Istina s kojom se izgubljeni suočavaju nakon smrti

723
pregleda

U moderno doba ljudi sve manje vjeruju u doslovno postojanje mjesta koje zovemo pakao. Kao vjernici znamo da većina ljudi u svijetu propada u svojim grijesima negirajući da uopće postoji život nakon smrti. U izvještaju o Lazaru i bogatašu možemo izvući brojne pouke o stanju mrtvih nakon što napuste ovaj svijet.

Bogataš je uživao u životu, dok se Lazar mučio. Nakon smrti, kolo sreće se okreće.

„Bijaše neki bogataš koji se odijevao u grimiz i finu tkaninu te se svaki dan sjajno gostio; a bijaše i neki siromah po imenu Lazar, koji je ležao pred njegovim vratima sav u čirevima i priželjkivao se nasititi mrvicama što su padale s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. I umrije siromah te ga odniješe anđeli u Abrahamovo naručje, a umrije i bogataš i bî pokopan.“ /Luka 16,19-22

Poput starozavjetnih proroka i apostola, Isus je temeljio svoja učenja na nekoliko temeljna principa u vezi života i smrti.

1. Svako ljudsko biće stvoreno je na sliku Božju i postojat će vječno.

2. Svako ljudsko biće mora odlučiti dok je na ovoj zemlji gdje će provesti vječnost, u nebu ili paklu.

Nitko ne može odlučiti umjesto nas ili se moliti za duše umrlih. Mise zadušnice ne spašavaju čovjeka od pakla. Čistilište nakon smrti ne postoji. Spasenje je Božji dar kojeg moramo primiti. Spašeni smo milošću po vjeri SAMO AKO prihvatimo taj dar.

3. U trenutku naše fizičke smrti naša je vječnost zapečaćena. Život nam je darovan samo kako bismo se odlučili za vječnost, to jest promjenu toka naše sudbine na koju smo osuđeni radi pobune protiv Boga i grijeha.

4. Bog će nam suditi pravedno prema svom Zakonu. Jednom nam je umrijeti, a onda dolazimo pred pravedni sud Božji.

„I vidjeh mrtve, male i velike, stajahu pred Bogom; i otvoriše se knjige. I jedna druga knjiga bî otvorena, koja je knjiga života: i bijaše mrtvima suđeno po onome što je napisano u knjigama, po njihovim djelima. I more dade mrtve koji bijahu u njemu, i smrt i pakao dadoše mrtve koji bijahu u njima: i bijaše svaki suđen po svojim djelima.“ /Otkrivenje 20,12-13

Vratimo se sada na izvještaj o bogatašu i Lazaru. Isus nam otkriva šest stvari s kojima će se izgubljeni suočiti nakon smrti.

#1 PAKAO JE STVARNO MJESTO.

„I, u mukama u paklu, podigne on svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama, i Lazara u njegovu naručju.“ /Luka 16,23

Bogataš se odmah nakon smrti našao u drugoj stvarnosti. Bio je itekako svjestan mjesta na kojem se nalazi i svog postojanja nakon smrti. Grčka riječ Had, ili hebrejska Šeol, znači prebivalište mrtvih.

Za razliku od bogataša, Lazar se odmah nakon smrti našao u prebivalištu pravednih. Mjestu mira, mjestu počinka za pravednike. Prebivalište za nepravednike još se naziva Gehena, čija riječ dolazi od aramejske Ge-hinnam, također imena doline Ben Hinom pokraj Jeruzalema gdje se izbacivalo i spaljivalo smeće.

To što ne vjerujete u pakao neće ga učiniti ništa manje postojećim, niti koji stupanj hladnijim, niti koji stupanj manje zastrašujuće bolnijim. Zapravo, učinit će vas odgovornijim u očima Boga što ste druge lažno poučavali o nepostojanju pakla.

#2 POTPUNA SVJESNOST ČOVJEKA U PAKLU.

„Ali Abraham reče: ‘Sine, sjeti se da si za života primio svoja dobra, a tako i Lazar zla: sada se on tješi, a ti se mučiš.“ /Luka 16,25

Osoba koja se nađe u paklu ima sjećanje o svemu, svjesna je svog kompletno promašenog života i odbacivanja Božjeg dara po Kristu po kojem se mogla spasiti za života. Svjesna svoje nepravednosti i mjesta gdje se nalaze pravednici. Bit će to bolna sjećanja za mnoge i sve propuštene prilike koje su imali dok su ih pravednici pozivali na pokajanje. Dok su ih preklinjali da odgovore na Božju milost i besplatno evanđelje. Umjesto toga ustrajali su u tvrdokornosti svog srca i zatvarali uši na Božje riječi, izgovorene po prorocima, apostolima i danas vjernicima.

#3 PAKAO JE MJESTO STRAŠNOG FIZIČKOG, EMOCIONALNOG I PSIHIČKOG MUČENJA.

