Crkva: Što je to? Je li to zgrada?

3369
pregleda
crkva zgrada vjernici
Foto: Pixabay

Isusove riječi: „Sagradit ću crkvu svoju!“ predskazale su početak kršćanske crkve. Što to Isus gradi? Jednostavno, što je Crkva?

Mnogi ljudi žive u blizini gdje postoji više crkava. Ljudi se potiču da „pohode crkvu po svom izboru“ ili samo da „idu u crkvu“.

Danas postoje raznovrsne crkve: male crkve, megacrkve, crkve u kojima se trguje, nacionalne crkve i moderne crkve.

No, jesu li te zgrade zapravo crkve? Osoba koja je ozbiljna u vezi svoje vjere treba si postaviti pitanje: „Što je Crkva?“

Je li Crkva zgrada?

Moramo znati što je zapravo Crkva. Je li Božja Crkva zgrada ili je to nešto drugo? Što nam Biblija govori o Božjoj Crkvi? Što je Isus rekao o tome što je Njegova Crkva? U Mateju 16,18, Isus nam govori da će „sagraditi crkvu svoju i dveri Podzemlja neće je nadvladati.“

Prava Crkva Božja trebala je nastaviti dugo vremena nakon što je Isus uzašao na nebo, ali što je to i kako ju prepoznajemo? Što se to trebalo nastaviti?

Što Biblija otkriva?

Knjiga Djela nam govori o ranoj povijesti kršćanske Crkve. U Djelima 11, Barnaba i Šaul (kasnije Pavao) proveli su godinu dana u Antiohiji na početku Pavlove službe. „A dogodi se da su se oni cijelu godinu sastajali sa crkvom i poučavali veliko mnoštvo“ (stih 26).

Primijetite da kaže sa crkvom – ne kaže „u“ crkvi. Prijedlog „sa“ označava položaj okupljanja ili sudjelovanja. Crkva u Antiohiji opisuje se kao skupina ljudi, a ne zgrada.

U 1. Korinćanima 14,23, apostol Pavao dodatno pojašnjava koga ili što Biblija podrazumijeva pod „crkvom“. Pavao im kaže: „Ako se dakle sva crkva skupi zajedno…“ Ako se Crkva može „skupiti zajedno“, onda sigurno ne zvuči kao da je to zgrada – već nešto drugo.

Riječ prevedena kao „crkva“

Riječ na grčkom jeziku (Novi zavjet je napisan na grčkom) je ekklesia, što znači „poziv“, pogotovo „vjerska zajednica, skupština“ (Strong’s Exhaustive Concordance, # 1577). Riječ označava tijelo vjernika kojem je Isus Krist glava. Može označavati cijelu skupinu diljem svijeta ili može označavati određenu lokalnu skupinu pojedinaca. Stoga, kada su se Barnaba i Pavao „sastajali sa crkvom“, oni su se okupljali i podučavali skupinu sljedbenika Isusa Krista.

Na samom početku novozavjetne crkve u Djelima 2,47 nalazimo: „A Gospodin je danomice pridruživao crkvi one koji se spasavahu.“ Ljudi su bili svakodnevno pridruživani novozavjetnoj Crkvi – onoj skupini vjernika koji su bili pozvani. Ljudi nisu stavljani u zgradu. Zato treba biti jasno da biblijski pojam opisuje Crkvu kao skupinu ljudi, a ne zgradu ili katedralu.

Crkva je grupa ljudi koja je pozvana za posebnu svrhu. Oni su „pozvani“ – to jest Bog ih je pozvao. Oni koji su doista dio Božje Crkve pozvani su od Boga da postanu dio Njegove Crkve. Pozvani su iz svijeta da postanu sljedbenici Krista – kršćani. Pozvani su da budu Kristovi sljedbenici i da žive novim načinom života.

Bog poziva ljude u svoju Crkvu

Tko poziva nekoga da bude dio Božje Crkve? Gospodin pridružuje Crkvi one koji su spašeni (Djela 2,47). Bog je taj koji, po Isusu Kristu, pridružuje ljude svojoj Crkvi (Ivan 6,44).

