Lažni učitelji razdvajaju Božje stado!

2231
pregleda

Jedna od najboljih ilustracija kako kršćanski vođe razdvajaju Božje stado. Oni na kraju završe u ekumeni, a vi podijeljeni i proždrti.

Animacija pokazuje realno stanje u današnjem kršćanstvu. Pokolj među kršćanima. A sve zbog lažnih učitelja koji unose razdore putem lažnih nauka. Pogledajmo kako lažni pastiri razdvajaju i uništavaju Božje stado.

Ovako lažni vođe razdvajaju Kristove ovčice gradeći svoje crkve na krivim temeljima. Kad čovjek gradi Kristovu crkvu, ona se uvijek dijeli. Kad Krist gradi svoju crkvu, ona je u Duhu JEDNO.

Božji Duh spaja, čovječji duh razdvaja. Zato danas imamo razdijeljenu crkvu na desetke tisuća frakcija.

„Jer dok su među vama zavist i svađa i razdori, niste li tjelesni i ne živite li po ljudsku? Kad naime jedan govori: ‘Ja sam Pavlov’, a drugi: ‘Ja Apolonov’, zar niste tjelesni? Tko je dakle Pavao, tko li Apolon, negoli služnici po kojima uzvjerovaste, i to svatko kako mu Gospodin dade. Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog davaše da raste. Tako niti je što onaj koji sadi niti onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje da raste.“ /1. Korinćanima 3,3-7

„A onaj koji sadi i onaj koji zalijeva, JEDNO su; i svaki će prema svojemu trudu svoju plaću primiti. Jer mi smo Božji suradnici; vi ste Božja njiva, Božja građevina. Po milosti Božjoj koja mi je dana, kao mudar graditelj postavih temelj, a drugi nadograđuje. No neka svaki pazi kako nadograđuje. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je položen, a taj je Isus Krist.“ /1. Korinćanima 3,8-11

„Ako li tko nadograđuje na ovome temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvima, sijenom, slamom, svačije će se djelo očitovati. Dan će ga naime pokazati, jer će se u ognju otkriti. I svačije će djelo, kakvo god bilo, oganj iskušati.“ /1. Korinćanima 3,12-13

„Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? Ako tko hram Božji upropašćuje, toga će upropastiti Bog. Jer je svet hram Božji, a to ste vi. Ako tko hram Božji upropašćuje, toga će upropastiti Bog. Jer je svet hram Božji, a to ste vi.“ /1. Korinćanima 3,17-18

„Zato neka se nitko ne hvasta ljudima — jer sve je vaše. Bio Pavao ili Apolon ili Kefa ili svijet ili život ili smrt ili sadašnje ili buduće — sve je vaše, a vi ste Kristovi, a Krist Božji.“ /1. Korinćanima 3,21-23

Ukoliko ste iskreni s Bogom i istinski obraćeni, ne dozvolite da vas vaši lažni vođe razdvajaju. Zbog njihovih lažnih nauka, oni će vas natjerati da se međusobno koljete i proždirete.

Prepoznajte one koji su među vama lažni, a koji pravi. Zbog neraspoznavanja Kristovog tijela, mnogi kršćani su slabi, bolesni, mlaki i spavaju. /1. Korinćanima 11,29-30

„Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. Jer sav se Zakon ispunja u jednoj riječi — u ovoj: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe! Ako pak jedni druge grizete i proždirete, pazite da jedni druge ne zatrete.“ /Galaćanima 5,13-15

RAZDIJELJENA CRKVA

Nerijetko crkve i denominacije smatraju da su jedino one ispravne, a ako niste ugrađeni kod njih, nemate puninu istine. Rimokatolici, pravoslavci, protestanti, anglikanaci, metodisti, luterani, kalvinisti, arminijanci, prezbiterijanci, reformirani, baptisti, anabaptisti, pijetisti, pentekostalci, karizmatici, adventisti, mormoni itd. – svi oni smatraju da su ispravni i pravi.

denominacije

No čim se deklariramo na bilo koji od ovih i drugih načina, već smo sami sebe negdje svrstali, selektirali i podijelili. Čim se držimo imena svoje denominacije, teoloških titula, selektivnih doktrina, sami smo sebe razdvojili. A zanimljivo da oni koji su najviše ponosni na nauk i naziv svoje crkve, najviše propagiraju jedinstvo među kršćanima. Ako ste vezani za ime, titulu, denominaciju, instituciju ili doktrinu niti ne možete biti u jedinstvu. Tada niti ne razumijete što znači biti JEDNO u Kristu.

Radi se o tome da punina istine nije u denominacijama, nego samo u Isusu Kristu i Njegovom Duhu kojeg nam je dao i koji nas uvodi u svu istinu (Ivan 14,17; 16,13). Tko nema Njegovog Duha, nema puninu istine.

