Ne sudite, da ne budete osuđeni?

3262
pregleda
ne sudite

Valjda je najveća laž u modernim kršćanskim krugovima kako ne smijemo nikada ništa suditi. Zastrašivanje na način vađenja stihova iz konteksta. Slijedi nekoliko bitnih stavki za mnoge kršćane koji vole iskrivljavati stih iz Mateja 7,1.

„Ne sudite, da ne budete osuđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.“ /Matej 7,1-2

Dakle, ti se stihovi odnose na licemjerno suđenje, no pogledajmo kako smo zapravo pozvani suditi.

1. TREBAMO SUDITI PRAVEDNO.

„Nemojte nanositi nepravdu u suđenju: nemoj biti pristran prema siromahu ni ukazivati počast moćniku, nego PRAVEDNO SUDI svome bližnjemu.“ /Levitski zakonik 19,15

„Govorite li vi uistinu pravedno, skupštino? SUDITE LI ISPRAVNO, sinovi ljudski?“ /Psalam 58,1

„Dokle ćete SUDITI NEPRAVEDNO i opakima naklonost iskazivati?“ /Psalam 82,2

„Nije dobro iskazivati pristranost opakome da se na sudu obori pravednika.“ /Izreke 18,5

„Ovo, također, pripada mudrima. Nije dobro biti pristran u suđenju.“ /Izreke 24,23

„Otvaraj usta svoja, SUDI PRAVEDNO…“ /Izreke 31,9

„Ovo trebate činiti: Neka svatko govori istinu svome bližnjemu; SUDITE U ISTINI i u miru unutar svojih vrata.“ /Zaharija 8,16

„Ne sudite kao licemjeri.“ /prema Matej 7,1-5

„Zašto sami od sebe ne SUDITE ŠTO JE PRAVO?“ /Luka 12,57

„Nemojte suditi po vanjštini, nego SUDITE SUDOM PRAVEDNIM.“ /Ivan 7,24

2. TREBAMO SUDITI SVE.

„Provoditi pravdu i sud draže je GOSPODINU negoli žrtva.“ /Izreke 21,3

„Duhovan pak PROSUĐUJE SVE, a njega ne prosuđuje nitko. Jer tko upozna misao Gospodnju, tko li ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.“ /1. Korinćanima 2,15-16

„I za ovo molim: da ljubav vaša sve više i više obiluje spoznajom i svakim oštroumljem te uzmognete PROSUDITI ŠTO JE NAJBOLJE, da biste bili čisti i besprijekorni za dan Kristov.“ /Filipljanima 1,9-10

3. TREBAMO SUDITI GRIJEH U CRKVI.

„Jer ja, kao nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio kao nazočan onoga koji je to tako učinio… Ta što je meni do toga da sudim i one vani? NE SUDITE LI VI ONE KOJI SU UNUTRA?“ /1. Korinćanima 5,3.12

4. TREBAMO SUDITI SITUACIJE KOJE SE TIČU MEĐU BRAĆOM.

„Ovako govori Gospodin nad vojskama govoreći: ‘SUDITE SUDOM ISTINITIM, i neka svatko iskazuje milosrđe i smilovanje svome bratu.“ /Zaharija 7,9

„Stoga nemojmo više suditi jedan drugoga, nego RADIJE SUDITE O OVOME: ne postavljati bratu nešto zbog čega bi on mogao posrnuti ili se sablazniti.“ /Rimljanima 14,13

„Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao RASUDITI MEĐU BRAĆOM svojom?“ /1. Korinćanima 6,5

5. TREBAMO SUDITI SVAČIJE PROPOVIJEDANJE.

„A od prorokā neka govore dvojica ili trojica, a DRUGI NEKA RASUĐUJU.“ /1. Korinćanima 14,29

6. TREBAMO SUDITI ONE KOJI PROPOVIJEDAJU LAŽNA EVANĐELJA, LAŽNE KRISTE I LAŽNE DUHOVE.

„O kad biste podnosili malo mojega bezumlja! A i podnosite me! Jer ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, da vas kao čistu djevicu privedem Kristu. No bojim se da se — kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom — tako ne pokvare misli vaše i odvrate od prostodušnosti koja je u Kristu. Jer ako onaj koji dolazi propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali; ili ako primate drugog duha, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prihvatili — dobro ste podnosili.“ /2. Korinćanima 11,1-4

7. TREBAMO SUDITI DJELA TAME.

„A ti, sine čovječji, hoćeš li suditi, HOĆEŠ LI SUDITI GRADU KRVNIČKOM? Onda mu pokaži sve gnusobe njegove.“ /Ezekiel 22,2

„I nemajte udjela u besplodnim djelima tame, već ih radije RAZOTKRIVAJTE.“ /Efežanima 5,11

8. TREBAMO SUDITI LAŽNE PROROKE I LAŽNE APOSTOLE.

„A bilo je u puku i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, nijekati Gospodara koji ih otkupi i navući na se brzu propast. I mnogi će poći njihovim pogubnim putovima. Zbog njih će se pogrđivati put istine.“ /2. Petrova 2,1-2

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego PROVJERAVAJTE DUHOVE jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet.“ /1. Ivanova 4,1

„Znam djela tvoja, i trud tvoj, i postojanost tvoju, i da ne možeš podnijeti opakih; i ISKUŠAO si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao ih lašcima.“ /Otkrivenje 2,2

9. TREBAMO SUDITI ONE KOJI SE SAMO PRETVARAJU – LICEMJERE.

„Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da Antikrist dolazi, već i sada su se pojavili mnogi antikristi. Odatle znamo da je posljednji čas. Od nas izađoše, ali ne bijahu od nas. Jer da su bili od nas, ostali bi s nama. Ali oni IZAĐOŠE kako bi se očitovali da nisu svi od nas. A vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.“ /1. Ivanova 2,18-20

10. TREBAMO SUDITI ONO ŠTO SE TIČE SVAKODNEVNIH SITUACIJA.

„Usuđuje li se tko od vas, ako ima spor s drugim, parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima? Ne znate li da će SVETI SUDITI SVIJETU? Pa ako ćete vi suditi svijetu, ZAR STE NESPOSOBNI SUDITI SITNICE? Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima? Kamo li ne ovo što je od ovoga života?“ /1. Korinćanima 6,1-3

Dakle, Božja Riječ je jasna. Bog kaže da itekako trebamo suditi, prosuđivati, rasuđivati, razlučivati, i to na svakodnevnoj bazi. Ali trebamo suditi pravedno, a ne nepravedno i licemjerno. Ne da nismo pozvani ne suditi, nego nam se zapovijeda da to činimo na ispravan način.

 

Na sličnu temu još: Trebamo li suditi razne učitelje, proroke i kršćane?.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.