Ljubav se zove Isus na križu!

4940
pregleda
ljubav Valentinovo križ

Valentinovo ili Dan zaljubljenih uveo je rimski biskup (papa) u znak štovanja sv. Valentina, a kao i svi rimski blagdani, preuzet je iz poganske legende i povezuje ga se s poganskim štovanjem bogova plodnosti. Današnji dan je zapravo tužan, jer svijet slavi ljubav, a ne poznaje pravu ljubav.

Pogledajmo biblijske stihove koji govore o ljubavi i upoznajmo što je zapravo ljubav.

LJUBAV SE ZOVE ISUS NA KRIŽU

Svjetovna ljubav i Božja ljubav nisu isto. Svijet ljubi kreaciju, to jest čovjeka, životinju, prirodu ili bilo što u kreaciji; i ta je ljubav poremećena, neuravnotežena i neispravna. Nijedan čovjek ne može nadomjestiti unutarnju potrebu svakoga čovjeka da bude ljubljen na Božji način.

Prava ljubav se zove Isus na križu. Isus koji polaže život za one koji ga nisu ljubili. Tek kad upoznamo tu ljubav, možemo ispravno ljubiti druge.

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni“ (Ivan 3,16).

„A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas“ (Rimljanima 5,8).

„U ovome se očitova ljubav Božja u nama: Sina svoga jedinorođenoga poslao je Bog u svijet da živimo po njemu. U ovome je ljubav: ne da mi uzljubismo Boga, nego da on uzljubi nas i posla Sina svojega kao pomirnicu za grijehe naše“ (1. Ivanova 4,9-10).

„I mi smo upoznali i uzvjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je ljubav među nama savršena: da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo na ovome svijetu“ (1. Ivanova 4,16-17).

Božja ljubav uklanja svaki strah.

„Straha nema u ljubavi, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah uključuje kaznu, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. Mi ljubimo njega, jer on prvi uzljubi nas“ (1. Ivanova 4,18-19).

„Kao što mene uzljubi Otac, i ja uzljubih vas. Ostanite u ljubavi mojoj. Budete li očuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što ja očuvah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi“ (Ivan 15,9-10).

„Ovo je zapovijed moja: da ljubite jedni druge kao što ja uzljubih vas. Od ove ljubavi nitko veće nema: da netko položi život svoj za prijatelje svoje“ (Ivan 15,12-13).

„Zato znaj da GOSPOD, Bog tvoj, on je Bog, Bog vjeran koji drži svoj savez i milosrđe kroz tisuću naraštaja s onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi“ (Ponovljeni zakon 7,9).

„Jer je tvoje milosrđe bolje od života, moje će te usne slaviti“ (Psalam 63,3).

„No ti si, Gospodine, Bog: milosrdan i milostiv, spor na gnjev, a bogat milosrđem i istinom“ (Psalam 86,15).

„Jer dobar je GOSPOD, dovijeka je milosrđe njegovo, i vjernost njegova od koljena do koljena“ (Psalam 100,5).

„Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas uzljubi, i nas, koji bijasmo mrtvi u prijestupima, oživi s Kristom (milošću ste spašeni!)“ (Efežanima 2,4-5).

„Pogledajte kakvu nam je ljubav podario Otac — da se prozvasmo djecom Božjom. Zbog toga nas svijet ne poznaje — jer njega ne upozna“ (1. Ivanova 3,1).

„A plod je Duha: ljubav…“ (Galaćanima 5,22).

LJUBAV U BRAKU

Ako muškarac i žena na prvom mjestu ne ljube Boga, nikada neće moći ispravno ljubiti jedno drugoga. Ljubav je odluka, a ne prolazna emocija.

„No od početka stvaranja muško i žensko stvori ih Bog. Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“ (Marko 10,6-9).

„Nađoh onoga kog ljubi duša moja“ (Pjesma 3,4).

„Ja pripadam dragomu svojemu, a moj dragi meni“ (Pjesma 6,3).

„Stavi me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju! Jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao Šeol. Žar je njezin žar ognja i plamena GOSPODNJEGA. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti“ (Pjesma 8,6-7).

Kad je Isus u centru nekog odnosa, nemoguće ga je slomiti.

„I ako bi tko nadjačao jednoga, dvojica će mu se oprijeti; i trostruko uže ne kida se brzo“ (Propovjednik 4,12).

„Neka je blagoslovljen izvor tvoj, i raduj se sa ženom svoje mladosti. Kao ljupke košute i umilne srne, neka te grudi njezine opajaju u svako doba, njezinom ljubavlju naslađuj se svagda“ (Izreke 5,18-19)!

„Tko je našao ženu, našao je dobro; i stekao blagodat od GOSPODA“ (Izreke 18,22).

„Tko će naći ženu vrsnu? Ta vrijednost joj je daleko nad biserjem. Srce muža njezina pouzdalo se u nju, pa dobitak neće izostati. Čini mu dobro, a ne zlo, sve dane života svojega“ (Izreke 31,10-12).

„Muževi, ljubite svoje žene, kao što i Krist uzljubi crkvu te sama sebe predade za nju… Tako su muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi… Neka dakle i svaki pojedini od vas tako ljubi svoju ženu kao sebe sama, a žena neka poštuje muža“ (Efežanima 5,25.28.33).

„Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodinu. Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima“ (Kološanima 3,18-19).

