Što je TLR pokret, tzv. Posljednja reformacija?

2083
pregleda
TLR pokret Posljednja reformacija

Jeste li čuli za TLR (The Last Reformation) pokret? Osnivač ovog pokreta je Torben Søndergaard. Pokret je već došao u Hrvatsku i ubrzano se širi po Balkanu i diljem svijeta.

Cilj i fokus TLR pokreta

Na internetu postoji tečaj pod nazivom Pionir škola, a sastoji se od 24 lekcija naučavanja ovog pokreta. Sadrži ukupno 48 sati predavanja. Kad se sve skupa sagleda, mnogo je korisnije 48 sati uložiti u molitvu i čitanje Biblije da nas Duh Sveti uvodi u istinu (Ivan 16,13), umjesto ovakvog treniranja i drilanja mozga.

Fokus ovog TLR pokreta je na samom pokretu, a ne na Isusu. Cilj je da se pokret što više proširi po svijetu i da se mnogi učine Torbenovim sljedbenicima, to jest čine isto što i on. Fokus je na iscjeljenjima i čudima, što je tipično karizmatski duh. Cilj je da osoba na osnovu svog iscjeljenja povjeruje u Isusa. Torben tvrdi kako ova Pionir škola mijenja živote, što je daleko od istine jer samo Isus mijenja živote, a ne 48-satni tečajevi.

Treba imati na umu da je česta odlika lažnih učitelja vlastita slava i reklama nauka, tečaja, imena, učitelja ili pokreta. Samoreklamiranje. Zato se toliko snimaju i bilježe sva navodna čuda i iscjeljenja, koja su samo prividna.

Lažni znakovi i čudesa

Torben Søndergaard je iz cijele Biblije izuzeo knjigu Djela apostolskih i na njoj izgradio svu potrebnu doktrinu za kršćanski život. Knjiga Djela nam opisuju povijest rane crkve i širenja Evanđelja Isusa Krista, a ne pravilo koje moramo slijediti. Ako ćemo se držati knjige Djela, onda se trebamo držati dosljedno svega, a to podrazumijeva i podizanje mrtvih. Petar je podizao mrtve (Dj 9,36-41). Pavao je podizao mrtve (Dj 20,9-12). Koliko je danas podignuto mrtvih?

Koliko je danas stvarno iscijeljenih? Bog danas iscjeljuje, ali ne na način na koji su to apostoli radili. Bog je suveren i On će ozdraviti uz iskrenu molitvu, ali koga On hoće i kada On to hoće. Sva ostala navodna iscjeljenja u karizmatskom pokretu vrlo su upitna. To su samo nestanci određenih bolova ili njihovo ublažavanje; kostobolje, bolovi u koljenu, leđima itd.

No, nas zanima gdje su mrtvi koji ustaju, paralizirani koji hodaju, gluhi koji čuju i slijepi koji vide? Upravo ono što čitamo u evanđeljima i knjizi Djela. Ako ovakvi slučajevi ozdravljenja postoje, kao što su činili Isus i apostoli, onda ih svakako treba dokazati uz liječničku dokumentaciju. Do onda, sva navodna iscjeljenja uzimamo s rezervom i ne možemo u njih vjerovati.

„I ako vam tko tada rekne: ‘Evo Krista ovdje!’ ili: ‘Eno ga ondje!’ — ne povjerujte! Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci i izvodit će znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike. A vi pazite! Eto, prorekao sam vam sve“ (Marko 13,21-23).

Naglasak na krštenju i govoru u jezicima

Kao prvo, ovaj pokret uzima vodeno krštenje kao iskustvo u kojem se prima Duh Sveti. Za njih spasenje nije isključivo milošću po vjeri u Isusa Krista, već krštenjem, što je suprotno Božjoj Riječi. Između brojnih stihova o opravdanju samo po vjeri, Isus kaže:

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga“ (Ivan 1,12-13).

Nakon vodenog krštenja, iz žrtve se istjeruju demoni, a potom se nad njom „mantra“ u jezicima, koji mogu biti i demonski ukoliko se ne rastumače. Praktički se osoba tjera da progovori u drugim jezicima, što se uzima kao znak krštenja u Duhu. Treba znati da svako učenje nekih dodatnih krštenja Duhom – nakon nanovorođenja (Ivan 3) – jest hereza. Ako ste nanovorođeni, to jest vjerom ste primili Isusa Krista i povjerovali u Njegovo dovršeno djelo na križu, tada ne trebate nikakvo dodatno krštenje Duhom (govor u jezicima i sl.).

„Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva; jedan Gospodin, jedna vjera, JEDNO KRŠTENJE, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama“ (Efežanima 4,4-6).

