Abortus – najveći zločin današnjice

5463
pregleda
abortus zločin

U modernom društvu abortus je žrtvovanje vlastitog djeteta da bismo realizirali sami sebe. Ubijamo dijete koje smo začeli vlastitom odgovornošću – u korist školovanja, karijere, posla, društva, mladosti, zabave i slično. Umjesto žrtvovanja sebe poradi onog za što smo sami odgovorni, žrtvujemo drugoga i odabiremo samo-realizaciju. Ne ljubimo bližnjega kao same sebe; ljubimo više sebe nego bližnjega. A naša nas okolina u tome podržava i uči da je to sasvim u redu.

Živimo u svijetu pomračenog uma, kada se zlo naziva dobrim, a dobro zlim; kada se vrši nepravda i prolijeva nedužna krv.

„Žrtvovali su i svoje sinove, i kćeri svoje zlodusima, i prolijevali krv nedužnu, krv svojih sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu kumirima kanaanskim; i zemlja bijaše krvlju okaljana. Tako se onečistiše djelima svojim, odaše se bludu svojim nedjelima. Tad GOSPOD planu gnjevom na puk svoj i zgadi mu se njegova baština. I predade ih u ruku poganima te vladahu njima oni što ih mrze. Pritisnuše ih i neprijatelji njihovi te bijahu pokoreni rukom njihovom.“ /Psalam 106,37-42

Krvožedni ljudi mrze nedužna, a čestiti traže dušu njegovu.“ /Izreke 29,10

„Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu; koji od gorkoga prave slatko, a od slatkoga gorko! Jao onima koji su mudri u svojim očima i razumni sami pred sobom!“ /Izaija 5,20-21

Žure proliti krv nerođene djece!

 „A kad u molitvi ruke svoje širite, ja od vas oči svoje zaklanjam; i kad nižete molitve, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle. Operite se, očistite se; uklonite zloću svojih djela ispred mojih očiju, prestanite zlo činiti.“ /Izaija 1,15-16

„Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a prsti vaši u bezakonju; vaše su usne govorile laž, jezik vaš mrmlja opačine. Nitko ne poziva na pravdu i nitko se ne parbi za istinu; uzdaju se u ništavilo i govore laž, zaniješe zloću i rađaju bezakonje.“ /Izaija 59,3-4

„Noge im k zlu hitaju i žure proliti krv nedužnu; misli su im misli bezakoničke, pustoš i propast na njinim su putovima. Put mira ne upoznaše i nema pravde na njihovim stazama. Iskrivili su svoje putove; tko god njima kroči, mira ne poznaje.“ /Izaija 59,7-8

„Sine moj, ako te grješnici mame, ne pristaj; ako reknu: ‘Hodi s nama, da vrebamo krv, da ni zbog čega uhodimo nedužnoga…’ Sine moj, ne idi s njima na put, uzdrži nogu svoju od njihove staze. Jer njihove noge hitaju k zlu i žure prolijevati krv.“ /Izreke 1,10-16

„Jer ako zaista popravite svoje putove i djela svoja, ako zaista budete vršili pravdu između čovjeka i bližnjega njegova, ako ne budete tlačili pridošlicu, sirota i udovicu i ako ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu i išli za drugim bogovima na svoju nesreću, onda ću vam dati da boravite na ovome mjestu, u zemlji što sam je ocima vašim dao zavijek i dovijeka.“ /Jeremija 7,5-7

„Proklet bio tko primi mito da oduzme život krvi nedužnoj. I neka sav puk rekne: ‘Amen’.“ /Ponovljeni zakon 27,25

ŠTO KAŽE ZNANOST?

Bez obzira na društvene konstrukcije i filozofije, znanost tvrdi da život svakog ljudskog bića započinje začećem. Oplodnjom, to jest spajanjem muške i ženske jajne stanice, nastaje nova zasebna jedinka, zaseban život, zasebna krv, zasebna DNK – u koju je upisan identitet čovjeka: boja očiju, boja kože, boja kose, spol, visina, građa, inteligencija, sklonost oboljenjima itd. Ta prva stanica sadrži toliko genetskih informacija da ne bi stale u pet setova Enciklopedije Britannice.

Dakle, fetus je genetski jedinstvena osoba, novo ljudsko tijelo. Fetus NIJE ženino tijelo; fetus je UNUTAR ženinog tijela. Čovjek nije slučajna nakupina stanica kako nas uči lažna evolucionistička dogma.

