Malo ljudi razumije uski put

1790
pregleda

Samo su jedna uska vrata, a zovu se Isus Krist. Ako uđete na bilo koja druga vrata, ne možete ući u Božje kraljevstvo i nećete biti spašeni. Ne postoje druga vrata osim Krista. Nema nade za vas izvan Krista. Svi oni koji promaše Krista, neće zadobiti oprost, neće ispraviti odnos s Bogom i ulaze na Đavolja vrata. No postoji još nešto – uski put.

„Jer uska su vrata i tijesan je put koji vodi u život i malo ih je koji ih nalaze.“ /Matej 7,14

Kad ste zadnji puta čuli propovijed ne samo o vratima, nego i putu? Jedna su vrata, ali nakon tih vrata postoji uski put kojim morate hodati. Ako bismo se zagledali u živote većine ljudi danas koji pohađaju crkve, onih koji se nazivaju kršćanima, tada bi njihova parola glasila ovako: „Vrata su uska, ali put je širok koji vodi u život.“

Je li to točno? Ne, to nije točno. Uska vrata, uski put, malo, jako malo njih osvaja vječni život.

„Uđite na uska vrata; jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji na njih ulaze.“ /Matej 7,13

Dragi naši, osoba je spašena po vjeri u Isusa Krista. Ali većina ljudi danas se praktično ne pouzdaje u Krista. Pouzdaju se u odluku koju su donijeli jednom davno, pouzdaju se u činjenicu da su odgovorili na nekoliko pitanja svojih lidera. „Znaš li da si grešnik? Želiš li u nebo? Želiš li da Isus dođe u tvoje srce? Je si li ga tražio da dođe u tvoje srce?“ Sve ste odgovorili sa „Da“ i vi ste spašeni.

No to uopće nije biblijski, možda djelomično, ali ne u cijelosti. Ne pronalazimo takvo što u crkvenoj povijesti. Ali tako izgleda američka evangelizacija danas koju smo uvezli i na naše prostore. Većina crkvenih ljudi danas smatra da su spašeni dok u realnosti uopće nisu. Dokazuju da nisu jer, iako tvrde da su prošli kroz uska vrata, žive na širokom putu. Promašuju uski put. Izgledaju poput svijeta, ponašaju se poput svijeta, govore poput svijeta, a njihov stil života će ih upravo osuditi na Sudnji dan.

„Neće svaki onaj koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je u nebu.“ /Matej 7,21

Za njih ovo danas ne vrijedi. Tko to može ustati i tvrditi da ovo danas ne vrijedi?

Drugim riječima, iako ste povjerovali poruku spasenja, ako ne vršite Božju volju, nećete ući u Božje kraljevstvo. Spasenje je trenutno, ali vršiti Božju volju je radnja u procesu.

Većina ljudi ne samo izvan crkve, već upravo unutar crkve kažu da su prošli kroz uska vrata i vjeruju u Isusa Krista. Ali kad pogledate njihove živote, žive kao i ostatak svijeta. Imaju iste želje kao i svijet, jedino što ih razlikuje jest da odlaze u crkvu subotom ili nedjeljom. No sve preostale dane u tjednu Krista nema. Kad slušate njihove razgovore, ciljeve, snove, težnje, strasti, Krista nema!

„Jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja.“ /1. Korinćanima 1,18

A kad ih pitate o sigurnosti spasenja, kažu da su izmolili molitvu spasenja, priznali Krista i vjeruju. Pouzdali se u tu molitvu. Pouzdali su se u tu odluku. Pouzdali su se jednom u vjeru. Ali nema puta. Nema ploda pravednosti. Nema ploda dostojnog pokajanja. Ne slijede uski put kojim je Isus hodao. Ne hodaju u poslušnosti.

Kako znamo da smo spašeni? Pouzdali smo se u Isusa Krista i ne skidamo pogled s Njega. Imamo ogromnu sigurnost spasenja jer vidimo promjene koje je Isus učinio u našim životima. Vidimo način na koji nas disciplinira i vodi naše živote.

