45 ispunjena proročanstva o Mesiji

3056
pregleda
proročanstva Isus

Starozavjetne knjige sadrže mnoge stihove o Mesiji – sva proročanstva koja je Isus Krist ispunio. Na primjer, Isusovo raspeće prorečeno je u Psalmu 22,16-18 oko 1.000 godina prije nego što se Krist rodio, davno prije nego što se ova metoda egzekucije prakticirala.

Neki bibličari kažu da postoji više od 300 proročkih stihova ispunjenih u Isusovom životu.

Nakon uskrsnuća propovjednici novozavjetne crkve počeli su službeno naviještati da je Isus Krist Mesija po Božjem pomazanju:

„Neka dakle sa sigurnošću zna sav dom Izraelov: toga Isusa kojega vi razapeste Bog je učinio i Gospodinom i Kristom.“ /Djela 2,36

„Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, odijeljen za evanđelje Božje, što ga Bog unaprijed obeća po prorocima svojim u Svetim pismima, o Sinu svojemu, rođenu iz potomstva Davidova po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u sili, po Duhu svetosti, uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu Gospodinu našemu.“ /Rimljanima 1,1-4

PROROČANSTVA KOJA JE ISUS ISPUNIO

Iako ovaj popis ne uključuje sva proročanstva, slijedi 45 mesijanska proročanstva koja su jasno ispunjena u Isusu Kristu, zajedno s pratećim referencama iz Starog i Novog zavjeta

1. Mesiju će roditi žena.

Postanak 3,15; Matej 1,20; Galaćanima 4,4

2. Mesija će se roditi u Betlehemu.

Mihej 5,2; Matej 2,1; Luka 2,4-6

3. Mesiju će roditi djevica.

Izaija 7,14; Matej 1,22-23; Luka 1,26-31

4. Mesija će doći po liniji Abrahama.

Postanak 12,3; Postanak 22,18; Matej 1,1; Rimljanima 9,5

5. Mesija će biti Izakov potomak.

Postanak 17,19; Postanak 21,12; Luka 3,34

6. Mesija će biti Jakovljev potomak.

Brojevi 24,17; Matej 1,2

7. Mesija će doći iz Judina plemena.

Postanak 49,10; Luka 3,33; Hebrejima 7,14

8. Mesija će biti nasljednik prijestolja kralja Davida.

2. Samuelova 7,12-13; Izaija 9,7; Luka 1,32-33; Rimljanima 1,3

9. Mesijino prijestolje bit će pomazano i vječno.

Psalam 45,6-7; Daniel 2,44; Luka 1,33; Hebrejima 1,8-12

10. Mesija će se zvati Emanuel.

Izaija 7,14; Matej 1,23

11. Mesija će jedno vrijeme provesti u Egiptu.

Hošea 11,1; Matej 2,14-15

12. Dogodit će se masakr djece tamo gdje se Mesija rodi.

Jeremija 31,15; Matej 2,16-18

13. Poslanik će pripraviti put za Mesiju.

Izaija 40,3-5; Luka 3,3-6

14. Mesiju će odbaciti njegovi ljudi.

Psalam 69,8; Izaija 53,3; Ivan 1,11; Ivan 7,5

15. Mesija će biti prorok.

Ponovljeni zakon 18,15; Djela 3,20-22

16. Mesiji će prethoditi Ilija.

Malahija 4,5-6; Matej 11,13-14

17. Mesiju će proglasiti Sinom Božjim.

Psalam 2,7; Matej 3,16-17

18. Mesiju će zvati Nazarećanin.

Izaija 11,1; Matej 2,23

19. Mesija će donijeti svjetlo u Galileju.

Izaija 9,1-2; Matej 4,13-16

20. Mesija će govoriti u prispodobama.

Psalam 78,2-4; Izaija 6,9-10; Matej 13,10-15. 34-35

21. Mesija će biti poslan da iscijeli one srca slomljena.

Izaija 61,1-2; Luka 4,18-19

22. Mesija će biti svećenik po redu Melkisedekovu.

Psalam 110,4; Hebrejima 5,5-6

23. Mesiju će zvati Kraljem.

Psalam 2,6; Zaharija 9,9; Matej 27,37; Marko 11,7-11

24. Mesiju će slaviti mala djeca.

Psalam 8,2; Matej 21,16

25. Mesiju će izdati.

Psalam 41,9; Zaharija 11,12-13; Luka 22,47-48; Matej 26,14-16

26. Procijenjen novac od izdaje Mesije koristit će se za lončarevo polje.

Zaharija 11,12-13; Matej 27,9-10

27. Mesiju će lažno optužiti.

Psalam 35,11; Marko 14,57-58

28. Mesija neće govoriti ništa pred svojim optužiteljima.

Izaija 53,7; Marko 15,4-5

29. Mesiju će pljuvati i udarati.

Izaija 50,6; Matej 26,67

30. Mesiju će mrziti bez ikakvog razloga.

Psalam 35,19; Psalam 69,4; Ivan 15,24-25

31. Mesiju će razapeti s kriminalcima.

Izaija 53,12; Matej 27,38; Marko 15,27-28

32. Mesiji će dati da pije ocat.

Psalam 69,21; Matej 27,34; Ivan 19,28-30

33. Mesijine ruke i noge će probosti.

Psalam 22,16; Zaharija 12,10; Ivan 20,25-27

34. Mesiji će se rugati i ismijavati ga.

Psalam 22,7-8; Luka 23,35

35. Vojnici će baciti kocku za Mesijine halje.

Psalam 22,18; Luka 23,34; Matej 27,35-36

36. Mesijine kosti neće biti slomljene.

Izlazak 12,46; Psalam 34,20; Ivan 19,33-36

37. Mesiju će Bog napustiti.

Psalam 22,1; Matej 27,46

38. Mesija će moliti za svoje neprijatelje.

Psalam 109,4; Luka 23,34

39. Vojnici će probosti Mesijin bok.

Zaharija 12,10; Ivan 19,34

40. Mesiju će pokopati među bogataše.

Izaija 53,9; Matej 27,57-60

41. Mesija će uskrsnuti od mrtvih.

Psalam 16,10; Psalam 49,15; Matej 28,2-7; Djela 2,22-32

42. Mesija će uzaći na nebo.

Psalam 24,7-10; Marko 16,19; Luka 24,51

43. Mesija će biti posjednut zdesna Bogu.

Psalam 68,18; Psalam 110,1; Marko 16,19; Matej 22,44

44. Mesija će biti žrtva za grijeh.

Izaija 53,5-12; Rimljanima 5,6-8

45. Mesija će se ponovno vratiti.

Daniel 7,13-14; Otkrivenje 19

Ovi i mnogi drugi starozavjetni stihovi o Izraelovom Mesiji ispunili su se u novozavjetnom životu Isusa Krista. Zajedno tvore vodeći dokaz za Kristovo božanstvo. Dok je Isus obavljao svoju službu, znao je da ispunjava ova proročanstva i stoga je koristio Stari zavjet (proroke) da potvrdi svoje tvrdnje da je Sin Božji u tijelu:

„Tada im on reče: ‘O, bezumni i srca spora da vjerujete sve što su rekli proroci: nije li Krist trebao to pretrpjeti i ući u svoju slavu?’ I, počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im u svim Pismima ono što ima o njemu.“ /Luka 24,25-27

„Istražujte Pisma, jer po njima mislite imati život vječni: i ona su ta koja svjedoče za mene. I ne želite doći k meni, da život imate.“ /Ivan 5,39-40

Obrada prema: Learnreligions.com

Više na temu proročanstva i dokaza o Mesiji na tagu: ISUS.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.