Crkvena podjela je sotonski rad jer je samo Sotona razdijeljen. Vjernici u Duhu Božjemu, koji su zapečaćeni Duhom Svetim u Kristovo Tijelo, nanovorođeni vjernici – nikada ne mogu biti razdijeljeni. Denominacije i razne crkvene frakcije mogu biti razdijeljeni. Kristovo tijelo ne može biti nikada.

denominacije

BOŽE STADO – VEĆ JEST JEDNO!

„Ta u jednom smo Duhu svi mi u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi ili Grci, bilo robovi ili slobodnjaci. I svi smo JEDNIM DUHOM napojeni.“ /1. Korinćanima 12,13

„Svi ste naime sinovi Božji, po vjeri, u Kristu Isusu. Jer koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: ni Židov ni Grk, nema: ni rob ni slobodnjak, nema: ni muško ni žensko — jer svi ste vi JEDNO u Kristu Isusu.“ /Galaćanima 3,26-28

„…sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi, trudeći se čuvati jedinstvo Duha svezom mira. JEDNO TIJELO I JEDAN DUH, kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva; jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama.“ /Efežanima 4,2-6

Kršćanski vođe i učitelji bi trebali s ogromnim strahom Božjim i poniznošću dobro paziti kako grade crkve i kako brinu o Božjem stadu. Bog im je dao stado na povjerenje da ih hrane zdravo, čistom i isključivom Božjom Riječju, a ne raznim okaljanim tradicijama i teologijama koje se mijenjaju kroz vrijeme i nadograđuju na krivim naucima. Umjesto da brinu o povjerenom malom Božjem stadu, oni ih svojataju i obilježavaju kao brojku kojom se hvale i mjere svoje plodove. Zatvaraju stado u tor kao sektu. A ukoliko se pobunite, obilježe vas kao nevjernika, izopćenika i otpadnika.

Nigdje manje upućenih u Bibliju nismo vidjeli nego po ovim torovima. Prvo ih duhovno „ošišaju“/indoktriniraju po svom, onda ih puste da se glođu. U ovom slučaju nije vođa taj koji polaže život za stado, nego stado polaže život za vođu. Onda znate da je nešto generalno pogrešno u takvom kršćanstvu.

„Starješine koji su među vama opominjem ja, sustarješina i svjedok Kristovih patnji, i sudionik slave koja se ima objavljivati: napasite stado Božje što je među vama, nadgledajte ga — ne prisilno, nego dragovoljno; i ne radi prljava dobitka, nego dobrohotno; i ne kao oni koji gospodare Božjom baštinom, nego kao oni koji su uzori stadu; pa ćete, kad se pojavi Nadpastir, primiti neuveli vijenac slave.“ /1. Petrova 5,1-4

Istina nije u denominacijskim torovima, nego u Isusu Kristu. U Božjem Duhu nema denominacijskih ograda. Tamo gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda.

Ako ste u Isusu Kristu, već jeste jedno. Neprijatelj vas je podijelio u torove da može lakše manipulirati vama. Koji god su nanovorođeni, u Kristu su JEDNO. Imate istog Oca, istog Duha u sebi, istu vjeru, isti nauk, istu misao.

Biblija nas upozorava da se čuvamo osakaćenosti i opakih radnika. Neprijatelj dolazi da vas poremeti, posvađa, zbuni, oduzme, podijeli, uništi. Pravi vođa polaže život za svoje ovce. Kad vas vodi istinski Nadpastir, onda ste vođeni istim Duhom i ne mogu vas varati lažni najamnici.

„Zaista, zaista, kažem vam, tko ne ulazi na vrata u tor ovčji, nego se drugdje uspinje, taj je tat i razbojnik, a tko na vrata ulazi, pastir je ovcama. Njemu vratar otvara i ovce slušaju glas njegov. I ovce svoje zove po imenu i izvodi ih. I kad ovce svoje izvede, pred njima ide. I ovce ga slijede jer znaju glas njegov. A za tuđincem neće poći, nego će pobjeći od njega jer tuđinčeva glasa ne znaju.“ /Ivan 10,1-5

„Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Ali onaj koji je najamnik, a nije pastir niti su ovce njegove, opazi vuka da dolazi pa ostavlja ovce i bježi, a VUK GRABI OVCE I RASTJERUJE IH. A najamnik bježi jer je najamnik i nije mu stalo do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moji poznaju mene.“ /Ivan 10,10-14

Stado malo, izađite iz tih lažnih sekti u kojima vas se izgladnjuje do smrti. Iz sekti u kojima vas se ne hrani zdravom Božjom Riječju koja nije kontaminirana i pomiješana lažnim naucima. Rastite zdravo na pravom temelju, Isusu Kristu, a ne na ljudskim institucijama, organizacijama, projektima, denominacijama.

Tražite svakodnevno Boga da vas uvodi u svu istinu i spaja s istinskim kršćanima među kojima ćete moći zdravo i ispravno rasti, a ne kržljati i propadati pod lažnim vodstvom.

 

Više na temu ekumene i pravog jedinstva nađite na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.