Propovijedanje i otpor na ulicama Izraela

1830
pregleda

Ne postoji teže mjesto na svijetu za podijeliti evanđelje nego na tlu Izraela. Zašto? Zato što je naš Spasitelj po tijelu od potomstva Izraela. Zato što je prvo došao svojima po tijelu, ali ga nisu primili. Njihovim propustom došlo je spasenje drugim narodima kako bi ih se izazvalo na ljubomoru. Upravo zato pokazuju toliki otpor i gnjev.

„Jer i Židovi znak išću i Grci [ateisti] mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima SABLAZAN, a Grcima ludost, onima pak koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista — Božju silu i Božju mudrost.“ /1. Korinćanima 1,22-24

U Starom zavjetu postoji preko 300 proročanstava koja su se ispunila u osobi Isusa Krista. Sav Zakon i Proroci naviještali su Krista. Držanje židovske Tore (Zakona) nikoga ne može spasiti, jer ako ćemo držati starozavjetni Zakon, morali bismo držati svih 600+ danih Zakona.

„A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da zanijeme svaka usta i sav svijet bude kriv pred Bogom, jer se po djelima Zakona pred njim neće opravdati nijedno tijelo: PO ZAKONU je naime SAMO SPOZNAJA GRIJEHA. Sada se pak bez Zakona očitovala pravednost Božja, koju svjedoče Zakon i Proroci, pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve i na sve koji vjeruju. Ta nema razlike!“ /Rimljanima 3,19-22

Ako si prijestupnik samo jedne crtice Zakona, prekršio si sav Zakon. Tko je taj koji je ispunio sav Zakon? Jedino Isus Krist. Prema Božjem Zakonu smo svi krivi. Zakon nam je dan radi spoznaje da smo grešnici. Zakon nas osuđuje u grijesima, ali milost nam je dana po Isusu Kristu.

Sve i kad bismo vršili sav Zakon, ostaje generalni problem našeg srca, iz kojeg proizlaze svi naši grijesi. Upravo zato trebamo obrezanje srca, a ne tijela; obrezanje unutarnje, a ne izvanjsko; obrezanje po duhu, a ne po slovu. Nanovorođenje.

„Ta nije Židov tko je Židov izvanjski, niti je obrezanje što je izvanjsko, na tijelu; nego je Židov tko je u nutrini i obrezanje što je u srcu — u duhu, ne u slovu. Njemu pohvala nije od ljudi, nego od Boga.“ /Rimljanima 2,28-29

Tko god se nastoji opravdati Zakonom spotiče se o Isusa Krista.

„Izrael pak, težeći za zakonom pravednosti, do zakona pravednosti NE DOPRIJE. Zašto? Jer NIJE TRAŽIO PO VJERI, nego kao po djelima Zakona. Spotakoše se naime o kamen spoticanja, kao što je pisano: Evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni. I svaki koji vjeruje u nj, neće se postidjeti.“ /Rimljanima 9,31-33

Opravdani smo po vjeri u Isusa Krista, a ne pod djelima Zakona.

„Jer svršetak je Zakona Krist — za pravednost svakomu koji vjeruje.“ /Rimljanima 10,4

Nemojte slušati židovske rabine, farizeje, tradiciju, one koji se pozivaju na Toru, a ne vrše Toru. Isus Krist je onaj kojeg ste čekali, vaš Mesija iz potomstva Davidova, onaj kojeg je i Abraham navijestio povjerovavši Bogu i prinijevši svoga sina Izaka kao žrtvu. Prinesite i vi Bogu vaše idole, tradiciju, Toru, Talmud, rabine, učitelje, i uvjerite se kako je Bog već providio žrtvu.

Abrahamovo potomstvo nisu Izraelci po tijelu, već oni po vjeri u Isusa Krista.

„Odgovoriše mu: ‘Potomstvo smo Abrahamovo i nikada nikomu nismo robovali. Kako ti govoriš: ‘Postat ćete slobodni’?’… ‘Znam da ste potomstvo Abrahamovo, ali tražite da me ubijete jer riječ moja ne prodire u vas.“ /Ivan 8,33.37

„Odgovoriše mu i rekoše: ‘Naš je otac Abraham.’ Reče im Isus: ‘Da ste djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova. A sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji vam je govorio istinu koju je čuo od Boga. To Abraham nije učinio.“ /Ivan 8,39-40

Abrahamov blagoslov rezerviran je samo za one u Isusu Kristu.

„Shvatite dakle: ONI OD VJERE, to su SINOVI ABRAHAMOVI. A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti evanđelje Abrahamu: Blagoslivljat će se tobom svi narodi. Tako se ONI OD VJERE BLAGOSLIVLJAJU VJERNIM ABRAHAMOM.“ /Galaćanima 3,7-9

„Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom. Jer pisano je: Proklet svaki koji visi na drvetu, da na pogane dođe BLAGOSLOV ABRAHAMOV U KRISTU ISUSU; da bismo obećanje, Duha, primili po vjeri.“ /Galaćanima 3,13-14

„Jer nisu Izrael svi oni koji su od Izraela, niti su svi djeca jer su potomstvo Abrahamovo, nego PO IZAKU ZVAT ĆE TI SE POTOMSTVO; to jest: nisu djeca tijela tȃ djeca Božja, nego se djeca obećanja računaju u potomstvo.“ /Rimljanima 9,6-8

„A mi smo, braćo, PO IZAKU, DJECA OBEĆANJA.“ /Galaćanima 4,28

Zašto po Izaku? Zato što je Izak prototip koji je ukazivao na Isusa.

„Vjerom Abraham, kušan, prinese Izaka; i jedinorođenca prinašaše onaj koji je primio obećanja, komu bijaše govoreno: PO IZAKU ZVAT ĆE TI SE POTOMSTVO.“ /Hebrejima 11,17-18

To potomstvo smo mi koji vjerujemo u Isusa Krista.

Više o tome tko je Božji narod pročitajte: Božji narod: Izrael po tijelu ili Izrael po Duhu?.

Uzeli smo vam Abrahamov blagoslov, djeca smo obećanja po Izaku, kao što je Jakov preuzeo očev [Izakov] blagoslov, iako je Ezav kao stariji sin imao pravo prvenstva, tako smo ga zadobili i mi PO VJERI. Božja smo djeca, Božje potomstvo, svi mi koji vjerujemo Bogu da je poslao svoga Sina da nas otkupi od grijeha. Vjerujemo više vašem Zakonu i prorocima, nego vi. Vjerujemo više Bogu, nego vi. Niste li nimalo ljubomorni?

Dođite i podijelite Božji blagoslov s nama.

 

Više evangelizacije u Izraelu na tagu: Propovijedanje evanđelja u Izraelu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.