Biblija plus? Ili nam je Biblija dovoljna?

210
pregleda
Biblija plus Ili nam je Biblija dovoljna

Biblija ili Biblija plus? Biblija ili teologija, propovijedi, knjige, službe? Kad drugo zamijeni prvo.

Je li nam Biblija dovoljna ili joj moramo dodati teološke knjige, knjige o Duhu Svetome, knjige kako moliti, kako čuti Božji glas, kako proučavati Bibliju, kako voditi crkvu itd.? Možemo li razumjeti Božju Riječ, ili se trebamo služiti knjigama, komentarima i priručnicima kako bismo bolje razumjeli ono što nam Bog želi reći?

Ako kažemo da nam je Biblija sve što nam treba za pobožan život, kao što jest, zašto tako lako upadamo u zamku ekstra biblijskih otkrivenja i vezujemo se za razne učitelje koji nam oblikuju mišljenja?

„Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti: da čovjek Božji bude savršen, posve opremljen za svako dobro djelo.“ /2. Timoteju 3,16-17

Ništa vas neće bolje naučiti, uvjeriti, popraviti, odgojiti u pravednosti, usavršiti i opremiti za SVAKO dobro djelo, kao što će čista Božja Riječ.

Kad Isus kaže da će nas Duh Sveti poučavati o svemu i voditi u svu istinu, ta riječ stoji. Zašto onda tako lako vjerujemo ljudima da će nas uputiti u istinu? Nisu li sve lažne doktrine upravo nastale na ovaj način? Mnogi kršćani oblikuju svoja uvjerenja na ljudskim tradicijama i time sprečavaju djelovanje Duha Božjega da ih uputi u svu istinu. Upadaju u opasnost vezivanja za ljudske doktrine i dogme, nasjedajući na razne demonske nauke i zavodničke duhove.

„Dobro je Izaija prorokovao o vama, licemjeri; kao što je pisano: ‘Ovaj me narod usnama časti, ali im je srce daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući kao nauk ljudske zapovijedi.’ Jer napustili ste zapovijed Božju i držite ljudsku predaju, pranje vrčeva i čaša; i još mnogo toga sličnoga činite.’ I reče im: ‘Lijepo ostavljate zapovijed Božju da biste mogli držati svoju predaju.“ /Marko 7,6-9

Što Isus govori o ovim ljudima koji ljudsku riječ – teologiju, predaju, tradiciju – stavljaju iznad Božje Riječi? Licemjeri, srce im je daleko od Isusa, drže ljudske dogme, ritualna bogoštovlja. Usta su im puna Isusa, oni štuju Isusa, ali gdje im je srce? Napuštaju ono što Bog zapovijeda u zamjenu da bi držali svoja učenja.

Zašto je Biblija plus toliko opasna?

To su komentari ljudi o kojima ne znate apsolutno ništa. Odakle znate da su ti ljudi koji pišu te komentare stvarno nanovorođeni? Da su njihova tumačenja stvarno po Duhu Svetome? Kako im možete bezrezervno vjerovati? Netko može napamet poznavati Pismo, kao što ga poznaje i Sotona, ali to nije nikakvo mjerilo ispravnog tumačenja i povezivanja Riječi u cjelinu. Sotona je majstor izvrtanja, poslužit će se Riječju, ali izvrnuto, što je izvanredan recept za svaki lažni nauk. Netko se može jako dobro pretvarati da je Kristov, kao što se i Sotona pretvara u anđela svjetla. Zašto smo toliko naivni i dozvoljavamo svakome da nam oblikuje uvjerenja, pored živoga Boga koji jedva čeka da ga tražimo i da nas vodi?

Nažalost, velika opasnost leži upravo u samim crkvama. Naročito za tek nanovorođene vjernike koji ulaze u ove crkve, te im takvima neutemeljenima u vjeri oblikuju i izgrade potpuno pogrešno uvjerenje na razne biblijske teme.

Kako ćete raspoznavati duhove? Kako ćete raspoznavati crkve, vođe, propovjednike, učitelje koje vam propagiraju ako ne poznajete Božju Riječ?

