135 pitanja koja je Isus postavio

6292
pregleda
pitanja Isus
Foto: Pixabay

Jedna od većih pogreški koje ljudi čine u čitanju Biblije jest da ju čitaju kao promatrači. Za njih je Biblija zbirka priča i događaja koji su se dogodili prije nekoliko tisuća godina. Istina, čitamo povijesne izvještaje.

No, te su drevne priče zapravo naše priče. Mi smo u priči. Vi ste Abraham, Sara, Mojsije, Debora, Jeremija, Ruta, Petar, Pavao, Magdalena, Marija, i ako ste spremni prihvatiti, isto tako ste Isus. Kako otkrivamo priču koju čitamo, mi se pronalazimo u priči. Ne možemo jednostavno gledati što drugi kažu ili čine ili odgovaraju. Jer ono što su Petar i Magdalena i drugi činili, i mi činimo. Petar je negirao Isusa i pobjegao. I mi to radimo. Magdalena je ljubila i nikad nije odustala, tako trebamo i mi. Magdalena je imala grešnu prošlost i obećavajuću budućnost, tako imamo i mi. Petar je bio strastven i imao naglu narav, tako i mi. No, Petar je također ljubio Gospodina i na kraju dao svoj život za Gospodina. Tako možemo i mi. Isus je trpio i umro, ali uskrsnuo i uzašao u slavu. Tako smo i mi i tako ćemo i mi.

Biblija je naša vlastita priča. Mi smo u njoj. Čitati Bibliju kao puki promatrač znači propustiti osnovno. Biblija je naša priča.

U svjetlu ove suštine javlja se još jedan vrlo važan i snažan ključ za otključavanje teksta. Ključ je jednostavno ovaj: Odgovorite na pitanje! Među mnogim stvarima koje je Isus činio, postavljao je mnoga pitanja! A kad god čitate Evanđelja i Isus postavi pitanje, odgovorite na njega! Nemojte čekati da vidite što su Petar ili Magdalena, ili farizeji ili puk odgovorili. Vi odgovorite na pitanje, svojim riječima. To silno oživljava Pismo.

