Propovijedanje u Jeruzalemu – opozicija i napad

392
pregleda

Propovijedanje u Jeruzalemu. Kako izgleda dijeljenje evanđelja u Jeruzalemu?

Što se dogodi kad na ulicama Jeruzalema propovijedate Krista raspetoga za njihove grijehe? I to upravo iz Tanakha (hebrejske Biblije), starozavjetnih spisa. Možete očekivati veliki otpor, mržnju, vrijeđanje, pljuvanje, čak i agresivne ispade. U Izraelu ne možete kao misionar razgovarati s mlađima od 18 godina, protuzakonito je javno propovijedati Novi zavjet, za što vas mogu uhititi.

Ipak, cijeli Stari zavjet ukazuje na Krista, tako da se spasiti možete čitajući samo Stari zavjet, sve što vam treba jest vjera.

Izrael je valjda trenutno najnesigurnije mjesto za javnu evangelizaciju. Otpor Židova prema Kristu je toliki da su spremni na sve na ulici samo da vas ušutkaju. Propovjednik u sili Božjoj propovijeda izgubljenom narodu i biva napadnut.

„Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani, koliko li sam puta htio okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja svoje piliće pod svoja krila, a VI NE HTJEDOSTE!“ /Matej 23,37

Prorok Izaija u poglavlju 53 prorokovao je Mesiju – Isusa Krista. Upravo zato židovski rabini strogo zabranjuju čitanje ovoga poglavlja. U Starom zavjetu prinosile su se krvne žrtve za oproštenje grijeha, no sada Izrael nema Hram ni žrtvovanja. Stoga, prema Tori nema ni pomirenja ni oprosta.

Naravno da nema, jer bogoslužje i učestali prinosi iste žrtve nikada ne mogu ukloniti grijehe, čak i kad bi se obnovio Hram. Starozavjetne žrtve bila su tek slika ukazanja na konačnu žrtvu – Krista da ga primimo po vjeri. Nema nikome oprosta izvan Isusa Krista. Nema tog Zakona kojeg možete držati i spasiti se po njemu.

„Ali Krist je, kao veliki svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, nerukotvorenom, to jest ne od ovoga Stvorenja; i ne po krvi jaraca i junaca, nego PO SVOJOJ KRVI, ušao je jedanput zauvijek u Svetinju ZADOBIVŠI VJEČNO OTKUPLJENJE ZA NAS.“ /Hebrejima 9,11-12

„Gore reče: ‘Žrtvu i prinos, paljenice i žrtvu za grijeh’, koje se po Zakonu prinose, ‘nisi htio, niti su ti se svidjele’; potom veli: ‘Evo dolazim, Bože, činiti volju tvoju.’ Tako on uklanja ono prvo da uspostavi drugo. Po toj volji smo posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.“ /Hebrejima 10,8-10

Židovi se spotiču i sablažnjavaju, ne mogu slušati riječ o Kristu kao njihovom Spasitelju. Iako stalno teže Zakonu pravednosti, to jest opravdanju po Tori (Mojsijevom Zakonu), ne dopiru jer ne traže po vjeri.

„No Izrael, koji ide za Zakonom pravednosti, do Zakona pravednosti nije ni dopro. Zašto? Zato što NISU TRAŽILI PO VJERI, nego kao djelima Zakona. Jer spotakli su se o kamen spoticanja; kao što je pisano: ‘Evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni: i tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.’“ /Rimljanima 9,31-33

Propovjednike se smatra ludima, polupanima, skrenutima – dok Bog upravo ludošću propovijedanja spašava one koji vjeruju, a ne znanjem, intelektom i teologijom.

„Jer ne stidim se Kristova evanđelja: ta ono je snaga Božja za spasenje svakomu tko vjeruje; najprije Židovu pa Grku. Jer u njemu je otkrivena pravednost Božja od vjere k vjeri; kao što je pisano: ‘Pravednik će po vjeri živjeti.’“ /Rimljanima 1,16-17

„Jer Židovi znak ištu i Grci [nevjernici, filozofi] mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, Grcima ludost, a onima koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista Božju silu i Božju mudrost. Budući da u Božjoj mudrosti svijet mudrošću nije upoznao Boga, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.“ /1. Korinćanima 1,21-24

Svi su pozvani na vjeru u Krista koji je platio za naše grijehe. Ne budite bezumni i nevjerni!

Na kraju vremena spasit će se jedan dio – tzv. ostatak Izraela, kako bi se „sav Izrael“ spasio. Sav Izrael misleći na duhovni Izrael. Jer Židov nije samo izvanjski, niti je obrezanje izvanjsko, na tijelu – Židov je onaj koji je obrezan u srcu, po Duhu, a ne po slovu. Ne po Zakonu, nego po vjeri u Isusa Krista.

Više na vezane teme na tagu: IZRAEL.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.