Ili sve religije vode u nebo ili nijedna

1366
pregleda

Nakon što osoba prihvati Isusa Krista u svoj život, prestaje s grijehom jer je osvjedočena da su grijesi ovoga svijeta razapeli Isusa na križ. Prima silu Duha Svetoga kojom se može oduprijeti grijesima i biva oslobođena. Doduše, grešno tijelo nas i dalje mami i kuša na grijeh i možemo pogriješiti, ali ne ostajemo trajno u grijehu. Grijeh nije više stil života nanovorođene osobe.

„Svatko tko čini grijeh, čini i bezakonje; a grijeh je bezakonje. I znate: on se pojavi da grijehe naše uzme. A grijeha u njemu nema. Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, njega nije vidio niti ga je upoznao. Dječice, neka vas nitko ne zavodi! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Radi toga se pojavi Sin Božji — da razori djela đavlova. Tko god je rođen od Boga, grijeha ne čini, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može griješiti, jer je od Boga rođen.“ /1. Ivanova 3,4-9

Kao neobraćeni grešnik ste grešnik po stilu i navici; kontinuirano živite u grijehu, činite malo dobra. Kao kršćanin kojemu je oprošteno očišćeni ste od grijeha i nastojite živjeti pravedno, činite malo zla, predodređeni ste činiti dobra djela u Kristu. Cijelim se putem dok hodate s Bogom čistite i usavršavate dok ne postanete poput Njega.

„Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. A znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. I svaki koji ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je i on čist.“ /1. Ivanova 3,2-3

Dok niste hodali u pravednosti i slušali Oca nebeskoga, otac vam je bio Đavao i vršili ste njegovu volju. Nakon što ste se pokajali, sada kao Božje dijete vršite Božju volju.

„Po ovome se raspoznaju djeca Božja i djeca đavlova: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata svojega, nije od Boga.“ /1. Ivanova 3,10

JESTE LI MLAKI KRŠĆANIN?

Jeste li mlaki kršćanin? Ne možete voljeti Isusa i svijet u isto vrijeme. To znači da ste podijeljeni, neodlučni, kolebljivi, nepostojani, kršćani bez stava, a Krist jasno kaže da će takve izbljuvati iz svojih usta. Bolje je biti i uvjereni ateist, nego mlaki kršćanin. Bolje biti iskreni ateist, nego neiskreni kršćanin. Ako ste Kristovi, onda ćete gorjeti za Boga.

„Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — izbljuvat ću te iz usta svojih.“ /Otkrivenje 3,15-16

Stoga se odlučite da ćete ili gorjeti za Boga ili biti hladni. Jer kad ste mlaki, što znači da ispovijedate da ste kršćani, a živite poput đavla – tada ste u najgoroj mogućoj poziciji. Ne igrajte se s Bogom, Bog se ne da izrugivati.

„Ipak čvrsti temelj Božji stoji — s ovim pečatom: ‘Poznaje Gospodin one koji su njegovi’ i: ‘Neka odstupi od nepravde svaki koji imenuje ime Kristovo.’“ /2. Timoteju 2,19

Ako tvrdite da je Isus vaš Gospodin i Spasitelj, morate odstupiti od zla. Morate napustiti grešni stil života. Ne možete voljeti Isusa i grijeh u isto vrijeme.

Ako smo spašeni, dalje moramo ustrajati u tom spasenju. Ne možemo biti spašeni po milosti Božjoj, a nastavljati u grijehu. Biblija kaže da sa strahom i trepetom radimo oko svojega spasenja (Filipljanima 2,12). Ako se oglušimo na osvjedočenje Duha Svetoga, vraćamo se natrag na listu mlakih kršćana. Ako nastavljamo u nepokajanom grijehu, otvrdnjujemo srce i otupljujemo savjest (1. Timoteju 4,2). To je opasna zona u kojoj hodamo po rubu Božje milosti. Postupno se dovodimo do stanja u kojem se više ne možemo pokajati.

„Nemoguće je naime one koji su jednom prosvijetljeni i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga, i okusili dobru Božju riječ i sile budućega svijeta, pa otpali, opet obnavljati na pokajanje kad sami sebi ponovno razapinju Sina Božjega i izvrgavaju ga javnom ruglu.“ /Hebrejima 6,4-6

Nakon što ste primili Krista kao svog Spasitelja i grijesi su vam oprošteni, ali svojevoljno nastavljate u grijehu, nema više milosti, već strašni sud. Ne možete kontinuirano griješiti i iznova se kajati, to nije obraćenje.

Biblija je mjerilo za grijeh, a ne ljudski zakoni!

Ako država nešto legalizira, primjerice istospolne brakove ili pušenje marihuane, to ne znači da nije grijeh. Mnogi se bune da u Bibliji ne piše da je pušenje marihuane grijeh, ali zapravo Biblija na više mjesta govori o tome da budemo trijezni, svjesni svega oko nas. Prva Korinćanima 6,9-10 kaže da pijanice neće baštiniti Božje kraljevstvo. Grčka riječ za „pijanice“ je methysos, a znači pijan, intoksiciran, opijen, od koje dolazi riječ opijati (droge).

„Ta dosta nam je što smo proteklo vrijeme života proveli vršeći volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima… Ali približio se svršetak svega; budite dakle razboriti, i trijezni budite.“ /1. Petrova 4,3.7

Jedno je popiti čašu vina od koje se ne možete napiti, a sasvim drugo je povući dim od kojeg se možete napušiti. Pušenje trave je intoksikacija, netrijeznost, iskrivljenost vaše percepcije i realnosti.

