Moral bez Boga ili Bog bez morala?

345
pregleda

Moral bez Boga ili Bog bez morala? Ako postoji moral bez Boga, onda postoji i ateizam bez ateista.

Ateisti ne vjeruju u Boga. Ali kad bi imali dokaz da Bog postoji, bi li tada vjerovali? Zašto bi netko bio ateist ako bi znao da Bog postoji? Problem nije u znanju i dokazima za postojanje Boga, nego tvrdokornom srcu koje zgrće Božji gnjev jer ne želi pokajanje.

Prvo da riješimo argument ovog mladića koji tvrdi da je Isus izjavio da je u redu mučiti svoje robove. Kao prvo, Isus to nikad nije izjavio, ali mladić vjerojatno misli na sljedeći odlomak:

„A koji od vas će sluzi kojega ima, koji mu ore ili pase stoku, kada se vrati s polja, reći: ‘Idi i sjedni k jelu’? Neće li mu reći: ‘Pripravi ono što ću večerati pa se opaši i poslužuj mi dok se ne najedem i napijem, a potom ćeš ti jesti i piti’?“ /Luka 17,7-9

Najveći bezbožnici ovoga svijeta imaju sluge, koji prvo poslužuju svoje gospodare, a tek onda sebe. Za to su plaćeni. Biblija nigdje ne promiče ropstvo u smislu izrabljivanja radne snage i nepravednog tlačenja ljudi na kakvo aludiraju ateisti. Isus se jednostavno poslužio logikom svijeta, odnosom funkcioniranja društvenih pozicija da bi ga lakše razumjeli.

Isusova poanta ovdje je da gospodar svome sluzi nije ništa dužan, jer sluga samo radi svoj posao; kao što ni Bog nije ništa dužan nama. Jednostavno smo pozvani činiti ono što nam Bog kaže.

„Tako i vi; kada izvršite sve što vam je zapovjeđeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne: učinili smo ono što smo bili dužni učiniti.’“ /Luka 17,10

Zapazite ateističke argumente, da kakav je to Bog koji dopušta ropstvo? Pa sve i da ga dopušta, to nije vaš problem; vaš je problem potreba da se napravite većim i boljim od Boga. Ateistička logika: „Kako Bog može činiti nešto kad ja to ne bih činio da sam Bog.“ Znači, najbolje da ateiste postavimo za bogove i njih slušamo. Ili?

Sama činjenica da imaju osjećaj za ispravno/pravedno/dobro govori da su stvoreni na sliku Božju i da im je usađena potreba za pravdom. Inače, odakle im taj standard pravednosti? Odakle dolazi moralni zakon ako nema Boga? Tko je taj koji je postavio moralni standard? Ne mogu biti mjerilo sami sebi, jer nisu ateisti kreatori pravde, morala i ispravnosti. Ali kad se postavljaju za mjerilo sami sebi, onda će imati izjave poput ovoga mladića da Hitler nije pogriješio.

Ako ne postoji standard po kojem mjerimo dobro i zlo, onda je pravedno sve i ništa nije pravedno. Pravda je u očima promatrača.

Društvo u kojem je sve dozvoljeno. Moje vlastito mišljenje je mjerilo ispravnosti. Tvoje vlastito mišljenje je mjerilo ispravnosti. Znači da ljudi mogu ubijati jedni druge bez ikakve moralne odgovornosti. Nije pravedno da odgovaram za ubojstvo kad je ono u mojim očima pravedno. Razumijete li izvrnutu logiku?

Ako znamo da postoji knjiga, znamo da iza nje postoji autor. Nije bila prvo knjiga, pa autor; nego autor pa knjiga. Knjiga ne bi postojala da nema autora. Isto vrijedi za moral; moral ne bi postojao da nema autora morala. Vrhovnog standarda za moral – po kojem mjerimo moralno, manje moralno i nemoralno.

Moral bez Boga je isto kao da kažemo da postoji ateizam bez ateista. Da bi negirali Boga, ateisti se moraju uzdići iznad Boga, biti moralniji od Boga, biti pravedniji od Boga, imati više ljubavi od Boga, biti bolji od Boga… jednostavno biti Bog.

Više na temu apologetskih odgovora na tagu: ATEIZAM.

Komentari

komentari