Masturbacija – grijeh? Ili opravdana izvan braka?

10429
pregleda
masturbacija pornografija

Je li masturbacija grijeh? Idem li u pakao ako masturbiram? Je li grijeh masturbirati ako nemam bračnog partnera?

Masturbacija je stvarni problem mnogih, nažalost i kršćana. Idemo vidjeti biblijski odgovor.

Iako Biblija konkretno ne imenuje neke stvari, ipak znamo da je nešto grijeh kada stavimo u okvire općih definicija. Prvenstveno znamo da je nešto grijeh jer nas Duh Sveti osvjedočuje. Primjerice, Biblija ne spominje kokain ili marihuanu, ali spominje opijate i poziv na trezvenost. Ili ne spominje slušanje bezbožne glazbe, ali spominje da pazimo što dopuštamo u svoj um. Na isti način, Biblija ne govori specifično o masturbaciji, ali govori o seksualnom nemoralu. Sve što nije iz vjere je grijeh.

„Ali onaj tko dvoumi, osuđen je ako jede, zato što to nije iz vjere: jer grijeh je sve što nije iz vjere.“ /Rimljanima 14,23

Ukoliko ste stvarni nanovorođeni kršćanin, kad god učinite nešto krivo, Duh Sveti će vas osvjedočiti o tome. Znači, ako se osjećate loše nakon masturbacije, onda je grijeh. Sve što činite mora biti za Boga i Božju slavu.

„Jedete li, dakle, ili pijete ili štogod drugo činite, sve činite na slavu Božju.“ /1. Korinćanima 10,31

Znamo da je požuda grijeh. Ne radi se samo o činu, nego onom što se događa u vašem umu što vas potiče na čin. Što vas navodi na masturbaciju? To su grijesi u koracima. Grešna misao vodi u grijeh. Zato Isus kaže da iz našeg srca proizlazi svaki grijeh, pa i bludnost.

„Svakoga napastuje njegova požuda koja ga zavodi i mami. Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijeh; a grijeh, kada je počinjen, donosi smrt.“ /Jakovljeva 1,14-15

ZLA ŽELJA ➔ GRIJEH ➔ SMRT

Uz masturbaciju se obično veže pornografija. Ukoliko je pornografija ta koja vas potiče na masturbaciju, počinili ste blud. Blud – svaki seksualni nemoral izvan braka. Ukoliko ste u braku, počinili ste preljub.

Prema statistici, pornografske stranice imaju veći promet od Twittera, Instagrama, Netflixa, Pinteresta i Linkedina zajedno. Možete li to vjerovati? Imamo svjetski problem ovisnosti o pornografiji. Prema nedavnom istraživanju, 75% roditelja vjeruje da njihova djeca nikad nisu gledala pornografiju, dok je od toga čak 53% zapravo gledalo. Pornografija je globalni problem. Pošast. Snažna sotonska utvrda. Pornografska industrija procjenjuje se na 97milijardi dolara. Prosječna dob maloljetnih žrtava trgovine ljudima je 12,8 godina.

Dakle, ne samo da griješite gledajući pornografiju i masturbirajući, nego aktivno sudjelujete u trgovini seksualnim robljem. Pomažete zločinačko mafijaškoj korporaciji.

„Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne čini preljub!’ Ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, u svome srcu već učinio preljub s njom. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iščupaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao. I ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao.“ /Matej 5,27-30

Ako vas neki dio tijela sablažnjava/ugrožava, morate ga usmrtiti. Kao kršćani smo pozvani usmrćivati zemaljske udove i zarobljavati svaku grešnu misao na pokornost Kristu.

„Umrtvite, stoga, svoje udove koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, što je idolopoklonstvo, zbog čega dolazi gnjev Božji na djecu neposlušnosti.“ /Kološanima 3,5-6

Mladi, ne slušajte ovaj prijevarni svijet koji vam nalaže da niste popularni ukoliko ne stupite u seksualne odnose prije braka. Nevinost i djevičanstvo danas su nažalost strani pojam za svijet, obrazovni sustav ili čak obiteljski odgoj. Znanost će vas učiti da je masturbacija medicinski opravdana i zdrava. Sotona će vam nastojati uništiti život prije vremena. Od najranije dobi usadit će vam krive i nemoralne vrijednosti u okvirima legitimnog i poželjnog. Mnogi su životi i odnosi uništeni zbog laži da nije moderno biti djevac/djevica.

„Ali onome tko počini preljub s nekom ženom, nedostaje razuma; VLASTITU DUŠU RAZARA onaj tko to čini.“ /Izreke 6,32

„Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji čovjek čini, izvan tijela je: ali onaj tko počini blud, GRIJEŠI PROTIV VLASTITA TIJELA.“ /1. Korinćanima 6,18

Griješite protiv vlastitog tijela i protiv vlastite duše. Zato je ovaj grijeh toliko ozbiljan. Bludnici neće baštiniti Božje kraljevstvo.

„Ne znate li da nepravednici neće baštiniti kraljevstvo Božje? Ne zavaravajte se: ni BLUDNICI, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oni koji se oskvrnjuju s muškarcima, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni grabežljivci, neće baštiniti kraljevstvo Božje.“ /1. Korinćanima 6,9-10

Ukoliko ste u braku, a žudite za drugim ženama/muškarcima gledajući pornografiju i maštajući dok masturbirate, u grijehu ste za kojeg se morate pokajati i ostaviti ga. Vapiti za oslobođenjem koje je u Kristu itekako moguće. Tko god vam kaže drugačije, taj ne poznaje Krista.

