Međunarodna molitva: Jedinstvo bez Isusa Krista!

2321
pregleda
jedinstvo bez Isusa

Održana međunarodna molitva povodom pandemije. Jedna svjetska religija upravo će biti jedinstvo bez Isusa. Islam, judaizam, hinduizam, budizam, katolicizam, protestantizam – jedinstvo svih religija moguće je jedino ako izbacimo Isusa Krista.

Papa Franjo pozvao je sve narode, kulture, tradicije, religije na molitvu, post i dobrotvorna djela kako bi Bog zaustavio pandemiju koronavirusa. Ako izuzmemo činjenicu da je papa malo zakasnio s molitvom. Pandemija je već uvelike bila u padu kad se molitva održala na dan 14. svibnja 2020. U slučaju da si ne bi pripisali zasluge da su njihove molitve doprle do Boga.

Tako su se okupili papa, muslimanski imami i židovski rabini u lažnom jedinstvu. Iako papa nikad nije ni bio Kristov predstavnik (namjesnik, zamjenik), da biste se molili s muslimanima i Židovima koji ne priznaju Isusa Krista, iz religijske jednadžbe morate izbaciti Isusa Krista.

Evo papine izjave:

„Svi smo ujedinjeni kao ljudska bića, kao braća i sestre, koji se mole Bogu, svatko prema svojoj kulturi, tradiciji i vjerovanju, ali braća i sestre koji se mole Bogu. To je važno: braća i sestre koji poste, mole Boga da nam oprosti grijehe kako bi nam se Gospodin smilovao, kako bi nam oprostio, kako bi zaustavio ovu pandemiju. Možda će netko reći: ‘Ali to je religijski relativizam i to ne ide.’ No kako da se ne molite Ocu sviju nas.“

Da biste izjavili tako nešto, izravno morate odbaciti da je Isus Krist jedini put, istina i život. I da nema drugih posrednika do Boga.

„Reče mu Isus: ‘Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali. Odsad ga i poznajete i vidjeli ste ga.“ /Ivan 14,6-7

Ljudi različitih vjerovanja u Boga, ali ne Boga koji nam se objavio u Isusu Kristu, mogu biti ujedinjeni jedino ako im je otac đavao. Je li vam poznato ovo pozivanje na jednoga Oca? I muslimani i Židovi se pozivaju na jednoga Oca. Ali spotiču se o Isusa Krista.

„Vi činite djela oca svojega.’ Nato mu rekoše: ‘Mi se nismo iz bluda rodili! Jednog Oca imamo — Boga.’ Isus im reče: ‘Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izašao i došao. Ta nisam sȃm od sebe došao, nego me on posla. Zašto govor moj ne razumijete? Jer ne možete slušati riječ moju! Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.“ /Ivan 8,41-44

Nismo braća i sestre jer nemamo istoga Oca. Braća i sestre u Kristu su samo oni koji su nanovorođeni od Boga; ne od tradicije, ne od religije, ne od čovjeka, nego od Boga.

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.“ /Ivan 1,12-13

Papa je definitivno najveći hulitelj svih vremena. Nitko nikada nije toliko pohulio Kristovo ime kroz povijest kao uloga pape. S ovakvim ekumenskim molitvama papa ne samo da se odrekao Krista, već otvoreno priznaje da ga nikad nije niti imao, da rimokatolička religija čiji je poglavar nema veze s istinom Božje Riječi. Pomiješana religija s istinom i poganskim bogovima odavno je odbacila Isusa Krista kao jedinog Spasitelja, Zagovornika i Posrednika.

Papa je Lažni Prorok iz Otkrivenja koji popločava put Antikristu. Da bi to postigao prvo mora ujediniti sve religije, stvoriti jednu svjetsku religiju. A da bi stvorio jednu svjetsku religiju koja vjeruje u jednoga Boga, mora negirati Isusa Krista.

JUDAIZAM: Ne priznaje da je Krist došao u tijelu. Ne vjeruju da je Isus Mesija kojeg su čekali.

„Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je. A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu.“ /1. Ivanova 4,2-3

„Jer na svijet dođoše mnogi zavodnici, koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.“ /2. Ivanova 1,7

ISLAM: Ne priznaje Krista kao Sina Božjega. Ne vjeruju u Kristovo božanstvo.

„Ne napisah vam jer ne znate istinu, nego jer je znate i jer nikakva laž nije od istine. Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je antikrist. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.“ /1. Ivanova 2,21-23

„Po ovome znamo da ostajemo u njemu i on u nama: dao nam je od svojega Duha. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko prizna da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.“ /1. Ivanova 4,13-15

Pazite, ovo su osnovni temelji kršćanstva: Isus je došao u tijelu. Isus je Sin Božji.

„I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine.“ /Ivan 1,14

„Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ /Ivan 3,18

„Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.“ /Ivan 3,36

I ako ćete se moliti s onima koji ovo NE VJERUJU, odbacili ste i zanijekali Isusa Krista. I ne samo to, prihvatili ste duh Antikrista. Ostale religije su oduzele od Božje Riječi, rimokatolička religija je s mnoštvom posrednika i sakramentima dodala Božjoj Riječi, tako da se na toj relaciji nalaze u istom duhu. Svi skupa definitivno se klanjaju u nekom duhu, ali ne i u ISTINI.

„Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati U DUHU I ISTINI.“ /Ivan 4,23-24

Što ima Kristovo svjetlo u nama s tamom onih koji su bez Krista? Apsolutno ništa. Nikakvo zajedništvo.

Pozvani smo na izdvajanje i ograđivanje od takvih, a ne zajedništvo. Zapravo, Bog nas odbacuje ako imamo vjersko okupljanje i molitvu s nevjernima, idolopoklonicima i onima koji odbacuju Isusa Krista. Ne možemo dijeliti sudioništvo s poganima i njihovim bogovima. Tada izazivamo Boga na gnjev. Božja istina i pravednost nema apsolutno ništa s lažima, nepravednošću, grijesima, idolima.

„Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato IZAĐITE ispred njih i ODVOJITE SE, govori Gospodin, i nečistoga se NE DOTIČITE — I JA ĆU VAS PRIMITI. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.“ /2. Korinćanima 6,14-18

Da bismo bili prihvaćeni od Boga, to jest Božji sinovi i kćeri, Božja djeca, a međusobno braća i sestre, moramo se odvojiti od nepokajanih grešnika, nevjernika, idolopoklonika, ne u smislu evangelizacije i pridobivanja ljudi za Krista, već u duhovnom smislu štovanja Boga.

Uslišava li Bog uopće bezbožnike? Uslišava li Bog one koji se mole drugim bogovima, a to nije Isus Krist? Ne!

„A znamo da Bog grješnike ne uslišava, nego ako je tko bogobojazan i vrši volju njegovu, toga uslišava.“ /Ivan 9,31

Bog uslišava one koji se boje Boga i vrše Božju volju. Božja volja dana nam je isključivo u Božjoj Riječi.

„Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.“ /Ivan 14,21

Bog se otkriva onome tko ga ljubi. A ljubi ga onaj tko mu je poslušan. Ekumena – zajedništvo bez Isusa Krista je teška neposlušnost i nevjera. Put u jednu svjetsku religiju. Izađite s tog lažnog puta na pravi put, Kristov put koji jedini vodi u vječni život.

Više sadržaja na temu ekumene možete naći ovdje: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.