihovi sudionici! Tko svjesno sudjeluje u lažnoj crkvi samo radi nekog osjećaja prihvaćenosti i ugode, čini grijeh! Kristovo tijelo nisu zgrade i organizacije koje se nazivaju crkvama, već svi kršćani u Isusu Kristu. Kristovom tijelu ne služimo tako što hodamo u crkvu, već tako što pomažemo jedni drugima u ljubavi. Jer Kristova Crkva je živa Crkva, a ne organizacija ili zgrada.

Autor: Budni kršćanin

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.