Najpreciznija slika atoma nikada prije viđena!

413
pregleda
slika atoma atom fizika

Kako izgleda najtočnija slika atoma kakvu su fizičari uspjeli izvući.

Znanstvenici su uz pomoć najnovijeg sofisticiranog uređaja uspjeli dobiti uvid kako izgleda atom. Niti jedna mikroskopska sonda ili X-zraka nije sposobna zaviriti u unutrašnjost atoma, tako da fizičari mogu samo teoretizirati što se tamo događa na temelju ostataka sudara velikih brzina koji se događaju među česticama.

Međutim, ovaj novi alat otvara mogućnost donošenja preciznijih zaključaka o protonima i neutronima (koji čine atomske jezgre) zahvaljujući kvantnoj isprepletenosti čestica koje nastaju kada se atomi zlata trljaju jedan o drugi velikom brzinom.

Istraživači su pokazali kako je moguće dobiti precizne pojedinosti o rasporedu protona i neutrona u zlatu koristeći vrstu kvantne interferencije koja nikada prije nije viđena u eksperimentu, prenosi Blog.physics-astronomy.com.

ŠTO BIBLIJA KAŽE O ATOMU?

 • Gle, narodi su kao kap iz vjedra, i vrijede kao malo praška na tezulji: gle, on diže otoke kao kakvu malenkost [atom]. /Izaija 40,15
 • …jer ovo vidljivo je privremeno, a ono nevidljivo je vječno. /2. Korinćanima 4,18
 • …jer je po [Kristu] stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo. /Kološanima 1,16
 • Vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom, tako da ovo što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga. /Hebrejima 11,3
 • Ali doći će kao lopov u noći dan Gospodinov, u koji će nebesa s velikim praskom uminuti i počéla [elementi iz kojih je sve nastalo, materijalni uzroci svemira] se užariti i rastaliti, a zemlja i djela što su na njoj izgorjeti. /2. Petrova 3,10

Riječ „počéla“ ili „elementi“ primarno označava bilo koje prve stvari iz kojih nastaju druge u nizu ili složenoj cjelini. To su elementarne čestice od kojih je Bog izgradio svemir. U modernom jeziku to bi mogla biti riječ „atom“. Građevna jedinica materije je atom. Ovo je esencijalni element od kojeg je napravljeno sve materijalno u svemiru, kemijski elementi svemira. Dakle, osnovni element u svemiru je atom. „A“ znači nije, a „tom“ znači podijeljeno. Atom je nešto što se ne dijeli. Međutim, znamo da se atom može razdvojiti. Kada se to dogodi, imamo nuklearnu eksploziju.

Prema biblijskom proročanstvu rastopit će se elementi (osnove, temelji) stvaranja uzrokovano velikom vrućinom. Bit će to uništenje fizičkog svemira. Građevni blokovi prirode (atomi) bit će potrošeni toplinom. Oni će „izgorjeti“.

Atomska fisija nuklearne bombe je energija koja se oslobađa promjenom jezgre atoma kao fisija teške jezgre – gubitak mase. Atomi se raspadaju na sastavne dijelove i odvajaju. Energije atoma će se osloboditi, uzrokujući požar. Ako čovjek može izazvati nuklearnu fisiju, kakvu vrstu nuklearne fisije Bog može učiniti u svemiru?

Uništenje će biti apsolutno i potpuno, daleko veće od bilo koje nuklearne reakcije koju čovjek može izazvati. I zemlja i djela koja su na njoj će izgorjeti. Ovaj događaj bit će veći od bilo koje termonuklearne reakcije. Smak svijeta značit će katastrofalni završetak. Isus je rekao:

 • Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći. /Matej 24,35

Sve će propasti, izgorjeti i nestati, ali Isusove riječi nikada. Što nam je činiti? Uhvatiti se za Božju Riječ kao nikada ni za što!

P. S. Za one koji žele znati više, u nastavku još neki stihovi o kraju svijeta i načinu na koji će nestati svijet kakav poznajemo prije nastanka novog neba i nove zemlje gdje neće biti smrti, grijeha, žalosti, patnje, plača, boli i gdje pravednost prebiva.

 • Bjesnjeli su pogani, tresla su se kraljevstva: on je glas svoj pustio i zemlja se rastopila. /Psalam 46,6
 • Od davnine si ti postavio temelje zemlji, i nebesa su djelo ruku tvojih. Ona će proći, no ti ćeš ostati: jest, sve će to ostarjeti kao odjeća; promijenit ćeš ih kao halju i bit će promijenjeni: Ali ti si isti, i godinama tvojim neće biti kraja. /Psalam 102,25-27
 • Sva će se vojska nebeska rasplinuti i nebesa će se kao svitak saviti: sva će njihova vojska popadati kao što list otpada s loze i kao što pada plod sa smokve. /Izaija 34,4
 • Podignite svoje oči prema nebesima i pogledajte dolje na zemlju, jer će nebesa poput dima iščeznuti, a zemlja će kao ogrtač ostarjeti, i stanovnici će njezini na isti način pomrijeti: ali moje će spasenje biti zauvijek, i moja se pravednost neće ukinuti. /Izaija 51,6

Pravednici, budimo strpljivi i uvijek spremni, uprimo pogled u začetnika i dovršitelja naše vjere, podignimo glave, blizu je naše otkupljenje. Isus ubrzo dolazi!

 • “Zato čekajte na mene”, govori GOSPODIN, “do dana kada ustanem na plijen; jer moja odluka je da okupim narode, da saberem kraljevstva, da izlijem na njih svoj gnjev, svu svoju žestoku srdžbu: jer svu će zemlju proždrijeti oganj moje ljubomore. /Sefanija 3,8
 • “Jer evo, dolazi dan koji će kao peć gorjeti; i svi oholi, jest, i svi oni koji zlo čine, bit će strnjika: dan koji dolazi spalit će ih”, govori GOSPODIN nad vojskama, “da im ne ostane ni korijena ni grane. /Malahija 4,1
 • …jer naš Bog je oganj koji proždire. /Hebrejima 12,29
 • I vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu, od čijega lica pobježe zemlja i nebo, i mjesta im se više ne nađe. /Otkrivenje 20,11
 • I vidjeh novo nebo i novu zemlju: jer prvo nebo i prva zemlja prođoše; ni mora više nema. /Otkrivenje 21,1

Kako je Bog stvorio, tako će Bog i uništiti. A vrijeme egzistencije čovječanstva ništa je drugo doli Njegova strpljivost prema grešnom naraštaju – ne bi li čovjek tražio Boga, pokajao se za bunt, mržnju i neprijateljstvo prema Bogu i prihvatio Isusa Krista kao svog jedinog Izbavitelja. S ovog svijeta ne nosimo ništa, jedino Istina ostaje u nama i bit će s nama zauvijek – za one koji su je primili. /2. Ivanova 1,2

Vremena je sve manje, nemojte prokockati jedinstvenu priliku – Njegovu neizmjernu ljubav, strpljenje i milost. Ništa nije važnije od toga!

Više na vezane teme na tagu: FIZIKA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.