Duhovno i psihološko zlostavljanje u crkvama

1203
pregleda
Duhovno i psihološko zlostavljanje crkva

Danas sve više možemo svjedočiti brojnim svjedočanstvima diljem svijeta da ljudi govore kako su bili manipulirani i psihički zlostavljani od strane crkvenih vođa i pastora. Zlostavljanja unutar crkvi se većinom svode na psihološku bazu – crkveni pastori i vođe vas uvjeravaju da ćete biti prokleti od Boga i da će vam se dogoditi neko zlo ako kažete nešto protiv njihovog nauka ili njihove crkve. Uz to vas uvjeravaju kako je u vama demon.

Ispred svega treba reći da zaista ima ljudi koji pod inspiracijom demona napadaju određene zdrave crkve koje propovijedaju zdravu nauku. Ali takve crkve sigurno ne zlostavljaju i ne manipuliraju svoje članove unutar zajednice.

S druge strane postoje mega-popularne crkve koje propovijedaju i žive teška krivovjerja, te u kojima je razrađen sistem manipulacije i zastrašivanja svojih članova u slučaju ako se netko od članova crkve preobrati te javno ustane govoriti protiv krivovjerja i manipulacija određenih crkvenih vođa. Nikada vam nismo govorili u rukavicama ili u tajnama pa nećemo niti sada. Bit ćemo iskreni i otvoreni s vama jer smo na to pozvani od Gospodina. U bilo kojoj crkvi može doći do duhovnih i psiholoških manipulacija članova, ali prema statistikama najviše manipulacija i zlostavljanja ima u karizmatskim crkvama u pokretu „Riječ vjere“ (Word of faith, odn. NAR – New Apostolic Reformation).

U karizmatskim crkvama „Riječ vjere“ članove se uvjerava da moraju redovito davati desetak koji u većini slučajeva ide u džep crkvenih vođa. Neki od njih su otišli toliko daleko u svojim zabludama da propovijedaju kako spasenje trebate održavati davanjem desetka. U suprotnom, ako ne dajete desetak, tada vas se napada i uvjerava da ne služite Bogu i da ćete biti prokleti od Boga. Uvjerava vas se da se morate u svemu uvijek 100% podređivati pastoru (što uključuje i podređivanje u njihovim krivovjerjima), inače vas se napada i uvjerava da će vas zadesiti neko zlo od Boga jer idete protiv „Božjih pomazanika“.

Ispred svega treba reći da davanje desetka nije novozavjetno učenje. Apostol Pavao nas uči da neka svatko od nas daje dobrovoljno i svojevoljno bez ikakve prisile, i to onoliko koliko može dati (2. Korinćanima 9,7). Također trebamo uzeti u obzir kontekst vremena u kojima se nalazi tadašnja Crkva i današnja Crkva. Tadašnja Crkva nije imala apsolutno nikakvu potporu od državne vlasti i bila je progonjena od iste. Stoga je bilo nužno da vjernici daju određeni dio (onoliko koliko su mogli dati; davali su svojevoljno, a ne pod prisilom) kako bi Crkva mogla opstati. Novac koji su vjernici davali crkvi nije išao u džep crkvenih vođa, već za prave crkvene potrebe.

U današnjem vremenu, crkve se slizuju s državnim vlastima i većina crkvi novac dobiva od države. Samim time davanje novca u crkvene potrebe od strane članova više nije potrebno jer država zadovoljava potrebe crkvi. Naravno, svaki član može dati određenu svotu za dodatne crkvene potrebe, ali to treba biti dobrovoljno, a ne pod prisilom. Ako zaista želite „hraniti“ Isusa Krista i „novčano“ mu pomoći, tada dajte potrebitima i siromašnima (Jakovljeva 1,27). Neće otići u pakao oni koji nisu davali desetak pastoru, već oni koji nisu hranili i novčano podržali siromašne i potrebite (Matej 25,35-40).

Što se tiče razotkrivanja crkvenih krivovjerja, na to smo pozvani od Gospodina Isusa Krista. Pozvani smo opomenuti i prosuditi – kako određenu crkvu tako i pojedinca (Ivan 7,24; Efežanima 5,11-12; Titu 1,10-13; 1. Korinćanima 6,2; Galaćanima 6,1; Ezekiel 3,18-19; Izaija 5,20 itd.). Često puta ćete zbog istine biti osuđeni od strane lažnih crkvi, a crkveni vođe će htjeti pokušati vama manipulirati uvjeravajući vas kako ćete biti prokleti od Boga jer govorite protiv onih koji su sami sebe prozvali Božjim pomazanicima. No ako ste zdravi u Riječi i ako svoje teze protiv određenog crkvenog nauka ili čina možete potkrijepiti Svetim pismom u istini Duha, tada se ne bojte njihovih riječi, zastrašivanja i pokušaja manipulacije jer je Bog na vašoj strani. Pisano je:

„A ti, sine čovječji, ne boj ih se i ne plaši se riječi njihovih: `Trnje te okružuje i sjediš među samim skorpijama.` Ne plaši se riječi njihovih i ne boj se nimalo njihova pogleda jer oni su rod odmetnički. Govori im moje riječi, poslušali oni ili ne poslušali, jer rod su odmetnički. A ti, sine čovječji, poslušaj što ću ti sada reći: Ne budi odmetnik kao što su oni rod odmetnički!…“ (Ezekiel 2,6-8).