„A ako ste bez kažnjavanja, u kojemu svi imaju udjela, onda ste kopilad, a ne sinovi.“ /Hebrejima 12,8

Lažni kršćani ili kršćani u otpadu samo su religiozni, redovno pohađaju crkvu, ali nemaju nikakvu strast i žar za Božjom Riječju i poznavanjem Krista. Nisu osvjedočeni o grijehu, ne plaču nad svojim grijesima, ne mare za istinskim zajedništvom s drugim vjernicima, ali su svaki vikend nacrtani u crkvi i prilično su moralni. Kršćani bez sile. Ne rastu u onome što se tiče Boga, niti u žaru za Bogom. To je najopasniji oblik pobožnosti, a crkve su nam pune takvih ljudi.

„Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne provodimo u djelo istinu.“ /1. Ivanova 1,6

Razumijete li ovo? Možete tvrditi da imate zajedništvo s Bogom, a hodati u tami. Vi ste očiti lažljivac.

Spasenje je nadnaravno djelo Božje. To je obnova srca u samoj suštini ljudskog bića. A ako je ljudsko srce ili srž promijenjena, i njihov stil života će biti promijenjen. Ljudi obično kažu da ne znamo što se nalazi u nečijem srcu. Ali Biblija kaže da ni ne moramo znati što je u srcu jer to izlazi na naša usta. Zato nam se i kaže da ćemo na Sudnji dan biti suđeni prema našim riječima. Naše vlastite riječi će nas osuditi. Naše riječi su dokaz onoga što se nalazi u srcu.

Obično ljudi kažu da ne možemo suditi knjigu prema njenim koricama. Zapravo, Isus nam govori suprotno. Ono što projiciramo na van nalazi se unutra.

„Po njihovim plodovima ćete ih [Kristove učenike] prepoznati.“ /Matej 7,16

Kažu vam: „Možda ne živim kao kršćanin, ali u svom srcu ljubim Boga!“ Znate li što je srce? Biblija opisuje srce kao samu srž ljudskog bića. Srce je ono što je ljudsko biće zapravo. Čovjeku na samrti upravo srce daje znakove života ili smrti. Srce predstavlja središte svega onoga što jeste.

Kad kažete da možda ne živite kao kršćanin, ali u svom srcu ljubite Isusa, to je paradoksalna izjava. Jer ako ste se potpuno predali i ljubite Isusa Krista, onda se neminovno mijenja i srž vašeg postojanja. Ne možete svim srcem ljubiti Krista, a da vaše srce nije promijenjeno.

„I dat ću vam novo srce i novoga ću duha u vas staviti: uklonit ću kameno srce iz vašega tijela i dati vam srce od mesa.“ /Ezekiel 36,26

Kad je Krist podučavao velike rabine, sjeo je. Krist je personifikacija knjige Izreka. Ne biste se željeli uplesti u raspravu s ovim čovjekom. Nema te mudrosti koja ga može nadmudriti. Gledao je u te velike učitelje i farizeje i rekao:

„Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Beru li ljudi s trnja grožđe ili s čička smokve?“ /Matej 7,16

Sigurno su umovali kako je Krist običan stolar, nema pojma o poljoprivredi, ali je u pravu. Nećete naći grožđe na trnju ili smokvu na čičku. Smokva nema bodlje. Na isti način kršćanin koji ispovijeda Isusa Krista, ali ne daje plod Isusa Krista je kao ta smokva na čičku. Nerealni kršćanin. Kršćanin koji to nije. Lažni kršćanin. Licemjerni kršćanin. Kršćanin koji laže ili je lud.

Opasno je upasti u debatu s Isusom. Koliko god ga pokušali nadmudriti, jednostavno je nemoguće. Kao što je nemoguće imati susret s Isusom Kristom i ostati isti.

Više raznih propovijedi možete naći na tagu: PROPOVIJED.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.