Calvin i njegovi moderni sljedbenici

301
pregleda
Jean Calvin Miguel Serveto kalvinizam

U sklopu obilježavanja reformacije, prisjetimo se tko je zapravo bio Jean Calvin kojeg svrstavaju među reformatore i časte moderni protestantski kršćani. Budimo oprezni kakav duh podržavamo, jer isti poprimamo.

CALVIN I SMRT MICHAELA SERVETUSA

Calvin je vjerovao da je opravdano pogubiti nepokajane krivovjernike. Ako ćemo se voditi njegovom logikom, pogubljenje je zaslužio upravo on sam propovijedajući pogubni kalvinizam. Najbolji je primjer tog društveno prihvatljivog uvjerenja, koje je proizašlo još od Rimskog carstva i katolicizma, a isti duh naslijedili protestanti, kada je Calvin pristao na pogubljenje Michaela Servetusa, čovjeka koji je negirao trojstvo i krštenje novorođenčadi. Servetus je negirao Krista kao Sina Božjega, što nije sporno kao krivovjerje; ono što je sporno je ophođenje prema hereticima, suprotno od onoga kako nas Krist uči. Ukloniti se od krivovjernika neki tumače očito ubiti krivovjernika.

  • Krivovjerca nakon prvog i drugog upozorenja odbij [ili UBIJ?] znajući da je takav izopačen i griješi: sâm sebe osuđuje. /Titu 3,10-11

Isti Calvinov duh vlada stoljećima kroz protestantizam u mnogim vjernicima koji duhovno ubijaju, ne samo krivovjernike, nego ujedno braću i sestre u Kristu.

Servetus je gorio 30 minuta prije nego što je umro, samo zbog svojih teoloških uvjerenja. Calvin je na neki način ucijenio Servetusa da se pokaje i zalagao se da dobije humaniji način pogubljenja. Calvin je izjavio: „Nadam se da će Servetus biti pogubljen na smrt, ali želim da bude pošteđen okrutne kazne lomačom.“ Servetus je spaljen na živo na lomači potpaljenoj njegovim knjigama na trgu u Ženevi. Povjesničari su zapisali njegove posljednje riječi: „Isuse, Sine vječnoga Boga, imaj milosti.“

Devet godina poslije smaknuća, Calvin je dao komentar odgovarajući na kritiku koju mu je uputio François Baudouin: „Servetus je platio kaznu zbog svog krivovjerja, no jesam li to želio? Zasigurno ga je njegov ponos uništio, ništa manje od njegove bezbožnosti. A kakav zločin je na meni ako se koncil, iako na moj nagovor, ali u skladu sa mišljenjem nekoliko crkava, osvetio za njegove odvratne blasfemije?“

Jedan od Calvinovih suvremenika Sebastian Castellio navodno je rekao o njemu: „Da je Krist došao u Ženevu, razapeli bi ga. Jer Ženeva nije mjesto kršćanske slobode, nego je vođen novim papom [misleći na Calvina], onim koji spaljuje ljude na živo dok ih papa u Rimu najprije barem zadavi.“ Uzevši u obzir ovo mišljenje o Calvinu, Durant bilježi: „Možemo li zamisliti Krista kako naručuje da se čovjeka spali na živo zbog zagovaranja krštenja odraslih? Mojsijev zakon koji je tražio smrt krivovjernika zamijenjen je Kristovim zakonom milosti, a ne despotizma i terora.

U naširoko poznatom pismu markizu Paetu, komorniku kralja Navare, 1561., osim što je Calvin preuzeo zasluge za Servetovu egzekuciju, također ohrabruje markiza Paetu da se jednako riješi sličnih „hulja“ i „čudovišta“ u zemlji, rekavši:

„Čast, slava i bogatstvo bit će nagrada za vaše boli; ali iznad svega, nemojte propustiti osloboditi zemlju od tih nitkova [anabaptista i drugih], koji dižu narod na ustanak protiv nas. Takva čudovišta treba istrijebiti, kao što sam ja istrijebio Michaela Servetusa Španjolca.“

Dok se kalvinisti dive i veličaju svoje duhovne očeve, sami svjedoče protiv sebe da su djeca ubojica.

  • Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! jer gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima, i govorite: ‘Da smo mi bili u dane svojih otaca, mi ne bismo s njima bili sudionici u krvi prorokâ.’ Tako sami o sebi svjedočite da ste djeca onih koji su ubijali proroke. /Matej 23,29-31

Da je utemeljitelj kalvinizma ubojica, nimalo ne čudi, budući da iza kalvinističke teologije upravo stoji agresivni duh koji prikazuje nemilosrdnog Boga koji ubija većinu ljudi koje je stvorio ne pružajući im nikakvu nadu za spasenje. Odašilje pogrešnu sliku o nepravednom Bogu koji kažnjava ljude za nešto za što ih je unaprijed predodredio.

Ono što se može povezati uz duh kalvinizma jest sljedeće: latentna (prikrivena) ili doslovna (otvorena) agresija, nasilje, manipulacija, narcizam. Ako pomno promotrite ljude koji zagovaraju kalvinizam, sigurno ćete pronaći neke, ako ne sve ove karakterne crte. Treba znati da je svaka lažna teologija – to jest spoznaja o Bogu – projekcija boga kojeg stvaramo na vlastitu sliku. Tako i pristalice kalvinizma krivom predodžbom o Bogu zapravo odražavaju sliku o sebi. Boga se ne može predstaviti onim što nije, ali oni s pogrešnim uvjerenjima itekako mogu sebe predstaviti onim što jesu.

Drugim riječima, nije Bog nemilosrdan, nego su oni. Nije Bog agresivan, nego su oni. Nije Bog taj koji je hladan, bezosjećajan, krut prema čovjeku, nego su oni. Nije Bog taj koji mrzi svijet, nego oni. Upravo zbog sljedbeništva teologije koja potječe od takvog čovjeka, a u kojoj su se karakterno pronašli. Kad slijedite krivu teologiju, poprimate duh te teologije i duh krivovjerca od kojeg je proizašla.

Bog je ljubav i želi da se svatko spasi. Kalvinisti su očito lišeni ljubavi kad ne žele da se svatko spasi.

Bog ne može učiniti nešto što je logički nemoguće. Ne može natjerati slobodna bića da mu iskažu ljubav. U skladu s tim, kalvinizmu nedostaje logike, odnosno razuma, stoga je upitno kakvog su duha kalvinisti primili kad nam je Bog dao duha ljubavi i razuma.

  • Jer nije nam Bog dao duha strašljivosti, nego snage, ljubavi i RAZBORITOSTI. /2. Timoteju 1,7

Zašto kalvinisti ne mogu razumjeti da bez slobodne volje nema ljubavi? Zašto ne mogu razumjeti da Bog ima ljubavi za svakog čovjeka? Možda zato što ni sami ne poznaju Božju ljubav, što opet govori o njima jer Božja Riječ kaže da je ljubav po Duhu Svetome izlivena u naša srca – nas koji smo povjerovali.

  • A nada ne postiđuje; jer je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetome, koji nam je dân. Jer dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je pravodobno umro za bezbožne. Jer teško da bi tko za pravednoga umro: možda bi se za dobroga tko i odvažio umrijeti, ali Bog iskazuje svoju ljubav prema nama time što je, dok još bijasmo grešnici, Krist umro za nas. /Rimljanima 5,5-8

U suštini, kalvinizam je stvar logike i razumijevanja definicije ljubavi.

Bio Miguel Serveto heretik ili ne, posve je nebitno u čitavoj priči, odnosno ovom povijesnom izvještaju. Ostaje činjenica da je čovjek koji se predstavlja sljedbenikom Isusa Krista ubio drugog čovjeka, dok je po Bibliji i Isusovim riječima više nego jasno da ubojice ne idu u Božje kraljevstvo. Uz to smo dužni neprijateljima okrenuti drugi obraz, na zlo uzvratiti dobrim, te hraniti, blagoslivljati i moliti za svoje neprijatelje. Plod mržnje i ubojstva djelo je Sotone, ništa manje, ništa više.

