Nemilosrdni Bog ili nemilosrdni ljudi?

2251
pregleda

Kakav je to Bog koji ubija svoje neprijatelje, koji ne dozvoli razvod, homoseksualnost i konzumaciju marihuane? Pravedni i sveti Bog.

Zašto je Bog dao zapovijed po Mojsiju: „Ne ubij!“, a onda rekao Davidu da ubije Golijata ili zapovjedio Izraelu da istrijebi čitave narode koji su zaposjeli njihovu Obećanu zemlju?

„Ta tko je taj neobrezani Filistejac da IZAZIVA postrojbe Boga živoga?“ /1. Samuelova 17,26

Golijat je ustao protiv Božjeg naroda. A kako bi trebali završiti Božji neprijatelji koji napadaju Božji narod? Naravno da ih Bog ima potpuno pravo istrijebiti.

To su ljudi koji imaju milijun lažnih bogova; koji štuju mnoštvo drugih bogova, samo ne pravog, istinitog Boga koji ih je otkupio za svu vječnost. Naravno da Bog ima apsolutno pravo uništiti nevjerne narode, jednako kao što i danas ima pravo uništiti svakog tko se podiže iznad Njega. Svakog tko se ne želi pokajati za svoje grijehe i okrenuti se Isusu Kristu koji je skupo platio cijenu da ih izbavi iz njihovog palog i grešnog stanja. Ima li Bog pravo istrijebiti one koji gaze Kristovu krv? Naravno da ima! Samo vas Božja milost održava na životu.

ŽIVOT U GRIJEHU – ŽIVOT BEZ KRISTA

Budizam, islam, hinduizam, ateizam – sve su lažne religije i filozofije koje vas vode direktno u pakao. Koja je razlika? To su sve ljudske izmišljotine, i ako odete na mjesto gdje je pokopan Muhamed u Medini, naći ćete njegove kosti. Ali ako odete na Isusov grob u Jeruzalemu, naći ćete prazan grob.

Na isti način svi koji su u Kristu uskrsnut će u posljednji dan za život vječni. Ista sila koja je uskrsnula Isusa uskrsnut će nas. Morate imati Krista u sebi, ili ne raspoznajete da je Krist u vama? Onda nemate pouzdanje u Krista. Testirajte se na temelju Božje Riječi.

„Sami sebe iskušavajte jeste li u vjeri! Sami sebe ispitujte! Ili ne spoznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste u čemu nepouzdani.“ /2. Korinćanima 13,5

Vrijeme je da odložite svoje lažne bogove i proslavite istinitoga Boga.

„A ovo je vječni život: da poznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i onoga koga si poslao — Isusa Krista.“ /Ivan 17,3

Ako mu dođete slomljeni i ponizni, On će vas primiti.

I mi smo nekad činili sve što i vi činite zarobljeni u svojim grijesima – bludničili, mijenjali partnere, pušili cigarete, marihuanu, alkoholizirali se, psovali, gledali pornografiju itd. Ali kad povjerujete u Isusovu žrtvu za vas na križu i pokajete se, svi grijesi vam se zgade. Pravo pokajanje nije samo isprazno ispovijedanje vjere, već doslovno odvraćanje od zlodjela. Pokajanje znači okrenuti se za 180 stupnjeva, od grešnika do sveca, od fokusa sa sebe na Krista. U Kristu možete biti slobodni od svakog grijeha. Krist je slomio silu grijeha i smrti, u Njemu imate istu silu.

Biblija kaže da ste licemjeri ako tvrdite da volite Boga, a živite u grijehu. Mlaki kršćani govore jedno, a žive drugo. Kršćanska mlakost je najgora moguća pozicija. Mlaki kršćani su neodlučni, nepostojani i podijeljeni. Bez čvrstog stava u Kristu.

„Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — izbljuvat ću te iz usta svojih.“ /Otkrivenje 3,16

Bog traži da vršimo Njegovu volju, a ne samo da ga priznajemo ustima.

KAKO BIBLIJA DEFINIRA BRAK?

Biblijska definicija braka – jedan muškarac i jedna žena. Vaša genetika govori kojeg ste spola. Zajednica između muškarca i žene reproducira život; sve ostale kombinacije reproduciraju smrt.

„Niste li pročitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih, te reče: Zbog toga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, ČOVJEK NEKA NE RASTAVLJA.“ /Matej 19,4-6

Bog mrzi razvod. Ako se muž i žena rastave, oni su i dalje u bračnom savezu pred Bogom, dok god ih smrt ne rastavi. Žena je vezana za muža dok god su živi. Bog je dozvolio ljudima razvod zbog tvrdokornosti njihova srca. Tko napusti ženu (izuzev bluda) i oženi se drugom, on je preljubnik. Preljubnici neće baštiniti Božje kraljevstvo.

„’Jer ja mrzim razvod’, veli Gospod, Bog Izraelov, ‘i onog koji nasilje odjećom svojom prekriva’, veli Gospod Nad Vojskama. ‘Zato PAZITE NA SVOJ DUH, da se ne iznevjerite.’“ /Malahija 2,16

„’Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusni list pa je otpustiti?’ Reče im: ‘Zbog OTVRDLOSTI SRCA vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene vaše, ali od početka nije bilo tako.“ /Matej 19,7-8

Brak je doživotna institucija i nijedan čovjek nema pravo razvrgavati ono što je sklopljeno pred Bogom. Radi se o dvoje ljudi koji su JEDNO tijelo. Tko ima pravo razarati to tijelo?

Na stranu crkva ili matični ured, sklopili ste savez jedno s drugim pred Bogom. Bog je vaš svjedok da ste se obvezali. To su vrlo ozbiljne i odgovorne stvari pred Bogom, i vrlo opasne pozicije ako idete razvrgavati i uništavati taj savez.

