Skrivena povijest Uskrsa: Pogansko porijeklo Babilona

612
pregleda

Skrivena povijest Uskrsa: Pogansko porijeklo Babilona.

Što ako vam kažemo da je Uskrs poganski dan? I što ako vam kažemo da Uskrs, uskršnja jaja, zečevi, kolači nemaju nikakve veze s Kristovim uskrsnućem? Zavirit ćemo u korijene Uskrsa kako biste donijeli svjesnu odluku želite li davati značaj ovom poganskom blagdanu.

Crkvena povijest govori da je ono što se slavilo u 3. i 4. stoljeću bilo prilično drugačije nego ovo što se danas slavi za Uskrs. Znamo da je Rimokatolička crkva predvodnik ovog dana. Mnogi kršćani bi slavili Pashu u znak obilježavanja Kristove smrti i uskrsnuća umjesto Uskrsa, iako ni Pasha nije obvezna za kršćane, nego sjena stvarnosti ispunjena u Kristu. Krist je naše Pashalno janje koje je prineseno kao žrtva za nas jednom zauvijek.

Danas sve u znaku Uskrsa kao što su ofarbana jaja, okićene grančice, čokoladni zečevi, kuhane šunke, pogače, sirnice, kolači nemaju veze s onim što nam Bog zapovijeda.

Sokrat, drevni filozof, opisao je različite načine na koje se Uskrs slavio u različitim zemljama u njegovo vrijeme tijekom 5. stoljeća, tvrdeći sljedeće: „Mnogo toga što je već izneseno dovoljni je argument da dokaže da je slavlje blagdana Uskrsa posvuda počelo više po običaju nego po bilo kojoj zapovijedi Krista ili bilo kojeg apostola.“ (Crkvena povijest)

Čak je i Sokrat, filozof iz 5. stoljeća (ne poganski filozof iz 5. stoljeća pr. Kr.) znao da Uskrs nije kršćanska doktrina.

Nigdje u Bibliji nećete naći da trebamo slaviti Uskrs, poganski blagdan i ljudski običaj, u znak Kristovog uskrsnuća. Povijest Uskrsa vezuje se isključivo uz babilonski karakter. Način na koji se danas slavi je čisto babilonskog porijekla. Ako se vratimo unatrag, naći ćemo iste obrasce prinošenja žrtava u čast svojim poganskim bogovima u drevnom Babilonu – doba proroka Jeremije.

Nešto nalik današnjoj pogači peklo se u ono vrijeme nazivajući još „svetim kruhom“ u čast štovanja Kraljice neba, božice Uskrsa. Kako prikladno! Isti povijesni izvještaj nalazimo u Bibliji:

 • Djeca kupe drva, očevi vatru pale, a žene mijese svoje tijesto da načine kolače Kraljici neba i da lijevaju ljevanice drugim bogovima, da mene na srdžbu izazovu. Zar mene na srdžbu izazivaju?” govori GOSPODIN, “ne izazivaju li sebe na sramotu vlastitih lica?” /Jeremija 7,18-19
 • Ovako govori GOSPODIN nad vojskama, Bog Izraelov: “Stavite svoje paljenice k svojim žrtvama i jedite meso. Jer vašim ocima u dan kada sam ih izveo iz zemlje egipatske nisam rekao ni zapovjedio ništa u pogledu paljenih prinosa ili žrtava, nego im zapovjedih ovo: ‘Pokoravajte se mome glasu i ja ću vama biti Bog, a vi ćete biti moj narod: hodite svim putovima koje sam vam zapovjedio, da vam bude dobro.’ No nisu poslušali, ni prignuli svoje uho, nego su hodili po savjetima i uobrazilji zloga srca svojega, i hodili su unazad, a ne naprijed. /Jeremija 7,21-24
 • Od dana kada su vaši oci izišli iz zemlje egipatske do ovoga dana slao sam vam sve svoje sluge proroke, svakodnevno rano ustajući i šaljući ih; no nisu me poslušali, niti su svoje uho prignuli, nego su vrat svoj ukrutili: postupili su gore negoli oci njihovi. Zbog toga ćeš im reći sve ove riječi, ali te oni neće poslušati; i zvat ćeš ih, ali ti oni neće odgovoriti. No reci im: ‘Ovo je narod koji se ne pokorava glasu GOSPODINA, Boga svojega, niti prihvaća ukor: istina je izginula i iskorijenjena je iz usta njihovih.’ ” /Jeremija 7,25-28

Dragi kršćani, razumijete li ove Božje riječi koje su jednako primjenjive na nas danas?

