Božja imena – od Postanka do Otkrivenja

2994
pregleda

Božja priroda nikada se ne mijenja. On jest i uvijek će biti. On jest koji jest. To znači ime Jahve: JA JESAM! On je Bog. Pogledajmo Božja imena – imena Boga svemogućega, Isusa Krista.

„A bez vjere nemoguće mu je ugoditi; jer tko Bogu pristupa, mora povjerovati da On jest i da je nagraditelj onih koji ga traže“ (Hebrejima 11,6).

On JEST. Isus.

ELOHIM, Bog Sudac, Stvoritelj. JAHVE, GOSPODIN, Jehova. EL ELION, Bog Svevišnji. ADONAI, Gospodin, Gospodar. EL ŠADAJ, GOSPODIN, Bog Svemogući. EL-OLAM, Bog vječni. Bog beskonačnosti, Bog svemira, Bog davnih dana. JAHVE-JIREH, Jahve proviđa. ŠILOH, Tvorac mira. (Postanak 1,1; 2,4; 14,18; 15,2; 17,1; 21,33; 22,14; 49,10)

JAHVE-RAFA, GOSPODIN koji ozdravlja. JAHVE-NISI, GOSPODIN moj stijeg, GOSPODIN čudesa. Ljubomoran. JAHVE-MEKADEŠ, GOSPODIN koji posvećuje, GOSPODIN koji čini svetim. (Izlazak 15,26; 17,15; 20,5; 31,13)

Zvijezda, Žezlo iz Izraela. (Brojevi 24,17)

Proklet od Boga. (Ponovljeni zakon 21,23)

Zapovjednik GOSPODINOVE vojske. (Jošua 5,14)

JAHVE-ŠALOM, GOSPODIN NAŠ MIR. (Suci 6,24)

JAHVE-SEBAOT, GOSPODIN nad vojskama, GOSPODIN moći. Stijena moga spasenja.  Svjetlo jutarnje kada izlazi sunce, jutro bez oblaka. (1. Samuelova 1,3; 2. Sam 22,47; 23,4)

Posrednik, tumač. (Job 9,33)

Moja stijena i moj otkupitelj. Okrunjen krunom od čistog zlata. Najblagoslovljeniji zauvijek. Ostavljen. Crv, a ne čovjek; ruglo ljudima i od naroda prezren. JAHVE-ROI: GOSPODIN pastir moj. Onaj koji obnavlja moju dušu. Kralj slave. GOSPODIN koji sjedi kao Kralj zauvijek. Stranac i tuđinac svojoj braći. Moja čvrsta stijena. Moja stijena i moja tvrđava. Najljepši od djece ljudske. Stijena koja je viša od mene. Stijena snage moje. Čvrsta nastamba. Kao dažd na travu pokošenu, kao pljuskovi koji zemlju napajaju. Snaga moga srca. Štit. Stijena mojega utočišta. Kralj i svećenik po redu Melkisedekovu. (Psalmi)

Prijatelj koji ljubi u svako doba, i brat rođen za nedaću. Dragocjeni kamen. Prijatelj koji je bliskiji od brata. (Izreke 17,17; 17,8; 18,24)

Kao izlivena pomast. Moj ljubljeni, svežanj smirne. Stručak henina cvijeta. Ruža šaronska, ljiljan iz dolina. Najistaknutiji između njih deset tisuća. Izgledom kao Libanon. Jest, sav je dražestan. Moj ljubljeni i moj prijatelj. (Pjesma nad pjesmama 1,3; 1,13-14; 2,1; 5,10. 15-16)

Svet, svet, svet. Svetište. Veliko svjetlo. Sin koji nam je dan, Bog silni, Otac vječni, dijete koje nam se rodilo, Knez Mira. Stijeg narodu. Klin učvršćen na sigurnu mjestu. Snaga bijednome, jakost potrebitome u nevolji, sjena za vrućine, utočište od oluje. Snaga vječna. Vijenac slave i kruna krasote. Kamen temeljni, kamen prokušani. Zaklon od oluje. On je kao rijeke vode na sasušenu mjestu, kao sjena velike stijene u zemlji iscrpljenoj, kao skrovište od vjetra. Kralj u svojoj krasoti. Moj vođa. Vječni Bog. Moj izabranik, u kome duša moja uživa. Svjetlo poganima, savez narodu. Uglačana strijela. Slavan. Svetac Izraelov.  Čovjek boli, prezren, odbačen, bijen, udaran, ranjen, satrt. Zlostavljan. Moj udio, moj Tvorac, moj muž, Bog sve zemlje. Svjedok svome puku, vođa, zapovjednik. Otkupitelj. Moćan. (Izaija)

Moj liječnik. JAHVE-SIDKENU, GOSPODIN, naša pravednost. David, njihov kralj. Moje počivalište. (Jeremija 8,22; 23,6; 30,9; 50,6)

Moj hranilac. Glasoviti nasad. JAHVE-ŠAMA, GOSPODIN je ovdje. (Ezekiel 34,23; 34,29; 48,35)

Knez nad knezovima. Mesija, Knez. (Daniel 8,25; 9,25)

Snaga djece Izraelove, nada svojega naroda. (Joel 3,12-16)

Vladar. (Mihej 5,2)

Kralj nad svom zemljom. (Zaharija 14,9)

Oganj ljevačev, lužina suknarova. Moj pročišćivač. Sunce pravednosti. (Malahija 3,2; 3,3; 4,2)

ISUS, Ješua,spasenje. Emanuel, Bog s nama. Novorođeni Kralj Židova. Vladar. Nazarećanin. Mladoženja. Krotak, ponizan. Onaj o kome Otac kaže: Moj ljubljeni, u kome uživa duša moja. Sin Boga živoga. Isus, Krist. Stijena, graditelj. Prorok iz Nazareta. Izdan. Izrugan. Razapet. (Matej)

