Kako je Newton skepticima objasnio uskrsnuće tijela

1205
pregleda
Newton uskrsnuće tijela

Newton pomoću fizike i magnetizma jednostavno objasnio uskrsnuće tijela.

Ovu zgodu pripisuju siru Isaacu Newtonu (1642.–1727.), engleskom fizičaru, matematičaru i astronomu. Newton je ujedno jedan od najvećih znanstvenika svih vremena, i čvrsto je vjerovao u biblijski koncept stvaranja svijeta.

Jednom su zapitali Newtona: „Kako je moguće da tijela mrtvih, odavno raspadnuta, ponovo postanu tijela svojih duša?“

Na to je naučnik pomiješao željeznu prašinu sa zemljom i upitao svoje sugovornike: „Tko može izdvojiti iz prašine i skupiti ovu željeznu prašinu?“

Odgovor nije dobio.

Onda je Newton uzeo magnet i prinio ga mješavini. Nastalo je komešanje čestica. Sitni dijelovi željezne prašine počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge.

U prašini nije ostala ni molekula željeza.

Tada Newton reče prisutnima: „Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu, zar On ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo da se obuku u svoja proslavljena tijela.“

ZAKLJUČAK: Ista sila uskrsnuća nalazi se u vama koji vjerujete.

„Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji doista prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako Krist jest u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela putem svoga Duha, koji prebiva u vama.“ /Rimljanima 8,9-11

„Ako nema uskrsnuća mrtvih, tada Krist nije uskrsnuo; a ako Krist nije uskrsnuo, uzaludno je propovijedanje naše, uzaludna je i vjera vaša.“ /1. Korinćanima 15,13-14

„Ali sada, Krist je uskrsnuo od mrtvih i postao prvenac onih koji su usnuli; jer budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku je došlo i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, isto tako će u Kristu svi biti oživljeni.“ /1. Korinćanima 15,20-22

„Razbudite se na pravednost i ne griješite; jer neki nemaju znanje o Bogu: na vašu sramotu to govorim. Ali netko će reći: ‘Kako uskrsavaju mrtvi? i s kakvim tijelom dolaze?’ Bezumniče, ono što siješ ne oživljuje ako ne umre; i to što siješ, ne siješ tijelo koje će nastati, nego golo zrno, recimo, pšenice ili neko drugo, a Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakome sjemenu njegovo vlastito tijelo. Nije svako tijelo isto tijelo.“ /1. Korinćanima 15,34-39

„Tako je i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskrsava se u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskrsava se u slavi; sije se u slabosti, uskrsava se u snazi. Sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno. Postoji tijelo naravno i postoji tijelo duhovno.“ /1. Korinćanima 15,42-44

Umrite sebi, oživite u Kristu. Uskrsnuće je neupitno, pitanje je samo hoćete li uskrsnuti u slavi ili u sramoti, za vječni život ili za vječnu odvojenost od Boga.

 

Više na temu znanstvenika koji su vjerovali Bibliji na tagu: ZNANSTVENICI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.