Postanak 22,2

Suci 11,34
Zaharija 12,10

NOVO - VIDEO