12 karakteristika kako prepoznati kult i vođe kulta

992
pregleda
kult vođa kulta

Kako prepoznati kult? U nastavku donosimo 12 karakteristika vođe kulta.

Prema mnogim istraživanjima, vođe kulta su ljudi skloni narcisoidnom ponašanju i općenito pokazuju sociopatske i zlostavljačke karakteristike. U većini slučajeva vođe kulta ne vode neku priznatu kršćansku crkvu, nego kultnu skupinu koju su sami stvorili ili osnovali.

Unutar kršćanstva teško da su pastiri, nego su doslovno vukovi u ovčjoj koži (Matej 7,15).

Biblija govori o lažnim učiteljima koji postoje u svijetu, a vođa kulta je vrsta lažnog učitelja koji postoji u vjerskom okruženju.

Mnogi kultni vođe tvrdit će da su kršćani, ali zapravo su prevareni instrumenti Sotone koji nastoje prevariti svoje sljedbenike radi osobne koristi i demonskih motiva. Druga Korinćanima 11,13-15 kaže sljedeće:

„Jer takvi su lažni apostoli, prijevarni radnici, pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti, kojih će svršetak biti prema njihovim djelima.“

U cijelom svijetu mnogi će vođe kulta pokazivati ​​iste karakterne crte i koristiti iste manipulativne i prinudne tehnike. Po prirodi leopard ne može promijeniti svoje pjege. Loše drvo uvijek će donositi loše plodove (Matej 7,15-19).

Ispod je najmanje 12 osobina ili karakteristika vođe kulta:

1.) DUHOVNI ZLOSTAVLJAČ

Vođa kulta je lažni učitelj koji ne samo da podučava lažne doktrine, već također nastoji privatno kontrolirati i zloupotrijebiti živote svojih sljedbenika. Primjerice, može kontrolirati za koga se trebate, a za koga ne biste trebali vjenčati; odvaja članove od njihovih obitelji; uništava brakove, prijateljstva, odnose općenito. Nijedan član kulta ne može donositi veće osobne odluke bez savjetovanja s vođom kulta ili bez njegova znanja. Ispire mozak svojim članovima kako bi obavljali neetičke aktivnosti u njegovo ime ili u ime kulta.

Kultni vođa opsjednut je manipuliranjem i kontrolom svojih sljedbenika putem autoritativnog stila vodstva i tehnika prisile. To na kraju dovodi mnoge članove grupe u stanje duhovnog ropstva.

2.) IZOKREĆU PISMO ZA OSOBNU KORIST

Kultni vođe neprestano će izvrtati i pogrešno tumačiti Bibliju kako bi opravdali svoje skandale ili opravdali svoj grešni način života. Na primjer, poznato je da mnogi vođe kulta izvrću Bibliju svojim sljedbenicima kako bi opravdali svoj ili tuđi seksualni nemoral ili poligamne veze. Neki će također izvrnuti stihove radi novčane dobiti ili radi demonske kontrole uma.

Druga Petrova 2,3 kaže: „U lakomosti će vas iskorištavati hinjenim riječima: oni čija osuda odavno ne miruje i propast njihova ne drijema.“

3.) NARCISISTIČKI OSJEĆAJ ZA SEBE

Vođe kulta u osnovi vjeruju da su rođeni da budu bolji od drugih. Zapravo, u iskušenju su vjerovati da nitko ne može biti bolji od njih. U osnovi su arogantni i vođeni i motivirani duhom ponosa.

U konačnici kultni vođe su skloni tvrditi ili insinuirati da imaju moć, položaj i autoritet koji je isključivo božanski. Ne samo da tvrde da govore za Boga, već vjeruju i poučavaju svoje sljedbenike da je neposluh vođi isto što i nepokornost Bogu. Matej 24,24 govori o porastu lažnih krista ili lažnih mesija. Ovaj se stih ne odnosi samo na ljude koji tvrde da su Isus Krist, već se odnosi i na narcisoidne ljude koji će tvrditi da imaju jednak autoritet kao i Krist.

4.) IZVANJSKI ŠARM I KARIZMA

Vođe kulta su glumci i dvoličnjaci. Znaju da je otkrivanje vaših slabosti, potreba i želja otvaranje vrata do vas stave u ropstvo.

Projiciranje izvanjskog šarma i karizme članovima ili potencijalnim sljedbenicima metoda je razoružavanja ljudi od uvida u istinsku varljivu i kontrolirajuću prirodu vođe. U njihovom je umu bitno da privuku sljedbenike k sebi i stoga osjećaju potrebu da se istaknu i budu zapaženi jer vođe kulta iznutra neprestano žude za pažnjom i priznanjem svojih članova.

Stoga je napadni šarm i blagi pristup važan dio postupanja vođe kulta kako bi zadobio povjerenje i divljenje od bezazlenih sljedbenika.