„Jer zapovijed je svjetiljka; i zakon je svjetlost; prijekori pouke put su života: da te čuvaju od zle žene, od laskava jezika tuđinke. Nemoj u svome srcu žudjeti za njezinom ljepotom niti joj dopustiti da te uhvati svojim vjeđama. Jer zbog žene bludnice čovjek spadne na komad kruha, a preljubnica lovi dragocjeni život. Može li čovjek nositi oganj u svojim njedrima, a da mu se ne zapali odjeća? Može li tko hodati po užarenom ugljevlju, a da svoje noge ne opeče? Tako je s onime tko odlazi k ženi svoga bližnjega; tko god nju dotakne, neće biti nedužan. Ne preziru ljudi kradljivca ako ukrade da nasiti svoju dušu kada je gladan, ali će on sedmerostruko nadoknaditi pronađu li ga: dat će svu imovinu svoga doma.“ /Izreke 6,23-31

„Ali onome tko počini preljub s nekom ženom, nedostaje razuma; vlastitu dušu razara onaj tko to čini. Ranu i sramotu će on zaraditi i poniženje njegovo neće biti izbrisano. Jer ljubomora je gnjev mužev; stoga on neće poštedjeti u dan odmazde. Neće se obazirati ni na kakvu otkupninu; i neće se zadovoljiti, premda mu ti dao mnoge darove.“ /Izreke 6,32-35

Dugim riječima, Božja Riječ vas čuva od zavodništva i bludništva. Poslušnost Božjoj Riječi i strah Božji. Inače ćete morati platiti cijenu. Inače radite protiv sebe i vlastite duše. Povreda, sramota, gnjev, ljubomora – plod preljuba. Mnogi su brakovi uništeni zbog seksualnog grijeha. Mnoga su djeca ranjena zbog seksualnog grijeha koji rezultira razvodom.

Bog je stvorio seks za uživanje unutar braka. Za duhovno i tjelesno jedinstvo između muža i žene.

„Brak neka je častan u svemu i postelja neokaljana; a bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.“ /Hebrejima 13,4

Pornografija je preljub. Masturbacija je blud. Svaka požuda za muškarcem/ženom koji nije vaš bračni partner je grijeh. Netko vam to mora reći. Isus nam je to rekao. Ne varajte se!

„A tijelo nije za blud, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo. A Bog, koji je i Gospodina uskrisio, i nas će uskrisiti svojom snagom. Ne znate li da su vaša tijela udovi Kristovi? Hoću li, onda, uzeti Kristove udove i učiniti ih bludničinim udovima? Nipošto! Što? Zar ne znate da je onaj tko se združio s bludnicom jedno tijelo? Jer ‘bit će’, reče on, ‘dvoje jedno tijelo’. Ali onaj tko je združen s Gospodinom, jedan je duh. BJEŽITE OD BLUDNOSTI!“ /1. Korinćanima 6,13-18

„Svaki grijeh koji čovjek čini, izvan tijela je: ali onaj tko počini blud, griješi protiv vlastita tijela. Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i da niste svoji? Jer za golemu ste cijenu kupljeni: stoga PROSLAVITE BOGA U SVOME TIJELU, i u duhu svome, koji su Božji.“ /1. Korinćanima 6,18-20

Ako smo primili Krista i živimo po Duhu, tada imamo samokontrolu/suzdržljivost. Samokontrola je plod Duha. Masturbacija je znak manjka samokontrole. Iako imamo grešnu narav u sebi, moramo se boriti i oduprijeti grijesima do krvi. To je svakodnevna borba protiv kušnji. Borba u Duhu protiv tijela. Bijeg. Zarobljavanje grešnih misli prije nego što se pretvore u djelo.

Pavao je rekao ako niste tip koji može ostati samac, ako se ne možete suzdržati, onda se bolje oženiti negoli izgarati. Masturbacija, bilo izvan braka ili unutar braka, je grijeh.

Dođite Kristu, tražite oprost od Boga i tražite ga da vas oslobodi i pomogne vam da se oduprete grijehu, i On će to učiniti. Jer nije lažac, jer je to Njegovo obećanje.

„Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravednosti.“ /1. Ivanova 1,9

Ljudi bez Boga vođeni su emocijama, željama, pohotama. Grešnici žive u tami. Ali kršćani žive u svjetlu. Inače nema razlike između vas i svijeta koji ne poznaje Krista.

„Velim, dakle: Hodite u Duhu i nećete udovoljavati požudi tijela.“ /Galaćanima 5,16

„Jer nekoć ste bili tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu: KAO DJECA SVJETLA HODITE (jer plod Duha je u svoj dobroti i pravednosti i istini).“ /Efežanima 5,8-9

„Ovo je, naime, volja Božja, to jest vaše posvećenje, da se KLONITE BLUDNOSTI: da svatko od vas zna kako svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga.“ /1. Solunjanima 4,3-5

Milost Božja nas odgaja da živimo u svetosti, a ne da nas kontrolira grešna tjelesna narav. Bez svetosti nitko neće vidjeti Gospodina. Moramo istrčati trku do kraja da bismo zadobili vijenac vječnoga života.

„Stoga i mi, okruženi tako velikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret, i grijeh koji nas tako lako opsjeda, te POSTOJANO TRČIMO TRKU što je pred nama, uprijevši pogled u začetnika i dovršitelja naše vjere, Isusa, koji je, prezrevši sramotu, umjesto radosti što je stajala pred njim podnio križ i sjeo zdesna Božjega prijestolja.“ /Hebrejima 12,1-2

Više na vezane teme na tagu: POŽUDA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.