Što je TLR pokret, tzv. Posljednja reformacija?

8058
pregleda

Jeste li čuli za TLR (The Last Reformation) pokret? Osnivač ovog pokreta je Torben Søndergaard. Pokret je već došao u Hrvatsku i ubrzano se širi po Balkanu i diljem svijeta.

CILJ I FOKUS TLR POKRETA

Na internetu postoji tečaj pod nazivom Pionir škola, a sastoji se od 24 lekcija naučavanja ovog pokreta. Sadrži ukupno 48 sati predavanja. Kad se sve skupa sagleda, mnogo je korisnije 48 sati uložiti u molitvu i čitanje Biblije da nas Duh Sveti uvodi u istinu (Ivan 16,13), umjesto ovakvog treniranja i drilanja mozga.

Fokus ovog TLR pokreta je na samom pokretu, a ne na Isusu. Cilj je da se pokret što više proširi po svijetu i da se mnogi učine Torbenovim sljedbenicima, to jest čine isto što i on. Fokus je na iscjeljenjima i čudima, što je tipično karizmatski duh. Cilj je da osoba na osnovu svog iscjeljenja povjeruje u Isusa. Torben tvrdi kako ova Pionir škola mijenja živote, što je daleko od istine jer samo Isus mijenja živote, a ne 48-satni tečajevi.

Treba imati na umu da je česta odlika lažnih učitelja vlastita slava i reklama nauka, tečaja, imena, učitelja ili pokreta. Samoreklamiranje. Zato se toliko snimaju i bilježe sva navodna čuda i iscjeljenja, koja su samo prividna.

LAŽNI ZNAKOVI I ČUDESA

Torben Søndergaard je iz cijele Biblije izuzeo knjigu Djela apostolskih i na njoj izgradio svu potrebnu doktrinu za kršćanski život. Knjiga Djela nam opisuju povijest rane crkve i širenja Evanđelja Isusa Krista, a ne pravilo koje moramo slijediti. Ako ćemo se držati knjige Djela, onda se trebamo držati dosljedno svega, a to podrazumijeva i podizanje mrtvih. Petar je podizao mrtve (Djela 9,36-41). Pavao je podizao mrtve (Djela 20,9-12). Koliko je danas podignuto mrtvih? Koliko je danas stvarno iscijeljenih? Bog danas iscjeljuje, ali ne na način na koji su to apostoli radili.

Bila je dovoljna Petrova sjena da bi ljudi ozdravljali.

„A po rukama apostolskim događali su se u puku mnogi znaci i čudesa… tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. A u Jeruzalem se slijegalo i mnoštvo iz okolnih gradova noseći bolesne i one koje su mučili nečisti dusi — i svi ozdravljahu.“ /Djela 5,12-16

„Taj je slušao Pavla kako govori. Kad ovaj uprije pogled u nj i vidje da ima vjeru da bude ozdravljen, reče snažnim glasom: ‘Ustani uspravno na noge svoje!’ I on poče skakati i hodati.“ /Djela 14,9-10

Bila je dovoljna Pavlova marama da bi ljudi ozdravljali i demoni izlazili iz njih.

„A Bog je činio nesvakidašnja silna djela po rukama Pavlovim, tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih.“ /Djela 19,11-12

Danas ne vidimo takve znakove i čudesa, ali su se događali po rukama apostola. Zar su svi apostoli (1. Kor 12,29)? Ne, nisu svi apostoli po kojima su se događala svakodnevna čuda. Samo je dvanaest apostola i Pavao kao posljednji među njima. Apostolska služba je završila i danas ne postoji. Oni koji se predstavljaju apostolima to nisu, već su opaki i prjetvorni lašci.

Bog je suveren i On će ozdraviti uz iskrenu molitvu, ali koga On hoće i kada On to hoće. Sva ostala navodna iscjeljenja u karizmatskom pokretu vrlo su upitna. To su samo nestanci određenih bolova ili njihovo ublažavanje; kostobolje, bolovi u koljenu, leđima itd. Izuzev šarlatanskog iscjeljenja, tipa iščašenja zglobova i reumatskih bolova, danas ne vidimo konkretna iscjeljenja, tipa oboljelih od zadnjeg stadija karcinoma, slijepih od rođenja koji vide, invalida u kolicima koji hodaju, podizanja mrtvih, i sve ostalo što su apostoli radili. Upravo ono što čitamo u evanđeljima i knjizi Djela. Ako ovakvi slučajevi ozdravljenja postoje, kao što su činili Isus i apostoli, onda ih svakako treba dokazati uz liječničku dokumentaciju. Do onda, sva navodna iscjeljenja uzimamo s rezervom i ne možemo u njih vjerovati.

„I ako vam tko tada rekne: ‘Evo Krista ovdje!’ ili: ‘Eno ga ondje!’ — ne povjerujte! Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci i izvodit će znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike. A vi pazite! Eto, prorekao sam vam sve.“ /Marko 13,21-23

NAGLASAK TLR-a NA KRŠTENJU I GOVORU U JEZICIMA

Kao prvo, ovaj pokret uzima vodeno krštenje kao iskustvo u kojem se prima Duh Sveti. Za njih spasenje nije isključivo milošću po vjeri u Isusa Krista, već krštenjem, što je suprotno Božjoj Riječi. Između brojnih stihova o opravdanju samo po vjeri, Isus kaže:

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.“ /Ivan 1,12-13

Nakon vodenog krštenja, iz žrtve se istjeruju demoni, a potom se nad njom „mantra“ u jezicima, koji mogu biti i demonski ukoliko se ne rastumače. Praktički se osoba tjera da progovori u drugim jezicima, što se uzima kao znak krštenja u Duhu. Treba znati da svako učenje nekih dodatnih krštenja Duhom – nakon nanovorođenja (Ivan 3) – jest hereza. Ako ste nanovorođeni, to jest vjerom ste primili Isusa Krista i povjerovali u Njegovo dovršeno djelo na križu, tada ne trebate nikakvo dodatno krštenje Duhom (govor u jezicima i sl.).

„Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva; jedan Gospodin, jedna vjera, JEDNO KRŠTENJE, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama.“ /Efežanima 4,4-6

DAROVI SE NE UČE NA TEČAJEVIMA

Nadalje, ako dar liječenja danas postoji, nemaju ga svi (1. Kor 12,10). Ako dar jezika danas postoji, isto ga nemaju svi (1. Kor 12,6-11), niti se prakticira na način kao što se radi u većini karizmatskih crkava – bez tumača i svi u jedan glas. „Sve neka bude pristojno i uredno“, lijepo objašnjava Pavao cijelu praksu u 1. Korinćanima 14.

Darovi nisu nešto što se uči na tečajevima i seminarima, već nešto što se dobiva od Boga. A rečeno nam je da iznad svih darova težimo za ljubavlju.

„Težite za ljubavlju i čeznite za duhovnim darovima, a najvećma da prorokujete.“ /1. Korinćanima 14,1

Dakle, prvo trebamo težiti/moliti da ljubimo na ispravan način, a tek onda za darove, a najviše da prorokujemo – govorimo istinu Božje Riječi. Od svih darova danas među vjernicima najviše nedostaje dar raspoznavanja duhova i mudrosti. Ako ne možemo ispravno razlučivati istinu od laži, što nam koriste svi ostali darovi? Što nam koristi da iscjeljujemo ili govorimo u jezicima ako smo u zabludi koja nas odvaja od Boga?

PSIHOLOŠKA MANIPULACIJA

Žrtvom se psihološki manipulira da progovori u jezicima, a nakon toga da se dobro osjeća. Govor u jezicima i dobar osjećaj se ne može uzimati kao potvrda da je osoba nanovorođena. Niti se vodenim krštenjem opraštaju naši grijesi; to je isključivo pokajanjem i obraćenjem.

Dakle, u ovom pokretu osobu se provodi redom kroz sljedeći obrazac: vodeno krštenje – primanje Duha Svetog – izgon demona – govor u jezicima; a sve popraćeno kamerama i pod svjetlima reflektora. Performans zahtijeva publiku. Tema performansa su emotivno slamanje osobe i jezici. A da paradoks bude veći, nakon što je osoba vodenim krštenjem primila Duha Svetog, iz nje treba istjerati zloduhe, što je samo po sebi proturječno. A progovaranje u jezicima je vrhunac i cilj postignut.

DEMONIZIRANOST NAKON KRŠTENJA?

Objavljuje Biblija i znanost u Srijeda, 4. srpnja 2018.

Ako se suprotstavite ovom nauku, a njihove učitelje prozovete lažnim, njihovi će vas sljedbenici najčešće optužiti da hulite na Duha Svetoga. No ne dajte se zastrašiti. Hula na Duha Svetoga je odbacivanje Krista, i neće biti oproštena nikome i nikada. Duh Sveti osvjedočuje svijet o grijehu, pravednosti i sudu (Ivan 16,8). Tko odbaci Duha Svetog koji ga osvjedočuje o istini, neće mu se oprostiti nikada.

Manipulacija, zastrašivanje, emocije… To su najčešće taktike lažnih učitelja.

ZAKLJUČAK

U cijeloj priči o TLR pokretu nedostaje jednostavno evanđelje: „Pokajte se i obratite da vam se izbrišu grijesi“ (Djela 3,19). Na ovom životu nije najvažnije tjelesno iscjeljenje, već pomirenje s Bogom i zadobivanje vječnog života po Isusu Kristu. Evanđelje je toliko jednostavno da se u par riječi može izgovoriti. A ovdje se propovijeda cijeli niz rituala koje treba učiniti da bi se došlo Isusu; u prvom planu je širenje TLR pokreta, dijeljenje Pionir škole, a potom krštenje i govor u jezicima – sve kao dio spasenja. Krštenje je posljedica našeg spasenja, a ne uvjet. A govor u drugim jezicima je dar, kojeg vjerni mogu imati, ali ne moraju. Taj dar se mora preispitati i protumačiti, inače može biti i demonski (1. Ivanova 4,1). Poanta pokreta je da što više ljudi slijedi kultni obrazac, a ne da ljudi dolaze istini.

Na isti način, Torben tumači Isusovu propovijed o sjemenu i umnažanju ploda (Marko 4) – sve je u brojkama sljedbenika pokreta. Plod Duha mu nije Galaćanima 5,22-24, nego rast TLR pokreta. Cijeli tečaj je dobar trening za stvaranje Torbenovih sljedbenika, ili drugim riječima – ispiranje mozga. Ovo je lijepo zapakirana laž, omotana istinom; samo izvana izgleda lijepo, a kad otvoriš paket, sotonska podvala. Nema ništa o poučavanju Isusa Krista i kako Njega slijediti, kako se pokajati i rasti u plodu Duha. Ništa o obraćenju od grijeha, ni posvećenju, ni odricanju od sebe, ni umiranju sebi, ni trpljenju.

Čuvajte se ovakvih kultova i likova kao što je Torben Søndergaard. Ne idite za njima. I sve provjeravajte u Božjoj Riječi jer jedan je vaš Učitelj, Isus Krist.

„A Isus reče: Pazite da ne budete zavedeni! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’, i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite dakle za njima.“ /Luka 21,8

Više na temu na tagu: Posljednja reformacija (TLR pokret)?.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.