Prvo što vam ove korumpirane crkve uvale su probrana štiva i knjige učitelja koje slijede. Mnogi od tih učitelja su samopromotori, koji rade za vlastitu slavu i novac, ne za Boga, a predstavljaju se u stilu: „Ova će vas knjiga uvesti u jedan sasvim novi odnos s Bogom!“ Ili, „Kroz ovu knjigu dobit ćete novu dimenziju o tome što je Bog mislio kad je rekao…“ Ili, „Kroz ovo ćete iskusiti nadnaravnu Božju prisutnost, ili doživjeti nove objave s neba.“ Ili, „Kroz ovaj seminar upoznat ćete što stvarno znači učeništvo.“

Kroz svoje literature uvijek donose nešto „novo“ što još ne znate, drugim riječima, donose njihova otkrivenja koja možete spoznati po njima, a ne po Duhu Svetome kroz Riječ. Njih se stavlja u prvi plan štovanja, zato su mnogi idolopoklonički navezani na ove učitelje. Uviđate li kako vas Sotona vara?

Dobivate uvid o nečemu iz Biblije iz druge ili treće ruke. Je li to Kristovo učeništvo? Čiji smo sljedbenici i učenici? Koga slijedimo i oponašamo? Što nam oblikuje um, ono od tijela ili od Duha? Ono što je od tijela uvijek rezultira tjelesnim. Ono što je od Duha uvijek rezultira plodom Duha.

Samopromocija je jedan od ključnih znakova lažnih učitelja. Upućuju vas na sebe, preko njih kao posrednika do Boga. Kad je fokus na učitelju, njegovim djelima, službama, knjigama, seminarima, tečajevima, komentarima, umjesto na Božjoj Riječi, onda znate da je riječ o samopromotivnom kultu. Mnogi od njih su se obogatili na račun samopromotivnih službi. A još im i plaćate da vas zavode. Kako bi Isus reagirao na ovu trgovinsku razmjenu unutar kršćanstva?

Nažalost, mnogi vjernici naučeni krivo kroz tuđe teologije prilagođavaju Pismo sebi i svom životnom stilu, umjesto da se oni prilagođavaju Pismu. Ne žele zdravi nauk, zato će u zamjenu dobiti lažne učitelje.

„Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši; i odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama.“ /2. Timoteju 4,3-4

Za ostale koji čeznu za Bogom i Njegovom pravednošću važno je osobno poznavati Božju Riječ i tražiti Boga da nam sve otkriva. Učitelji nisu tu da im bezrezervno vjerujemo, nego da ih testiramo vode li nas ispravno kroz Božju Riječ. Učitelja je gomilu u današnje vrijeme, iako Biblija kaže da među nama ne bude mnogo učitelja, jer takvi primaju strožu osudu. Učitelji su smjernice, a ne nepogrešivi oslonac da će nas uputiti u sve točno. Jedini nepogrešivi je Duh Sveti u nama kad ga tražimo da nas vodi. Biblija kaže da učitelji moraju biti besprijekorni u nauku. A kako ćete znati jesu li besprijekorni u nauku ako osobno ne poznajete Pismo? Lijenost se skupo plaća, za mnoge vječnom propašću.

Sva podijeljena mišljenja nastaju upravo iz dodatka ljudskog nauka umiješanog u Božju Riječ. Tumačenja po tijelu, a ne po Duhu.

Kad bi svi vjernici u poniznosti duha pristupali i izravno tražili od Boga sve odgovore po Duhu koji je u nama koji vjerujemo, svi bismo se našli u istini, ne bi bilo neslaganja, sukoba, razilaženja. Bili bismo jedne misli, kao što nas Biblija poziva.

Dakle, jedina knjiga koja nam je potrebna za kršćanski život je Biblija. Neke knjige mogu biti korisne za vjernika, ali također mogu uzrokovati da počnemo vjerovati ono što nećemo dobiti ako se držimo isključivo Božje Riječi i dopustimo Duhu Svetom da nas poučava. Možete li kao kalvinist iskreno reći da biste postali kalvinist da ste ikad bili izloženi samo Riječi Božjoj, i da vam nitko nije propovijedao kalvinizam? Ako ste sljedbenik učenja i prakse Billa Johnsona, možete li iskreno reći da biste vjerovali u ono što sada vjerujete da ste oduvijek bili izloženi samo Riječi Božjoj i nikada niste čuli propovijedi ljudi poput Billa Johnsona, Heidi Baker ili Todd Whitea? Više u videu.

Više na vezane teme na tagu: TEOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.