Spremni za dolazak Antikrista i Novi svjetski poredak?

10959
pregleda
dolazak Antikrista papa

Nalazimo se u posljednjim vremenima sve većeg i ubrzanog porasta lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih krista. Priprema se religijska i politička scena za dolazak Antikrista.

Papa je šokirao kršćane svojim susretom s tzv. velikim imamom Al Tayyibom, vrhovnim vjerskim autoritetom sunitskih muslimana. Svrha tog skupa u Abi Dhabiu je potpisivanje Deklaracije o ljudskom bratstvu koja poziva na bratstvo i solidarnost ljudi, a religije obavezuje da to podupru. Zajedno su pozvali na ukrcavanje u „arku ljudskog bratstva“. Pojednostavljeno rečeno, uvertira u Novi svjetski poredak i pripremanje puta Antikristu.

Više o tom susretu pročitajte: Papa Franjo i velik imam Al Tayyib pozivaju na ukrcavanje u „arku ljudskog bratstva“.

JEDNA SVJETSKA RELIGIJA

Papa nastavlja uspostavljati dobre odnose sa svim najvećim religijskim vođama diljem svijeta – u ime navodnog mira i tolerancije. Sada je više nego očito da papa Franjo ubrzano radi na ujedinjenju svih religija. Budizam, judaizam, islam, hinduizam, rimokatolicizam – za papu nema nikakve razlike. Otvoreno negira JEDINI put do Boga – Isusa Krista.

Razmotrimo neke izjave katoličkog poglavara i islamskog vrhovnika.

1. „Ne možemo se pozivati na Boga kao Oca svih ljudi, ako se odbijamo ponašati kao braća spram nekih od ljudi stvorenih na sliku i priliku Božju“, citirao je papa koncilsku deklaraciju Nostra aetate.

Papa očito ne zna da postoje dva oca – otac laži i nebeski Otac. Evo Isusovog odgovora onima koji misle da vjeruju u pravoga Oca.

„Vi činite djela oca svojega.’ Nato mu rekoše: ‘Mi se nismo iz bluda rodili! Jednog Oca imamo — Boga.’ Isus im reče: ‘Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izašao i došao. Ta nisam sȃm od sebe došao, nego me on posla. Zašto govor moj NE RAZUMIJETE? Jer NE MOŽETE SLUŠATI riječ moju! Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A ja, jer istinu govorim, MENI NE VJERUJETE.“ /Ivan 8,41-45

Isto kao i braća, postoje braća koja slušaju svog oca laži i braća koja slušaju svog Oca na nebu. Braća po tijelu i braća po Duhu.

„A Isus, odgovorivši, reče tomu što mu kaza: ‘Tko je majka moja i tko su braća moja?’ I pruži ruku svoju PREMA UČENICIMA svojim te reče: ‘Evo majke moje i braće moje! Jer TKO GOD IZVRŠI VOLJU Oca mojega koji je na nebesima, on mi je brat i sestra i majka.“ /Matej 12,48-50

2. „Vjera u Boga ujedinjuje“, tvrde jednoglasno i papa i veliki imam.

I demoni vjeruju u Boga; to uopće nije sporno. Nije sporna vjera, već objekt naše vjere – osoba Isus Krist, kamen spoticanja.

„Ti vjeruješ da je Bog jedan? Dobro činiš! I zlodusi vjeruju, i dršću.“ /Jakovljeva 2,19

3. „Mnogi razmišljaju drugačije, mnogi osjećaju drugačije, traže Boga ili susreću Boga na različite načine. U toj masi religija, samo je jedno sigurno: Svi smo djeca Božja“, kaže papa.

Nismo svi djeca Božja. To ide direktno kontra Božje Riječi i Isusa koji je jasno rekao tko su djeca Božja. Djeca Božja su samo nanovorođeni vjernici, koji su povjerovali u Krista kao svog Gospodara i Spasitelja.

„A svima koji ga [Isusa] primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.“ /Ivan 1,12-13

„Jer svi ste vi djeca Božja po vjeri u Krista Isusa.“ /Galaćanima 3,26

4. „Obraćam se Alahu Svemilosrdnom da blagoslovi ovaj susret i poduzmemo stvarni korak ka širenju vrijednosti mira i tolerancije među narodima“, kaže imam Ahmad al Tayyib.

Skup u ime lažnog mira i tolerancije. Jedini pravi mir daje Isus Krist.

„Jer od najmanjega pa do najvećega svi gramze za dobitkom, od proroka pa do svećenika svi čine laž. I olako liječe ranu kćeri puka mojega govoreći: ‘Mir! Mir!’ — a mira nema. Jesu li se zastidjeli kad počiniše gnusobu? Niti se imalo postidješe niti znaju za sram. Zato će popadati s onima što padaju, srušit će se u vrijeme pohođenja svoga’, veli GOSPOD.“ /Jeremija 8,10-12

„Ta i sami dobro znate da dan Gospodnji tako dolazi kao tat u noći. Jer kad budu govorili: ‘Mir i sigurnost!’, tada će na njih iznenada navaliti propast, kao trudovi na trudnicu, i neće umaći.“ /1. Solunjanima 5,2-3

DOLAZAK ANTIKRISTA I NOVI SVJETSKI POREDAK

Razlog zašto papa okuplja sve te svjetske religijske vođe je njegova agenda (plan, poslanje) i duh Antikrista koji radi u njemu. Priprema put i stol za Čovjeka bezakonja, Antikrista i Novi svjetski poredak.