„Evo, djeca su baština GOSPODNJA, plod utrobe njegova je nagrada.“ /Psalam 127,3

Roditelji, ne odbacujte Božju nagradu za nešto što mislite da je u ovom svijetu važnije. Ništa nema toliko veliku cijenu nego oduzeti drugom ljudskom biću život. Najosnovnije ljudsko pravo jest da čovjek živi. Ako je nešto zakonito, ne znači da je ispravno. Bog nam govori da je život tijela u krvi, i to je danas znanstveno dokazana činjenica.

„Život svakoga tijela je krv njegova.“ /Levitski zakonik 17,14

„Zametak [embrij] moj već gledahu oči tvoje, i u knjizi tvojoj svi ovi udovi bijahu zapisani; dani su mi određeni dok još nijednog od njih ne bijaše.“ /Psalam 139,16

U našoj DNK zapisana je čak i duljina našeg života.

Kao što smo već rekli, oplođena ženska jajna stanica (zigota) sadrži čitavu informaciju o čovjeku. Pa ako već prva stanica sadrži potpunu informaciju o čovjeku, kako onda nije ljudsko biće?

A postoji i još jedna zanimljivost. Definicija stanice, koju biolozi uče djecu u osnovnoj školi, glasi:

STANICA JE GRAĐEVNA JEDINICA ŽIVOTA.

Dakle, sami znanstvenici potvrđuju da život nastaje s prvom stanicom. Sve i da jest dijete samo nakupina stanica do trećeg semestra, kao što tvrde pobornici abortusa, to je nakupina građevnih jedinica ŽIVOTA. A ako je stanica građevna jedinica života, onda ne možemo tvrditi da život nastaje u nekom drugom trenutku prenatalnog razvoja čovjeka, odnosno razvoja od začeća do rođenja.

Uostalom, svaka odrasla osoba je isto nakupina stanica – sadrži 100 bilijuna stanica prosječnog promjera 10 µm i mase 1 nanograma. Razlika je u tome što nije slučajna nakupina stanica, već svrhovita Božja kreacija.

BOŽJE ČUDO U UTROBI

„Onaj koji je mene stvorio u utrobi, nije li stvorio i njega? Nije li nas isti sazdao u maternici?“ /Job 31,15

„Jer ti si onaj koji me iz utrobe izvede, pouzdanje mi dade na grudima majke moje. Na te se oslanjam od rođenja, od utrobe majke moje ti si Bog moj.“ /Psalam 22,9-10

„Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u utrobi majke moje. Hvalit ću te što sam strahovito čudesno sazdan; čudesna su djela tvoja i duša moja dobro to zna. Kosti moje od tebe ne bijahu skrivene dok sam stvaran u tajnosti, otkan u dubini zemlje.“ /Psalam 139,13-15

„Ovako veli GOSPOD koji te stvorio i koji te od utrobe sazdao, koji će ti pomagati: ‘Ne boj se…“ /Izaija 44,2

„Ovako veli GOSPOD, koji te otkupio i koji te sazdao od utrobe: ‘Ja sam GOSPOD koji sam sve stvorio, koji sam nebesa sȃm razapeo i razastro zemlju samostalno.“ /Izaija 44,24

„Prije no što te sazdah u utrobi, poznadoh te; i prije no što izađe iz krila materina.“ /Jeremija 1,5

ABORTUS – MORALNO PITANJE

Ako zanemarimo pitanje je li abortus legalan ili ilegalan, postoje li argumenti da je abortus moralan? Danas životinje imaju veću vrijednost i prava nego ljudski fetus.

Dobro društvo može preživjeti ako ljudi čine moralne stvari. Ali dobro društvo ne može preživjeti ako nemoralne stvari naziva MORALNIMA.

Zauzmimo se za prava nerođene djece, prava onih koji se ne mogu sami braniti. Svatko ima pravo na život.

„Otvaraj usta svoja za nijemoga, za pravo sviju što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravdu ubogu i potrebitu.“ /Izreke 31,8-9

Na CC uključite prijevod.

ZLOČIN NAD ZLOČINIMA

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, svake godine se u svijetu napravi 40-50 milijuna abortusa. To je 125.000 svakodnevnog masakra u majčinoj utrobi. Ironično, tamo gdje bi dijete trebalo biti najsigurnije, ispod samog majčinog srca, tamo se počinja najveći zločin u povijesti čovječanstva, genocid nad genocidima.

