Vrijeme za pokajanje: Do posljednjeg daha!

2091
pregleda

Koje je najveće pitanje čovječanstva? Koja je svrha života? Zašto sam ovdje? Što će se dogoditi nakon što umrem? Gdje ću provesti vječnost?

Svatko će umrijeti. Samo je pitanje kada. Što se događa nakon smrti? Postoji li život poslije smrti? Tko ide u nebo, a tko ide u pakao? Zašto biste išli u nebo? Jeste li dovoljno dobri za nebo? Hoće li vas vaša dobra djela spasiti od paklenih dubina? Ili ćete možda biti nagrađeni zbog vaših religioznih praksi?

Biblija kaže da nitko nije dobar.

„Nema pravedna nijednoga.“ /Rimljanima 3,10

Biblija kaže da su svi sagriješili.

„Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje.“ /Rimljanima 3,23

Čak i najbolje od nas pred Bogom je kao prljava haljina.

„Tako svi mi postadosmo kao nečist, i sva naša pravednost kao prljava haljina.“ /Izaija 64,6

Krivi smo pred Bogom čak i za jedan grijeh.

„Jer tko bude držao sav Zakon, a posrnuo u jednom, postao je kriv za sve.“ /Jakovljeva 2,10

Jeste li ikad slagali? Jeste li ikada ukrali? Jeste li ikada pogledali s požudom? Jeste li ikada bili ponosni? Jeste li se ikada hvalili? Jeste li ikada zavidjeli? Jeste li ikada mrzili? Jeste li ikada ogovarali? Jeste li ikada govorili zlo? Jeste li ikada imali seks prije braka? Jeste li ikada počinili preljub? Jeste li se ikada napili? Jeste li ikada psovali? Jeste li ikada koristili Božje ime uzalud? Jeste li ikada voljeli nešto više od Boga? Jeste li ikada zavidjeli?

Grijeh započinje u vašim mislima i srcu.

„Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, hule.“ /Matej 15,19

Bog će suditi svaku našu misao i riječ.

„Namisao bezumnosti jest grijeh, i podrugljivac je mrzak ljudima.“ /Izreke 24,9

„Ali kažem vam: za svaku beskorisnu riječ koju ljudi izgovore polagat će račun u dan suda.“ /Matej 12,36

Koliko ste zločina počinili protiv Boga? U danu? Mjesecu? Godini? Cijelom životu?

Sudit će vam se za SVE grijehe.

„I mrtvi bijahu osuđeni po onome što je napisano u knjigama, po djelima svojim.“ /Otkrivenje 20,12

Mislite da vas dobra djela mogu odvesti u nebo? Hoće li vas spasiti vaša ljubaznost? Hoće li vašu vječnost osigurati dobrotvornost ili pomaganje siromašnima i potrebitima? Hoće li vaša religiozna djela pokriti vaše grijehe – odlazak u crkvu, davanje desetine, ispovjedi, euharistije, krštenje, čitanje Biblije, pamćenje stihova, molitva, služenje u crkvi, misionarenje itd.?

Da ste počinili zločin koji zaslužuje doživotni zatvor, mislite li da bi vas vaša dobra djela izbavila od toga? Nijedan dobar sudac vas ne bi proglasio nevinim. I oprostio vam samo zbog svega ostalog što ste učinili dobro. Nijedan pravedni sudac vas ne bi pustio zbog nekih vaših dobrih djela! Svejedno biste bili krivi za zločin koji ste počinili. I zaslužili biste kaznu za zlo koje ste počinili.

Bog je naš sudac! A mi smo krivi. Bog je svet i savršen, a mi nismo. Bog je bez grijeha; grijeh prebiva u nama. A Bog mrzi SVAKI grijeh!

„Otkriva se naime s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću.“ /Rimljanima 1,18

Bog nema izbora osim da kazni grešnike.

„…kad se Gospodin Isus objavi s neba… i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista.“ /2. Solunjanima 7,7-8

No naš Stvoritelj nas voli. Poslao je svog vlastitog Sina u svijet.

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Bog je odlučio postati čovjekom.

„I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama.“ /Ivan 1,14

Čudesno je rođen od djevice.

„…jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.“ /Matej 1,20

Živio je kao čovjek bez grijeha.

