Ne sudite, da ne budete osuđeni?

228
pregleda
ne sudite

„Ne sudite, da ne budete osuđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti“ (Matej 7,1-2).

Slijedi nekoliko bitnih stavki za mnoge kršćane koji vole iskrivljavati stih iz Mateja 7,1 i reći kako Crkva nikada ne smije suditi.

1. Trebamo suditi pravedno.

„…po pravici sudi bližnjega svojega“ (Levitski zakonik 19,15).

„Otvaraj usta svoja, sudi pravedno…“ (Izreke 31,9).

„Ovo su stvari koje trebate činiti: govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, sudite istinom i pravdom za mir na svojim dverima“ (Zaharija 8,16).

„Ne sudite kao licemjeri“ (Matej 7,1-5).

„Ne sudite po vanjštini, nego presudite sudom pravednim“ (Ivan 7,24)!

2. Trebamo suditi sve.

„Duhovan pak prosuđuje sve, a njega ne prosuđuje nitko. Jer tko upozna misao Gospodnju, tko li ga pouči? A mi imamo misao Kristovu“ (1. Korinćanima 2,15-16).

„Ne počinjajte nepravde u presudi“ (Levitski zakonik 19,15).

„I za ovo molim: da ljubav vaša sve više i više obiluje spoznajom i svakim oštroumljem te uzmognete prosuditi što je najbolje, da biste bili čisti i besprijekorni za dan Kristov“ (Filipljanima 1,9-10).

3. Trebamo suditi grijeh u crkvi.

„Jer ja, kao nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio kao nazočan onoga koji je to tako učinio… Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra?“ (1. Korinćanima 5,3.12).

4. Trebamo suditi stvari koje se tiču među braćom.

„Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom svojom?“ (1. Korinćanima 6,5).

„Ovako veli GOSPOD Nad Vojskama govoreći: ‘Sudite sudom istinitim i iskažite milosrđe i samilost svaki bratu svojemu“ (Zaharija 7,9).

5. Trebamo suditi svačije propovijedanje.

„A od prorokā neka govore dvojica ili trojica, a drugi neka rasuđuju“ (1. Korinćanima 14,29).

6. Trebamo suditi one koji propovijedaju lažna evanđelja, lažne kriste i lažne duhove.

„O kad biste podnosili malo mojega bezumlja! A i podnosite me! Jer ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, da vas kao čistu djevicu privedem Kristu. No bojim se da se — kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom — tako ne pokvare misli vaše i odvrate od prostodušnosti koja je u Kristu. Jer ako onaj koji dolazi propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali; ili ako primate drugog duha, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prihvatili — dobro ste podnosili“ (2. Korinćanima 11,1-4).

7. Trebamo suditi djela tame.

„A ti, sine čovječji, hoćeš li suditi, hoćeš li suditi gradu krvničkom? Onda mu pokaži sve gnusobe njegove“ (Ezekiel 22,2).

„I nemajte udjela u besplodnim djelima tame, već ih radije razotkrivajte“ (Efežanima 5,11).

8. Trebamo suditi lažne proroke i lažne apostole.

„A bilo je u puku i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, nijekati Gospodara koji ih otkupi i navući na se brzu propast. I mnogi će poći njihovim pogubnim putovima. Zbog njih će se pogrđivati put istine“ (2. Petrova 2,1-2).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet“ (1. Ivanova 4,1).

„Znam djela tvoja, i trud tvoj, i postojanost tvoju, i da ne možeš podnijeti opakih; i iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao ih lašcima“ (Otkrivenje 2,2).

9. Trebamo suditi one koji se samo pretvaraju – licemjere.

„Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da Antikrist dolazi, već i sada su se pojavili mnogi antikristi. Odatle znamo da je posljednji čas. Od nas izađoše, ali ne bijahu od nas. Jer da su bili od nas, ostali bi s nama. Ali oni izađoše kako bi se očitovali da nisu svi od nas. A vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve“ (1. Ivanova 2,18-20).

10. Trebamo suditi ono svagdašnje.

„Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Pa ako ćete vi suditi svijetu, zar ste nesposobni suditi sitnice? Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima? Kamo li ne ovo što je od ovoga života?“ (1. Korinćanima 6,2-3).

Dakle, Božja Riječ je jasna. Bog kaže da trebamo suditi, prosuđivati, razlučivati, i to svi radimo na svakodnevnoj bazi. Ali trebamo suditi pravedno, a ne nepravedno.

Obrada: Biblija i znanost

Komentari

komentari