Ljudi danas izmišljaju svakakve izgovore za ne ulazak u brak. Ne žele odgovornosti, vezivanje i obaveze. Žele imati skupocjena vjenčanja, a nemaju novaca. Žele se dokazivati pred ljudima, umjesto pred Bogom. Žele biti slobodni i mijenjati partnere, ali zapravo duhovno razdjeljuju svoju dušu. Ne mogu se seksualno dijeliti drugima i ne biti psihički, emotivno, duhovno podijeljeni.

„Ali onome tko počini preljub s nekom ženom, nedostaje razuma; VLASTITU DUŠU RAZARA onaj tko to čini. Ranu i sramotu će on zaraditi i poniženje njegovo neće biti izbrisano.“ /Izreke 6,32-33

Gledanje pornografije je preljub u srcu. Kao što je ubojstvo realizirana mržnja, tako je i preljub realizirana požuda u srcu. Ako ne želimo izgarati, trebamo se ženiti što prije da ne ukaljamo Božji zakon i ne štetimo svojoj duši.

Više na temu braka, bluda i preljuba na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/brak/.

BOG JE STVORIO HOMOSEKSUALCA NA SVOJU SLIKU?

Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku – muško i žensko. Ne možemo naše izopačene sklonosti pripisivati Bogu. Moramo se pokajati za naša bludničenja i postati nova stvorenja u Kristu. Vratiti se u prvobitno stanje kakve nas je Bog zamislio, a to je moguće jedino po Isusu Kristu.

„I stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.“ /Postanak 1,27

„Zbog toga, kao što po jednome čovjeku grijeh uđe u svijet i po grijehu smrt, tako i smrt prijeđe na sve ljude, zato što svi sagriješiše.“ /Rimljanima 5,12

„Dakle, kako prijestupom jednoga na sve ljude dođe osuda, tako i pravednošću Jednoga na sve ljude dođe opravdanje života. Jer kao što neposluhom jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.“ /Rimljanima 5,18-19

Poslušajte Pravednoga i postanite pravednici. U Kristu imamo novu narav i novi život. Novu osobnost i novi identitet. Ako želimo slijediti Krista, moramo sa sebe svući staru grešnu narav i hodati u novosti života da bismo postali nalik Kristu. Da, imamo razne kušnje jer Đavao nikad ne spava, nego vreba i gleda kako da nas proždere, osobito prave kršćane. Tim kušnjama se odupiremo svaki dan. Ali nijedna kušnja nije jača od Krista u nama. Tko nadvlada kušnju, izlazi jači i postojaniji u vjeri.

„Blažen čovjek koji podnosi kušnju; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

Više na temu homoseksualnosti na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/homoseksualnost/.

DOĐITE KRISTU KAKVI JESTE…

Nitko se ne spašava svojim djelima. Ne možemo ništa napraviti da bismo bili prihvaćeni u Božjim očima. Kristu dolazimo grešni kakvi jesmo, a onda On u nama proizvodi htijenje da vršimo Njegovu volju. On nas mijenja ako ostajemo u Njemu.

„Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što mladica ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete činiti ništa.“ /Ivan 15,4-5

Nitko vam ne govori da na silu vršite dobra djela. Dobra djela nalaze se u Isusu Kristu. Mi vas pozivamo da uđete u Arku spasenja – Krista, i On će vas promijeniti, disciplinirati, uputiti i voditi.

PUŠENJE MARIHUANE SE NE SPOMINJE U BIBLIJI?

Mnogi današnji kršćani pravdaju konzumaciju cigareta i marihuane. No Biblija nas uporno upozorava da budemo trijezni.

„Budite trijezni, bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da iste patnje podnose vaša braća po svijetu.“ /1. Petrova 5,8-9

Biblija još kaže da konzumenti opijata (pijanice) neće naslijediti Božje kraljevstvo. /1. Korinćanima 6,9-10

Kad pušimo marihuanu, ne razmišljamo trezveno, imamo iskrivljenu percepciju, nesposobni smo za realnu procjenu i sud. Slično alkoholu i narkoticima. Neki kršćani kažu da je Bog stvorio travu. Da, ali ne za zloupotrebu da biste se naizgled opuštali i odmaknuli od realnosti; ne da biste oduzimali svoje svjesno stanje i bili nesposobni za realnu prosudbu. Jedino pravo opuštanje i mir dolazi kao plod Duha Svetoga; sve ostalo su kopije koje vas zavaravaju. /Galaćanima 5,19-25

„Neki se put čovjeku učini prav, a svršetak su mu putovi smrti.“ /Izreke 14,12

Jedan joint je kao da ste popušili 20 cigareta. Uništavate svoj život koji vam je Bog dao, ne da se oduzimate u svojim grijesima, već da upoznate život vječni. Uništavate svoja tijela koja su hram Duha Svetoga.

„Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji.“ /1. Korinćanima 6,19-20

Više na temu pušenja cigareta, konzumacije marihuane i ostalih opijata na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/pusenje/.

Postoji duhovna stvarnost koju ne možete vidjeti napušeni. Duhovna borba koju možete vidjeti samo ako povjerujete evanđelje. Sotona će učiniti sve da vas što više oslijepi na istinu. Samo ako se ponizite kao djeca i prihvatite da je Isus govorio istinu, tek tada će vam biti otkrivene nezamislive stvarnosti koje sada ne vidite.

„Zazovi me, i ja ću ti se odazvati, i objavit ću ti velike i nedokučive stvari koje nisi znao.“ /Jeremija 33,3

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.