Cijeli Stari zavjet upućuje na Isusa

3885
pregleda
Stari zavjet Isus
Foto: Pixabay

Dok čitate Božju Riječ, pogledajte kako vas svaka knjiga u Starom zavjetu upućuje na Isusa.

 • Postanak: Krist je Sjeme žene, koje će jednoga dana satrti glavu Sotoni.
 • Izlazak: Krist je pashalno janje žrtvovano za nas.
 • Levitski zakonik: Krist je naš Veliki svećenik, koji je prinio sebe kao savršenu žrtvu za iskupljenje naših grijeha.
 • Ponovljeni zakon: Isus je Veliki Prorok veći od Mojsija koji ga je naviještao.
 • Jošua: Krist je zapovjednik vojske Gospodnje kojeg je Jošua susreo.
 • Suci: Suci koji su izbavili Božji narod bili su predslika Isusa.
 • Ruta: Boaz, rođak koji je otkupio Rutino nasljedstvo, slika je Krista.
 • 1. Samuelova: David, pomazanik, oslikava Isusa, a Isus je opisan kao Sin Davidov.
 • 2. Samuelova: Kada je kralj ustoličen, cijela scena opisuje Gospodina Isusa.
 • 1. i 2. Kraljevima: Božja slava ispunjavala je hram.
 • 1. i 2. Ljetopisa: Dolazak slavnog kralja odnosi se na Isusa, Kralja kraljeva.
 • Ezra: Isus kao Bog naših otaca.
 • Job: Otkupitelj dolazi!
 • Estera: Slika Krista koji posreduje za svoj narod.
 • Psalmi: David opisuje Krista kao „Pastira“.
 • Izaija: Kristovo slavno rođenje.
 • Jeremija: Isus je potomak Davidov koji će pravedno vladati svojim narodom.
 • Joel: Isus je utočište svom narodu.
 • Amos: Isus je sudac svih naroda.
 • Obadija: Dolazak vječnog kraljevstva.
 • Jona: Slika Isusa koji je mrtav tri dana, a zatim se vraća u život kako bi propovijedao pokajanje.
 • Sefanija: Isus će biti kralj nad Izraelom.
 • Zaharija: Isus jaše na magarcu.
 • Malahija: Isus kao sunce pravednosti.

Vidite li ovo? Cijeli Stari zavjet ukazuje na Isusa kao Spasitelja, i ako to propustite, propustili ste čitavu svrhu Biblije. Isus je Mesija i ispunjenje proročanstava.

„Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti.“ /Matej 5,17

Više na vezane teme na tagu: ISUS.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.