Desetina – trebaju li kršćani davati u crkvi?

1837
pregleda
desetina crkva

Što predstavlja desetina u Starom zavjetu? Trebaju li kršćani davati desetinu ili desetak u crkvi?

Pitanje na koje mnogi kršćani dolaze u sumnju jest trebaju li davati 10% ili više svog prihoda crkvi? Ovo je uobičajeno razumijevanje zajednica karizmatskog pokreta, a naučavaju je i adventisti, čak i neki baptisti. No, nije važno što pastor ili propovjednik kaže, nego je li u skladu s Božjom Riječju. Crkva nikada ne smije biti iznad Božje Riječi. Idemo vidjeti što Biblija kaže o davanju desetine.

Zašto neki crkveni vođe nameću davanje desetine crkvi? Zato što manipuliraju stihovima iz Staroga zavjeta.

„I sva DESETINA OD ZEMLJE, bilo od zemaljskoga sjemena ili od ploda sa stabla, pripada GOSPODINU: sveto je GOSPODINU.“ /Levitski zakonik 27,30

Prvi problem kod ovih propovjednika je što su sebe poistovjetili s Bogom, pa davanje desetine smatraju davanjem njima.

Starozavjetni zakon je zahtijevao od Izraelaca da daju desetinu, ali to nije bila samo desetina u samo jednu, nego višestruku svrhu.

– Ponovljeni zakon 14,28-29… za siromašne ljude

– Brojevi 18,21.26; 2. Ljetopisa 31,4-5… za levite i svećenike

– Ponovljeni zakon 12,5-6; Nehemija 10,35… za Hram i blagdane

Zanimljivo, leviti su desetinu desetina morali prinositi Bogu. A kome prinose ovi moderni crkveni vođe koji vam nameću desetinu?

Dakle, kad sve izračunate, to je mnogo više od desetine – za levite, Hram, blagdane, siromašne… Ali kad pogledate u Novi zavjet, ne pronalazite ništa o određenom postotku ili novcu kojeg moramo davati Bogu. A Bog zasigurno nisu lakomi, laskavi vođe koji ugađaju vlastitim trbusima i goste se na vašim plaćenim gozbama.

Sjetite se da je Isus došao ISPUNITI ZAKON, to jest Stari zavjet. Od vas se ne traži da plaćate desetinu ili više. Ali trebate biti vođeni Duhom Svetim koliko i kome davati, ponajprije kršćanima u potrebi.

„Držao sam, dakle, potrebnim potaknuti braću da najprije pođu k vama i unaprijed prirede taj vaš već ranije obećani velikodušni dar; da bude pripravan kao IZRAZ DAREŽLJIVOSTI, A NE IZNUDE. Ali velim ovo: Onaj tko škrto sije, škrto će i žeti, a onaj tko sije obilno, obilno će i žeti. Svatko neka daje KAKO JE U SRCU ODLUČIO; NE SA ŽALOŠĆU ILI PRISILNO, jer Bog ljubi vesela darivatelja.“ /2. Korinćanima 9,5-7

Važno je znati da vas crkva NIKADA ne smije prisiljavati ili iznuđivati da im dajete novac. To je između vas i Boga. Ako ste iskreni u odnosu na Boga i u molitvi, Duh Sveti će vas voditi KOME, KADA i KOLIKO davati.

Mnogi su ljudi, nažalost vjernici, veoma sebični u davanju i pomaganju zadovoljavajući svoje osobne užitke, ali tako ne bi smjelo biti ako nam je Krist uzor.

„Ne uskraćuj dobro onima koje ono ide, kad ti je u ruci snaga da to učiniš. Nemoj bližnjemu reći: ‘Idi, i dođi ponovno sutra pa ću ti dati’, kada to imaš kod sebe.“ /Izreke 3,27-28

„Dakle, dokle god imamo prigodu, činimo dobro svima, a osobito ukućanima vjere.“ /Galaćanima 6,10

Tu se dakako ne misli samo na davanje u novcu, nego općenito činjenje dobra i gledanje kako pomoći drugima, a ne samo sebično svaki na svoje. Ljubav je žrtva i odricanje, a ne puka riječ ili ikona na ekranu. Ljubav je negiranje vlastitog komfora i ugode na dobrobit i korist drugih.