„…poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha.“ /Hebrejima 4,15

A došao da vas spasi od grijeha.

„Jer on će spasiti puk svoj od grijeha njihovih.“ /Matej 1,21

Žrtvovao je svoj život za vas.

„Krist umrije za grijehe naše po Pismima.“ /1. Korinćanima 15,3

I pomirio vas s Bogom.

„…u jednome tijelu kroz križ izmiri s Bogom, ubivši u sebi neprijateljstvo.“ /Efežanima 2,16

Da biste imali vječni život.

„…da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,15

Hoćete li mu vjerovati ili ga odbaciti?

„Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.“ /Ivan 3,36

„Tko će od nas boraviti s ognjem što proždire, tko će od nas sa žarom boraviti vječnim?“ /Izaija 33,14

„Smrt neka se sruči na njih, živi nek siđu u Šeol; jer zloća je u boravištima njihovim, ona je posred njih.“ /Psalam 55,15

„I tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života, bȋ bačen u jezero ognjeno.“ /Otkrivenje 20,15

„A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lašcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.“ /Otkrivenje 21,8

Muka u paklu je vječna.

„A njihov zavodnik, đavao, bȋ bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje su Zvijer i Lažni prorok, i ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.“ /Otkrivenje 20,10

Nema počivanja u miru u vječnosti.

„…biti bačen u pakao, u oganj neugasivi.“ /Marko 9,45

Samo plač i škrgut zubi.

„…i baciti ih u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zubi.“ /Matej 13,42

Mnogi će biti u vječnoj agoniji i muci.

„Glad će ih moriti, a ognjice i ljute pošasti proždirati.“ /Ponovljeni zakon 32,24

Imat ćete vječni nemir, a ne mir.

„Ni danju ni noću nemaju počinka.“ /Otkrivenje 14,11

Nikad više nećete iskusiti mir.

„Nema mira opakima, kaže Bog moj.“ /Izaija 57,21

Živjet ćete s vječnom sramotom.

„…koji zadavahu svoj strah u zemlji živih, a sada snose svoju sramotu, zajedno s onima što u jamu slaze.“ /Ezekiel 32,24

I sva nada umire s vama.

„Kad opaki čovjek umre, nada će propasti; i ufanje bezakonikā propada.“ /Izreke 11,7

To ne mora biti vaša budućnost. Bog vas želi spasiti od ove kazne.

„Jer milosrđe je tvoje prema meni veliko, i dušu si moju izbavio iz dubine Šeola.“ /Psalam 86,13

Jeste li voljni prihvatiti Njegovu milost? Bog vas uistinu voli, ne želi da idete u pakao, ne želi da itko propadne. Želi vas spasiti.

„Ne kasni Gospodin s obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema nama ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju.“ /2. Petrova 3,9

Koliko je veliko Božje milosrđe? Koliko je velika Njegova ljubav?

„Od ove ljubavi nitko veće nema: da netko položi život svoj za prijatelje svoje.“ /Ivan 15,13

„Prezren bješe i odbačen od ljudi, čovjek mukā i znanac boli, i kao onaj od kog svatko lice otklanja; prezren bješe i nismo ga cijenili. Ipak, on je naše bolesti ponio i naše boli nosio, a mi smo držali da ga Bog bije, udara i muči.“ /Izaija 53,3-4

„Kao što se mnogi zgroziše nad tobom — tako mu je lice bilo iznakaženo, više no u bilo koga, i obličje njegovo, više no u sinova ljudskih.“ /Izaija 52,14

„A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja; na njemu bijaše kazna — radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Svi smo mi kao ovce lutali, okrenusmo svaki svojim putem; a Gospod je na nj svalio bezakonje sviju nas.“ /Izaija 53,5-6

„I sam je nosio grijeh mnogih i posredovao za bezakonike.“ /Izaija 53,12

„U kome imamo otkupljenje krvlju njegovom — oproštenje grijeha.“ /Kološanima 1,14

Ništa vas ne može opravdati pred svetim Bogom, SAMO Kristova žrtva. Dođite Kristu – u kojem JEDINO možete primiti oproštenje grijeha.

 

Više na vezane teme na tagu: POKAJANJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.