Gospa – Marija ili demon?

7296
pregleda
Gospa Marija demon

Tko je „Gospa“ koja se ukazuje katolicima? Je li moguće da nam je Krist zaista poslao Mariju da nam preko nje šalje poruke ili se radi o suprotnoj strani? Idemo analizirati neke njezine poruke koje su službeno prihvaćene od strane Rimske Crkve.

Poruka iz Fatime:
„Nikada nećete biti sami. Moje bezgrešno srce bit će vaše utočište i put koji će vas voditi do Boga.“

Poruka data katoličkom ocu Gobiju:
„Moraš u svakom trenutku biti ono što ja hoću da budeš, i u svakom trenutku činiti upravo ono što ja želim da činiš. Ne boj se, ja ću uvijek biti blizu tebe.“

Za početak idemo analizirati ove dvije poruke. Duh koji se predstavlja kao Marija za sebe tvrdi da je njeno bezgrešno srce put koji vodi do Boga, no Isus nam kaže:

„Odgovori mu Isus: Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu OSIM po meni“ (Ivan 14,6).

Isus nam jasno kaže da je on JEDINI put do Boga i pored njega nema puta koji bi vodio k Bogu, no „Gospa“ krši Isusove riječi govoreći da je ona također put do Boga.

U ovoj drugi poruci danoj katoličkom ocu Gobiju, „Gospa“ za sebe kaže da je sveprisutna, jer kaže: „Ja ću uvijek biti blizu tebe.“ Sveprisutnost je atribut koji ima samo Bog i nitko drugi.

Poruke date Bernardu Martinezu iz Kuape, Nikaragva:
„Nemoj da si žalostan, ja sam sa svima vama iako me ne vidite. Ja sam Majka svih vas grešnika.“

Poruka od Gospe svih naroda:
„Stojim ovdje kao suiskupitelj i advokat. Sve treba posvetiti tome. Ponavljajte ovo za mnom. Nova dogma biće dogma o suiskupitelju.“

Poruka data katoličkom ocu Gobiju:
„Dokle ne budem priznata tu gdje Najsvetije trojstvo želi da budem, neću biti u stanju u potpunosti očitovati svoju moć u materinskom djelu suiskupljenja i sveopćeg posredništva milosti.“

Proanalizirajmo ovo. Ovdje „Gospa“ za sebe tvrdi da je sveprisutna te sebe naziva suiskupiteljicom zajedno s Kristom. Ova poruka ide direktno protiv Biblije. Biblija je jasna kao dan, ISUS KRIST JE JEDINI ISKUPITELJ i pored njega nema imena pod nebom koje nas može iskupiti.

„I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti“ (Djela apostolska 4,12).

Bog kroz Bibliju cijelo vrijeme jasno naglašava da je on izbavitelj, spasitelj i iskupitelj, i da pored njega nema spasitelja i iskupitelja.

„Otkupitelj naš, ime mu je Jahve nad Vojskama, Svetac Izraelov“ (Izaija 47,4).

Pored svih ovih antibiblijskih tvrdnji, duh koji se prikazuje kao Marija, za sebe govori da je ona stradala zajedno s Kristom i da čak i ona ispašta za grijehe.

Poruka Gospe od Lasaleta Francuska:
„Jer sam dugo stradala za vas; ako ne želite da vas moj Sin napusti, primorana sam da mu se molim bez prestanka. Vi ne obraćate pažnju. Međutim, koliko god da biste htjeli, nikad ne možete nadoknaditi bol koju sam preuzela za vas.“

Poruka sv. Brigiti iz Švedske:
„Smjelo tvrdim da je njegovo stradanje ,postalo moje stradanje, zato što je Njegovo srce bilo moje, kao što su Adam i Eva prodali svijet za jednu jabuku, u izvjesnom smislu, moj Sin i ja smo iskupili svijet jednim srcem.“

Biblijska analiza:

„Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu“ (1. Petrova 3,18).

„A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu“ (Hebrejima 10,12).

„Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene“ (Hebrejima 10,14).

„A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih“ (Hebrejima 10,18).

Također u proroku Izaiji 53 jasno možemo vidjeti da je Krist jedini patio za naše grijehe. Jedini je Krist taj koji je odnio naše grijehe na križu i koji je patio zbog njih, no prikaza koja se prikazuje kao Marija za sebe tvrdi da je ona također patila s Kristom. Još jedna antibiblijska tvrdnja.

Onda dalje „Gospa“ za sebe tvrdi da je bezgrešna, no Biblija nam jasno kaže da u svi ljudi sagriješili osim Krista.

„Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt…“ (Rimljanima 5,12).

Isus je sam slomio silu Đavlu, no prikaza „Gospa“ tvrdi da je ona ta koja je slomila silu Đavlu rodivši Krista. Rimokatolička Crkva uči da se Sotona više boji Marije nego Krista. To je još jedno antibiblijsko učenje i ne treba pisati zašto.

Biblija Isusa naziva Jutarnjom zvijezdom, dok „Gospa“ za sebe kaže da je ona Jutarnja zvijezda.

