Nabukodonosor: Da se i cijeli svijet pokloni…

1815
pregleda

Nabukodonosor – kako klanjanje njegovu liku iz Daniela 3 podsjeća na vrijeme u kojem živimo i kako su se tri izraelska mladića odbila pokloniti. Hoćemo li se složiti s njima? Da se i cijeli svijet pokloni…

Kad je kralj Nabukodonosor podigao sebi kip od zlata, tražio je štovanje sviju, velikih, malih, bogatih, siromašnih; a prvo je dobio podršku elite, moćnika, bogataša, bankara, sudaca, predsjednika.

„Tada kralj Nebukadnezar posla da se okupe knezovi, namjesnici i zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici, zakonoznanci i svi upravitelji pokrajina, da DOĐU NA POSVETU KIPA što ga je podigao kralj Nebukadnezar.“ /Daniel 3,2

Potom je koristio medije da razglase vijest o klanjaju njegovom liku i djelu.

„Tada najavljivač [MEDIJI] glasno poviče: ‘Vama se, ljudi, narodi i jezici, zapovijeda da u trenutku kada čujete zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira, cimbala i svakovrsnih glazbala, padnete na tlo i poklonite se zlatnome kipu što ga je podigao kralj Nebukadnezar. Tko god ne padne i ne pokloni se, bit će istoga časa bačen u razgorjelu užarenu peć.“ /Daniel 3,4-6

Plaćenički mediji u službi ovih vladara odradili su svoj posao – služeći se metodom zastrašivanja, ucjene, prisile – „ukoliko ne poslušate, živi ćete biti spaljeni!“

I što se događa? Kad je u pitanju život, naročito mučenička smrt, tko se jedino neće podložiti?

– oni koji su pomireni s Bogom

– oni koji ne žive za ovaj život

– oni kojima pouzdanje nije u čovjeka

– oni koji su 100% sigurni u ono što vjeruju/govore

– oni kojima je život Krist, a smrt dobitak

KOJI SU TO? PREPOZNAJETE LI SE?

„Stoga u trenutku kada je sav okupljeni narod čuo zvuk roga, frule, citre, trublje, psaltira i svakovrsnih glazbala, SVI LJUDI, NARODI I JEZICI POPADAŠE po tlu i pokloniše se zlatnome kipu što ga bijaše podigao kralj Nebukadnezar.“ /Daniel 3,7

Nakon toga slijede izdajnici i cinkaroši.

„Ima nekih Židova koje si postavio nad poslovima babilonske pokrajine: Šadrak, Mešak i Abed-Nego. Ti ljudi, o kralju, nisu ti iskazali poštovanje: oni ne služe tvojim bogovima i ne klanjaju se zlatnome kipu što si ga podigao.“ /Daniel 3,12

„Tada kralj u svome bijesu i jarosti zapovjedi da se dovede Šadraka, Mešaka i Abed-Nega. I dovedoše te ljude pred kralja. Nebukadnezar prozbori i reče im: ‘Je li istina, Šadrače, Mešače i Abed-Nego, da vi ne služite mojim bogovima [VIRUSIMA, MASKAMA, TESTOVIMA, CJEPIVIMA], niti se klanjate zlatnome kipu što sam ga podigao?“ /Daniel 3,13-14

„…ako se ne poklonite, istoga ćete časa biti bačeni u razgorjelu užarenu peć; i tko je taj Bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku?“ /Daniel 3,15

Ovaj se kralj usudio kušati samoga Boga.

„Šadrak, Mešak i Abed-Nego odgovoriše kralju, rekavši: ‘O, Nebukadnezaru, nema potrebe da ti na to odgovorimo. Ako je tako, naš Bog kome služimo može nas izbaviti iz razgorjele užarene peći; i izbavit će nas iz tvoje ruke, o kralju. Ali ako i ne bi, znaj, o kralju, da mi nećemo služiti tvojim bogovima niti se klanjati zlatnome kipu što si ga postavio.“ /Daniel 3,16-18

Drugim riječima, svaka naša riječ je suvišna, činite s nama što god želite, nećemo se pokloniti vašim idolima! Ako je Božja volja, izbavit će nas od gnjeva i kazne vladara, ali ako i nije, svejedno se nećemo pokloniti jer znamo kome služimo, a nisu ljudi, demoni i strahovi ovoga svijeta.

