Čistilište – na zemlji ili nakon smrti?

499
pregleda
čistilište pakao sud

Čistilište – na zemlji ili nakon smrti? Postoji li šansa za spasenje nakon smrti?

Biblija je jasna da nakon smrti nestaje svaka prilika da se pokajete i povjerujete u Isusa Krista. Nakon vaše smrti dolazi sud Božji. Sljedeći trenutak nakon što zatvorite oči i posljednji puta izdahnete na ovome životu, naći ćete se pred svetim Bogom i položiti račun.

  • Ljudima je određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud… /Hebrejima 9,27

Imate samo jednu priliku, a to je ovaj život, to je sada. Danas je dan spasenja. Ovaj život vam nije dan da ga potratite uludo i bezumno, nego da upoznate vječni život kojeg je svojim životom i smrću platio Isus Krist.

  • Kakva mi korist ako mrtvi ne uskrsavaju? Jedimo i pijmo, jer sutra umiremo! /1. Korinćanima 15,32

Vaša sadašnja odluka određuje vašu vječnost. Vaša odluka ostaje nepromijenjena i nakon smrti. To vidimo u slučaju Lazara i bogataša, kad je Abraham izjavio da neki ljudi ne bi vjerovali sve i da vide mrtvog kako oživljava aludirajući na Isusa. Znači, sve i da osobno vide uskrslog Isusa, ne bi vjerovali zbog otvrdnulog srca.

  • A Abraham mu reče: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroke, neće se uvjeriti ni da tko od mrtvih uskrsne.’ /Luka 16,31

Drugim riječima, Stari zavjet svjedoči o Isusu. Čovjek se samo čitajući Stari zavjet može spasiti. Tko ne vjeruje u Zakon i proroke koji su naviještali Isusa, neće vjerovati ni u Isusa koji je ispunio Zakon i proročanstva.

Dogma o čistilištu je apsolutna rimokatolička laž i nema veze s Božjom Riječju. Isto kao i molitve i mise zadušnice koje plaćate za vaše bližnje koji su umrli. Valjda nema veće manipulacije od toga da se preporuča platiti 33 mise za nečiju preminulu dušu, tzv. gregorijanske mise.

  • Nitko od njih ni sa čime ne može brata svoga otkupiti ni Bogu dati otkupninu za njega (jer otkupljenje njihove duše je preskupo, i prestaje zauvijek) da on živi zauvijek i ne vidi raspadanje. /Psalam 49,7-9
  • Ili, što da čovjek dâ u zamjenu za svoju dušu? /Marko 8,37

Nitko ni sa čime ne može otkupiti tuđu dušu za Boga. Njihova jedina šansa bila je za ovoga života. I njihova osobna odluka.

čistilište pakao

Dakle, jedino čistilište je za ovoga života. Ako vas Isus Krist ne pročisti sada, nakon smrti vas sigurno ništa i nitko ne može očistiti i pripremiti za vječni život. Molitve za mrtve ne prolaze kod Boga, to su molitve u prazno i protiv Božje volje; jedino što takvim molitvama možete zazvati jest zlo. Vrlo je opasno zalaziti u duhovne sfere koje ne poznajemo, a ako to radimo krivo, zapravo se bavimo vradžbinama i zazivamo demonske sile na sebe, svoje živote, okolinu.

Jedino čistilište je ovdje i sada. Ostavite se mrtvih i spašavajte vlastite živote!

  • Evo, sad je vrijeme pogodno! Evo, sad je dan spasenja! /2. Korinćanima 6,2

Više na vezane teme na tagu: RIMOKATOLICIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.