Također je zastrašujuća spoznaja koliki su suvremeni učitelji i vjernici danas po crkvama sljedbenici istog duha. Nemojte se iznenaditi ako vas takvi omraze i odbace bez trunke savjesti, milosrđa i kajanja, jednostavno su pod utjecajem istog ubilačkog i nasilničkog duha. Duha koji proizlazi još od Kaina kada je ubio svog vlastitog brata Abela, umjesto da je očuvao brata. Ubojice braće, i pravih i krivih. Plod krivovjerja. Lančana reakcija krivovjerja. Ne trpe nas „heretike“ koji razotkrivaju njihovu kalvinističku ideologiju. Prije će vas „ubiti“ zato što govorite istinu, nego preispitati svoja uvjerenja kroz svjetlo Božje Riječi, jer su idolopoklonički navezani na svoje učitelje krivih uvjerenja, ili jednostavno obični plaćeni crkveni službenici da podilaze jedni drugima, kopiraju jedni druge i propovijedaju laži. Nitko nikada nije postao kalvinist čitajući samo Bibliju.

STEVEN LAWSON – „AKO STE PROTIV KALVINIZMA, NE POZNAJETE BIBLIJU!“

Izjava Stevena Lawsona glasi: „Ako ste protiv kalvinizma, vi ne poznajete Bibliju.“ Ili prošireno: „Svi koji se suprotstavljaju kalvinizmu, nedostaje im znanja, arogantni su, ponosni i ne poznaju Bibliju.“

Dakle, samo kalvinisti poznaju Bibliju? Ako svi ostali ne poznaju Bibliju, onda kalvinisti ne razumiju Bibliju. Pošteno.

Još jednom, kalvinistički kult uči da postoje posebno izabrani ljudi za spasenje prije postanka svijeta, i slučajno su to kalvinisti. Bog ih je mogao poslati u pakao kao većinu drugih, ali bez ikakvog razloga predodredio je upravo njih za spasenje. Ako to nije temelj za ponos, onda ne znamo što je.

Kalvinisti se ponašaju kao da su na nekom višem duhovnom nivou od svih ostalih, kao da imaju neka posebna otkrivenja od Boga, kao da su specijalni u Božjim očima u odnosu na sve druge. To je slika koju imaju sami o sebi – narcisi. Zapravo, kalvinizam je evanđelje ponosa. Iako nastoje sebe prikazati kao ponizne jer je Bog izabrao upravo njih, njihova teologija govori suprotno.

Teologija koja daje poseban značaj i privilegiju izabranim ljudima u odnosu na sve ostale koje Bog nemilosrdno odbacuje. Teologija privilegirane elite. Teologija koja negira nužnu vjeru pojedinca za spasenje. Narcisoidna teologija iza koje stoje vukovi u reformiranoj teologiji koji izopačuju Božji karakter. Oprez! Reformirana teologija je idolopoklonstvo. Opsesija istaknutim teolozima.

Nije reformacija, nego deformacija Božjeg karaktera kroz kalvinizam.

Kalvinisti ne razumiju da je predodređenje i izabranje U KRISTU, a ne izvan Krista. Predodređeni smo u Kristu za spasenje prije postanka svijeta. Nismo predodređeni izvan Krista za spasenje prije postanka svijeta. Razumijete li razliku? Ugledni teolozi očito ne razumiju. I kao takvi bi nas kršćanske „laike“ nečemu trebali poučiti?

  • [Bog] koji nas je spasio i pozvao nas svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj nakani i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije postanka svijeta,… /2. Timoteju 1,9

Inače, jedan od najcitiranijih propovjednika današnjice, C. H. Spurgeon imao je slične izjave, tipa: „Kalvinizam je evanđelje, i ništa drugo.“ Ili: „Negirati kalvinizam znači negirati evanđelje Isusa Krista.“

Dakle, kršćani, ako niste reformirani (duhovni potomci reformatora iz 16. stoljeća), prema riječima Stevena Lawsona i sličnih priznatih učitelja u protestantskom svijetu, onda ste biblijski nepismeni, ponosni, arogantni i neznalice.

Evanđelje je jednostavno: Bog nam je po svome Sinu dao sve, ali traži od nas povratnu reakciju – odgovor PO VJERI. Bog ljubi apsolutno svakog čovjeka i nudi spasenje svakome – na čovjeku je osoban izbor hoće li vjerovati u Njegova Sina ili neće. Kalvinizam je direktna opozicija evanđelju. A svi koji ga zagovaraju su zavodnici koji će sve više zavoditi i biti zavođeni.

ISUS JE BIO KALVINIST!?

Ne dozvolite da vas etiketiraju ili da teologije određuju vaše vjerovanje. Vaš Učitelj je Isus Krist. Duh Sveti vas poučava o svemu.

