4 činjenice o nebu koje mnogi ne znaju

4220
pregleda

Nebo je mjesto na koje svi želimo ići, mjesto bez smrti, mjesto mira i vječnog života. No postoje mnoge činjenice o nebu u Bibliji koje većina ljudi ne zna. Gdje je nebo? Što ćemo raditi tamo? Kakvo će biti nebo? Kada idemo tamo?

Činjenica #1: NEBO NIJE UNUTAR OVOG SVEMIRA

Mnogi misle da je Božje prijestolje na nekom drugom planetu ili drugoj galaksiji. No Biblija pokazuje da je lokacija Božjeg nebeskog prijestolja izvan ovog svemira. Kad je Isus uskrsnuo od mrtvih, Pismo kaže da je uzašao iznad svih nebesa da sjedne s desne strane Bogu Ocu. Efežanima 4,10 kaže:

„Onaj koji siđe isti je koji i uzađe POVRH SVIH NEBESA, da ispuni sve.“ Grčka riječ „nebesa“ znači još vidljivo nebo, svemir. Dakle, Isus je uzašao više od svemira.

Djela 2,33 kaže da je Božjom desnicom uzvišen.

Psalam 113,4: „Uzvišen je Gospod nad sve narode, NAD NEBESA je slava njegova.“ Dakle, Božja slava je iznad svemira.

Psalam 113,5: „Tko je kao Gospod, Bog naš, koji U VISINAMA STOLUJE, koji se ponižava gledajuć’ što je na nebu i na zemlji?“

Božja domena je na trilijune svjetlosnih godina udaljena; svemir je tek nešto što može gledati. Zapravo ima smisla da je Njegovo prijestolje izvan svemira jer ga je On i stvorio.

Hebrejima 11,3: „Vjerom doznajemo da su svjetovi pripravljeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.“

Biblija kaže da je Bog stvarao riječju kad je rekao: „Neka bude svjetlost!“ (Postanak 1,3). Kad je to rekao, tada je započela ekspanzija svemira do ovoga što vidimo danas. Postoji trenutak u prošlosti kada je Bog „zapalio“ iskru u svemiru, dok je On sam izvan granica tog širenja. Sama činjenica da je stvorio svemir dokazuje da On ne mora biti u njemu. Iako se svemir nama čini ogroman, Bogu koji živi u vječnosti svemir je poput kutije. Unutar tog svemira je vrijeme, dok Bog živi u vječnosti, izvan vremena, mjestu koje nema početka ni kraja.

Bog kao Stvoritelj univerzuma može ući u naš prostor i vrijeme. Isto kao i anđeli, kao što čitamo u Bibliji, jer im njihova nebeska tijela dozvoljavaju da ulaze u razne dimenzije prostora i vremena. Znamo da je znanost dokazala kako se svemir konstantno širi, te da je vrijeme ograničeno u odnosu na to širenje svemira. To znači da kad biste mogli putovati dovoljno brzo da dosegnete područje izvan svemira, doslovno biste dosegli domenu koja je izvan vremena, mjesto vječnosti gdje se nalazi Božje prijestolje. No o tome ćemo više drugi puta.

Poanta ovoga je da Bog nije na nekom drugom planetu, drugoj galaksiji ili kako ateisti znaju ismijavati „djedica na oblaku“. Njegova domena je puno veća od svemira kojeg poznajemo, nama nezamislivo veća.

Činjenica #2: NEBO JE MJESTO GDJE ODLAZITE PRIVREMENO DOK SE ISUS NE VRATI

Neki uče da kad umrete, niste svjesni ničega, a idete u nebo tek kad se Isus vrati. Mnogi ipak vjeruju da ste onog trenutka kada umrete svjesni svega i odlazite k Bogu. Razlog tome daje Pavao u 2. Korinćanima 5,8 kad kaže da iako želi živjeti i vršiti Božje djelo, radije bi bio izvan tijela s Gospodinom. Iako mu je tijelo u grobu, njegov duh bi bio kod Boga. Dakle, zašto bi Pavao radije bio s Bogom ukoliko njegov duh nije svjestan ničega nakon smrti? Znao je dobro da njegov duh nakon smrti ide u Božju prisutnost. Drugi dokaz da će vaš duh biti svjestan nalazi se u Otkrivenju kad se govori o dušama koje su ubijene zbog evanđelja.

„… vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje imahu. I vikahu snažnim glasom govoreći: ‘Dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i svetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji? I svakomu bijahu dane bijele haljine, i bȋ im rečeno neka otpočinu još malo vremena dok se ne ispuni broj i suslugu njihovih i braće njihove, koji imaju biti ubijani kao i oni“ (Otkrivenje 6,9-11).

Ovo je dokaz da kad umrete idete u nebo, bit ćete svjesni i sjećat ćete se života na zemlji, poput ovih duša koje se sjećaju svojih života i da su bili mučeni i ubijeni te čeznu da Bog ubrza svoj sud na zemlji.

Očita je svjesnost u nebu, vaš duh ne prestaje postojati, budući da ste duhovna bića. Vaše tijelo umire, ali duh nastavlja živjeti.