Idemo dalje.

Poruka za Bruna Kornakiola, Italija:
„Ja sam ona koja je vezana za Božansko Trojstvo. Ja sam djevica iz Otkrivenja.“

Ovdje „Gospa“ za sebe tvrdi da je vezana za Trojstvo i samim time je i dio samog Trojstva, no Bog u Bibliji jasno tvrdi:

„Ovako govori kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Jahve nad Vojskama: Ja sam prvi i ja sam posljednji: OSIM MENE Boga nema“ (Izaija 44,6).

Poruka iz San Nikolasa:
„Moja djeco, ja sam vrata Neba i pomoć na zemlji.“

Ovdje „Gospa“ tvrdi da je ona vrata neba, no Isus nam jasno kaže da je on vrata koja vode u nebo.

„Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti“ (Ivan 10,9).

Isus je vrata i put za Nebo, pored njega nema spasitelja.

Poruka rimokatoličkom ocu Gobiju:
„Kao majka želim vam reći da sam ovdje s vama, predstavljena kipom koji ovdje imate. Svaki moj kip je znak moje prisutnosti i podsjeća vas na vašu nebesku Majku, stoga se ona mora poštovati i staviti na mjesta većeg obožavanja.“

Usporedimo ovu poruku s Biblijom.

„Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš, govorio iz ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika“ (Ponovljeni zakon 4,15).

„…da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa muškoga ili ženskoga obličja“ (Ponovljeni zakon 4,16).

Duh koji se predstavlja kao „Gospa“ također zahtijeva od ljudi da joj se grade kipovi i hramovi njoj u čast.

Poruka Gospe od Guadalupe:
„Usrdno želim da se za mene ovdje izgradi hram gdje mogu pokazati i ponuditi svu moju ljubav, samilost, pomoć i zaštitu, jer ja sam Milostiva majka.“

Usporedimo ovu poruku s Biblijom:

„Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena“ (Ponovljeni zakon 5,8-9).

Poruka Marijina sv. Brigiti, Švedska:
„Ja sam Marija, Kraljica nebeska i Kraljica anđela.“

Pogledajmo što nam Bog ima za reći, tko je ta „Kraljica nebeska“ kojoj se ljudi klanjaju.

„Djeca kupe drva, oci pale vatru, žene mijese tijesto da ispeku kolače `kraljici neba` i lijevaju ljevanice tuđim bogovima da me pogrde“ (Jeremija 7,18).

Mogli bismo proanalizirati još hrpu poruka koje dolaze iz Međugorja i koje idu direktno protiv Biblije. Također bi mogli analizirati poruke iz 3. Fatimske tajne koje također idu direktno protiv Biblije. No nećemo analizirati poruke iz Međugorja jer Rimska crkva još uvijek Međugorje nije prihvatila kao vjerodostojno mjesto ukazanja.

Biblija nam jasno govori da se Bog nikada ne mijenja tako da nitko ne može reći da je Bog promijenio svoje mišljenje i dao Mariji sve statuse koje On sam ima.

Malahija 3,6 izjavljuje: „Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!“

Slično, Jakovljeva 1,17 govori: „Svaki dobar dar, svaki savršen poklon dolazi odozgo, od Stvoritelja zvijezda, u koga nema ni promjene, ni zasjenjenja zbog mijene.“

Značenje Brojeva 23,19 ne može biti jasnije: „Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni?“

Ne, Bog ne mijenja svoje mišljenje. Ovi stihovi potvrđuju da je on stalan i nepromjenljiv.

Marija za sebe tvrdi i traži da ima isti status kao i Bog. Također za sebe tvrdi da je dobila status da bude Kraljica neba, no Bog nam jasno kaže da on svoje časti drugima ne da jer je on ljubomorni Bog.

„Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran“ (Izlazak 20,4-5).

„Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena“ (Pnz 5,9).

„Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima“ (Izaija 42,8).

Duh koji se ukazuje rimokatolicima je nitko drugi nego sam Sotona prerušen u „Gospu“.

„Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam ANĐEO S NEBA navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je PROKLET! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet“ (Galaćanima 1,8-9).

Duh pod nazivom „Gospa“ ili „Kraljica neba“ je puno toga nadodao na evanđelje, a hrpa njegovih izjava jasno idu protiv Biblijskih učenja. Rimokatolička „Gospa“ je demon koji se pretvara u duha svjetla pod raznim bogohulnim imenima koja pripadaju samo Bogu.

„Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti“ (Marko 13,6).

„Ako vam tada tko rekne: `Evo Krista ovdje! Eno ondje!` – ne vjerujte. Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane“ (Marko 13,21-22).

„Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke“ (1. Timoteju 4,1).

Ne dajte se zavesti i ne pristajte uz nauke prijevarnih duhova koji uzimaju Božju slavu i sebi ju prepisuju poput duha pod nazivom „Kraljica neba“.

 

Izvor: Budni kršćanin

Više na vezane teme na tagu: MARIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.