Josip u Egiptu – arheološki dokazi i izdaja braće

191
pregleda
Josip Egipat braća izdaja

Josip u Egiptu – arheološki dokazi, izdaja braće i kako Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube.

Godine 1728. prije Krista Josipa su njegova braća prodala u roblje. Prodala su ga jer su bila ljubomorna, budući da je bio očev miljenik. Bog svojim miljenicima i u snu daje.

„Upitaše ga njegova braća: ‘Zar ćeš ti vladati nad nama? ili ćeš ti nad nama gospodariti?’ I zamrziše ga još više zbog njegovih snova i zbog njegovih riječi. Usnu on i drugi san i ispripovijeda ga svojoj braći govoreći: ‘Evo usnio sam još jedan san; i gle, klanjahu mi se sunce i mjesec i jedanaest zvijezda.“ /Postanak 37,8-9

Bog je unaprijed objavio Josipu što će se dogoditi, da će mu se vlastita braća pokloniti.

„Braća su mu zavidjela; ali je njegov otac obraćao pozornost na te riječi [Josipova tumačenja snova].“ /Postanak 37,11

Zavidjeli, zamrzili, planirali ubiti, prodali, lagali oca… Možemo uvjeravati sebe da smo ispravno postupili, izvrtati činjenice, glumiti, ali lagati nebeskog Oca ne možemo. Lagati sebe i druge možemo, ali ne i Boga.

Uskoro Josip u Egiptu postaje desna ruka faraona. To se dogodi kad vas braća nepravedno odbace – napredujete.

„I bijaše GOSPODIN s Josipom pa je on u svemu uspijevao…“ /Postanak 39,2

Ako je Bog s vama, više vam ništa ne treba. Svaka nepravda vama načinjena u konačnici uvijek ide u vašu korist. Ista braća su u vrijeme gladi došla Josipa moliti hranu. U vrijeme gladi, Josip nije bio gladan, dok su braća koja su ga izdala bila gladna. Došli su tamo gdje ima obilja. Stoga se ne čudite ako se ista braća dođu kod vas napasati nakon što duhovne ogladne ili zatrebaju nešto što mogu naći jedino kod vas.

„Evo, dani dolaze’, govori Gospodin BOG, ‘kada ću u zemlju poslati glad; ne glad kruha, ni žeđ za vodom, nego slušanja riječi GOSPODINOVIH: i tumarat će oni od mora do mora i od sjevera do istoka, trčat će amo-tamo tražeći riječ GOSPODINOVU, ali je neće naći.“ /Amos 8,11-12

Faraon Džozer bio je najpoznatiji faraon egipatske treće dinastije. Prvi faraon koji je dao podići piramidu. Pronađena je kopija povijesnog dokumenta u kojem ovaj faraon dodjeljuje zemljište poganim svećenicima. Dokument govori o sedam godina izobilja i sedam godina gladi, kao i o faraonovom snu i traženju savjetnika za pomoć, baš kako je opisano u Bibliji.

Nitko od onih koji su se pouzdali u svoja vračarstva, čarobnjaštva i horoskope nisu mogli odgonetnuti san. Jedini je Josip mogao protumačiti upozorenje kroz faraonov san da će nastupiti teška glad, ali ne Josip sam po sebi, nego sam Bog.

Bog koristi one koji mu iskrenog srca služe da pronose istinu i objavljuju svijetu ono što slijedi.

„Josip odgovori faraonu: ‘Nije to u meni: Bog će svojim odgovorom umiriti faraona.“ /Postanak 41,16

„I reče faraon svojim slugama: ‘Zar bismo mogli naći nekoga kao što je ovaj; čovjeka u kome je Duh Božji?’ I reče faraon Josipu: ‘Budući da je tebi Bog sve to objavio, nema nikoga tko bi bio razborit i mudar kao što si ti: ti ćeš biti nad mojim domom, i sav će se moj narod ravnati prema tvojoj riječi. Jedino ću prijestoljem ja biti veći od tebe.“ /Postanak 41,38-40

Za prvih sedam godina obilja sakupljali su i skladištili žito pod zemljom ispod Džozerove piramide.

