Čuje li nas Bog? Koga uslišava Bog?

436
pregleda

Čuje li nas Bog? Naravno da nas čuje, Bog čuje svakoga…

„Jer on daje da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i šalje kišu na pravedne i nepravedne.“ /Matej 5,45

Ali prvenstveno čuje one koji su zazvali Krista u svoj život. Jer Bog je blizu svima koji ga zazivaju u istini i pravednosti. Krist je istina i pravednost naša koju smo stekli po vjeri.

„Oči GOSPODINOVE su na pravednicima i uši njegove slušaju vapaj njihov.“ /Psalam 34,15

„Čuj moju molitvu, GOSPODINE, prigni uho k mojim smjernim molbama: usliši me u svojoj vjernosti i u svojoj pravednosti.“ /Psalam 143,1

„GOSPODIN je blizu svima koji ga zazivaju, svima koji ga zazivaju u istini.“ /Psalam 145,18

„Zaklinjete se imenom GOSPODINOVIM i spominjete Boga Izraelova, ali ne u istini, ni u pravednosti.“ /Izaija 48,1

Što je Istina? Isus je došao na svijet da posvjedoči za istinu. Svatko tko je od istine, sluša Njegov glas.

„Svima koji ga primiše on dade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškarčeve, nego od Boga.“ /Ivan 1,12-13

Iako Bog čuje svakoga, ne uslišava svakoga…

„A znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego ako je tko bogobojazan i vrši njegovu volju, njega uslišava.“ /Ivan 9,31

Koliko je ovo važno; ako želite da vas Bog čuje i usliša, potrebne su vam dvije stvari: strah Božji i vršenje Njegove volje. Njegova volja nam je dana u Božjoj Riječi.

Njegova volja je molitva s vjerom, bez sumnje, kolebanja, neodlučnosti, nesigurnosti, prevrtljivosti.

„A Isus im reče: ‘Zaista, kažem vam: Ako imate vjeru i ne sumnjate, činit ćete ne samo ovo što je učinjeno smokvi, nego i ako ovoj gori reknete: ‘Pomakni se i baci se u more!’, dogodit će se. I sve što god vjerujući zaištete u molitvi, primit ćete.“ /Matej 21,21-22

Njegova volja je da konstantno tražimo.

„I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se. Jer svatko tko ište, prima; i onaj tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.“ /Luka 11,9-10

Njegova je volja također molitva u Kristovo ime.

„I što god zaištete u moje ime, učinit ću: da se proslavi Otac u Sinu. Ako bilo što zaištete u moje ime, ja ću to učiniti.“ /Ivan 14,13-14

Biblija kaže da nemamo jer ne tražimo ili tražimo za materijalne koristi – da potrošimo na naše tjelesne želje. Ili molimo, ali smo u razdorima, sukobima, neslaganju, borbama, ratovanju, ne za istinu, nego protiv istine i pravde.

„Žudite i nemate; ubijate i hlepite, i ne možete zadobiti; borite se i ratujete, a ipak nemate, jer ne ištete. Ištete, a ne primate; jer opako ištete da u svojim požudama potrošite.“ /Jakovljeva 4,2-3

Ne možemo prijateljevati sa svijetom i očekivati da nam Bog ispunjava želje kao kakva zlatna ribica. Kad Biblija govori da tražimo, govori o duhovnim potrebama, spoznaji, istini, mudrosti, otkrivenju. Duhovnoj pronicljivosti da možemo razlikovati sve prijevare i laži kako u filozofijama svijeta, tako i u religijama i kršćanstvu. Isus kaže da tražimo najprije Njegovu pravednost, a sve osnovno će nam se tome pridodati. Nažalost, mnogi ljudi, čak i kršćani, idu obrnutim redoslijedom ili uopće ne mole po Božjoj volji težeći da im se najprije namire zemaljske potrebe – posao, financije, zdravlje, obitelj, djeca…, umjesto da slijede Krista i teže da mu nalikuju i čine djela u ljubavi kakva traži od nas.

Jedna od najjačih Pavlovih molitvi glasi: da rastemo u ljubavi, znanju, rasuđivanju, prosuđivanju Božje volje, kako bismo bili čisti, iskreni i besprijekorni kada Krist dođe, puni plodova pravednosti. Dakle, da bismo bili ispunjeni plodovima pravednosti, što znači donosili ispravne i pravedne odluke, mislili pravedno, postupali pravedno, mora prethoditi ispravno razumijevanje, rezoniranje, raspoznavanje istine od laži.

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznaji i u svakom rasuđivanju, da možete prosuditi što je najbolje, da budete iskreni i besprijekorni za dan Kristov, ispunjeni plodovima pravednosti, koji su po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.“ /Filipljanima 1,9-11

Salomon je molio za mudrost, Daniel je molio za razumijevanje, Pavao je molio za rasuđivanje, Isus je molio za jedinstvo onih koji su Njegovi…

„Jer od prvoga dana kada si PRIKLONIO SVOJE SRCE DA RAZUMIJEŠ, i kažnjavaš se pred svojim Bogom, tvoje riječi bijahu uslišane, i ja dođoh zbog tvojih riječi.“ /Daniel 10,12

„Zato što si zaiskao to i nisi iskao za sebe dug život, niti si za sebe iskao bogatstvo niti zatražio život svojih neprijatelja, nego si za sebe zaiskao RAZBORITOST DA RAZLUČUJEŠ PRAVO, evo učinio sam po tvojim riječima: gle, dadoh ti mudro i razborito srce.“ /1. Kraljevima 3,11-12

Petar je molio za rast u milosti i poznavanju Krista…

„Nego rastite u milosti i u poznavanju našega Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Njemu slava i sada i zauvijek. Amen.“ /2. Petrova 3,18

A za što mi molimo?

„I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas on, ako što molimo po njegovoj volji, uslišava. A ako znamo da nas on uslišava, što god zaiskali, znamo da imamo ono što smo od njega iskali.“ /1. Ivanova 5,14-15

Kada molimo po Njegovoj volji? Onda kada hodamo u istini i svjetlu. Onda kada su naše želje i misli usklađene s Njegovima. Onda kada vršimo Njegove zapovijedi. Bog ne samo da nas čuje, nego i uslišava.

Bog traži osoban odnos, a ne šablonsko ili ritualno obraćanje. Što znači osoban odnos? Pa kakav odnos imate s najboljim prijateljem? Razgovarate o svemu, znate sve jedno o drugome, dijelite sve potrebe, brige, terete, plačete i veselite se sa svojim prijateljem. To je osoban odnos kakav Bog traži – da mu se obratimo iskrenog i poniznog srca kao mala djeca. A znamo kako mala djeca razgovaraju, jednostavno, izravno i iskreno. Takav razgovor traži Bog, a ne duge, isprazne, filozofske, zvučne, „ukrašene“ govorničke molitve. Bog ne treba da ga impresionirate, nego vaše otvoreno srce.

Više na vezane teme na tagu: MOLITVA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.