Nakon što vas je Bog spasio, izveo iz grešnosti ovog svijeta da bi vas posvetio i priveo k sebi kao „crkvu slavnu, bez mrlje ili nabora ili nečega takvoga, nego da bude sveta i bez ljage“ (Efežanima 5,26-27), vi se vraćate u neznabožačke obrasce prinošenja žrtava Bogu u čast!? Boga na srdžbu izazivate slaveći poganske datume zaodjenute Kristovim imenom? Bog nema ništa s time! Bog to nije zapovjedio, ali vi želite hodati unazad umjesto napredovati u svom duhovnom rastu, i tako će zbog vas svaka iduća crkvena generacija biti sve gora.

Aštoreta = drevna semitska božica plodnosti, istovjetna s grčkom Aštartom i babilonskom Ištar. Engleski Easter (Uskrs) je izvedenica od riječi Ištar. Ova kraljica plodnosti je žena Baala. Belzebub, drevno je semitsko božanstvo štovano u filistejskom gradu Ekronu. Ime mu je izvedeno od kanaanskih riječi Baal, što znači „gospodar“ i zebub, što znači „muha“.

Dakle, svaki puta kada slavite Uskrs, zazivate demone i štujete Kraljicu neba, čiji se demonski entitet danas također maskira i uvelike obmanjuje narod kao „Gospa“.

„Sveta jaja“ su se također pripravljala u čast božici Aštarti među raznim drevnim narodima, davno prije Krista – od Japana, Kine, Indije, Egipta, Sirije, Babilona, Grčke, Rima sve do danas. Ništa novo pod suncem, kao što kaže kralj Salomon.

 • Ono što je bilo ono je što će biti, ono što je učinjeno ono je što će biti učinjeno, i nema ničega novoga pod suncem. Ima li ičega za što bi se moglo reći: “Gle, ovo je novo”? Već je postojalo od davnine, prije nas. /Propovjednik 1,9-10

Mnogi kršćani danas kažu da slijede Krista i istovremeno slave Uskrs tvrdeći da se prisjećaju Kristove smrti i uskrsnuća.

No postavlja se pitanje, zašto to čine na dan kada to nije? Drugo, zašto baš na dan kada pogani prinose žrtve demonima? I treće, zašto na dan koji je odredila Rimska crkva?

 • I neka više ne prinose svoje žrtve zlodusima, s kojima su bludničili. To neka im zauvijek bude propis tijekom njihovih naraštaja. /Levitski zakonik 17,7
 • Ne, nego ono što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu: a ja neću da vi imate zajedništvo sa zlodusima. /1. Korinćanima 10,20

Bog traži poslušnost Njegovom glasu (Riječi), a ne prinošenje žrtava, robovanje danima, tradicijama, običajima ovog svijeta.

Pravda, pravedni sud, milosrđe, suosjećajnost, poznavanje Boga – to je ono što se od nas traži, umjesto odlaska u crkvu na određene datume obješenih i depresivnih lica misleći da ugađamo Bogu.

 • Provoditi pravdu i sud draže je GOSPODINU negoli žrtva. /Izreke 21,3
 • Jer milosrđe sam htio, a ne žrtvu, i poznavanje Boga više negoli paljene prinose. Ali oni su kao ljudi savez prekršili; ondje su izdajnički protiv mene postupali. /Hošea 6,6-7
 • “Ja mrzim, ja prezirem vaše blagdane, i ne želim udisati miris na vašim svečanim skupovima. Ako mi i prinesete paljene prinose i svoje jestive prinose, neću ih prihvatiti; niti ću se osvrnuti na pomirbene prinose od vaše ugojene živine. Ukloni od mene buku svojih pjesama; jer neću slušati napjev tvojih gusala. Nego neka pravda kao vode poteče i pravednost kao moćna bujica. /Amos 5,21-24
 • Idite i naučite što znači ono: ‘Milosrđe hoću, a ne žrtvu’; jer nisam došao zvati pravednike, nego grešnike na pokajanje.” Tada mu pristupiše Ivanovi učenici, rekavši: “Zašto mi i farizeji često postimo, a tvoji učenici ne poste?” /Matej 9,13-14
 • Ali tada kada još niste poznavali Boga, služili ste onima koji po naravi nisu bogovi. No sada, nakon što ste upoznali Boga, zapravo, kada je Bog upoznao vas, kako se opet obraćate nemoćnim i bijednim počelima, kojima opet iznova hoćete robovati? Obdržavate dane, i mjesece, i razdoblja, i godine. Bojim se za vas da se nisam možda uzalud trudio oko vas. /Galaćanima 4,8-11

Više na vezane teme na tagu: USKRS.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.