VIDEO: Je li za ratove zaslužna religija ili ateizam?

959
pregleda

Ateisti često tvrde kako je vjera, odnosno religija broj #1 uzrok svih ratova u svijetu. No, je li tome tako?

Između 3.500 g. prije Krista i 2008. g. bilo je ukupno 123 glavnih ratova motiviranih religijom. Od njih se 66 ratova vodilo u ime islama. Dakle, islam je uzrok 53% svih najvećih vjerskih ratova.

Enciklopedija kaže da od sveukupno 1763 zabilježenih ratova, 1640 nije uopće bilo motivirano vjerom, već vladinom politikom. Drugim riječima, 93% svih ratova pokrenule su državne vlasti, 3,7% islam, a 3,2% sve ostale religije zajedno. Dakle, vlasti, a ne vjera, glavni su razlog svih ratova.

Kad sagledamo neke činjenice, ateisti najčešće optužuju kršćane za progon i spaljivanje vještica, inkviziciju i križarske ratove. No, samo 35 ljudi je umrlo kao posljedica suđenja vješticama iz Salema. I kolonija je naposljetku priznala da su suđenja bila pogreška. Nadalje, između 3.000 i 10.000 ljudi je pogubljeno kao posljedica inkvizicije. I sav kršćanski svijet je inkviziciju na kraju osudio. Procjenjuje se da je između 200.000 i 1 milijun ljudi poginulo u križarskim ratovima. Kršćanski svijet je kasnije priznao da križarski ratovi ne predstavljaju kršćane i uporno ih osuđuju.

Argument da vjera uzrokuje ratove je ironičan, kad se uzme u obzir koliko je ljudi pobijeno od strane ateističkih i sekularnih vlasti. Video pokazuje listu ratova vođenih u ime ateističkih vlasti i koliko je ljudi pobijeno u manje od stotinu godina. Radi se o mnogo većim brojkama.

No, činjenica je da svi imamo krv na našim rukama, čak i oni koji nikada nisu nikoga ubili. Postoji zlo u srcu i umu svakog čovjeka. Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje (Rimljanima 3,23). Nema pravednoga ni jednoga (Rimljanima 3,10). I to je upravo razlog zašto nam je svima potreban Spasitelj.

Izvor: QUESTIONS FROM ATHEISTS

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.