  • A Tješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh. /Ivan 14,26
  • No kada dođe on, Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu: jer neće govoriti sâm od sebe, nego će govoriti ono što čuje i navješćivati vam ono što će doći. /Ivan 16,13
  • Jer tko je upoznao um Gospodinov, da njega pouči? Ali mi imamo um Kristov. /1. Korinćanima 2,16
  • Ali vi imate pomazanje od Svetoga i sve znate. Nisam vam pisao zato što ne znate istinu, nego zato što je znate i zato što nijedna laž nije od istine. /1. Ivanova 2,20-21

Jeff Durbin kaže: „Isus je bio kalvinist! Pavao, Petar, Izaija sve su bili kalvinisti!“

Ne, Isus nije bio kalvinist, niti je autor kalvinizma, kao što nisu ni apostoli ni proroci. Nitko nikada nije postao kalvinist čitajući samo Bibliju.

Ne trebaju vam Calvini, Spurgeoni, MacArthuri, Lawsoni, Washeri i ostali da bi vas poučili jednostavnim istinama Božje Riječi. Ako ovi ljudi nisu sposobni ni ono jednostavno razumjeti, kao što je evanđelje spasenja po vjeri, kako očekivati neka dublja razumijevanja? Mogu se predstavljati vrhunski teolozi u očima većine kršćanskog svijeta, ali naš je ultimativni Učitelj Isus Krist, i ako od Njega dobivamo drugačije učenje od onoga koje slušamo od ovih priznatih teologa, nismo pozvani kompromitirati istinu i davati slavu takvim ljudima, nego se suprotstaviti.

Budući da se radi o ljudima koji imaju veliki utjecaj na mase i time odgovornost, te se najprije trebaju pokajati od svojih lažnih naučavanja, sigurno ne želite surađivati i unaprjeđivati njihovo masovno zavodništvo. Ne dajte im vjetar u leđa da još više utvrđuju kršćane u lažima, otvaraju kanale za nove lažne nauke i zajedno popločavaju put silazno u otpad kršćanstva. Ne gradite tu silaznu putanju dajući im podršku, bilo financijsku, člansku, denominacijsku ili virtualnu. To su veoma ozbiljne stvari pred Bogom – u koga polažemo svoje povjerenje? Potpomažemo li lažne nauke ili se suprotstavljamo lažima bilo koje vrste?

Ne trampite istinu ni za što! Kad to počnete činiti, neki su drugi interesi i motivi srca u pitanju, tada više ne radite za Boga, već ste skrenuli sa uskog puta i riskirate vlastite i tuđe živote.

  • Pripazi na samoga sebe i na nauk. Ustraj u tome; jer ćeš, čineći to, spasiti i sebe i one koji te slušaju. /1. Timoteju 4,16

Za upozorenje! Ukoliko naiđete na sljedeće učitelje i propovjednike, dobro je znati tko se svrstava u Calvinove sljedbenike i s kakvim duhom imate posla.

Najpoznatiji kalvinisti današnjice su:

John Piper, John MacArthur, Mark Driscoll, Tim Keller – propovjednici mega crkava i popularni evanđeoski autori – svi su kalvinisti. Posjećenost vjerskih konferencija i crkava pod utjecajem Calvina je u porastu, osobito među vjernicima u 20-ima i 30-ima.

Poznati kalvinisti kroz povijest:

Arthur W. Pink, Augustus Toplady, B. B. Warfield, Benjamin Keach, B.H. Carroll, Charles Hodge, Charles Spurgeon, Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, George Mueller, George Whitefield, Isaac Watts, J. C. Ryle, J. P. Boyce, John Bunyan, John Calvin, John Gresham Machen, John L. Dagg, John Foxe, John Gill, John Knox, John Newton, John Owen, Jonathan Edwards, Martyn Lloyd-Jones, Martin Luther, Matthew Henry, Roger Williams, Ulrich Zwingli, William Carey, William Wilberforce, Zacharias Ursinus.

Poznati suvremeni kalvinisti:

D. A. Carson, D. James Kennedy, J. I. Packer, James Montgomery Boice, James White, John F. MacArthur, John Piper, Joshua Harris, Loraine Boettner, Albert Mohler, R. C. Sproul, Steven J. Lawson, Voddie Bachham, Wayne Grudem.

Više na vezane teme na tagu: KALVINIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.