Brojilo na ovom linku: http://www.worldometers.info/abortions/ pokazuje trenutni broj abortusa ove godine. Brojka raste iz sekunde u sekundu. Približno svake sekunde abortira se barem jedno dijete, preciznije skoro 1,5 abortusa u sekundi.

UPOZORENJE: Sljedeći sadržaj bi vas mogao uznemiriti, ali je vrlo važno da ga prenesemo.

U slučaju da još uvijek mislite kako abortus nije ubojstvo…

DEMONIZIRANOST VRŠITELJA ABORTUSA

Na videu ispod imate priliku vidjeti demonsko očitovanje, reakciju vršitelja abortusa na riječ da se mora pokajati. Kaže da voli i uživa ubijati djecu. Krajnji stadij otvrdnulog srca mora biti kad dobro znate da vadite dijete iz majčine utrobe, a svejedno to namjerno činite.

One koji vrše abortuse ne možemo niti nazivati liječnicima; oni ne liječe ljude, već ubijaju ljude. Ipak, znamo da je duhovno sljepilo u pitanju, demoniziranost, teška nevjera, mrkla tama. Kome smeta ljudski život? Samo „kradljivac dolazi da ukrade, zakolje i uništi.“ /Ivan 10,10

Kad uporno činite zlodjelo, na početku možda i postoji grizodušje i žaljenje, ali što ga više ponavljate, sve više otupljujete svoju savjest do stanja kad se više ne možete pokajati. Bog vas pušta da rastete u svojoj nevjeri i zlu da biste u konačnici bili pravedno osuđeni.

„Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu — da se ne razotkriju djela njegova.“ /Ivan 3,20

„Zli pak ljudi i varalice napredovat će iz zla u gore — zavodeći i bivajući zavedenima.“ /2. Timoteju 3,13

ZA ZLOČIN NETKO MORA ODGOVARATI!

Abortus je prekid života. Tko god vam govori da je pobačaj pravo svake žene, nesvjesno ili namjerno, zagovara pravo na smrt, i sam je sudionik u prolijevanju krvi. Nažalost, nema spoznaju Isusa, stoga nema ni spoznaju života. Isus je Život (Ivan 14,6).

PRAVO NA POBAČAJ = PRAVO NA UBOJSTVO = PRAVO NA GRIJEH = PRAVO NA SMRT

„Tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv proliti čovjek. Jer na svoju sliku Bog načini čovjeka!“ /Postanak 9,6

Koliko je abortus odvratna praksa govori i činjenica da se ubraja među šest stvari koje Bog mrzi.

„Ovo šestero mrzi GOSPOD, a sedmero ih je gnusoba duši njegovoj: uznosite oči, lažljiv jezik i ruke koje prolijevaju krv nedužnu…“ /Izreke 6,16-17

I BI UBROJEN MEĐU ZLOČINCE…

„A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja; na njemu bijaše kazna — radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni.“ /Izaija 53,5

„Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.“ /Rimljanima 6,23

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Drage majke koje ste se u vlastitom neznanju ili pod pritiskom okoline podvrgnule abortusu, znajte da je Isus umro i za vas na križu. Prolio svoju krv za vas, kao i za svako abortirano dijete. Platio cijenu kako bi vam bilo oprošteno. Isus vas čeka široko otvorenih ruku da mu predate svoj teret i bol. Želi vas zagrliti svojom ljubavlju i iscijeliti. Želi vam oprostiti i dati vam vječni život.

LJUBI LI BOG DIJETE ZAČETO SILOVANJEM?

Izgovor da silovane žene trebaju pobaciti samo je jako loš izgovor za ubojstvo i loša politička propaganda. Propaganda protiv ljudskog života i prava svakog djeteta na život. Dijete nije krivo za grijehe vlastitih roditelja!

Zašto se ne pitaju djeca nastala putem silovanja jesu li trebala biti rođena ili ubijena? Ljubi li Bog dijete začeto silovanjem?

„Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za sina svoje utrobe? Jest, one bi mogle zaboraviti, ali ja tebe neću zaboraviti.“ /Izaija 49,15

Žene koje mrze plod svoje utrobe ili svoje dijete, nažalost ne poznaju Božju milost. Isus je platio cijenu abortusa na križu. Tim je ženama potrebna ljubav Božja, spoznaja koliko je toga njima oprošteno. Jer samo onaj kome je oprošteno, može i sam opraštati drugima.

Pogledajte svjedočanstvo silovane žene koja je odlučila zadržati dijete.

Više na temu abortusa možete naći OVDJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.