5.) NEDOSTATAK KRIVICE ILI KAJANJA

Vođa kulta je sociopatske prirode i stoga nije sposoban pokazati iskrenu empatiju, krivnju ili grižnju savjesti zbog bilo kakvog grešnog ponašanja. Na primjer, vođa kulta može uopće ne osjećati grižnju savjesti zbog uništavanja brakova/odnosa unutar crkve ili iskorištavanja i zlostavljanja svojih članova, jer su vođe kulta općenito ponosni i arogantni u svojoj srži. Općenito je poznato da sociopati nisu sposobni pokazati iskrenu ljubav ili empatiju.

Umjesto toga, projiciraju površnu „ljubav“ i emocije koje uvijek imaju varljiv motiv da žele nešto natrag u zamjenu za svoju osobnu dobit i interes.

Prva Timoteju 4,1-2 spominje lažne učitelje koji su licemjerni lažljivci i nemaju grižnju savjesti. Time se aludira na činjenicu da su lažni učitelji nesposobni imati čistu savjest jer ne osjećaju tugu ili krivnju za grešno ponašanje. Zbog toga također ne vide potrebu za pokajanjem.

Umjesto toga, vođa kulta svoje greške obično projicira na druge, kao što su njegovi članovi. Savjest im je toliko ožigosana ili toliko prevarena da ne mogu istinski razlikovati dobro od zla.

6.) PATOLOŠKI LAŽLJIVCI

Vođe kultova vrlo su vješti govornici i nikada ne ostaju bez riječi. Međutim, oni su i patološki lažljivci. Laganje i prijevara dio su njihove urođene prirode i kulture. Licemjerstvo im je druga priroda. Obmana je sastavni dio postizanja njihovog cilja moći i kontrole nad drugima. Čak je i Isus rekao za farizeje (koji su bili vjerski vođe): „Vi ste od svoga oca đavla i hoćete činiti prohtjeve svoga oca. On je bio ubojica ljudi od početka i nije stajao u istini, jer nema istine u njemu. Kada on govori laž, od svojega govori, jer je lažljivac, i njezin je otac“ (Ivan 8,44).

U Mateju 23,1-38, Krist se također osvrnuo na kulturu laganja i licemjerje farizeja. Ne samo da je razotkrio njihovu prijevaru, već ih je upozorio na posljedice njihove zloće.

Stoga je kultura laži, licemjerja i obmane uobičajena među vođama kulta.

7.) STIL AUTORITARNOG VODSTVA

Kultni vođe uvijek su autoritativni u načinu na koji vode svoje članove.

Na primjer, neki vođe kulta zahtijevaju poslušnost od svojih članova na račun poslušnosti Bibliji. Kultni vođe također će izjednačavati poslušnost njima sa poslušnošću Bogu, insinuirajući da Bog i vođa kulta imaju jednak autoritet. Među članovima kulta usađuje se strah tako da žive kako bi udovoljili vođi kulta umjesto da žive kako bi ugodili Bogu. Članove kulta uči se da slušaju vođu čak i ako griješi. Vođa kulta stoga stvara lažnu percepciju da je nepogrešiv i da se njegova učenja i mudrost ne mogu osporiti čak i kad griješi. Na primjer, mnogi vođe kulta također će naginjati poučavanju autoritativno i podvrgavanju lažnim doktrinama, poput teologije zaodjenute duhovnošću ili doktrina pastirskog pokreta.

8.) SEKSUALNO ISKORIŠTAVAJU SVOJE ČLANOVE

Pitanje novca, moći i seksa isprepleteno je unutar kulta. Kad vođe kulta imaju neupitnu moć i autoritet, očito je da će vođa kulta početi seksualno iskorištavati svoje članove.

Kultni vođe često imaju povijest izvanbračnih odnosa. Zato su preljub i mnogi različiti oblici seksualnog nemorala vrlo česti među vođama kulta zbog njihovog grandioznog osjećaja sebe i neravnoteže moći koja postoji unutar grupe.

U raznim kultovima, seks ili seksualni nemoral koristi se kao metoda kontrole. Stoga će vođa kulta imati seksualne odnose sa svojim sljedbenicima kao metoda emocionalne i psihološke kontrole nad svojim članovima. U mnogim kultovima vođe kulta također koriste seksualni nemoral kao metodu uvođenja novih članova u kult ili u svrhe navodnog „povezivanja“ s članovima kulta.

9.) VOĐE KULTA NEMAJU GRANICA I ISKORIŠTAVAJU TUĐE SLABOSTI

Druga Timoteju 3,5-6 govori o ljudima koji imaju „izgled pobožnosti“, ali ipak iskorištavaju „slabe/naivne žene“. Pavao govori Timoteju u 5. stihu da takve ljude treba izbjegavati.

Vođe kultova ne poštuju granice pojedinca ili odnosa. Uzimaju pravo nametnuti se ili provesti svoj način bez ikakvog poštivanja osobnih granica ili granica u odnosima drugih.