Ljudi ne mogu jednostavno izgraditi zgradu i nazvati je crkvom, kao što to mnogi pokušavaju. Umjesto toga, Bog poziva osobu i ona odgovara na taj poziv, kao što odgovara na telefonski poziv. Pravi kršćanin je osoba koju je Bog odabrao i „pozvao“. Proces ne znači jednostavno „pridruživanje crkvi po vašem izboru“. Ne možete jednostavno odabrati da ćete se pridružiti Njegovoj Crkvi – morate biti pozvani od Boga po Isusu Kristu prije nego što to učinite.

Kološanima 1,18 jasno kaže: „On [Isus] je i glava tijelu, crkvi. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da sȃm u svemu ima prvenstvo.“ Božja Crkva ima jednu glavu, Isusa Krista, i jedno je tijelo. Ovo je važna činjenica za razmatranje.

Crkva „otkupljena“ Kristovom krvlju

Božja je crkva otkupljena krvlju Isusa Krista. U Djelima 20,28, Pavao razgovara sa starješinama zajednice u Efezu i govori im da čuvaju stado „u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da napasate crkvu Božju koju steče svojom krvlju.“

Oni koji su pozvani od Boga ujedinjeni su u slijeđenju Isusa Krista. Oni ga slijede i slušaju. Božja Crkva će biti „napasana“, upravljana, vođena i zaštićena od strane Isusa Krista i izabranih pastira.

Posljednji dio Efežanima 5 opisuje brak i koristi se kao primjer Krista i Njegove Crkve. U stihu 24, Pavao nam kaže: „Pa kao što je crkva pokorna Kristu, tako i žene svojim muževima — u svemu.“ Prava Crkva, tijelo pozvanih vjernika koji slijede Krista, bit će mu podložni u svemu. Njegova će Crkva nastojati se ponašati isto kao Isus Krist dok je živio na zemlji.

Ovo postavlja niz sljedećih pitanja:

  • Ako Crkva treba „slijediti Krista“, zašto postoji toliko različitih crkava s različitim učenjima?
  • Je li važno što vjerujete?
  • Kako trebate odrediti koju ćete crkvu pohađati?
  • Što se dogodilo s ranom novozavjetnom crkvom?

Ova i druga pitanja obrađivat ćemo u sljedećim člancima.

Što je sa crkvenim zgradama?

Budući da smo vidjeli da je Božja Crkva skupina pozvanih vjernika koji slijede Isusa Krista, što je sa crkvenim zgradama? Govori li Biblija išta o njima?

Pavao, pozdravljajući mnoge u Rimu na kraju svoje poslanice Rimljanima, govori: „Pozdravite Priscilu i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu“ (Rimljanima 16,3). U 5. stihu nastavlja: „Pozdravite i crkvu koja je u njihovu domu.“

U Kološanima 4,15, Pavao pozdravlja „braću u Laodiceji i Nimfa i crkvu u njegovu domu.“

U obraćanju Filemonu, Pavao šalje pozdrave: „Ljubljenomu Filemonu, suradniku našemu, i ljubljenoj Apfiji, i Arhipu, suborcu našemu, i crkvi u tvojemu domu“ (Filemonu 1,1-2).

U sva tri ova odlomka govori se da se Božja Crkva sastaje u nečijem domu. Nije bilo zasebne „crkvene“ zgrade. U ostalim slučajevima u Novom zavjetu, članovi Crkve susretali su se u židovskoj sinagogi ili na nekim drugim mjestima. Mjesta i objekti nisu bili zapravo važni; ono što je bilo važno jest da učenje bude u skladu s onim što je Isus Krist podučavao i činio. Čini se da to danas nije slučaj kod mnogih.

Danas ljude u crkvu privlači veličina ili ljepota zgrade, društveni programi, glazbeni programi ili sportski programi. No, mjesto ili veličina zgrade, status onih koji ju pohađaju, programi koji se nude, ukrasi ili druge fizičke stvari ne čine crkvu. Zgrada je samo zgrada – prazna ljuštura.

Božja Crkva nije zgrada; već skupina pozvanih pojedinaca koji su posvetili svoje živote slijeđenju Isusa Krista, koji je Glava svoje Crkve.

Autor: Mike Blackwell; Izvor: lifehopeandtruth.com

Komentari

komentari