„I, u mukama u paklu… I povika, rekavši: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se mučim u ovom plamenu.’“ /Luka 16,23-24

Primijetite množinu… „u mukama“ – radi se o višestrukim razinama mučenja, agonije i strave.

Isus još opisuje pakao kao krajnju tamu. Mjesto gdje nitko ne bi želio provesti čitavu vječnost. Mjesto plača, vapaja, zakašnjelog kajanja. Mjesto daleko od Božje prisutnosti. Muka pakla kakvu ne možemo niti zamisliti. Za života nisu žalili ni za čim više koliko će žaliti u paklu.

„Ali djeca kraljevstva će biti izbačena van u krajnju tamu: ondje će biti plač i škrgut zubī.“ /Matej 8,12

„Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od Gospodinova lica i od slave snage njegove.“ /2. Solunjanima 1,9

Pakao je sve suprotno od onoga što nudi nebo u svom opisu – toliko lijepo i poželjno da je nespoznatljivo ljudskom umu. Potpuna odsutnost svega što je nebesko. U paklu nema ništa što je poželjno, ohrabrujuće, privlačno, ništa što bi vas navelo da poželite ostati. Nema ekipe u paklu. Samo krajnja tama, krajnja muka, krajnja usamljenost, krajnja težina duše.

#4 NEMA NADE ZA IZBJEGAVANJE PAKLA.

„I uza sve to, između nas i vas postavljena je golema provalija, tako da oni koji bi htjeli prijeći odavde k vama ne mogu, ni oni koji bi odande k nama ne mogu.’“ /Luka 16,26

Nema nade, nema mogućnosti promjene odluke, neka naknadnog pokajanja. Nema apsolutno nikakvog prijelaza – međuprostora lažno nazvanog čistilište.

Nema bijega iz pakla. Zamislite da padate u rupu bez dna iz koje više nema povratka. Pakao je takvo mjesto. Nema ohrabrenja, nema nade, nema vode, nema života, nema svjetlosti.

Kakvo strašno mjesto na kojem shvaćate da ste odbacili Božju ljubav i milost, jedini izlazni put iz ove vječne agonije – po Isusu Kristu. Shvaćate da apsolutno ništa na ovom životu nije bilo vrijedno.

#5 OČAJNA ZABRINUTOST ZA BLIŽNJE, RODBINU I PRIJATELJE.

„Tada on reče: ‘Molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću moga oca, jer imam petero braće; neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto mučenja.’“ /Luka 16,27-28

Shvaćanje koliko bi vaše spasenje uzrokovalo još spašenih duša baca vas u krajnji očaj. Žaljenje za svim onim ljudima koje volite koji dolaze na isto mjesto mučenja, a vi ne možete učiniti ništa.

Sada potpuno razumijete istinu evanđelja – silu spasonosnog evanđelja, kojim ste mogli posvjedočiti bližnjima da ste povjerovali na vrijeme. Sad biste učinili sve da možete samo jednom svojima posvjedočiti, ali prekasno. Sada više niste sami sebi bitni kao za života. Zakašnjela reakcija, zakašnjela molitva, zakašnjeli poziv na pokajanje, zakašnjelo propovijedanje evanđelja.

Kad biste mogli znati iskustvo pakla, ne biste ga poželjeli ni najvećim neprijateljima.

#6 SHVAĆANJE DA JE SPASENJE JEDINO U ISUSU KRISTU.

„Reče mu Abraham: ‘Imaju Mojsija i proroke; neka njih poslušaju.’ I reče on: ‘Ne, oče Abrahame; nego, ode li tko od mrtvih k njima, pokajat će se.’ I reče mu on: ‘Ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće ih uvjeriti ni ako tko od mrtvih ustane.’“ /Luka 16,29-31

Sada razumijete da je Biblija uistinu živa Božja Riječ. Jedina istina na ovom lažnom svijetu.

Žalosna je činjenica da oni koji ne vjeruju u Stari zavjet (Mojsijev Zakon i proročanstva o Isusu), neće vjerovati ni u uskrslog Isusa. Cijela Biblija, od proroka, apostola, do današnjih vjernika, upozorava svijet na isto – strašan sud Božji ako se ne pokajete i odvratite od svojih zlih djela. Osudu za grijehe nad čovječanstvom, ali milost u Isusu Kristu.

„I, počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im u svim Pismima ono što ima o njemu [Spasitelju čovječanstva].“ /Luka 24,27

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Evanđelje je jednostavno – priznajte da ste prekršili Božji zakon, da ste beznadni grešnici u potrebi za Božjim oprostom, da je Bog providio rješenje – Isusa Krista na križu kao našu pomirbenu žrtvu, predajte mu svoj život u potpunosti i slušajte Njegove riječi. To znači vjerovati u Isusa Krista.

Nađite se na pravom mjestu nakon smrti. Budite spašeni za ovoga života kako ne biste imali za čim žaliti, ničega se posramiti, nego opravdani ušli u vječnu radost.

 

Više na vezane teme na tagu: PAKAO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.