„Tada se Nebukadnezar ISPUNI GNJEVOM i promijeni se izraz njegova lica protiv Šadraka, Mešaka i Abed-Nega; stoga on prozbori i zapovjedi da peć ugriju sedam puta jače negoli se obično zagrijavala. Zatim najmoćnijim ljudima koji bijahu u njegovoj vojsci zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega te ih bace u razgorjelu užarenu peć.“ /Daniel 3,19-20

Istinski kršćani izazivaju poseban gnjev i višestruku kaznu, budući da je duhovna borba u pitanju. Njihova borba nije ne protiv nas, nego protiv Boga; vlastita ih savjest osuđuje, i zato je gnjev demoniziranih ljudi žešći. Tijelo protiv Duha.

„Budući da je kraljeva zapovijed bila žurna, a peć prekomjerno zagrijana, plamen ognja POBI LJUDE KOJI SU PODIZALI Šadraka, Mešaka i Abed-Nega. A ta tri čovjeka, Šadrak, Mešak i Abed-Nego, padoše svezani usred razgorjele užarene peći.“ /Daniel 3,22-23

Pazite se vi koji sudjelujete u izvršavanju nepravednih odredbi i kažnjavanju nevinih i pravednih, koji apsolutno nikoga ničime ne ugrožavaju, osim što se ne pokoravaju svjetovnim metodama, uvjerenjima i štovanjima.

„Tada se kralj Nebukadnezar zaprepasti, hitro ustade i reče svojim savjetnicima: ‘Nismo li mi u oganj bacili tri svezana čovjeka?’ Oni mu odgovoriše: ‘Istina je, kralju.’ On odgovori i reče: ‘Gle, ja vidim da četiri odriješena čovjeka hodaju posred ognja, i nemaju ozlijede, a četvrti je obličjem nalik Sinu Božjemu.’“ /Daniel 3,24-25

„Tada Nebukadnezar prozbori, i reče: ‘Neka je blagoslovljen Bog Šadrakov, Mešakov i Abed-Negov, koji je poslao svoga anđela te IZBAVIO SVOJE SLUGE KOJE SU SE U NJEGA UZDALE i izmijenile kraljevu riječ i predale svoja tijela, kako ne bi služile niti se klanjale ikojemu drugome bogu osim svome Bogu.“ /Daniel 3,28

„Stoga donosim naredbu: Svaki narod, pleme i jezik koji bi rekao išta loše protiv Boga Šadrakova, Mešakova i Abed-Negova, bit će raskomadan, a njihove će kuće biti pretvorene u gnojišta; jer nema drugoga Boga koji bi mogao izbaviti na taj način.“ /Daniel 3,29

Naše čvrsto stajanje u vjeri i pouzdanju u Boga može obratiti najtvrdokornije. Činjenica da se Božji ljudi nisu pokorili ovom vladaru pod cijenu vlastite mučeničke smrti dovela je samoga kralja na koljena pred Bogom.

Nisu ga slomili poslušni podanici, ulizice, izdajice, cinkaroši, licemjeri; nego upravo oni koji znaju kakvom moćnom Bogu služe, koji drži njihove živote pod kontrolom i nema tog čovjeka, moćnika, vladara koji ih može ucijeniti ičime. Tko se boji Boga, ne boji se nikoga i ničega. Naš je jedini strah sačuvati vlastitu savjest čistu i neokaljanu pred Bogom.

Stoga, da se i cijeli svijet pokloni, nećemo se pokloniti!

 

Više na vezane teme na tagu: CJEPIVO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.