Gradovi Sodoma i Gomora – šokantno otkriće

11562
pregleda

Gradovi Sodoma i Gomora u blizini Mrtvoga mora, prekriveni pepelom i sumpornim česticama, stoje za primjer i dokaz da su spaljeni iznenada s neba. Način kako će Bog osuditi svaku izopačenost i nemoral ovoga svijeta.

Mjesto puno bunta, nevjere, razuzdanosti, nastranosti, devijantnosti, perverzije do krajnjih granica; teška demoniziranost, doslovno općenje s palim anđelima – sada je pretvoreno u prah i pepeo od skoro 100% čistog sumpora. Jedne od najčišćih sumpornih loptica koje se mogu naći u svijetu.

„Ako Bog i gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, propašću osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi; i pravednoga Lota, zlostavljana od onih bezakonika razvratnim življenjem, izbavi (taj je naime pravednik iz dana u dan mučio dušu pravednu gledanjem i slušanjem bezakoničkih djela onih među kojima je boravio) — znade Gospodin pobožne iz kušnji izbavljati, a nepravedne čuvati za dan suda da budu kažnjeni, a poglavito one koji idu za tijelom u prljavoj požudi i preziru gospodstvo. Drznici, samovoljnici — i ne trepnu pogrđujući dostojanstva.“ /2. Petrova 2,6-10

Bezbožnici, drznici, oholice – ni ne trepnu dok hule na Boga. Čeka ih pravedna Božja kazna.

Biblija opisuje ovo mjesto kao idilično i predivno koje se natapalo kao rajski vrt. Iako se jasno vide građevine koje su ljudi izgradili, sada su prekrivene pepelom. Treba li vam veći dokaz da Bog postoji i osuđuje grijeh? Nekoć u sjaju i ljepoti, sada mrtva ruševina na kojoj više ništa ne raste.

„I Lot podiže oči svoje pa vidje kako se sva jordanska ravnica posvuda dobro natapa (to je bilo prije nego je Gospod uništio Sodomu i Gomoru) — kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska kad ideš prema Coaru.“ /Postanak 13,10

Josif Flavije, poznati židovski povjesničar, opisuje ovo mjesto kao podsjetnik na Božju osudu tzv. slobodnih gradova. Slobodni (liberalni) gradovi? Evo koliko su slobodni… slobodni činiti što god žele sve do jednom – dok Bog ne kaže: „Dosta!“ i izlije svoj gnjev.

„Onda Gospod reče: ‘Zato što je povik na Sodomu i Gomoru velik i zato što je grijeh njihov pretežak, sići ću sada da vidim rade li sasma kao što vika o njima doprije do mene. Ako li ne, razaznat ću.“ /Postanak 18,20-21

Što mislite koliko dugo je Bog bio milostiv i strpljiv prema tim gradovima? Čak 2.500 godina je Bog dozvolio ovim narodima i gradovima da žive „slobodno“ u svojim grijesima i teškoj tami.

Poslao im je čak i vjernog Lota. Dok god Lot nije napustio to razvratno mjesto, Bog je suzdržavao svoj gnjev. Ali kad nestane Božjih ljudi, onda je kraj. Tako da ako još uvijek čujete glas koji vas poziva na pokajanje i spasenje u jedinome Isusu Kristu, znajte da je to čista Božja milost. Kad više ne bude tog glasa, blizu je konačni Božji gnjev. Ne sakupljajte na sebe Božji gnjev za dan gnjeva kad će se objaviti pravedni Božji sud. Milosrđe pobjeđuje nad sudom. Milosrđe je u Isusu Kristu. Božja milost je veća od svakog grijeha. Samo ako se ponizimo iskreno pred Njime, odvratimo od grijeha i priznamo ga za Spasitelja možemo primiti milost.

„…kad se Gospodin Isus objavi s neba sa svojim moćnim anđelima u ognju plamenom i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave snage njegove.“ /2. Solunjanima 1,8-9

Uništenje Sodome i Gomore jasni je znanstveni dokaz da je Biblija istinita. A Bog pravedni sudac koji kažnjava grijeh i čija je riječ zadnja, zato nam je svima i potreban Spasitelj, Isus Krist.

Ne sličnu temu još nađite na tagu: Sodoma i Gomora.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.