VIDEO: Problem zla – Damir Gal

969
pregleda

Odakle dolazi zlo? Zašto Bog ne uništi zlo? Kako prestati činiti zlo? Kako se obraniti od zla? Koje je rješenje za problem zla?

Zlo je parazit, virus, devijacija, negativna mutacija. Zlo je nedostatak dobra, kao što je hladnoća nedostatak topline, ili kao što je tama nedostatak svjetlosti. Zlo je vakuum, prazan prostor, neispunjen prostor. Nije Bog stvorio zlo, nego je stvorio prazan prostor – to jest slobodnu volju da se odlučite na dobro ili zlo. Prvi čovjek Adam odlučio se na zlo, stoga svi od njega nasljeđujemo zlu narav.

Ateisti često predbacuju da kakav je to Bog koji dozvoljava zlo. To je Bog ljubavi. Jer da bi uništio zlo jednim potezom, morao bi uništiti stvorenje. Bog ne može uništiti zlo bez da uništi onoga koji čini zlo. Odakle bi onda trebao početi? Možda od ateista.

Bog ne želi robotizirana stvorenja, programirane čipove da izvršavaju Njegovu volju. Bog želi vašu ljubav. Da ga se ljubi zbog onoga tko On jest, a On je ljubav. Želi da na Njegovu ljubav uzvratimo ljubavlju. Ljubav zahtijeva obostrani pristanak. Ljubav ne može egzistirati ako nemamo slobodan izbor da ljubimo. Ljubav može biti uzvraćena samo ako je dobrovoljna, a ne prisilna. Ako je ljubav prisilna, nije ljubav.

Bog nije neki strašni Zakonodavac, vrhovni Sudac koji vas lupa po glavi ili baca u pakao ako ne vršite Njegov zakon. Božji zakon nam je dan iz Božje ljubavi – da nas zaštiti na ovom životu i za život vječni. Božje zapovijedi su za naše osobno dobro.

„Nikomu ništa ne dugujte, osim da ljubite jedni druge. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je Zakon. Jer: Ne počini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne posvjedoči lažno! Ne poželi! — i ako ima koja druga zapovijed, obuhvaćena je ovom riječju, to jest: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.“ /Rimljanima 13,8-10

„Jer sav se Zakon ispunja u jednoj riječi — u ovoj: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!“ /Galaćanima 5,14

U pakao ne idete Božjom voljom, nego vlastitom. Zašto? Ne zato što činite zlo, nego zato što niste prihvatili Njegovu milost – Isusa Krista koji je platio zlo koje činite. Ne zbog zlih djela, nego zbog nevjere.

Svi smo zli i činimo zla djela, sebična djela. Fokus smo sami sebi. U Kristu se odričemo samih sebe. U Kristu se nalaze dobra djela pripremljena za nas da ih vršimo.

Efikasna borba protiv zla nije suzdržavanje (apstinencija) od zla, nego sila u Isusu Kristu da se odupremo zlu i grijehu. Isus je slomio silu grijeha, dakle, nitko se ne može efikasno boriti protiv grijeha ako nema Kristovu silu; ako nije razapet s Kristom i ako Krist ne živi u njemu. Nije dovoljno prestati činiti zlo, nego početi činiti dobro. Zamijeniti zlo dobrim. Za vjernika je to konstantna borba jer želimo vršiti dobro i ugoditi Bogu. Živjeti po Duhu, a ne po tijelu.

„Ne daj zlu da te svlada, nego pobjeđuj zlo dobrim.“ /Rimljanima 12,21

Zlo je osobno. Zlo nije prirodno. Nismo stvoreni zli, nego smo se odlučili na zlo. Pobuna protiv Boga = odluka za zlo. Zlo nema vječnu egzistenciju. Zlo je ograničeno. Zlo ima tendenciju vlastitog raspada.

Da zlo nije ograničeno, desila bi se najveća katastrofa u čitavoj vječnosti:

„Tada reče Gospod, Bog: ‘Evo, čovjek postade kao jedan od nas, spoznavši dobro i zlo. Ali, da ne bi sada pružio ruku svoju te uzeo i s drveta života pa pojeo i živio dovijeka’, zato ga Gospod, Bog, izagna iz edenskoga vrta da obrađuje zemlju iz koje je uzet. Tako protjera čovjeka. A istočno od edenskoga vrta postavi kerube i plameni mač koji se bljeskao da čuva put k drvetu života.“ /Postanak 3,22-24

Znači, Bog je mogao uništiti čovjeka ili ga protjerati i lišiti Božje slave. Iako smo potpuno zaslužili, Bog nas nije uništio, nego nas je nezamislivo ljubio da je žrtvovao vlastitoga Sina kako bismo se vratili u Njegovu slavu.

„U ovome se očitova ljubav Božja u nama: Sina svoga jedinorođenoga poslao je Bog u svijet da živimo po njemu. U ovome je ljubav: ne da mi uzljubismo Boga, nego da on uzljubi nas i posla Sina svojega kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako Bog tako uzljubi nas, i mi smo dužni jedni druge ljubiti.“ /1. Ivanova 4,9-11

Bog nam daje još jednu šansu. Život kojeg imate vaša je šansa. Šansa za vjeru u Isusa Krista koji je drvo vječnoga života.

„Blaženi oni koji vrše zapovijedi njegove: imat će pravo na stablo života i na vrata će ući u grad.“ /Otkrivenje 22,14

Filozofski pristup temi zla kroz Božju Riječ poslušajte u zanimljivom predavanju.

Više predavanja od ovog propovjednika na tagu: Damir Gal.

Komentari

komentari