„Nemojte gledati svaki na svoje, nego i na ono što je drugih.“ /Filipljanima 2,4

„Ali onaj tko ima dobra ovoga svijeta pa vidi svoga brata u potrebi i zatvori pred njim svoje srce, kako ljubav Božja prebiva u njemu?“ /1. Ivanova 3,17

Davanje nije legalistička stvar, nego STVAR SRCA – želje da pomognete drugim ljudima.

Ako hodate u Duhu, On će vas voditi u razne situacije kada ćete znati da morate pomoći toj osobi. I kad vas dovede u situaciju, neće se od vas legalistički nametati da je to nešto što MORATE učiniti, a zapravo ne želite. Ne, vaše srce mora biti po Bogu promijenjeno kako biste davali/pomagali dragovoljno i učinili promjenu u nečijem životu. I drugo, ne kako biste se kasnije ponosili i hvalili svojim dijeljenjem i davanjem potrebitima, nego jednostavno zato što činite ono na što ste kao kršćani pozvani. To vam treba biti radost, a ne negodovanje i oklijevanje. Ljubav koja se daje. Ljubav na djelu.

„U svemu sam vam pokazao kako vam se valja trudeći POMAGATI SLABE i spominjati se riječi Gospodina Isusa, kako on reče: ‘Blagoslovljenije je davati negoli primati’.“ /Djela 20,35

„Gostoljubivi budite jedni prema drugima bez mrmljanja. Onako kako je svatko primio dar, tako POSLUŽUJTE JEDAN DRUGOME kao dobri upravitelji raznovrsne milosti Božje.“ /1. Petrova 4,9-10

Koliko biste onda trebali davati? To nije stvar proračunatosti – u smislu računice dok poplaćate mnoge druge stvari, račune, auto, odjeću, djecu itd., pa na kraju što ostane. Isus nije došao da vam nametne određeno ponašanje, nego da promijeni vaš način razmišljanja kako biste činili ono što mu ugađa. Regeneracija duha je obnova uma.

„Tada odoše farizeji i održaše vijećanje kako da ga uhvate u riječi. I poslaše k njemu svoje učenike s herodovcima, koji rekoše: ‘Učitelju, znamo da si istinit i učiš putu Božjemu u istini, i ne mariš ni za koga, jer nisi pristran ni prema kome. Reci nam, stoga, što misliš ti: Je li dopušteno dati porez caru ili nije?’ A Isus im, znajući njihovu opakost, reče: ‘Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac.’ I dadoše mu denar. I reče im on: ‘Čija je ovo slika i natpis?’ Rekoše mu: ‘Carev.’ Tada im reče: ‘Dajte caru ono što je carevo, a Bogu ono što je Božje.’“ /Matej 22,15-21

Što je Božje točno? 10%, 20%, 50%? I tko je Bog u cijeloj priči? Propovjednik, crkva?

Sve je Božje jer je sve Njegovo! Božje nije samo novčana naknada koju dajemo crkvi, kao što se moderno tumači. Uostalom, Izraelci su davali od sveg prinosa, žetve, ljetine – onoga što su stvarali.

Ako vam nedostaje mudrosti po pitanju ovoga ili bilo čega, tražite Boga koji izobilno daje. Novi zavjet vam ne daje legalistički okvir sume koju trebate davati, nego više uputu da ne budemo sebični, pohlepni, samoživi, neumjereni. Fokus sami sebi i svojim potrebama. Jer nam život nije u materijalizmu i imovini koju posjedujemo. Na nama kao kršćana je odgovornost da brinemo jedni o drugima, pomažemo vjernima u potrebi na bilo koji način. Ne pastoru ili propovjedniku, nego svetima. I također u omjeru koliko nam je Bog dao da zarađujemo. U konačnici, sve je Božja milost, pa i vaša sposobnost, intelekt i talenti da zarađujete novac.

Ako vas je Bog blagoslovio da dobro zarađujete, stvarno mislite da je to da ugađate svojim sebičnim željama i skupocjenim stvarima/luksuzu i komforu?