„I bijaše glad nad licem sve zemlje: i otvori Josip sva spremišta pa poče prodavati hranu Egipćanima. I postajala je glad sve žešćom u zemlji egipatskoj. I dolazile su sve zemlje u Egipat k Josipu kupovati žito, jer u svim zemljama bijaše strašna glad.“ /Postanak 41,56-57

„I ugleda Josip svoju braću i prepozna ih; ali se pravio da ih ne poznaje, i govorio je grubo s njima. I zapita ih: ‘Odakle dolazite?’ Oni rekoše: ‘Iz zemlje kanaanske, da kupimo hrane.’ A Josip je prepoznao svoju braću, ali ona njega nisu prepoznala.“ /Postanak 42,7-8

Kad počnete na braću gledati drugačijim očima i više ih ne prepoznate kao dobronamjerne sluge Božje…

Josip je prepoznao svoju braću, ona njega nisu. Bili su uvjereni da su pošteni… da, pošteno su ga prodali.

„Tada se Josip sjeti snova koje je sanjao o njima pa im reče: ‘Vi ste uhode. Došli ste izvidjeti golotinju ove zemlje.“ /Postanak 42,9

„Svi smo mi sinovi jednoga čovjeka. Pošteni smo ljudi; nisu tvoje sluge uhode.“ /Postanak 42,11

Uhode li vas braća koja su vas prodala? U dobrom ste društvu. Isti obrazac možemo vidjeti i sami kad nas braća izdaju, uvijek se vraćaju uhoditi, a na kraju će se nahraniti. A dolaze uhoditi kako bi pronašli zamjerku protiv vas i umirili sebi savjest da su „ispravno“ postupili nanijevši vam štetu.

„I rekoše jedan drugome: ‘Veoma smo krivi zbog svoga brata; jer vidjesmo muku njegove duše kada nas je zaklinjao, i ne htjedosmo slušati; zbog toga je došla na nas ova nevolja.’ I odgovori im Ruben, rekavši: ‘Nisam li vam govorio: ‘Nemojte griješiti protiv djeteta’? ali me niste slušali. Zato se, evo, zahtijeva njegova krv.’ A nisu znali da ih Josip razumije, jer im bijaše govorio putem tumača. I okrene se on od njih i zaplaka.“ /Postanak 42,21-24

Tako radi onaj koji je odbačen, a iskren s Bogom, biva slomljen zbog svoje braće koja ga ne prepoznaju i ne razumiju.

Braća su potom uvidjela svoju okrutnost prema njemu. Nakon što je Josip pred njih stavio test da ostave Šimuna i vrate se po najmlađeg Benjamina, u zamjenu za zalihe hrane, i dokažu svoje poštenje, vratili su se ocu…

„I reče im Jakov, otac njihov: ‘Lišili ste me moje djece. Josipa nema, ni Šimuna nema, a sada ćete mi oduzeti i Benjamina. Sve je to protiv mene.’“ /Postanak 42,36

Kad se braća međusobno „ubijaju“ i proždiru, to je sve protiv našeg Oca nebeskog. Njegova je tuga neizmjerna.

„Ali on reče: ‘Moj sin neće s vama dolje; jer njegov je brat mrtav i on je ostao sâm. Ako mu se na putu kojim idete dogodi kakva nesreća, moju ćete sijedu kosu s tugom u grob svaliti.“ /Postanak 42,38

Strah je muka, osobito ako ste sagriješili protiv braće. Isus nam je rekao da ako uvrijedimo brata, nećemo izaći iz tamnice dokle god ne isplatimo posljednji novčić.

„No ljudi bijahu uplašeni zato što ih se vodi u Josipovu kuću; i rekoše: ‘Zbog novca što nam je prvi put vraćen u vrećama vode nas unutra, kako bi našao povoda protiv nas; da se obori na nas i uzme nas za robove, i naše magarce.’“ /Postanak 43,18

Kad niste pošteni, onda ste uplašeni… savjest vam je nečista pred Bogom, čim strahujete ima li netko povoda protiv vas. Nitko ne može „ubijati“ braću bez posljedica.

No, Josip ih je ugostio, nahranio, napojio, nije imao nikakvu gorčinu u srcu, samo žalost…

„I pohita Josip, jer mu se srce uzbudilo zbog brata [Benjamina], i potraži gdje će plakati; i uđe u svoju odaju te se ondje isplaka. Zatim opra lice i iziđe; i sabra se pa reče: ‘Poslužite jelo.’“ /Postanak 43,30-31

„I plakaše glasno, tako da su ga čuli Egipćani i faraonov dom.“ /Postanak 45,2

Toliko je plakao da su ga čuli ljudi iz svijeta, bez Boga.

„I reče Josip svojoj braći: ‘Ja sam Josip; je li mi još živ otac?’ Braća mu nisu bila u stanju odgovoriti, jer su se prestrašila pred njim.“ /Postanak 45,3

Uviđate li razliku u emocijama? Kad nemate čistu savjest pred Bogom, onda vas je strah od toga što slijedi. A kad imate čistu savjest pred Bogom, a načinjena vam je nepravda/šteta, onda ste samo žalosni.