Dakle, pitanja koja je Isus postavio su sljedeća:
 1. Jer uzljubite li one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Mt 5,46
 2. I ako pozdravite samo svoju braću, što osobito činite? Mt 5,47
 3. A tko od vas brinući se može stasu svojemu dodati jedan lakat? Mt 6,27
 4. I za ruho, što se brinete? Mt 6,28
 5. A što gledaš iverak u oku brata svojega, a u oku svojemu brvna ne opažaš? Mt 7,3
 6. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Zar se grozdovi beru s trnja ili smokve s bodljike? Mt 7,16
 7. Što ste strašljivi, malovjerni? Mt 8,26
 8. Zašto vi mislite zlo u srcima svojim? Mt 9,4
 9. Ta što je lakše — reći: ‘Oprošteni su ti grijesi’ — ili reći: ‘Ustani i hodaj’? Mt 9,5
 10. Mogu li svatovi ženikovi tugovati dokle god je s njima ženik? Mt 9,15
 11. Vjerujete li da to mogu učiniti? Mt 9,28
 12. Što ste izašli vidjeti u pustinju? Mt 11,7
 13. A s kime da usporedim ovaj naraštaj? Mt 11,16
 14. Koji to od vas čovjek koji ima jednu ovcu, ako ova i subotom upadne u jamu, ne bi je uzeo i izvadio? Mt 12,11
 15. Ili kako netko može ući u kuću jakoga i pokućstvo mu oplijeniti ako najprije jakoga ne sveže? Mt 12,29
 16. Porodi zmijski! Kako možete govoriti dobro kad ste zli? Mt 12,34
 17. Tko je majka moja i tko su braća moja? Mt 12,48
 18. Malovjerni, zašto si posumnjao? Mt 14,31
 19. Zašto i vi kršite zapovijed Božju predaje svoje radi? Mt 15,3
 20. Koliko kruhova imate? Mt 15,34
 21. Zar još ne shvaćate? Mt 16,9
 22. Što za me — Sina Čovječjega — kažu ljudi, tko sam? Mt 16,13
 23. A što vi za me kažete, tko sam? Mt 16,15
 24. Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Mt 16,26
 25. O naraštaju nevjerni i iskvareni! Dokle li ću s vama biti? Dokle li vas podnositi? Mt 17,17
 26. Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih? Mt 17,25
 27. Što vam se čini? Ako bi u kojeg čovjeka bilo stotinu ovaca i jedna od njih zalutala, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći tražiti ovu zalutalu? Mt 18,12
 28. Što me zoveš dobrim? Mt 19,17
 29. Što hoćeš? Mt 20,21
 30. Možete li popiti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim sam ja kršten? Mt 20,22
 31. Što hoćete da vam učinim? Mt 20,32
 32. Krštenje Ivanovo, odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi? Mt 21,25
 33. A što vam se čini? Mt 21,28
 34. Zar nikada niste pročitali u Pismima? Mt 21,42
 35. Što me iskušavate, licemjeri? Mt 22,18
 36. Što vi mislite o Kristu? Čiji je on sin? Mt 22,42
 37. Ta što je veće: zlato ili Hram koji to zlato posvećuje? Ta što je veće: dar ili žrtvenik koji taj dar posvećuje? Mt23,17-19
 38. Kako ćete pobjeći od osude paklene? Mt 23,33
 39. Što ženi stvarate neprilike? Mt 26,10
 40. Tako, zar ne mogoste ni jednu uru probdjeti sa mnom? Mt 26,40
 41. Ili misliš da ne mogu sada zamoliti Oca svojega i stavit će mi na raspolaganje više od dvanaest legija anđela? Mt 26,53
 42. Kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti? Mt 26,54
 43. Kao na razbojnika izađoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Mt 26,55
 44. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Mt 27,46
 45. Što to promišljate u srcima svojim? Mk 2,8
 46. Donosi li se svijeća da se pod vagan postavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svijećnjak? Mk 4,21
 47. Sa čime ćemo usporediti kraljevstvo Božje ili kojom ga prispodobom prispodobiti? Mk 4,30
 48. Što ste tako strašljivi? Kako nemate vjere? Mk 4,40
 49. Kako ti je ime? Mk 5,9
 50. Tko mi se dotače haljina? Mk 5,30
 51. Što jaučete i plačete? Mk 5,39
 52. Tako? Ni vi ne razumijete? Mk 7,18
 53. Ne shvaćate li da sve što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti? Mk 7,18
 54. Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovom se naraštaju znak neće dati! Mk 8,12
 55. Što umujete da nemate kruha? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce još otvrdnuto? Oči imate, a ne vidite? I uši imate, a ne čujete? Mk 8,17-18
 56. Kad sam ono pet kruhova razlomio na pet tisuća, koliko ste punih košara ulomaka nakupili? Mk 8,19
 57. A kad sam onih sedam razlomio na četiri tisuće, koliko ste punih košara ulomaka nakupili? Mk 8,20
 58. Kako onda ne razumijete? Mk 8,21
 59. [Slijepcu] Vidiš li što? Mk 8,23
 60. Pa kako je ipak pisano o Sinu Čovječjemu da će mnogo pretrpjeti i biti prezren? Mk 9,12
 61. Što ste putem umovali među sobom? Mk 9,33
 62. Dobra je sol. No ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Mk 9,50
 63. Što vam zapovjedi Mojsije? Mk 10,3
 64. Što me zoveš dobrim? Mk 10,18
 65. Što hoćeš da ti učinim? Mk 10,51
 66. Što me iskušavate? Mk 12,15
