Gdje je Isus rekao da je Bog?

528
pregleda

Pitanje koje uglavnom postavljaju ateisti, muslimani i nekršćanski kultovi: Gdje je Isus rekao da je Bog?

Na ovo pitanje treba odgovoriti protupitanjem, dakle, za ljude koji tvrde da Isus nije Bog: Zašto su ga onda ubili? Sigurno ne zato što je učio da ljubimo bližnjega svoga. Nego zato što je za Židove to bilo bogohuljenje.

 • Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: Prije negoli Abraham bijaše, Ja jesam. Nato pograbiše kamenje da bace na nj; no Isus se sakrije te iziđe iz Hrama hodajući posred njih; i tako prođe. /Ivan 8,58-59

Upravo zato što se Isus pravio Bogom, pograbili su kamenje da ga kamenuju. Židovi su jako dobro znali da Isus citira samoga Boga iz Izlaska 3,14:

 • I reče Bog Mojsiju: “JA SAM KOJI JESAM”; i doda: “Ovako ćeš reći djeci Izraelovoj: ‘JA JESAM poslao me k vama.’”

„JA JESAM“ znači samopostojeći vječni Bog. Bez početka i kraja.

Zapravo, svaki puta kada bi se Isus poistovjetio s Bogom, htjeli su ga kamenovati. Kamenovanje je bila kazna za hulu na Boga.

 • Ja i moj Otac jedno smo. Tada Židovi ponovno pograbiše kamenje da ga kamenuju. /Ivan 10,30-31
 • I onoga tko pohuli GOSPODINOVO ime, svakako da se pogubi; i neka ga sva zajednica kamenuje, kako stranca, tako i domoroca: kada on pohuli GOSPODINOVO ime, treba ga pogubiti. /Levitski zakonik 24,16

Ako vam to nije dovoljno, prvo poglavlje Evanđelja po Ivanu je čisti dokaz Kristovog božanstva.

 • U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog… I postade Riječ tijelom i prebivaše među nama; /Ivan 1,1.14

Riječ bijaše Bog i postade tijelom. Tko je to ako nije Isus?

 • I Duh je onaj koji svjedoči, zato što je Duh istina. Jer trojica su što svjedoče na Nebu: Otac, Riječ i Sveti Duh; i ta trojica su jedno. I troje je što svjedoči na zemlji: Duh, voda i krv; i to se troje slaže u jednome. /1. Ivanova 5,6-8

Da je Isus bio izravan i stao na vrh gore i rekao: „Ja sam Bog!“, ubili bi ga odmah i ne bi uspio dovršiti svoju 3 i ½ godišnju službu. Isus je kroz svoja djelovanja itekako davao do znanja da je Bog. Iscjeljivanjem, podizanjem mrtvih, vraćanjem vida slijepima od rođenja, istjerivanjem demona, opraštanjem grijeha, činjenjem raznih čuda kao prkošenje gravitaciji kada je hodao po vodi ili pretvaranje vode u vino, dozvoljavanjem da mu se uputi štovanje itd.

Samo je Bog mogao činiti djela koja je Isus činio. Samo Bog svoju slavu ne daje nikome. Samo je Bog bio izravan svjedok stvaranja svega.

 • Ali dok su odlazile javiti njegovim učenicima, gle, susretne ih Isus i reče im: “Zdravo.” I pristupiše mu, obujmiše mu noge i pokloniše mu se. /Matej 28,9
 • Kada ga ugledaše, pokloniše mu se; ali neki sumnjahu. /Matej 28,17
 • I odgovori Toma i reče mu: “Gospodin moj i Bog moj.” /Ivan 20,28
 • jer je po [Kristu] stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu. /Kološanima 1,16-18

U Postanku 1,1 kaže se da je Bog stvorio nebo i zemlju.

 • iščekujući tu blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Krista, /Titu 2,13
 • [Isus] je sjaj slave [Božje] i savršeni otisak [Božje] osobe te sve nosi riječju svoje snage; koji je, sâm ostvarivši očišćenje naših grijeha, sjeo zdesna Veličanstvu u visinama; /Hebrejima 1,3

Zapazite iduće stihove, Otac se obraća Sinu kao Bogu, štoviše kaže da je sam Isus u početku utemeljio zemlju i nebesa.

 • Ali Sinu reče: “Prijestolje tvoje je, Bože, u vijeke vjekova; žezlo pravednosti žezlo je tvoga kraljevstva. Ljubio si pravednost i mrzio bezakonje; stoga te pomazao, Bože, Bog tvoj, uljem radosti kao nikoga od tvojih drugova.” I: “Ti si u početku, Gospodine, zemlju utemeljio, i nebesa su djelo ruku tvojih”; oni će propasti, a ti ostaješ; sve će kao ogrtač ostarjeti, i kao plašt ćeš ih smotati i bit će promijenjeni, a ti isti ostaješ i godine tvoje neće prestati.” /Hebrejima 1,8-12
 • Isus Krist je isti jučer i danas, i zauvijek. /Hebrejima 13,8

Isus za sebe kaže sljedeće:

 • “Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak,” govori Gospodin, “onaj koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi: Svevladar.” /Otkrivenje 1,8

Čitava Biblija odiše Kristovim božanstvom. Krist se nalazi u svakoj knjizi Starog zavjeta, svakom poglavlju, sve do posljednje knjige Novog zavjeta, Otkrivenja. Tako da je smiješno uopće raspravljati na ovu temu. To su osnove. Bez Kristovog božanstva nema kršćanstva. Doduše, u tijelu je bio ograničen i radio je ono za što ga je Otac ovlastio.

Oni koji tvrde da Isus nije Bog, nikada nisu upoznali Boga, preciznije, Bog im se nikada nije objavio. Ne možemo ih uopće smatrati kršćanima, budući da to krivovjerje gura, primjerice, nekršćanski kult poput Jehovinih svjedoka, ili islamska religija koja negira odnos Oca i Sina. To je otkrivenje koje se dobiva od Boga, ne od ljudi, tradicije, teologije ili crkve, a još manje od kultova ili religija koje djeluju u duhu Antikrista. /1. Ivanova 2,22-23

Ovi ljudi su poput Filipa u nekom trenutku, koji, iako je Isus bio s njima i očitovao im Boga, tražio je dokaze za Boga.

 • Reče mu Filip: “Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je.” Isus njemu reče: “Toliko sam vremena s vama i ti me, Filipe, nisi upoznao? Onaj tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako ti onda veliš: ‘Pokaži nam Oca’? Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, ne govorim od sebe, nego Otac, koji prebiva u meni, on čini djela. Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, vjerujte mi zbog samih djela. /Ivan 14,8-11

Budite vjerni, a ne nevjerni!

 

Više na vezane teme na tagu: BOŽANSTVO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.