Uvijek traže slabosti u životu pojedinca kako bi mogli manipulirati radi vlastite koristi.

Kultni vođe također nastoje tražiti sljedbenike koji su lakovjerni, povodljivi i neodlučni.

10.) KORISTE ULIZICE KAKO BI ZADOBILI PODRŠKU ČLANOVA

Ulizice su doušnici i koristoljubivi članovi kulta koji obično hvale vođu kulta kako bi stekli prednost. Vođa kulta ih koristi kako bi špijunirao druge članove i osigurao da članovi poštuju vrijednosti i tradiciju kulta. Ulizice prosljeđuju kultnom vođi informacije o tome tko se pridržava, a tko buni unutar grupe. Također informiraju vođu kulta o tome što pojedini članovi govore, osjećaju ili kako se ponašaju unutar grupe.

11.) VOĐE KULTA ONE VANI GLEDAJU KAO NEPRIJATELJE ILI NIŽE OD SEBE

Kultovi općenito imaju mentalitet „MI naspram NJIH“, pri čemu se svatko tko je izvan kulta smatra inferiornim u odnosu na kult. Ovaj mentalitet također čini osnovu zašto se kultovi općenito nastoje promovirati pod prijevarnom maskom „evangelizacije“, jer smatraju da svatko tko nije dio kulta nije potpuno prosvijetljen. Stoga kultovi vjeruju da ljude treba podvrgnuti specifičnoj indoktrinaciji kulta ili ih uvrstiti u grupu.

Vođa kulta projicira se kao „najbolji“ među propovjednicima, a svoje doktrine predstavlja kao „najbolje“ među ostalim vjerskim skupinama, a svatko tko nije dio kulta smatra se „izgubljenim“ ili tjelesnim.

Svi ne-članovi koji se ne slažu s teologijom vođe kulta smatraju se potencijalnim neprijateljima, a isto tako i članovima kulta se ne dopušta družiti se s bilo kojim drugim vjerskim skupinama ili pojedincima koji će vjerojatno otkriti pravu varljivu prirodu kulta.

Vođa stoga svoju grupu izolira od bivših članova ili od obitelji ili od vjerskih skupina koje će vjerojatno raspoznati i razotkriti pravu prirodu grupe.

12.) LJUDE GLEDAJU KAO IMOVINU I OBJEKTE

Sociopati ne promatraju ljude kao prijatelje. Sociopatima su ljudi imovina; ljudi su žrtve; ljudi su suučesnici; ljudi su budale koje se može prevariti radi vlastite koristi.

Poput sociopata, vođe kulta zainteresirani su samo za postizanje cilja koji zadovoljava njihovu osobnu i sebičnu korist. Kao rezultat toga, vođa kulta gleda na svoje članove kulta kao na inferiorne (manje vrijedne) u odnosu na sebe i kao na ljude koje treba kontrolirati, manipulirati i dominirati nad njima.

ZAKLJUČAK: POZNAT ĆETE IH PO PLODOVIMA

Isus je rekao da su lažni učitelji iznutra poput „grabežljivih vukova“ po svojoj prirodi. Također je rekao da ćemo lažne učitelje poznavati po njihovim plodovima (Matej 7,15-20).

Karakter i priroda vođe kulta jasno odražavaju da su njihovi plodovi demonski i bezbožni. Na kraju, većina članova kulta bude prevarena i pada u duhovno ropstvo kao posljedica slijeđenja vođa kulta.

Važno je napomenuti da su vođe kulta i sami prevareni. Također su duhovno i psihološki opasni. Na temelju čudnih aktivnosti i tragedija koje se događaju u mnogim kultovima, poput masovnih samoubojstava, tehnika kontrole uma, kultnog ponašanja, razdvajanja obitelji, izvrtanja biblijskih stihova, seksualnih skandala i kulture laganja i obmane – jasno je da su vođe kulta ili opsjednuti demonima ili demonski nadahnuti u svojim postupcima.

Vođe kulta ne predstavljaju Isusa Krista i propovijedaju lažno evanđelje koje je ispunjeno lažnim tumačenjima stihova. Iako čitaju ili propovijedaju Bibliju, važno je shvatiti da Đavao koristi ovu vrstu lažnih učitelja u pokušaju da prevari, izobliči i uništi Kristovo tijelo.

Titu 1,16 kaže sljedeće o lažnim učiteljima: „Ispovijedaju da Boga poznaju, ali ga djelima niječu: odvratni su i nepokorni i za svako dobro djelo nepodobni.“

Stoga je vrlo važno da ljudi budu oprezni i svjesni lažnih obmana i mnogih prevaranata koji sada postoje u svijetu.

Prva Ivanova 4,1 kaže: „Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.“

Autor: Stewart Kabatebate; Izvor: Inspiredwalk.com

Više na vezane teme na tagu: MANIPULACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.