 67. Vidiš li te veličanstvene zgrade? Mk 13,2
 68. Spavaš? Mk 14,37
 69. Zar nisi mogao ni jednu uru probdjeti? Mk 14,37
 70. Zašto ste me tražili? Lk 2,49
 71. Niste li znali da mi valja biti u onome što je Oca mojega? Lk 2,49
 72. Što umujete u srcima svojim? Lk 5,22
 73. Što je lakše — reći: ‘Oprošteni su ti grijesi tvoji’ — ili reći: ‘Ustani i hodaj’? Lk 5,23
 74. A što me zovete ‘Gospodine, Gospodine’, a ne činite ono što kažem? Lk 6,46
 75. Gdje vam je vjera? Lk 8,25
 76. Kako ti je ime? Lk 8,30
 77. Tko me se dotače? Lk 8,45
 78. Što si se do neba uzvisio? Lk 10,15
 79. Što je pisano u Zakonu? Kako čitaš? Lk 10,26
 80. Što ti se čini, koji je dakle od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike? Lk 10,36
 81. Nije li onaj koji je načinio vanjštinu načinio i nutrinu? Lk 11,40
 82. Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliteljem nad vama? Lk 12,14
 83. Ako dakle ne možete ni najmanje, što se brinete za ostalo? Lk 12,26
 84. A zašto i sami od sebe ne sudite što je prȁvo? Lk 12,57
 85. Ili koji kralj, kad polazi da se zarati s drugim kraljem, najprije ne sjedne i savjetuje se je li uzmožan s deset tisuća presresti onoga koji dolazi na nj s dvadeset tisuća? Lk 14,31
 86. Dobra je sol. No ako sol izgubi okus, čime će se ona začiniti? Lk 14,34
 87. Koji to od vas čovjek, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavlja onih devedeset devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? Lk 15,4
 88. Ili koja to žena, ako ima deset drahmi pa jednu drahmu izgubi, ne zapali svjetiljku te pomete kuću i brižljivo traži dok je ne nađe? Lk 15,8
 89. Ako dakle u nepravednom bogatstvu ne bijaste vjerni, tko li će vam istinsko povjeriti? Lk 16,11
 90. Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i dao slavu Bogu osim ovoga tuđinca? Lk 17,17-18
 91. A neće li Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu ako je i odužio s njihovom stvari? Lk 18,7
 92. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Lk 18,8
 93. Jer koji je veći? Onaj koji je za stolom ili onaj koji služi? Lk 22,27
 94. Što spavate? Lk 22,46
 95. Jer ako to čine sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? Lk 23,31
 96. Kakve su to riječi koje hodajući razmjenjujete jedan s drugim i što ste turobni? Lk 24,17
 97. Što se dogodilo? Lk 24,19
 98. Nije li trebalo da Krist to pretrpi te uđe u svoju slavu? Lk 24,26
 99. Što ste uznemireni? I zašto sumnje dolaze u srca vaša? Lk 24,38
 100. Imate li ovdje što za jelo? Lk 24,41
 101. Što tražite? Iv 1,38
 102. Što ja imam s tobom? Iv 2,4
 103. Ti si učitelj Izraelov pa da to ne razumiješ? Iv 3,10
 104. Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem nebesko? Iv 3,12
 105. Hoćeš mi dati piti? Iv 4,7
 106. Želiš li ozdraviti? Iv 5,6
 107. Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedni od drugih, a slavu koja dolazi od jedinoga Boga ne tražite? Iv 5,44
 108. Ali ako Mojsijevim pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima? Iv 5,47
 109. Gdje ćemo kupiti kruha da bi ovi jeli? Iv 6,5
 110. Zar vas to sablažnjava? Iv 6,61
 111. Što dakle ako budete vidjeli Sina Čovječjega kako uzlazi gdje je prije bio? Iv 6,62
 112. Zar i vi hoćete otići? Iv 6,67
 113. Nisam li ja izabrao vas? Iv 6,70
 114. Nije li vam Mojsije dao Zakon, a nitko od vas Zakon ne vrši? Iv 7,19
 115. Zašto tražite da me ubijete? Iv 7,19
 116. Ako čovjek primi obrezanje u subotu a da se ne prekrši Mojsijev zakon, srdite li se na mene što sam ozdravio svega čovjeka u subotu? Iv 7,23
 117. Ženo, gdje su oni, tužitelji tvoji? Nitko te ne osudi? Iv 8,10
 118. Zašto govor moj ne razumijete? Iv 8,43
 119. Tko će mi od vas dokazati grijeh? Iv 8,46
 120. Ali ako istinu govorim, zašto mi vi ne vjerujete? Iv 8,46
 121. Kako vi onomu kojega Otac posveti i posla na svijet kažete: ‘Huliš!’, jer rekoh ‘Sin sam Božji!’? Iv 10,36
 122. Nema li dan dvanaest sati? Iv 11,9
 123. Vjeruješ li ovo? Iv 11,26
 124. Gdje ste ga položili? Iv 11,34
 125. Razumijete li što sam vam učinio? Iv 13,12
 126. Toliko sam vremena s vama, a ti me ne poznaješ? Iv 14,9
 127. Koga tražite? Iv 18,4. 7
 128. Čašu koju mi dade Otac, zar da je ne ispijem? Iv 18,11
 129. Zašto mene pitaš? Iv 18,21
 130. Ako sam zlo govorio, posvjedoči o zlu! Ako li dobro, zašto me udaraš? Iv 18,23
 131. Kažeš li ti to sȃm od sebe ili ti drugi rekoše o meni? Iv 18,34
 132. Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Iv 20,15
 133. Dječice, da nemate što za jelo? Iv 21,5
 134. Voliš li me? Iv 21,17
 135. Što ti imaš s time? Iv 21,22

Obrada; Izvor: blog.adw.org / mondaymorningreview.wordpress.com

Komentari

komentari