Dan pobjede Božje nacije

2779
pregleda
Dan pobjede Božja nacija

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja slavi se u Hrvatskoj 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu. No ovdje ćemo se baviti jednim drugim danom. Danom kada je pobijedila Božja nacija.

Svi smo nepravedni i živimo u nepravednom svijetu. Svi narodi su jednako krivi pred Bogom. Svi narodi na kugli zemaljskoj jednako će propasti ako se ne pokaju.

„I Isus im, odgovorivši, reče: Mislite li da ti Galilejci, budući da pretrpješe takve stvari, bijahu veći grješnici od svih drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego AKO SE NE POKAJETE, SVI ĆETE TAKO PROPASTI.“ /Luka 13,2-3

Samo je jedan narod pravedan pred Bogom. Samo je jedan narod POBJEDNIČKI – Božji narod. Nema pobjede bez pokajanja. Dan pobjede je ostvaren prije 2.000 godine. Naša pobjeda je na križu! Tamo je naš Pobjednik – nad grijehom i smrti.

„[Božja] pravednost uzdiže narod, a grijeh je poniženje svakom narodu.“ /Izreke 14,34

„Otvorite dverī, da uđe narod pravedan koji čuva vjernost.“ /Izaija 26,2

Pravdu i osvetu ostavimo u Božje ruke, a mi međusobno TVORIMO MIR I LJUBAV, na što smo i pozvani.

„On će suditi svijetu u pravednosti, pošteno će presuditi narodima.“ /Psalam 9,8

„Gospodin ti je zdesna, satrt će kraljeve u dan gnjeva svojega. On će suditi narodima; napunit će zemlju truplima, satrti poglavare nad mnogim zemljama.“ /Psalam 110,5-6

„I sabrat će se pred njim svi narodi, i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca.“ /Matej 25,32

„Blaženi mirotvorci, jer oni će se zvati sinovima Božjim!“ /Matej 5,9

„Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.“ /Jakovljeva 3,18

Kršćani, ne budimo pristrani među sobom, ne gledajmo jedni druge po tijelu ili nacionalnosti, već po Duhu.

Ako smo Kristovi, onda smo svi istog Božjeg Duha, svi ostali su sotonskog duha. Ako smo Božja djeca, onda smo braća i sestre u Kristu. Naša veza je čvršća od svake tjelesne veze. Vaša braća u Kristu su vam više braća od braće po krvi.

„Tada Petar otvori usta te reče: Uistinu shvaćam da BOG NIJE PRISTRAN, nego mu je u svakom narodu prihvatljiv onaj koji se njega boji i čini pravdu.“ /Djela 10,34-35

„Braćo moja, NE BUDITE PRISTRANI u vjeri Gospodina našega Isusa Krista, Gospodina slave.“ /Jakovljeva 2,1

„Ako doista izvršujete kraljevski zakon prema Pismu: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, dobro činite; AKO LI STE PRISTRANI, GRIJEH ČINITE i Zakon vas prekorava kao prijestupnike.“ /Jakovljeva 2,8-9

Mi nemamo domovinu na ovom svijetu, jer nismo od ovoga svijeta, ovdje ne pripadamo. Pripadamo Kristu i tražimo nebesku domovinu. Još malo smo tu dok ispunimo Božju svrhu i odlazimo doma.

„Jer NAŠA JE DOMOVINA NA NEBESIMA, odakle i Spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista.“ /Filipljanima 3,19-20

„No SEŽU SE SADA ZA BOLJOM, TO JEST NEBESKOM [DOMOVINOM]. Zato ih se Bog ne stidi, ne stidi se nazivati Bogom njihovim: ta pripravio im je grad.“ /Hebrejima 11,16

„Jer ovdje nemamo trajna grada, nego onaj BUDUĆI TRAŽIMO.“ /Hebrejima 13,14

Nema više Židov, Grk, Hrvat, Srbin, Bošnjak… u Kristu smo svi JEDNO. Ne pravimo razliku među sobom i ne budimo pristrani. Radije se ponizimo jedni prema drugima i ljubimo se Božjom ljubavlju, tako da nas svijet prepozna po ljubavi. Da svijet uvidi da smo nešto drugo, da smo istiniti, da smo pravi; da je naš Isus stvarno Istina.

„Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ /Ivan 13,35

„Jer kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi toga jednoga tijela, premda su mnogi, JEDNO SU TIJELO — tako i Krist. Ta U JEDNOM SMO DUHU svi mi u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi ili Grci, bilo robovi ili slobodnjaci. I svi smo jednim Duhom napojeni.“ /1. Korinćanima 12,12-13

„Zato MI OD SADA NIKOGA NE ZNAMO PO TIJELU; ako li smo i poznavali Krista po tijelu, ipak ga sada više tako ne poznajemo.“ /2. Korinćanima 5,16

„Svi ste naime sinovi Božji, po vjeri, u Kristu Isusu. Jer koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: ni Židov ni Grk, nema: ni rob ni slobodnjak, nema: ni muško ni žensko — jer SVI STE VI JEDNO U KRISTU ISUSU.“ /Galaćanima 3,26-28

Bog voli svakog čovjeka i svaki narod, a najviše svoj narod, onaj koji čini Božju volju i Božju pravdu. Narod koji se ne zapliće u poslove ovoga svijeta. Narod koji želi da se proslavi Božje ime među svim zemaljskim narodima.

„Nakon toga pogledah, i gle: mnoštvo veliko, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, IZ SVIH NARODA I PLEMENA I PUKOVA I JEZIKA. Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine, a u rukama im palme. I viču snažnim glasom govoreći: ‘Spasenje Bogu našemu, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu!’“ /Otkrivenje 7,9-10

Jedina pobjednička nacija je ona koja je primila Isusa Krista za svog Spasitelja i Vladara. Sve druge zemaljske pobjede su prolazne, ali Božja pobjeda traje vječno. Budimo primarno od Božje nacije, jer samo ona ostaje zauvijek.

„Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Tko je taj što pobjeđuje svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?“ /1. Ivanova 5,4-5

Dan pobjede je u vječnosti s Bogom. Dan pobjede je u Isusu Kristu. Proslavite taj dan!

 

Na temu nacionalizma možete još naći OVDJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.