„U pogledu SABIRANJA ZA SVETE, činite i vi kao što sam odredio crkvama u Galaciji. Prvoga dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe pohrani KOLIKO MU JE BOG DAO DA USPIJE, da se ne sabire kada ja dođem.“ /1. Korinćanima 16,2

Princip davanja je u odnosu na onoliko koliko zarađujete. Pitanje je koliko ste spremni odvojiti. No, to je između vas i Boga, jer Bog ne traži na silu ništa, nego srce koje je spremno dati i radovati se da može pomoći nekome. Ne kako biste sebe uzdizali i ponosili se svojom „dobrotom“. Sve je Božje! Nikad ne smijete izgubiti iz vida. A ako ste blagoslovljeni, blagoslovite druge!

„A kada ti daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti; i Otac će ti tvoj, koji vidi u tajnosti, sâm javno uzvratiti.“ /Matej 6,3-4

Dakle, ako je vaše srce ispravno pred Bogom i dajete po Božjoj volji, ispravnih motiva i ispravnog stava, Bog će vas nagraditi. Ali ne i ako dajete iz pogrešnih namjera, da biste bili blagoslovljeni jer dajete. Neki ljudi daju samo da bi dobili više i potrošili na sebe više. To je pohlepa i lakomost na koju nas Božja Riječ upozorava.

„Jer ljubav prema novcu je korijen svih zala: HLEPEĆI ZA NJIME, neki su ODLUTALI OD VJERE i sami sebe isprobadali mnogim mukama.“ /1. Timoteju 6,10

Koliko novac može biti opasan u životu kršćanina govori nam upravo ovaj stih. Zamka koja vas može odvući od vjere i uvesti u mnoge muke.

Nema ništa pogrešno u zarađivanju mnogo novaca, Bog vas je blagoslovio inteligencijom, vještinama, talentima. Pitanje je što radite s time čime vas je Bog blagoslovio. Recimo da vas Bog nije blagoslovio velikom zaradom ili talentima, jeste li zadovoljni onime što imate? Jer i siromašni ljudi mogu biti pohlepni i nezadovoljni. Znači, nije stvar bogatih i siromašnih, nego STAV NAŠEGA SRCA.

Siromašna udovica nije imala ništa, a dala je sve. I dala je najviše.

„I sjede Isus nasuprot riznici te promatraše kako narod baca bakreni novac u riznicu. Mnogi koji bijahu bogati ubacivahu mnogo. I dođe neka siromašna udovica i ubaci dvije lepte, to jest četvrtinu novčića. I dozva on svoje učenike i reče im: ‘Zaista, kažem vam: Ova siromašna udovica UBACILA JE VIŠE OD SVIH ovih koji su ubacili u riznicu. Svi su oni, naime, ubacili od svoga viška, a ona je od svoje neimaštine ubacila SVE ŠTO JE IMALA, sva svoja sredstva za život.“ /Marko 12,41-44

Darežljivost se mjeri u odnosu na ono što imate, a ne u odnosu koliko dajete naspram drugih ljudi ili u odnosu na postotak kojeg ste odlučili dati.

„Imamo li hranu i odjeću, budimo time zadovoljni. A oni koji se žele bogatiti, UPADAJU U NAPAST I ZAMKU, i u mnoge nerazumne i štetne požude koje utapaju ljude u propast i uništenje.“ /1. Timoteju 6,8-9

„Onima koji su bogati u ovome svijetu zapovijedaj neka ne budu uznositi i neka se ne uzdaju u NESIGURNO BOGATSTVO, nego u Boga živoga, koji nam sve bogato daje na uživanje. Neka čine dobro, da budu bogati dobrim djelima; darežljivi neka budu, spremni dijeliti, pohranjujući tako sebi dobar temelj za budućnost, da mogu dohvatiti vječni život.“ /1. Timoteju 6,17-19

Konačno, trebamo li davati desetinu crkvi? Ne. Nismo pod starozavjetnim Zakonom. Ali trebamo davati onako kako nas Bog vodi u našem srcu. Crkvi trebamo davati, ali BIBLIJSKOJ crkvi. Ali ako ste zavedeni i dajete lažnoj crkvi, time podržavate širenje njihovih lažnih nauka i sudjelujete u zavođenju mnogih duša na putu za vječnu propast. Uvjereni da svojom desetinom ugađate Bogu dok zapravo radite kontraefekt i štetite mnogima na propast.

Zato, ono što iznova ponavljamo, ako ne poznajete Božju Riječ i ne tražite Boga, kako ćete znati radite li ispravnu stvar?

Više na temu evanđelja prosperiteta na tagu: PROSPERITET.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.