Pravo učeništvo i zajedništvo

1409
pregleda
učeništvo zajedništvo kršćani

Što znači pravo učeništvo i zajedništvo? Isus je rekao: „Idite i učinite druge mojim učenicima.“

Što kad bismo umjesto odlaska u crkvenu zgradu, počeli se okupljati po kućama? Što kad bi umjesto slavljenja pod reflektorima i svjetovnom glazbom, počeli izlaziti na ulice i evangelizirati? Što kad bismo imali manje crkvenih programa, rasporeda, događaja, konferencija? Bi li to značilo manje troškova, dugova, skupljanja sredstava, briga i stresa? Bismo li bili slobodniji iskusiti Njegovu ljubav, istinski voljeti Boga, voljeti druge, donositi evanđelje i oslobođenje drugima, služiti, slati kršćane u svijet?

Što kad bismo umjesto zgrada, biltena, programa, motivacijskih govora, koncerata, prodaje kolača, ispijanja kava, tolikih učitelja, pastora, proroka i tzv. apostola, počeli SIJATI Riječ? To je naša misija i veliko poslanje.

Prava crkvena građevina?

„Ali ne prebiva Svevišnji u rukotvorenim hramovima, kao što prorok kaže: Nebo mi je prijestolje, a zemlja podnožak nogama mojima. Kakvu ćete mi kuću sagraditi, govori Gospod, ili što je mjesto počinka moga? Nije li ruka moja sve to načinila?“ (Djela 7,48-50).

„Jer mi smo Božji suradnici; vi ste Božja njiva, BOŽJA GRAĐEVINA. Po milosti Božjoj koja mi je dana, kao mudar graditelj postavih temelj, a drugi nadograđuje. No neka svaki pazi kako nadograđuje. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je položen, a taj je Isus Krist“ (1. Korinćanima 3,9-11).

„NE ZNATE LI DA STE HRAM BOŽJI i da Duh Božji prebiva u vama? Ako tko hram Božji upropašćuje, toga će upropastiti Bog. Jer je svet hram Božji, a to ste vi“ (1. Korinćanima 3,16-17).

„Ili ne znate da je VAŠE TIJELO HRAM DUHA SVETOGA u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji“ (1. Korinćanima 6,19-20).

„Tako dakle više niste tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji, NADOGRAĐENI na temelju apostolā i prorokā, a ugaonik je sam Isus Krist. U njemu je sva GRAĐEVINA sastavljena i raste u HRAM SVET u Gospodinu, u njemu ste i vi SAZIDANI za prebivalište Božje u duhu“ (Efežanima 2,19-22).

„Kuća Božja, crkva Boga živoga, STUP I UPORIŠTE ISTINE“ (1. Timoteju 3,15).

Crkva je zajednica nanovorođenih vjernika, svih koji su povjerovali u Krista i obratili se; a ne zgrada ili denominacija. Kršćanstvo nije jednotjedno bogoslužje, već služenje 24/7.

„Crkva je tijelo njegovo [Kristovo], punina Onoga koji sve u svima ispunja“ (Efežanima 1,23).

Prvi kršćani su prakticirali zajedništvo svaki dan, živjeli skupa, dijelili sve što su imali, i ono najvažnije, nisu molili za materijalne blagoslove, već za silu da smjelo i hrabro naviještaju Krista i pronose evanđelje svijetu.

„A u mnoštva onih koji su uzvjerovali bijaše JEDNO SRCE I JEDNA DUŠA. I nijedan nije ni za što od dobara svojih govorio da je njegovo, nego im SVE BIJAŠE ZAJEDNIČKO“ (Djela 4,32).

„Među njima naime NITKO NIJE BIO U OSKUDICI jer koji god bi posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi i donosili utržak od onoga što se prodalo te stavljali do nogu apostolā. A DIJELILO SE SVAKOMU kako bi komu trebalo“ (Djela 4,34-35).

„I bijahu POSTOJANI u apostolskome nauku i zajedništvu, i lomljenju kruha i molitvama“ (Djela 2,42).

„A svi koji su vjerovali BIJAHU ZAJEDNO i sve im bijaše zajedničko. I prodavali bi posjede i imovinu i dijelili ih svima, kako bi komu trebalo“ (Djela 2,44-45).

„I svaki bi dan POSTOJANO I JEDNODUŠNO bivali u Hramu i po kućama lomili kruh te uzimali hranu u radosti i prostodušnosti srca, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega puka“ (Djela 2,46-47).

„I svaki su dan u Hramu i po kućama NEPRESTANCE naučavali i evanđeljem navješćivali Isusa Krista“ (Djela 5,42).

Komentari

komentari