Ekumenska povelja udružila rimokatolike i adventiste

5460
pregleda
ekumenska povelja ekumena adventisti
Rimokatolički kardinal Matteo Zuppi i adventistički pastor Giovanni Caccamo potpisuju povijesnu Ekumensku povelju.

Ekumenska povelja udružila rimokatolike i adventiste. Adventisti sedmog dana, rimokatolici i evangelici potpisali su povijesnu „Ekumensku povelju“ koja potvrđuje vjeru u „jednu, svetu, katoličku apostolsku crkvu“.

Dana 25. siječnja 2020., adventisti, rimokatolici, pravoslavci, anglikanci, evangelici i metodisti potpisali su povijesnu „Ekumensku povelju“. Ceremonija potpisivanja održana je u rimokatoličkoj Crkvi San Paolo Maggiore u Bologni, Italiji. Potpisavši dokument zavjetovali su se na međusobnu predanost i odanost. Adventisti su se obvezali Rimu, a Rim je uzvratio tu obvezu. Navodno nijedne adventističke vijesti nisu prenijele ovu informaciju.

Crkve koje su potpisale ovu povelju obećale su da će se pridržavati njezinih načela, a ona su sljedeća:

  • Ekumenska povelja izjavljuje da je crkva „jedna, sveta, katolička i apostolska“ i stoga se „neizbježni ekumenski zadatak sastoji u tome da ovo jedinstvo učini vidljivim.“
  • Ekumenska povelja izjavljuje da su crkve „pozvane na zajedničko jedinstvo vjere“.
  • Ekumenska povelja poziva na „vidljivo jedinstvo Crkve Isusa Krista u jednoj vjeri, u svjedočenju i zajedničkoj službi.“
  • Ekumenska povelja kaže da je „najvažnija zadaća crkava da naviještaju evanđelje riječima i djelom, za spasenje svih ljudskih bića.“
  • Ekumenska povelja kaže da je svrha ovog dokumenta „izbjeći štetno natjecanje i opasnost od novih podjela.“
  • Ekumenska povelja prepoznaje „duhovne darove različitih kršćanskih tradicija“ i apelira na svaku crkvu da „međusobno pozdravljaju darove.“
  • Ekumenska povelja žali se na činjenicu da „bolan znak podjele još uvijek postoji među mnogim kršćanskim crkvama“, a javlja se zbog „nedostatka euharistijskog udjela.“
  • Ekumenska povelja potiče „ekumenske proslave, zajedničke pjesme i molitve.“

Razne crkve polako, ali sigurno, postaju jedno s Rimom.

Već smo dosta puta pisali na temu ekumenskih sastanaka koje redovno održavaju protestanti, pravoslavni i rimokatolici u Hrvatskoj. Više o tome možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Članice ekumenskog odbora u Hrvatskoj (EKOCUH) su: Katolička crkva, Srpska Pravoslavna crkva, Evangelička crkva, Reformirana kršćanska crkva, Savez Baptističkih crkava u Hrvatskoj i Evanđeoska pentekostna crkva.

A sad vidimo da se tom skupu pridružuje i Adventistička crkva; a svima je zajednički nazivnik = jedna svjetska religija, odnosno Lažni Prorok iz Otkrivenja koji priprema put Antikristu. Lažni prorok je vođa lažne crkve, Bludnice iz Otkrivenja 17,1-5, a postoje snažni biblijski dokazi da je ta lažna crkva Rimokatolička crkva. O tome više na linku: https://biblijaiznanost.net/je-li-papa-franjo-lazni-prorok/.

Veliki crkveni otpad na djelu. Crkva se gradi na istini, a ne na lažima i idolima. Bog nas poziva da se jasno izjasnimo i ne budemo dio toga.

„Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato IZAĐITE ispred njih i ODVOJITE SE, govori Gospodin, i nečistoga se NE DOTIČITE — i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.“ /2. Korinćanima 6,14-18

Jedinstvo u laži i krivovjerjima ne postoji. Postoji samo jedinstvo u istini. Isus Krist je istina. Duhovni blud nije istina. Idolopoklonstvo nije istina. Idolopoklonstvo je strašan grijeh kojeg Bog najstrože osuđuje.

„A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lašcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.“ /Otkrivenje 21,8

Kristova crkva su svi vjernici kojima je autoritet isključivo Božja Riječ, a ne crkva, poglavar ili prorok.

Crkva nije religija, institucija, organizacija ili denominacija, već živi ljudi rođeni od Duha Božjeg (Ivan 3). Crkva je duhovna građevina u Kristu. Crkva je skup nanovorođenih vjernika, onih koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara, koji su se pokajali za svoje grijehe i koji ga svim srcem ljube i slijede.

Komentari

komentari