Primjerice, Biblija kaže da kad se Isus vrati vidjet će ga svako oko, čak i oni koji su ga proboli (Otkrivenje 1,7). Znamo dobro da su ljudi koji su razapeli i ubili Isusa umrli prije 2000 godina. Kako bi ga onda vidjeli ako njihov duh nije svjestan?

Kako ovo pomiriti s time da oni koji umru u Gospodinu spavaju do uskrsnuća? To se odnosi na naša tijela, koja zaista spavaju do Kristovog dolaska kad će uskrsnuti. Dakle, oni koji su Kristovi kad umru, njihov duh ide k Bogu, njihova tijela spavaju, a kad se Isus vrati, uskrsnut će u neraspadljivom i besmrtnom tijelu (1. Korinćanima 15,52-55). Kao što kaže u Filipljanima 3,21, preobrazit će naše bijedno tijelo i suobličiti ga svome slavnome tijelu.

Činjenica #3: KAD SE ISUS VRATI, VLADAT ĆE NA ZEMLJI, I VI S NJIME

Neki vjeruju da kad se Isus vrati, da će nas uskrsnuti u novim tijelima i povesti sa sobom u nebo. Biblija to ne govori. Istina je da će nas uskrsnuti u novim tijelima i susret ćemo se s Njime u zraku, ali tada ćemo svi zajedno doći na Zemlju i vladati s njime 1000 godina.

„Ovo vam naime govorimo po riječi Gospodinovoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodinov, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer sȃm Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđela i na zvuk trube Božje — sići će s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo svagda biti s Gospodinom“ (1. Solunjanima 4,15-17).

Dakle, kad se Isus vrati, povest će sve vjernike sa sobom, njihov duh će se sjediniti s uskrslim tijelima; a oni koji će biti živi i vidjeti Isusov povratak, također će biti poneseni i preobraziti se u svoja nova uskrsla tijela. Tada ne idemo natrag na nebo, nego s Isusom silazimo na Zemlju.

„Jer ja ću sve narode sabrati za boj protiv Jeruzalema… Tada će Gospod izaći i zavojštiti protiv tih naroda kao kad vojuje u dan boja. I u taj dan noge će mu stajati na Maslinskoj gori, koja je nasuprot Jeruzalemu“ (Zaharija 14,2-3).

Ovo proročko poglavlje opisuje Kristov povratak. Dakle, Isus s vjernima dolazi na zemlju, očistiti je, zaključati Sotonu i vladati Zemljom.

„Tada će doći Gospod, Bog moj, i svi sveci s tobom. I dogodit će se u onaj dan da više neće biti svjetlosti; svjetlila će izblijedjeti. Jer bit će to jedinstveni dan, znan Gospodu — ni dan ni noć. I dogodit će se da će u vrijeme večeri biti svjetlo… I Gospod će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospod biti jedini, i njegovo ime bit će jedino“ (Zaharija 14,5-7.9).

Biblija nam proriče Božje kraljevstvo na Zemlji. Isto nam govori i Otkrivenje 20,6:

„Blažen i svet onaj koji ima udjela u prvome uskrsnuću! Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi, i s njime će kraljevati tisuću godina.“

Tko su oni u prvom uskrsnuću? Vjernici koji su prihvatili Isusa Krista, nanovorođeni vjernici koji su se pokajali i povjerovali evanđelje.

„A onomu koji pobjeđuje i koji bude do kraja držao djela moja, dat ću vlast nad narodima; i vladat će nad njima štapom željeznim, razbit će se kao posude glinene — kao što i ja primih od Oca svojega“ (Otkrivenje 2,26-27).

Činjenica #4: NOVA ZEMLJA JE MJESTO GDJE ĆEMO PROVESTI VJEČNOST

Uobičajeno se misli da ćemo provesti vječnost tamo gdje je Božje prijestolje sada. Ali Biblija kaže da će nakon milenijskog kraljevstva Bog uništiti ovu zemlju i stvoriti novu zemlju i novo nebo, to jest novi svemir, i to će biti mjesto gdje ćemo provesti vječnost.

„A kad se navrši tisuću godina, Sotona će biti pušten iz tamnice svoje… I uzađoše na širinu zemaljsku i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. I siđe s neba oganj od Boga, i proždrije ih… I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga koji sjedi na njemu: od njegova lica pobježe zemlja i nebo, i mjesta im se ne nađe“ (Otkrivenje 20,7.9.11).

Nakon tisućljetnog kraljevstva, Sotona će biti bačen u ognjeno jezero i ova će Zemlja biti potpuno uništena.

„I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođe, i mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega. I čuh snažan glas s neba gdje govori: ‘Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov“ (Otkrivenje 21,1-3).

U novom svemiru, Zemlja neće biti odvojena od Božje slave, nego Njegovo prijestolje zauvijek. Dakle, vječnost nećemo provesti u svemiru, na nekom planetu, već na novoj Zemlji i novom svemiru.

Ukoliko još niste, pobrinite se da vaše vječno odredište bude s Bogom. Isus Krist uskoro dolazi!

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.