Kako je kralj Asa započeo s Bogom, a završio bez Boga

848
pregleda
kralj Asa

U nastavku donosimo kratki osvrt kako netko može započeti dobro u svojoj vjeri, ali završiti u nevjeri. Kad je kralj Asa zavladao nad Judejom, činio je dobro, sasjekao idolopoklonstvo u narodu i zapovjedio im da traže Boga.

„Asa je činio ono što je dobro i ispravno u očima GOSPODINA, njegova Boga: uklonio je žrtvenike tuđih bogova i uzvišice, polomio likove i posjekao lugove. I zapovjedio je Judejcima da traže GOSPODINA, Boga svojih otaca, i da provode u djelo Zakon i zapovijed.“ /2. Ljetopisa 14,2-4

Pogledajte dobro sljedeću korelaciju (vezu):

„Također je iz svih Judinih gradova uklonio uzvišice i likove; i kraljevstvo je bilo spokojno pred njim.“ /2. Ljetopisa 14,5

Uklanjanje idolopoklonstva (lažnih štovanja) znači MIR.

Asa je prosperirao, gradio i napredovao.

„I sagradio je utvrđene gradove u Judi: zemlja je počivala i tih godina NIJE BILO RATA, jer mu je GOSPODIN dao počinak… Tako su gradili i napredovali.“ /2. Ljetopisa 14,6-7

Kad bi se neprijatelji podigli protiv njega, vapio je Bogu za pomoć priznajući svoju slabost i malenkost, i Bog bi ga uslišao.

„I zavapi Asa GOSPODINU, svome Bogu, govoreći: ‘GOSPODINE, tebi je ništa pomoći, bilo mnogima bilo nejakima: pomozi nam, GOSPODINE, Bože naš, jer se mi oslanjamo na tebe i u tvoje ime idemo protiv ovoga mnoštva. GOSPODINE, ti si naš Bog, ne daj čovjeku da te nadvlada. Tako GOSPODIN potuče Etiopljane pred Asom i pred Judom; i pobjegoše Etiopljani.’“ /2. Ljetopisa 14,12

No onda je Duh Božji upozorio kralja Asu, prorekao mu unaprijed ono što će mu se dogoditi. Dok god bude tražio Boga, Bog će biti s njima; ali ako ga napuste, i Bog će napustiti njih.

„I dođe Duh Božji na Azarju, sina Odedova. I iziđe on u susret Asi i reče mu: ‘Čuj me, Aso, i sva Judo i Benjamine. GOSPODIN je s vama sve dok ste vi s njim, i naći ćete ga ako ga tražite; ali ako ga napustite, on će napustiti vas.’“ /2. Ljetopisa 15,1-2

Kad ste bez Boga, tada ste u nemiru i nevoljama.

„U ona vremena nije bilo mira onome tko je izlazio ni onome tko je ulazio, nego su veliki nemiri bili nad svim stanovnicima ovih zemalja. Narod je uništavao narod, a grad grad: jer ih je Bog mučio svim nevoljama.“ /2. Ljetopisa 15,5-6

„Kada je Asa čuo te riječi i proročanstvo proroka Odeda, ohrabrio se te UKLONIO ODVRATNE IDOLE iz sve zemlje Judine i Benjaminove, i iz gradova koje je zauzeo na Efrajimovoj gori, i obnovio je GOSPODINOV žrtvenik koji bijaše pred GOSPODINOVIM trijemom.“ /2. Ljetopisa 15,8

Kad je Bog s vama, to vide svi.

„Jer mu je pristiglo mnogo njih iz Izraela kada su vidjeli da je s njim GOSPODIN, Bog njegov.“ /2. Ljetopisa 15,9

„I učiniše zavjet da će tražiti GOSPODINA, Boga svojih otaca, svim svojim srcem i svom svojom dušom; da tko god ne bude tražio GOSPODINA, Boga Izraelova, bude usmrćen, bio on malen ili velik, muškarac ili žena.“ /2. Ljetopisa 15,12-13

Kad su tražili Boga svom žudnjom, imali su mir.

„Sva se Judeja radovala toj zakletvi: jer su se bili zakleli svim svojim srcem i tražili ga sa svom svojom žudnjom, i našli su ga; a GOSPODIN im je dao mir naokolo.“ /2. Ljetopisa 15,14

Asa je uklonio sve idole naroda, čak se suprotstavio i vlastitoj majci. Njegovo srce je bilo savršeno pred Bogom. Nije bilo više rata. Vladao je mir, kako u njegovom srcu tako i u narodu.

„A što se tiče Maake, majke kralja Ase, nju je on uklonio s položaja kraljice, zato što je bila načinila idola u lugu: Asa je sasjekao njezina idola, zgazio ga i spalio kod potoka Kidrona. /2. Ljetopisa 15,16

„Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela; no Asino je srce bilo savršeno u sve njegove dane… I NIJE VIŠE BILO RATA sve do trideset i pete godine Asine vladavine.“ /2. Ljetopisa 15,17.19

NO ONDA OBRAT… od pouzdanja u Boga do pouzdanja u čovjeka.

„I dođe u ono doba k judejskome kralju Asi vidioc Hanani te mu reče: ‘Budući da si se oslonio na sirijskoga kralja, a nisi se oslonio na GOSPODINA, Boga svojega, vojska sirijskoga kralja izmakla je iz tvoje ruke.“ /2. Ljetopisa 16,7

Onaj čije srce NIJE savršeno i iskreno u odnosu na Boga stalno ima nemir i ratove. Prvo ima ratove sam sa sobom, a onda i s drugima. Nije u miru.

„Jer oči GOSPODINOVE prolaze svom zemljom da se on iskaže jakim u korist onih čije je srce savršeno prema njemu. U tome si POSTUPIO LUDO: zbog toga ćeš odsada imati ratove.“ /2. Ljetopisa 16,9

Čak ni u bolesti nije tražio Boga, nego liječnike. Kolika masa ljudi ovako završava živote. To je prava tragedija. Umiranje u rukama liječnika. Nisu tragedija virusi i bolesti, nego promašeno pouzdanje, promašeni životi, promašena svrha. I na kraju vječna propast.

„Asi su se u trideset i devetoj godini razboljele noge i bolest mu se nadasve pogoršala; no u svojoj bolesti on nije tražio GOSPODINA, nego liječnike. I usnu Asa…“ /2. Ljetopisa 16,12-13

Nemojte biti poput kralja Ase koji se umjesto na Boga oslonio na čovjeka… i BIO PORAŽEN. Postupio je ludo pod zadnje dane. Nije dovršio trku po vjeri. Krenuo dobro, završio loše. Krenuo u miru, završio u nemiru. Krenuo s Bogom, završio bez Boga.

 

Više na temu može li se izgubiti spasenje na tagu: Jednom spašen – zauvijek spašen.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.