Isuse, da si bio ovdje, ne bi se dogodila smrt!

453
pregleda

Isuse, da si bio ovdje…

„A neki čovjek bijaše bolestan, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njezine sestre Marte… Stoga sestre poslaše po njega s riječima: ‘Gospodine, evo, onaj koga ljubiš boluje.’ Kada je Isus to čuo, reče: ‘Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se Sin Božji po njoj proslavi.’“ /Ivan 11,1-4

Kad vam ateisti predbace zašto Bog dopušta bolesti u svijetu, uvijek imate jedan nepogrešiv odgovor: Da se Sin Božji proslavi. Bilo kroz bolesti, probleme, nevolju, tamu, Bog se uvijek u konačnici proslavlja. Vjerovali u to ili ne. Bog čini sve novo, i neće više biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli.

„’Naš prijatelj Lazar je zaspao; no idem ga probuditi.’ Tada njegovi učenici rekoše: ‘Gospodine, ako je zaspao, ozdravit će.’ No Isus je to rekao o njegovoj smrti; a oni su mislili da govori o počinku, o spavanju. Tada im Isus reče otvoreno: ‘Lazar je umro. Radujem se zbog vas što nisam bio ondje, da povjerujete; nego, pođimo k njemu.“ /Ivan 11,11-15

Smrt je kao san, bez osjećaja za vrijeme, zato će vam iduća sekunda kad otvorite oči biti sud Božji. Kad se Isus pojavi u svojoj slavi, svi koji su „u grobovima čut će njegov glas: i izići će oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, i oni koji su činili zlo, na uskrsnuće osude.“ /Ivan 5,28-29

„Tada Marta, čim je čula da Isus dolazi, pođe i susretne ga; a Marija je sjedila u kući. Reče tada Marta Isusu: ‘Gospodine, DA SI BIO OVDJE, ne bi umro brat moj. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti Bog.“ /Ivan 11,20-22

„Reče joj Isus: ‘Uskrsnut će brat tvoj.’ Reče mu Marta: ‘Znam da će uskrsnuti za uskrsnuća, u posljednji dan.’ Reče joj Isus: ‘Ja sam uskrsnuće i život: onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će; i svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li to?’ Reče mu ona: ‘Da, Gospodine: vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, koji dolazi na svijet.’“ /Ivan 11,23-27

Zapitaj se, vjeruješ li zbilja ove Isusove riječi. Nećeš umrijeti nikada ako si svoje pouzdanje stavio u Isusa, predao mu cijeli svoj život, slušaš Njegov glas; ako umreš za sebe i živiš za Njega. Jer ono što ne umre, ne oživljava. Ali ako umre, donosi mnogo ploda. /Ivan 12,24

„A kada je Marija stigla onamo gdje bijaše Isus i ugledala ga, baci mu se do nogu, rekavši: ‘Gospodine, DA SI BIO OVDJE, ne bi umro brat moj.’ Kada je vidje Isus gdje plače, a plakahu i Židovi koji bijahu došli s njom, zastenja on u duhu, potrese se i reče: ‘Gdje ste ga položili?’ Rekoše mu: ‘Gospodine, dođi i pogledaj.’ Isus zaplaka.“ /Ivan 11,32-35

Isuse, da si bio ovdje, ne bi se dogodila smrt, gubitak, bol! Gdje nema Isusa, nema ni održavanja na životu. Bilo čovjeka, odnosa, braka itd. Pobrinite se da Isus bude centar vašeg života, vaših odnosa, vaših obitelji, vaših brakova, apsolutno svega što radite. Tada smrt nikada ne može nastupiti.

„Isus, stoga, ponovno zastenjavši u sebi, dođe do groba. Bijaše to špilja, a na nju položen kamen. Isus reče: ‘Uklonite kamen.’ Reče mu Marta, sestra pokojnikova: ‘Gospodine, već smrdi; jer je mrtav četiri dana.’ Reče joj Isus: ‘Nisam li ti rekao da ćeš, budeš li vjerovala, vidjeti slavu Božju?’“ /Ivan 11,38-40

Nismo li svi bez Krista u Lazarovoj poziciji? Svi smo mi bili poput Lazara u tom grobu, mrtvi, zaudarali od grijeha, ali smo čuli Njegov glas kako nas doziva da se probudimo i ustanemo od mrtvih. Probudi se ti koji spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.

„Tada ukloniše kamen s mjesta gdje bijaše položen mrtvac. I podigne Isus oči i reče: ‘Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. Znao sam da me ti uvijek uslišavaš, no rekao sam to zbog naroda koji stoji uokolo: da vjeruju da si me ti poslao.’ I, rekavši to, viknu on jakim glasom: ‘Lazare, iziđi!’ I iziđe mrtvac, nogu i ruku povezanih mrtvačkim povojima i lica omotana ručnikom. Isus im reče: ‘Odriješite ga i pustite neka ide.’“ /Ivan 11,41-44

Isus je namjerno „kasnio“ četiri dana, a opet bio na vrijeme. Ako nešto ili netko u vašem životu treba tek oživjeti, budite strpljivi. Bog ne gleda na vrijeme kao što mi gledamo, a nikada ne kasni. I kad mislimo da je sve gotovo, nije gotovo. Ne odustajte! Hodajte po vjeri. Vjerujte i vidjet ćete slavu Božju!

Više na slične teme na tagu: PRISPODOBA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.