„I bȋ joj dano zaratiti sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom. I poklonit će joj se svi koji žive na zemlji, kojih imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklana od postanka svijeta. Ako tko ima uho, neka čuje.“ /Otkrivenje 13,7-9

To je proročanstvo o Novom svjetskom poretku i razlog zašto će cijeli svijet zamrziti i progoniti prave kršćane. Istinski kršćani se nikad neće podložiti lažnim bogovima i lažnim religijama.

Lažni Prorok uzrokuje i potiče da ljudi povjeruju u Antikrista kao spasitelja svijeta. Otvorena negacija Isusa Krista.

„I vidjeh drugu Zvijer gdje uzlazi iz zemlje; i imaše dva roga poput jaganjca, a govoraše kao Zmaj. I ona vrši svu vlast one prve Zvijeri pred njom i čini da se zemlja i oni koji žive na njoj poklone prvoj Zvijeri, kojoj ono bijaše izliječena njezina smrtna rana. I ona ČINI ZNAKE VELIKE: čini pred ljudima da i oganj silazi s neba na zemlju. I ZAVODI one što žive na zemlji zbog znakova koje joj je dano učiniti pred Zvijeri, govoreći onima što stanuju na zemlji da načine lik Zvijeri koja imaše ranu od mača i oživje.“ /Otkrivenje 13,11-14

Milijuni ljudi gledaju na papu kao na samog Boga. Kad bi učinio neko čudo pred svim tim ljudima, to bi zapečatilo njihovo vjerovanje u djelotvornu zabludu.

„I bȋ joj dano dati dah liku Zvijeri, tako da i progovori lik Zvijeri i učini da tko god se ne pokloni liku Zvijeri bude ubijen.“ /Otkrivenje 13,15

Mnogi očito nemaju nikakav problem s time da papa surađuje s islamskim vođama i kreira lažni svjetski mir.

„I čini da im se svima — i malima i velikima, i bogatima i siromašnima, i slobodnjacima i robovima — dade žig na njihovu desnu ruku ili na čela njihova, te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig ili ime Zvijeri ili broj imena njezina. Ovdje je mudrost. Tko ima um, neka proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest.“ /Otkrivenje 3,16-18

NE UJARMLJUJTE SE, IZAĐITE, ODVOJITE SE, NE DOTIČITE…

Dragi vjernici koji ste dio ovakvih krivotvorenih kršćanskih institucija, pogledajte što kaže Božja Riječ.

„Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato izađite isred njih i odvojite se, govori Gospodin, i nečistoga se ne dotičite — i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.“ /2. Korinćanima 6,14-18

„Čudim se da se od Onoga koji vas pozva milošću Kristovom tako brzo odmećete u drugo evanđelje. Nekog drugog i nema, ima samo nekih koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti evanđelje Kristovo. Ali i kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao evanđelje mimo onoga koje vam navijestismo, neka je proklet! Kao što već rekosmo, i sad opet kažem: ako vam tko navješćuje evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.“ /Galaćanima 1,6-9

Papa nastoji spojiti sve religije i slomiti sve religijske barijere. No Isus jasno i glasno kaže:

„Ja sam put i istina i život. NITKO ne dolazi k Ocu osim po meni. Da ste mene upoznali, i Oca biste mojega upoznali.“ /Ivan 14,6-7

Lažni učitelji i proroci ne poznaju Isusa, stoga ne poznaju ni Boga Oca. Svaka religija ili osoba koja tvrdi suprotno od ovih jednostavnih Isusovih riječi jest lažljivac. Isus je razdvojnica između laži i istine.

„Jer on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno i pregradu razdvojnicu sruši, ukinuvši neprijateljstvo tijelom svojim… Dođe i evanđeljem navijesti mir vama daleko i onima blizu, jer po njemu jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednome Duhu.“ /Efežanima 2,14-15.17-18

Ljudi koji misle da je papin susret s islamskim vođama bezazlen su oni koji ne poznaju Boga, ni Božju Riječ. Njihova se religija temelji na onome što im njihov svećenik ili propovjednik kaže, oni koji jednako ne slijede Božju Riječ.

Tu se ne radi o poznanstvima i prijateljstvima s izgubljenima koje poznajemo iz svijeta. Radi se o snažnoj duhovnoj pozadini ujarmljivanja, tj. spajanja vjernika i nevjernika u isti duh, te negiranju Isusove zapovijedi da Boga moramo štovati u ISTINI.

Trebate se ukrcati u arku spasenja – Isusa Krista, a ne u „arku ljudskog bratstva“. Istinito bratstvo i mir postoji samo u Duhu Svetome, Onome koji nas zapečaćuje i spaja u jedno Kristovo tijelo.

Sin Božji je JEDINI put, JEDINA vjera, JEDINO pouzdanje putem kojeg dolazimo nebeskom Ocu. Stoga, svatko tko nastoji izvrnuti tu istinu stavlja se u poziciju lažnog učitelja.

Više na temu Novog svjetskog poretka nađite na linkovima:

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.