Svetac Božji. Moj brat. Tesar. Njegov život je otkupnina. Sin Blagoslovljenoga. (Marko)

Sin Svevišnjega. Bog, moj Spasitelj. Rog spasenja. Osvit s visine. Spasitelj, koji je Krist Gospodin. Spasenje Božje. Slava svoga naroda, Izraela. Gospodar subote. Moj iscjelitelj. Krist Božji. Moj sluga. Izabranik Božji. USKRSLI! Prorok silan u djelu i riječi. (Luka)

Riječ. Riječ koja bijaše s Bogom. Riječ koja bijaše Bog. Svjetlo ljudima. Svjetlo istinito. Riječ koja tijelom postade. Jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju. Jaganjac Božji. Moj učitelj. Dar Božji. Mesija. Kruh Božji. Kruh života. Moje jelo, moje piće. Svjetlo svijeta. Vrata ovcama. Dobri pastir, koji polaže svoj život. Poslan od Oca. Uskrsnuće. Kralj Kćeri sionske. Zrno pšenice. Svjetlo. Moj Gospodin, Učitelj. Moj primjer. Put, istina, život. Trs. Bičevan. Okrunjen vijencem od trnja. Razapet kao KRALJ ŽIDOVA. (Ivan)

Uzvišen. Proslavljen. Svetac i Pravednik. Knez života. Pomazan. Knez i Spasitelj. Gospodin Isus, Gospodin svima. Sudac. Isus Nazarećanin. (Djela)

Pomirilište po vjeri. Isus Krist, naš Gospodin. Prvorođeni među mnogom braćom. Iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Gospodin nad svima. Izbavitelj. Gospodar i mrtvih i živih. Poslužitelj obrezanih. (Rimljanima)

Moja mudrost, moja pravednost, moje posvećenje, moje otkupljenje. Temelj. Moja pasha. Ta duhovna Stijena. Glava svakome muškarcu. Prvenac onih koji su usnuli. Posljednji Adam, duh životvorni. Slika Božja. Njegov neizrecivi dar. (1. i 2. Korinćanima)

Moj mir. Prinos, žrtva. Glava nad svime crkvi. Onaj koji ispunjava sve u svemu. (Efežanima 2,14; 5,2; 1,22-23)

Sluga, koji se ponizio do smrti, i to smrti na križu. (Filipljanima 2,7-8)

Gospodin Isus Krist. Slika nevidljivoga Boga, prvorođenac svakoga stvorenja. Stvoritelj svega. Prvorođenac od mrtvih, glava tijela, crkve. Glava svakog vrhovništva i vlasti. Moje sve i u svima. (Kološanima 1,2. 15-16. 18; 2,10; 3,11)

Sam naš Gospodin Isus Krist. Gospodin mira. (2. Solunjanima 2,16; 3,16)

Gospodin nade. Bog očitovan u tijelu. Opravdan. Posrednik. Pravedan sudac. (1. Timoteju 1,1; 3,16; 2,5; 2. Tim 4,8)

Veliki Bog i Spasitelj naš, Isus Krist. (Titu 2,13)

Pokoran. (Filipljanima 2,8)

I njegovo je prijestolje u vijeke vjekova. Nositelj svega. Savršeni otisak svoje osobe. Sjaj slave svoje. Isus Krist, isti jučer, danas i zauvijek. Pastir ovaca. Veliki Pastir kojeg je Bog izveo od mrtvih. Bogoslužitelj svetinje i istinskoga Šatora. Njegovo tijelo je zastor kroz koji nam je otvorio put nov i živ. Žrtvenik. Preteča. Svećenik. Velesvećenik. Veliki Velesvećenik. Zastupnik. Jamac. Oporučitelj. Začetnik spasenja. Začetnik i dovršitelj vjere. Kralj pravednosti, kralj mira. Okrunjen slavom i čašću. Iskušavan u svemu. Milosrdan i vjeran. Svet, nedužan, neokaljan, odijeljen. Savršen. Moj pomoćnik. (Hebrejima)

Jaganjac bez mane i bez ljage. Živi kamen, kamen ugaoni, dragocjeni kamen. Bez grijeha. Vrijeđan. Nadpastir koji će se ponovno pojaviti. Zvijezda Danica. Moj Spasitelj. (1. i 2. Petrova)

Riječ života. Život. Život vječni koji bijaše kod Oca. Isus Krist pravednik. Spasitelj svijeta. Istiniti Bog. Zagovornik. (1. Ivanova)

Isus Krist, prvorođenac od mrtvih, vladar kraljeva zemaljskih. Alfa i Omega, početak i svršetak, Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svemogući. Prvi i Posljednji. Živi. Stablo života. Skrivena mana. Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak stvorenja Božjega. Lav koji je iz plemena Judina. Jaganjac zaklani. Jaganjac koji je posred prijestolja. Jaganjac zaklan od postanka svijeta. Kralj svetih. Gospodar gospodarā. Vjerni i Istiniti. Okrunjen mnogim krunama. Riječ Božja. Kralj kraljeva. Hram. Sjajna zvijezda Danica. (Otkrivenje)

Ukoliko još niste, pokajte se i povjerujte u Isusa Krista, Boga Svemogućega koji ima ključeve Podzemlja i Smrti. Jedinog posrednika, zagovornika, zastupnika i puta do Boga Oca. Nema drugog puta, ni drugog imena kojeg je Bog dao ljudima po kojem se mogu spasiti prije strašne i velike osude koja dolazi na ovaj svijet.

Komentari

komentari