„I reče Josip svojoj braći: ‘Pristupite k meni, molim vas.’ I pristupiše. I reče on: ‘Ja sam Josip, brat vaš, kojega ste prodali u Egipat. No nemojte sada žaliti niti se ljutiti na sebe što ste me prodali ovamo, jer me to Bog poslao pred vama da vas održi na životu.“ /Postanak 45,4-5

„Zato me Bog poslao pred vama da vam očuva potomstvo na zemlji i da vam spasi živote velikim izbavljenjem.“ /Postanak 45,7

Bog je nepravdu koja je načinjena Josipu preokrenuo na dobrobit sviju. Josip je mogao biti mrzovoljan, ogorčen, ljut, ali je bio samo slomljen u duhu; uz to je dobro razumio da ga je Bog preusmjerio za neki viši cilj. Bog je dopustio zlo na Josipa sa svrhom za konačno dobro. Ohrabrite se tom činjenicom.

Susret s najmlađim bratom i ocem…

„I pade on oko vrata svome bratu Benjaminu, i plakaše; i Benjamin se rasplaka o njegovu vratu. Zatim izljubi svu svoju braću i isplaka se nad njima. Nakon toga njegova braća porazgovaraše s njim.“ /Postanak 45,14-15

„I upregne Josip svoja kola i pođe u susret svome ocu Izraelu u Gošen, i iziđe preda nj; i pade mu oko vrata i dugo plakaše o njegovu vratu.“ /Postanak 46,29

Josip je nahranio one koji su ga izdali i bio blagoslovljen, baš prema Božjim riječima:

„Ako je tvoj neprijatelj gladan, daj mu jesti kruha, ako je žedan, daj mu piti vode: jer ćeš zgrnuti užareno ugljevlje na njegovu glavu, i GOSPODIN će te nagraditi.“ /Izreke 25,21-22

„Stoga, ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, ako je žedan, daj mu piti: jer, čineći tako, žeravicu mu ognjenu zgrćeš na glavu. Ne daj se nadvladati zlom, nego dobrim nadvladavaj zlo.“ /Rimljanima 12,20-21

Dakle, hranite one koji vas mrze, duhovno ih hranite… A pravdu prepustite u Božje ruke. Bog nije slijep na nepravdu. Pred Bogom ništa nije sakriveno i ništa ne ostaje bez kazne. Ljudi ne moraju suditi pravedno, Bog svakako hoće. Najvažnije je da ispravljate vlastito stanje pred Bogom. Molite Boga da vam otkriva vaše vlastite grijehe u srcu i čisti vas od svake nepravednosti. Za sve ostalo će se pobrinuti Bog u svoje vrijeme.

Iako se Josip pokazao suosjećajnog, milostivog, velikodušnog srca, njegova braća su i dalje strahovala da će im se osvetiti, naročito sada kada oca više nema.

„Kada vidješe Josipova braća da im je otac umro, rekoše: ‘Josip će nas vjerojatno zamrziti i zacijelo će nam uzvratiti za sve zlo koje smo mu učinili.’ Zato poslaše Josipu glasnika, rekavši: ‘Tvoj otac nam je, prije no što je umro, zapovjedio: ‘Ovako ćete reći Josipu: Oprosti, molim te sada, prijestup svojoj braći, i njihov grijeh, jer su ti zlo učinili.’ Sada te molimo, oprosti prijestup slugama Boga tvoga oca.’ I rasplaka se Josip kad mu oni to rekoše.“ /Postanak 50,15-17

„Zatim dođoše i njegova braća, padoše pred njegovim licem i rekoše: ‘Evo, tvoje smo sluge.’ I reče im Josip: ‘Ne bojte se: jer zar sam ja namjesto Boga? Vi ste meni mislili nanijeti zlo, ali je Bog to namislio na dobro, kako bi doveo do toga da, kao što je to danas, spasi život mnogima. Nemojte se, dakle, bojati: ja ću hraniti vas i vašu dječicu.’ I umiri ih i ljubazno porazgovara s njima.“ /Postanak 50,18-21

Josip je razumio da Bog ima sve pod kontrolom i da je Njegova pravda konačna. Izdaja od strane onih koje je volio bila je na spasenje mnogih. Ako je cijena izdaje na nečije spasenje, neka tako bude.

Postoje li ikakvi arheološki dokazi o Josipu u Egiptu pogledajte u videu.

Više na vezane teme na tagu: ARHEOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.