Najveći problem modernog kršćanstva

1044
pregleda
problem modernog kršćanstva

U čitavoj Bibliji, poglavlje kojeg se moderni kršćani najviše boje je 1. Ivanova 3. Na čemu je naglasak u tom poglavlju? Na nečemu što je najveći problem modernog kršćanstva.

ČISTOĆA

„Ljubljeni, sada smo sinovi Božji i još se nije očitovalo što ćemo biti; ali znamo da ćemo, kada se on pojavi, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest. I svatko tko ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.“ /1. Ivanova 3,2-3

NE OSTAJANJE U GRIJEHU

„Tko god čini grijeh, čini i bezakonje: jer grijeh je kršenje Zakona. A znate da se on pojavio da odnese naše grijehe i da grijeha u njemu nema. Tko god u njemu ostaje, ne griješi; tko god griješi, nije njega vidio niti ga upoznao.“ /1. Ivanova 3,4-6

PRAVEDNOST

„Dječice, neka vas nitko ne zavede: onaj tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Onaj tko čini grijeh, od đavla je; jer đavao griješi od početka. Zbog toga se pojavio Sin Božji da razori djela đavlova.“ /1. Ivanova 3,7-8

PRAVDA

„Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeh; jer sjeme njegovo u njemu ostaje i ne može griješiti, jer je od Boga rođen. U ovome se očituju djeca Božja i djeca đavlova: tko god ne čini pravdu, nije od Boga, kao ni onaj tko ne ljubi svoga brata.“ /1. Ivanova 3,9-10

LJUBAV PREMA BRAĆI

„Jer ovo je poruka koju ste čuli od početka: da ljubimo jedan drugoga. Ne kao Kajin, koji je bio od onoga zloga i zaklao brata svojega. A zbog čega ga je zaklao? Zato što njegova vlastita djela bijahu zla, a njegova brata pravedna.“ /1. Ivanova 3,11-12

„Nemojte se čuditi, braćo moja, ako vas svijet mrzi. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, zato što ljubimo braću. Onaj tko ne ljubi svoga brata, ostaje u smrti. Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da nijedan ubojica nema vječan život koji u njemu ostaje.“ /1. Ivanova 3,13-15

POLAGANJE ŽIVOTA ZA BRAĆU

„Po ovome smo upoznali ljubav Božju: što je on za nas položio svoj život. Stoga i mi moramo položiti svoje živote za braću. Ali onaj tko ima dobra ovoga svijeta pa vidi svoga brata u potrebi i zatvori pred njim svoje srce, kako ljubav Božja prebiva u njemu?“ /1. Ivanova 3,16-17

„Dječice moja, nemojmo ljubiti riječju, ni jezikom, nego djelom i istinom. I po tome znamo da smo od istine i umirit ćemo pred njim svoja srca.“ /1. Ivanova 3,18-19

Osovina čitavog poglavlja je u ovome:

„U ovome se očituju djeca Božja i djeca đavlova: tko god ne čini pravdu, nije od Boga, kao ni onaj tko ne ljubi svoga brata.“ /1. Ivanova 3,10

Pravda i ljubav – glavne karakteristike istinitog kršćanina.

Živimo u kaotičnom, opasnom i površnom dobu poimanja kršćanstva. Svatko od vas tko koristi Gospodnje ime neka se preispita jeste li uistinu u vjeri. Vršite li pravdu Božju i ljubite li braću i sestre toliko da ste spremni odreći se svega, pa i položiti živote?

„Sami sebe preispitajte, jeste li u vjeri; sami sebe provjerite. Ne poznajete li sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste nepravi.“ /2. Korinćanima 13,5

Preispitajte se kroz prizmu Božje Riječi. I ako vas ova knjiga osuđuje, znači da ste krivi i da se morate pokajati.

„Stoga odložite svu prljavštinu i preostalu zloću te sa svom krotkošću prihvatite usađenu riječ, koja je moćna spasiti vaše duše. Ali budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe.“ /Jakovljeva 1,21-22

Ako niste vršitelji Božje Riječi, zavaravate sami sebe.

„Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji promatra svoje rođeno lice u zrcalu: jer se promotri, ode i odmah zaboravi kakav je bio. A tko god se zagleda u savršeni zakon slobode i u njemu ustraje, ne da bude zaboravan slušatelj, nego DJELOTVORAN IZVRŠITELJ, blagoslovljen će biti u svome djelovanju.“ /Jakovljeva 1,23-25

„Kakva korist, braćo moja, ako tko veli da ima vjeru, a nema djela? Može li ga vjera spasiti? Ako su neki brat ili sestra goli i nemaju svagdanju hranu pa im netko od vas rekne: ‘Idite u miru, ugrijte se i nasitite’, i ne date im ono što je potrebno tijelu, kakva korist od toga?“ /Jakovljeva 2,14-16

„Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je sama po sebi. Jest, reći će netko: ‘Ti imaš vjeru, a ja imam djela: pokaži mi svoju vjeru bez svojih djela, a ja ću tebi svoju vjeru pokazati svojim djelima.’ Ti vjeruješ da je jedan Bog. Dobro činiš: i zlodusi vjeruju, i dršću. Želiš li spoznati, čovječe isprazni, da je vjera bez djela mrtva?“ /Jakovljeva 2,17-20

Jakov nam ne govori da se spašavamo djelima, nego po vjeri koja će rezultirati djelima. Spašeni smo po vjeri, ali nismo spašeni ako naša vjera ne djeluje.

Ako slušate i vjerujete Božjoj Riječi, ali ne prakticirate što tamo piše, vaša je vjera đavolska. Đavao vjeruje svaku riječ i drhti.

„Tako svako dobro stablo rađa dobre plodove, a nevaljalo stablo rađa loše plodove. Ne može dobro stablo roditi loše plodove, niti pak nevaljalo stablo može roditi dobre plodove. Svako stablo koje ne rađa dobre plodove siječe se i u oganj baca.“ /Matej 7,17-19

Mnogi će se pozvati u onaj dan da su djelovali i propovijedali u Isusovo ime. Mnogi bezakonici koji su propovijedali Božju Riječ, a sami nisu bili poslušni.

„A po ovome znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove držimo. Onaj tko tvrdi: ‘Poznajem ga’, a ne drži njegove zapovijedi, lažljivac je i u njemu nema istine. A tko god drži njegovu riječ, uistinu je u njemu usavršena ljubav Božja: po tome znamo da smo u njemu.“ /1. Ivanova 2,3-5

Jeste li lažljivac koji se poziva na Isusa, ali ne drži Njegove zapovijedi?

Milost Božja nas uči nas da, odrekavši se bezbožnosti i svjetovnih požuda, razborito, pravedno i pobožno živimo u ovom sadašnjem svijetu.

„Nemojte ljubiti svijet ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nije u njemu ljubav Očeva. Jer sve što je u svijetu, požuda tijela, požuda očiju i oholost života, nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, ali onaj tko čini volju Božju, ostaje zauvijek.“ /1. Ivanova 2,15-17

Shvatite dubinu vašega grijeha u srcu i ne oglušujte se na osvjedočenje Duha Svetoga. Ne otvrdnjujte vaša srca odbacujući milost Božju.

„Ljubljeni, zaklinjem vas da se kao tuđinci i pridošlice klonite tjelesnih požuda, koje ratuju protiv duše.“ /1. Petrova 2,11

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se prijašnjim požudama u vašemu neznanju, nego, kao što je svet onaj koji vas je pozvao, tako i vi budite sveti u svemu ponašanju; jer pisano je: ‘SVETI BUDITE, ZATO ŠTO SAM JA SVET.’“ /1. Petrova 1,14-16

„Ipak, temelj Božji stoji čvrsto imajući ovaj pečat: ‘Poznaje Gospodin one koji su njegovi’ i: ‘NEKA ODSTUPI OD NEPRAVDE SVATKO TKO IMENUJE IME KRISTOVO.’“ /2. Timoteju 2,19

Više na slične teme na tagu: POSVEĆENJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.