AKO JE ISUS ISTINA, SVE RELIGIJE SU ISKLJUČENE!

Isus kaže da je Put, Istina i Život. To je isključiv način do Boga. Ako je Isus Put, onda su sve religije isključene. Mnogi nastoje putem raznih religija u nebo, ali to je široki put koji vodi u propast. Široki put je popločan brojnim lažnim učiteljima i bogovima.

Zapazite sljedeću činjenicu. Islam je religija koja nastaje tek u 7. stoljeću poslije Krista; Muhamed kao utemeljitelj islama živio je nekih 700 godina nakon što je osnovano kršćanstvo. Islam ne priznaje Isusa kao Božjeg Sina. Muhamedu se navodno otkrio anđeo Gabrijel i tako je nastao Kuran koji ne priznaje Isusa kao Sina Božjega, već samo kao Božjeg proroka. Isti anđeo Gabrijel se 700 godina ranije ukazao Mariji i objavio da će začeti Sina Božjega.

„I reče joj anđeo: ‘Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. I evo, začet ćeš i roditi sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.“ /Luka 1,30-32

„Tko prizna da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.“ /1. Ivanova 4,15

Dakle, anđeo koji se ukazao Muhamedu nije bio anđeo Gabrijel.

„Ali i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navijestismo, neka je proklet! Kao što već rekosmo, i sad opet kažem: ako vam tko navješćuje evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.“ /Galaćanima 1,8-9

Kao što je Noa upozoravao svijet da dolazi potop na svu zemlju, tako kršćani danas trebaju upozoravati svijet da će ova zemlja izgorjeti.

Ovdje smo da vam podijelimo dobru vijest i lošu vijest. Dobra je vijest da nam je Bog dao svoga Sina prije 2.000 godina da se po Njemu spasimo, a loša je vijest: „Ako se ne pokajete, svi ćete tako propasti“ (Luka 13,3). Dakle, isti Isus koji je pokazivao toliko ljubavi, isti je Isus koji je govorio mnogo o sudu i paklu; više je govorio o paklu nego o nebu.

„I ako te tvoja desna ruka sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje ti je da propadne jedan od udova tvojih nego da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao.“ /Matej 5,30

To znači da što god vas tjera na grijeh, bolje vam je da odsiječete, bila to pornografija, sportsko idolopoklonstvo, religija, požuda ili bilo što drugo. Bog vam nalaže da to odsiječete. Biblijski Isus nije samo ljubav, ljubav, ljubav; On vas voli dovoljno da vam kaže istinu da ćete propasti ako ne hodate uskim putom koji nam je ostavio u svojoj Riječi.

Religije koje mimoilaze direktan put po Isusu su neki drugi, zaobilazni, đavolji putovi.

„Zaista, zaista, kažem vam, tko ne ulazi na vrata u tor ovčji, nego se drugdje uspinje, taj je tat i razbojnik, a tko na vrata ulazi, pastir je ovcama. Njemu vratar otvara i ovce slušaju glas njegov. I ovce svoje zove po imenu i izvodi ih.“ /Ivan 10,1-3

Isus kaže da je Vrata do Boga; samo kradljivci ulaze na neka druga vrata, to jest putem drugih religija. Isus je isključiv, ne možete do Boga putem drugih lažnih bogova i drugih imena. On je jedino ime pod nebom po kojem se možemo spasiti. Nema drugog imena, nema Marije, nema svetaca, nema pape, nema Luthera, nema reformatora, nema Muhameda, nema Bude, nema hinduističkih gurua.

Možete biti sljedbenik neke religije i držati njihova pravila, možete biti dobra i moralna osoba, možda ne činite neke velike grijehe, ali svaki grijeh vas odvaja od Boga, a griješimo već u srcu i mislima. Zato nam treba otkupljenje od grijeha i pomirenje po jedinom koji nije sagriješio, Isusu Kristu.

Možete činiti dobra djela, odlaziti u crkvu, štovati religiju, davati milostinju, hraniti gladne, ali ako ne uđete kroz Isusa Krista, nećete zadobiti spasenje.

Nijedna vas religija ne može odvesti k Bogu, ni islam, ni budizam, ni hinduizam, ni rimokatolicizam, ni protestantizam, ni adventizam – nijedna religija. To može samo živi Isus Krist!

Kad god Božje sluge navješćuju evanđelje, naziva ih se mrziteljima i bez ljubavi. Ljudi nažalost Isusove riječi, čistoću, pravednost i svetost doživljavaju kao mržnju. Doživljavaju da ih se proziva osobno jer su poistovjećeni sa svojim grijesima i lažnim učenjima. Poziv na obraćenje je govor mržnje za svakoga tko se ne želi obratiti.

Mi vam ovdje ne želimo prodavati bajke, tipa „Isus vas voli bez obzira na sve. Isus vas voli iako živite kao đavao.“ Ne, Isus vas voli toliko da je išao na križ podnijeti cijenu za vaše grijehe i umrijeti umjesto vas.

Ne propovijedamo vam vlastito evanđelje, nemamo ništa od toga, nemamo nikakve koristi osim konstantno odbacivanje, izrugivanje i progone. Nema nikakve slave u tome što vam navješćujemo evanđelje. Ali evanđelje je sila spasenja koja vas može osloboditi. A to je Božja slava.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.