Darovi se ne uče na tečajevima

Nadalje, ako dar liječenja danas postoji, nemaju ga svi (1. Kor 12,10). Ako dar jezika danas postoji, isto ga nemaju svi (1. Kor 12,6-11), niti se prakticira na način kao što se radi u većini karizmatskih crkava – bez tumača i svi u jedan glas. „Sve neka bude pristojno i uredno“, lijepo objašnjava Pavao cijelu praksu u 1. Korinćanima 14.

Darovi nisu nešto što se uči na tečajevima i seminarima, već nešto što se dobiva od Boga. A rečeno nam je da iznad svih darova težimo za ljubavlju. „Težite za ljubavlju i čeznite za duhovnim darovima, a najvećma da prorokujete“ (1. Kor 14,1). Dakle, prvo trebamo težiti/moliti da ljubimo na ispravan način, a tek onda za darove, a najviše da prorokujemo – govorimo istinu Božje Riječi.

Od svih darova danas među vjernicima najviše nedostaje dar raspoznavanja duhova i mudrosti. Ako ne možemo ispravno razlučivati istinu od laži, što nam koriste svi ostali darovi? Što nam koristi da iscjeljujemo ili govorimo u jezicima ako smo u zabludi koja nas odvaja od Boga?

Psihološka manipulacija

Žrtvom se psihološki manipulira da progovori u jezicima, a nakon toga da se dobro osjeća. Govor u jezicima i dobar osjećaj se ne može uzimati kao potvrda da je osoba nanovorođena. Niti se vodenim krštenjem opraštaju naši grijesi; to je isključivo pokajanjem i obraćenjem.

Dakle, u ovom pokretu osobu se provodi kroz sljedeći obrazac: vodeno krštenje – primanje Duha Svetog – izgon demona – govor u jezicima; a sve popraćeno kamerama i pod svjetlima reflektora. Performans zahtijeva publiku. Tema performansa su emotivno slamanje osobe i jezici. A da paradoks bude veći, nakon što je osoba vodenim krštenjem primila Duha Svetog, iz nje treba istjerati zloduhe, što je samo po sebi proturječno. A progovaranje u jezicima je vrhunac i cilj postignut.

Ako se suprotstavite ovom nauku, a njihove učitelje prozovete lažnim, njihovi će vas sljedbenici najčešće optužiti da hulite na Duha Svetoga. No ne dajte se prevariti. Hula na Duha Svetoga je odbacivanje Krista, i neće biti oproštena nikome i nikada. Duh Sveti osvjedočuje svijet o grijehu, pravednosti i osudi (Ivan 16,8). Tko odbaci Duha Svetog koji ga osvjedočuje o istini, neće mu se oprostiti nikada.

Manipulacija, zastrašivanje, emocije… To su najčešće taktike lažnjaka.

Zaključak

U cijeloj priči o TLR pokretu nedostaje jednostavno Evanđelje: „Pokajte se i obratite da vam se izbrišu grijesi“ (Djela 3,19). Na ovom životu nije najvažnije tjelesno iscjeljenje, već pomirenje s Bogom i zadobivanje vječnog života po Isusu Kristu. Evanđelje je toliko jednostavno da se u par riječi može izgovoriti. A ovdje se propovijeda cijeli niz rituala koje treba učiniti da bi se došlo Isusu; na prvom mjestu širenje TLR pokreta, dijeljenje Pionir škole, a potom krštenje i govor u jezicima – sve kao dio spasenja. Krštenje je posljedica našeg spasenja, a ne uvjet. A govor u drugim jezicima je dar, kojeg vjerni mogu imati, ali ne moraju. Taj dar se mora preispitati i protumačiti, inače može biti i demonski (1. Ivanova 4,1). Poanta pokreta je da što više ljudi slijedi obrazac, a ne da ljudi dolaze istini.

Na isti način, Torben tumači Isusovu propovijed o sjemenu i umnažanju ploda (Marko 4) – sve je u brojkama sljedbenika pokreta. Plod Duha mu nije Galaćanima 5,22-24, nego rast TLR pokreta. Cijeli tečaj je dobar trening za stvaranje Torbenovih sljedbenika, ili drugim riječima – pranje mozga. Ovo je lijepo zapakirana laž, omotana istinom; samo izvana izgleda lijepo, a kad otvoriš paket, sotonska podvala.

Nema ništa o poučavanju Isusa Krista i kako Njega slijediti, kako se pokajati i rasti u plodu Duha. Ništa o obraćenju od grijeha, ni posvećenju, ni odricanju od sebe, ni umiranju sebi, ni trpljenju.

Čuvajte se ovakvih kultova i likova kao što je Torben Søndergaard. Ne idite za njima. I sve provjeravajte u Božjoj Riječi jer jedan je vaš Učitelj, Isus Krist.

„A Isus reče: Pazite da ne budete zavedeni! Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist’, i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite dakle za njima“ (Luka 21,8).

Potrebno je uključiti CC i desno na Settings – Subtitles odabrati titlove.

Autor: Biblija i znanost

Komentari

komentari