Mnoge današnje crkve su postale potpuno svjetovne, mnoge crkve se služe svjetovnim metodama kako bi privukle ljude u svoje redove, mnoge crkve traže samopromociju u njihovu korist, a ne kako bi se Krist proslavio. Ako ćemo biti iskreni i pogledati stvarno stanje u crkvama, možemo slobodno reći da više od pola ljudi koji sebe nazivaju kršćanima uopće nije nanovo rođeno. Brojne crkve su prepune grijeha i svjetovnosti jer nema nikoga tko bi javno ustao protiv crkvenog licemjerja i lažnog nauka.

Neka vaš učitelj i duhovni vodič u životu bude Gospodin Isus Krist, a ne crkveni vođe (Matej 23,10). Biblijski je imati propovjednike, pastore, misionare i sl., ali nije biblijski kada se isti postave iznad Božje Riječi. Ne bojte se manipulacija, zastrašivanja i duhovnih prijetnji lažnih proroka, lažnih samoprozvanih apostola i lažnih učitelja. O takvima je pisano:

„Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove“ (2. Korinćanima 11,13).

„Jer ovo je puk buntovan, sinovi lažljivi, sinovi koji ne žele slušati zakon GOSPODNJI; koji kažu vidiocima: ‘Ne gledajte viđenja!’, a prorocima: ‘Ne prorokujte nam što je prȁvo; govorite nam glatke stvari, obmane nam prorokujte!“ (Izaija 30,10).

„A onaj prorok ili onaj sanjač snova neka se pogubi jer je poticao na otpad od GOSPODA, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuće ropstva; onaj koji te zaveo s puta za koji je GOSPOD, Bog tvoj, zapovjedio da njime hodiš. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine“ (Ponovljeni zakon 13,5).

„Ovako veli GOSPOD Nad Vojskama: Ne slušajte riječi proroka koje vam prorokuju, oni vas obmanjuju. Govore viđenje srca svojega, a ne iz usta GOSPODNJIH. Izrijekom kažu onima koji me preziru: ‘GOSPOD govori: Imat ćete mir’; a svakomu koji hodi u okorjelosti srca svojega vele: ‘Neće na vas doći zlo’“ (Jeremija 23,16-17).

„Ja nisam slao te proroke, a oni trče; ja im nisam govorio, a oni prorokuju. Ali da su stajali na mojemu vijećanju, tada bi puku mojemu objavili moje riječi i odvratili ih od zloga puta njihova i od zloće nedjela njihovih“ (Jeremija 23,21-22).

Moderni samoprozvani karizmatski apostoli i njihovi lažni proroci vas uvjeravaju kako im trebate obavezno davati desetak kako bi mogli služiti Bogu. A istina je da većina njih taj desetak traži kako bi mogli luksuzno i bogato živjeti, a ne služiti Bogu. Mnogi od njih u svijetu posjeduju milijune dolara i privatne avione tvrdeći kako im je to potrebno za evangelizaciju. Hoćete li zaista povjerovati u njihove laži? O takvima je pisano:

„Jer od najmanjega od njih pa do najvećega među njima SVATKO GRAMZI ZA DOBITKOM; i od proroka pa do svećenika svatko čini laž. I olako liječe ranu puka mojega govoreći: ‘Mir! Mir!’ — a mira nema. Jesu li se zastidjeli kad počiniše gnusobu? Niti se imalo postidješe niti znaju za sram. Zato će popadati s onima što padaju, srušit će se u vrijeme kad ih pohodim’, veli GOSPOD“ (Jeremija 6,13-15).

Budite jaki i hrabri u Kristu. Sve provjeravajte preko Pisma, budite čista srca pred Gospodinom i molite neka vam Gospodin protumači Riječ po svome Duhu istine – Duhu Svetom. Tada nitko neće moći manipulirati vama iskrivljujući Sveto pismo. Razotkrivajte lažne nauke, lažne proroke i lažne učitelje – jer tako ćete spasiti neke od krivovjerja. Bog gleda i traži tko će za Njega ustati protiv krivovjeraca i bezakonika. Hoćete li se odazvati na Božji poziv?

„Tko će se podići za me protiv zlotvorā? Tko će ustati za me protiv onih koji čine bezakonje?“ (Psalam 94,16).

Izvor: Budni kršćanin

Na temu duhovnog zlostavljanja pročitajte još:

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.