Jednom spašen, zauvijek spašen (OSAS) – istina ili laž?

924
pregleda
Jednom spašen zauvijek spašen OSAS

Jednom spašen, zauvijek spašen (OSAS) nauk – istina ili laž? Za one koji žele znati više.

U Novom zavjetu postoji barem 80 nepovezanih stihova koji govore da je moguće izgubiti spasenje. Svaki autor iz Novog zavjeta daje upozorenje kršćanima da ne izgube ono što su stekli u Kristu. Te stihove upozorenja ćete rijetko čuti od propovjednika. Jer bi morali učiniti ozbiljno masakriranje Božje Riječi da ih objasne izvan konteksta gubitka spasenja. Stoga im je lakše ignorirati ili jednostavno koristiti nekolicinu izvađenih van konteksta kako bi opravdali da se spasenje ne može izgubiti. Ljudi vole škakljanje ušiju, zato imaju takve propovjednike.

Kad Isus kaže da nas nitko neće oteti iz Njegove ruke, govori o trećem licu. Ne govori da se sami ne možemo odvojiti ili ne ostati u Njemu, inače nam ne bi davao upozorenja da ostajemo u Njemu ili da će lažni učitelji zavesti ako je moguće izabrane. Isus nije kontradiktoran samome sebi. Stoga kad želite proučavati neku temu, budite ozbiljni u tome, precizni i pedantni. Uzmite i objedinite sve stihove na određenu temu, pa donosite zaključke, u suprotnom ste neznalice i lažni učitelji. Povodljivi za drugima. Ukoliko nam se neki tekstovi ne sviđaju, ne možemo ih negirati, isključiti ili pripisati nekome drugome kao da se ne odnose na nas.

Pored vađenja stihova van konteksta u dokazivanju neke doktrine, postoji generalni problem tjelesnog tumačenja, kao i prepisivanja i ponavljanja od drugih učitelja, bez vlastitog otkrivenja po Duhu. Plodno tlo za hereze.

Ono što pronalazimo u Bibliji jest da na svaki stih koji nam kaže da nas je Bog u stanju održati, postoji stih koji kaže da moramo održati sami sebe. Balans. Konstantno podređivanje naše volje Božjoj volji. Suradnja nas i Boga.

Primjerice, čitamo…

„A onomu koji vas može očuvati od pada i postaviti vas pred svoju slavu besprijekorne u prekomjernoj radosti.“ /Judina 1,24

Ali samo tri stiha iznad ovog predivnog obećanja, kaže:

„…sami sebe čuvajte u Božjoj ljubavi iščekujući milosrđe našega Gospodina Isusa Krista za život vječni.“ /Judina 1,21

I ako uzmete samo jedan stih dok drugi ignorirate, izvan ste balansa. Lažete protiv Božje Riječi. Dodajete ili oduzimate.

Uzimo primjer Pavlove poslanice Timoteju kad kaže:

„Zbog toga ovo i trpim; ali se ne stidim: jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on sposoban za onaj dan sačuvati ono što sam mu povjerio.“ /2. Timoteju 1,12

Ako uzmete samo ovaj stih da zvuči kako zvuči, onda zaista imate temelj za vjerovanje da je sve do Boga. Ali u istoj poslanici malo dalje, Pavao stavljajući fokus na svoj udio, a ne na Boga, kaže:

„Dobar boj sam vojevao, utrku sam svoju dovršio, vjeru sačuvao.“ /2. Timoteju 4,7

Bog je u stanju sačuvati vas, ali je i na vama da se sačuvate. Kad god čitamo o Božjoj sili da nas očuva, naći ćete opomenu da očuvate sami sebe. A kada se očuvamo u ljubavi Božjoj, On održava svoje obećanje da će očuvati nas. To je kontinuirana predanost i poslušnost Bogu.

Cijela je Biblija ovako prožeta suradnjom nas i Boga. Ne jednostrani ugovor, nego odnos. Ne odnos Boga s Bogom, nego odnos Boga i čovjeka. Ali ako izuzmete stihove koji više odgovaraju vašem unaprijed oblikovanom mišljenju, u grijehu ste nijekanja Božje Riječi i opasnosti poučavanja polovične istine. Krivovjernici.

Kao kad bismo rekli da je sve gotovo kad potpišemo bračni ugovor. Ali bračni partneri dobro znaju da je to tek početak njihovog zajedničkog života i konstantnog odricanja samih sebe. Borba, ustrajnost, predanost, povjerenje. Odnos je nešto što se gradi, a Bog nije neosoban. Povjerenje je nešto što se izgrađuje i uvećava.

Postoji naša odgovornost na zemlji u našem hodu s Bogom, našoj ustrajnosti da mu vjerujemo, našem odgovoru na Njegovu dobrotu, te našoj postojanosti do kraja.

„Ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen.“ /Matej 10,22; 24,13

Drugim riječima, ne oni koji započnu kršćanski život, nego oni koji dovrše u vjeri, bit će spašeni. Ne radi se o sigurnosti spasenja. Vaša sigurnost u spasenje mora biti sadašnja (trenutna), a ne buduća radnja. Bog ne oprašta grijehe za koje se niste pokajali.

Mnogi ljudi započnu, ali ne dovrše u vjeri. Iako su započeli dobro, završe natrag u svijetu. Novi zavjet je pun upozorenja onima koji započnu, ali ne dovrše. Vjera je kontinuirani odnos pouzdanja i poslušnosti. I dok god ustrajemo u vjeri, On će nas očuvati.

Pogledajmo samo nekoliko stihova od tih 80 koji govore o tome.

„Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.“ /Ivan 15,4

Opet imamo balans. Ostanite u Kristu i Krist će ostati u vama. A opomena glasi: „Ako ne ostanete u meni, neću ni ja ostati u vama.“

Riječ koju najviše mrze OSAS (jednom spašen-zauvijek spašen) propovjednici je „AKO“. Kad god Biblija govori „AKO“, to znači UPOZORENJE.

„Ja sam trs, vi ste loze. Onaj tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda: jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostaje u meni, izbaci se kao loza i osuši. Takve skupljaju i bacaju u oganj te one gore.“ /Ivan 15,5-6

Ovo je tek jedan stih upozorenja, a nalazi se u istom evanđelju u kojem čitamo:

„Ovce moje slušaju moj glas, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni; i neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz moje ruke.“ /Ivan 10,27-28

Ali ne možete tekstove čitati odvojeno jedne od drugih, nego ih objediniti u cjelovitu istinu da biste ispravno razumijevali.

Još jedan primjer…

„Jer uvjeren sam da nas ni smrt ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sile, ni ovo sadašnje ni ono buduće, ni visina ni dubina, niti ikoje drugo stvorenje, neće moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“ /Rimljanima 8,38-39

Predivno obećanje i jedan od najcitiranijih odlomaka uopće, ali samo dva poglavlja dalje, Pavao se obraća poganima koji su prihvatili Krista da paze kako ne bi prošli kao Izraelci, od kojih su mnogi odsječeni iz ovog ili onog razloga jer su završili u nevjeri.

„Dobro; zbog nevjere su odlomljene, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj: jer ako Bog nije poštedio prirodne grane, pazi, jer ni tebe neće poštedjeti. Promotri, stoga, dobrotu i strogost Božju: prema onima koji su pali strogost, a prema tebi dobrotu, ako ustraješ u njegovoj dobroti, inače ćeš i ti biti odsječen.“ /Rimljanima 11,20-22

Drugim riječima, oni su isključeni iz milosti Božje i zato nemojte biti arogantni ili previše sigurni, nego strahujte da izvršite volju Božju. Jer kako je Bog učinio s njima, još lakše će s vama kao neprirodnim granama. Bog je isti. Nemate nikakvu povlasticu pred Bogom kao pogani u odnosu na Izrael. Nismo ništa više sigurni nego što su Židovi bili ako ne nastavimo vjerovati Bogu. Ozbiljno upozorenje! A koliko ste ga puta čuli da se citira među propovjednicima? Najveći je problem što propovjednici odabiru samo neke dijelove koje će propovijedati, a ne sve. Naročito one koji će se svidjeti široj publici. Zato će se od njih više tražiti. Više im je dano odgovornosti, i za više će odgovarati.

Ako niste u stanju poučavati čitavu Bibliju bez ikakvih kompromisa i zagađenja ljudskim dogmama, niste nikakav učitelj, nego zavodnik.

Pavao je rekao Efežanima kad je napustio Efez:

„…kako ništa što vama bijaše korisno nisam prešutio, nego vam navijestio, i poučavao vas javno i po kućama… Stoga vam svjedočim u ovaj dan da sam čist od krvi sviju, jer nisam propustio navijestiti vam sav naum Božji.“ /Djela 20,20. 27

Upozorenje za upozorenjem kroz čitavu Bibliju, a mi ih tako olako ignoriramo jer mi smo spašeni i sve je dalje nevažno? Strah Božji je početak mudrosti. To nije stvar samo Staroga zavjeta. Kažemo li vam da strahujete? Da! Što je strah Božji? Pakao. Kao što Isus kaže, sjekira je već položena, besplodni i osušeni bacaju se u oganj te gore, ili kao što Pavao kaže:

„…nego obuzdavam svoje tijelo i dovodim ga u podložnost da, nakon što sam drugima propovijedao, ja sâm ne budem isključen.“ /1. Korinćanima 9,27

To je zdravi strah pred Bogom da uvijek imamo čistu i dobru savjest. Strah da ne budemo odbačeni, nego dostojni Kristova dolaska. Strah Božji je ono što danas nedostaje mnogim crkvama. Slavljenja su prepunila crkve kao kakva partijanja, dok straha Božjega nema.

„Strašno je upasti u ruke Boga živoga… Ne odbacujte, stoga, svoje pouzdanje, kojemu pripada velika naknada. Jer postojanosti vam treba da biste, izvršivši volju Božju, primili obećanje.“ /Hebrejima 10,31. 35-36

„Sa strahom i drhtanjem poradite oko svoga spasenja. Jer Bog je taj koji po svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.“ /Filipljanima 2,12-13

Opet imamo suradnju čovjeka i Boga. Kad ste zadnji puta vidjeli da netko radi oko svog spasenja u strahu i drhtanju? Ovi OSAS propovjednici sigurno ne.

Ne zavaravajte se da ne možete skrenuti s puta. Zapravo, što ste duže s Bogom, morate još bolje paziti, šansa da skrenete je još veća, kušnje su snažnije. Jer i Sotona radi punom parom da vas odvoji od Boga. Ne vjerujte ovome što čujete, nego idite u Božju Riječ, proučavajte sami, a onda idite i govorite drugima istinu, makar je ne govorio nijedan propovjednik na svijetu.

David Pawson, jedan od izuzetno rijetkih propovjednika koji se usudio govoriti na ovu važnu temu; kojem nije bilo stalo da ljudi čuju ono što žele, nego ono što trebaju čuti.

Više na istu temu na tagu: JEDNOM SPAŠEN – ZAUVIJEK SPAŠEN.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.