Cijeli Stari zavjet upućuje na Isusa

2872
pregleda
Stari zavjet Isus
Foto: Pixabay
Dok čitate Božju Riječ, pogledajte kako vas Stari zavjet upućuje na Isusa.

Krist je Sjeme žene, a u Postanku 3,15 nam je rečeno da će On jednoga dana satrti Sotonu.

U Izlasku nalazimo priču o pashalnom janjetu, a Krist je žrtveno janje koje je dano za nas.

U Levitskom zakoniku čitamo kako su velesvećenici prinosili žrtve za narod, a Krist je postao naš Veliki svećenik, kada je prinio sebe kao savršenu žrtvu za iskupljenje naših grijeha.

U Ponovljenom zakonu, Mojsije je prorekao da će doći prorok koji će biti veći od njega. Isus je taj Veliki Prorok.

U knjizi Jošue, Jošua je susreo zapovjednika vojske Gospodnje. Taj čovjek je Isus Krist.

U Sucima, glavari su bili suci koji su izbavili Božji narod, pri čemu je svaki od njih bio predslika Gospodina Isusa.

Boaz, rođak koji je otkupio Rutino nasljedstvo, slika je Krista.

David, pomazanik, oslikava Isusa, a Isus je opisan kao Sin Davidov.

U 2. Samuelovoj kada je kralj ustoličen, cijela scena opisuje Gospodina Isusa.

Knjige o Kraljevima govore o Božjoj slavi koja je ispunjavala hram, a knjige Ljetopisa opisuju dolazak slavnog kralja. I jedno i drugo se odnosi na Isusa, Kralja kraljeva.

Ezra opisuje Isusa kao Boga naših otaca.

Job jasno kaže da Otkupitelj dolazi!

Estera daje sliku Krista koji posreduje za svoj narod.

Krist se stalno pojavljuje u Psalmima, uključujući kada ga David opisuje kao „Pastira“.

Izaija iznosi detalje o Njegovom slavnom rođenju.

Jeremija otkriva da će se podići potomak Davidov koji će pravedno vladati svojim narodom.

Joel ga opisuje kao utočište svom narodu.

Amos nam govori da je Isus sudac svih naroda.

Obadija upozorava da dolazi vječno kraljevstvo.

Jona daje sliku Isusa koji je mrtav tri dana, a zatim se vraća u život kako bi propovijedao pokajanje.

Sefanija kaže da će On biti kralj nad Izraelom.

Zaharija je prorok koji govori o Isusu koji jaše na magarcu.

Malahija je onaj koji ga naziva suncem pravednosti.

Vidite li ovo? Cijeli Stari zavjet ukazuje na Isusa kao Spasitelja, i ako to propustite, propustili ste cijelu svrhu Biblije. Isus je Mesija i ispunjenje proročanstava.

Autor: Adrian Rogers; Izvor: Novizivot.net / Jesus.org

Komentari

komentari