LJUBAV U ODNOSIMA

Ako želimo ostati u jedinstvu, moramo se podnositi u ljubavi. Nema drugog načina.

„A Isus mu odgovori: Prva od sviju zapovijedi je: Čuj, Izraele! Gospod je Bog naš, Gospod je jedan. I: Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz svega uma svojega i iz sve snage svoje. To je prva zapovijed. A druga je ovoj slična: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovijedi veće od ovih nema“ (Marko 12,29-31).

„Zapovijed vam novu dajem: da ljubite jedni druge; kao što ja uzljubih vas, da i vi ljubite jedni druge. Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Ivan 13,34-35).

Licemjerna, lažna, neiskrena ljubav u odnosu na čistu ljubav iz srca.

„Neka ljubav bude neprijetvorna! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Bratoljubljem srdačno ljubite jedni druge! Pretječite jedni druge poštovanjem!“ (Rimljanima 12,9-10).

„Nikomu ništa ne dugujte, osim da ljubite jedni druge. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je Zakon. Jer: Ne počini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne posvjedoči lažno! Ne poželi! — i ako ima koja druga zapovijed, obuhvaćena je ovom riječju, to jest: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav“ (Rimljanima 13,8-10).

„Ako i jezicima ljudskim i anđeoskim govorim, a ljubavi nemam, postao sam mjed što zveči ili cimbal što ječi. Ako i dar prorokovanja imam i znam sve tajne i svu spoznaju; ako i svu vjeru imam da bih i gore premještao, a ljubavi nemam — ništa sam. Ako i sav svoj imetak razdam, ako i tijelo svoje predam da se sažeže, a ljubavi nemam — ništa mi ne koristi“ (1. Korinćanima 13,1-3).

Koja to ljubav daje sve, a ne traži ništa?

„Ljubav je strpljiva, dobrostiva je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje“ (1. Korinćanima 13,4-8).

„A sada ostaje vjera, nada, ljubav — to troje — ali od ovih najveća je ljubav“ (1. Korinćanima 13,13).

„Neka sve vaše bude u ljubavi!“ (1. Korinćanima 16,14).

„Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi, trudeći se čuvati jedinstvo Duha svezom mira“ (Efežanima 4,2-3).

„A povrh svega toga — ljubav! To je sveza savršenstva“ (Kološanima 3,14).

Ljubav pokriva sve grijehe.

„A prije svega, imajte žarku ljubav jedni prema drugima, jer će ljubav pokriti mnoštvo grijeha“ (1. Petrova 4,8).

„Prijatelj ljubi u svako doba, a brat se rađa za nevolju“ (Izreke 17,17).

„Po ovome smo upoznali ljubav Božju: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni za braću živote polagati. A tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svojega u potrebi pa zatvori srce svoje pred njim — kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice moja, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom“ (1. Ivanova 3,16-18).

„Ljubljeni, ljubimo jedni druge; jer ljubav je od Boga, i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, Boga ne upozna — jer Bog je ljubav“ (1. Ivanova 4,7-8).

„Ljubljeni, ako Bog tako uzljubi nas, i mi smo dužni jedni druge ljubiti. Boga nikada nitko nije vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena“ (1. Ivanova 4,11-12).

„I ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, da ljubi i brata svojega“ (1. Ivanova 4,21).

LJUBAV PREMA NEPRIJATELJIMA

Lako je ljubiti one koji vas vole. Ali ljubiti one koji vas mrze i povređuju, to se zove ljubav.

„Ali vama koji slušate kažem: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivljajte one koji vas proklinju i molite za one koji vas zlostavljaju… I kako hoćete da ljudi vama čine, tako činite i vi njima“ (Luka 6,27-28.31).

„Nego ljubite svoje neprijatelje, i činite dobro, i pozajmljujte ne nadajući se ičemu zauzvrat. I velika će biti plaća vaša, i bit ćete sinovi Svevišnjega — jer on je dobrostiv prema nezahvalnima i zlima“ (Luka 6,35).

„Stoga: Ako je gladan neprijatelj tvoj, hrani ga; ako je žedan, poji ga. Jer to čineći, ugljevlje ognjeno zgrćeš na glavu njegovu. Ne daj zlu da te svlada, nego pobjeđuj zlo dobrim“ (Rimljanima 12,20-21).

„Milosrđe i istina neka te ne ostavljaju; priveži ih oko svoga vrata, upiši ih na ploču srca svojega, te ćeš steći naklonost i dobar glas u očima Božjim i čovjekovim“ (Izreke 3,3-4).

„Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve prijestupke“ (Izreke 10,12).

Dok svijet slavi Valentinovo, istinski kršćani slave Isusa Krista. Ne samo nekoliko puta godišnje putem blagdana, već svaki dan u Duhu i istini, 24/7. Bilo da ste sami ili u braku, ako vam prva ljubav nije Krist, onda ni ne poznajete ljubav, niti možete ljubiti bližnjega na ispravan način.

Dragi prijatelji, upoznajte istinsku ljubav, jedinu vrijednu svakog štovanja. Umjesto kreacije proslavite Kreatora, Izvora ljubavi i Spasitelja – Isusa Krista.
Valentinovo je svaki dan za one koji ljube Isusa.

 

Više na temu Valentinova i ljubavi na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/valentinovo/.

Komentari

komentari